ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
วันที่เจ็ด : วัดภูฎาน -วัดญี่ปุ่น -วัดไทยพุทธคยา

การเดินทางช่วงเช้า

 • ท่านออกเดินทางไปชมวัดภูฎานตัวแทนของชาวภูฏานที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีสู่สายตาชาวโลก ชมหลวงพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่าน ชม วัดไทยพุทธคยา วัดไทยแห่งแรกในดินแดนพุทธภูม
 • วัดญี่ปุ่น : มีพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น องค์พระพุทธรูปสร้างจากหินทรายแดง องค์สูงใหญ่ที่สุดในอินเดีย สูงถึง 80 ฟุต สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 โดย Daijokyo ล้อมรอบด้วยพระอรหันต์สาวกที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 10 สาวกที่มีความสุดยอดในด้านต่างๆ เช่น พระอานนท์ พระราหุล พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ เป็นต้น
 • วัดไทยพุทธคยา ตั้งอยู่ตำบลโพธิคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ภายในมีพระอุโบสถที่งดงาม จำลองมาจากวัดเบญจมบพิตร ประดิษฐานพระชมพูทีปนิวัตรสุโขทัย และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม มีอาคารที่พักสำหรับผู้แสวงบุญ 2 หลัง เป็นวัดต้นแบบของวัดไทยในต่างประเทศ

การเดินทางช่วงบ่าย : เดินทางกลับสู่เมืองปัตนะ

วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
วัดญี่ปุ่น
คลิปวีดีโอ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดญีุ่ปุ่น
 • ข้อมูลจาก

  • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
  • หนังสือนิตยสาร Check Tour
  • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
  • เว็บ wikipidia
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา
ห้องพักที่วัดไทยพุทธคยา
ห้องพักที่วัดไทยพุทธคยา
ห้องพักที่วัดไทยพุทธคยา
ห้องน้ำในห้องพัำกวัดไทยพุทธคยา
คลิปวีดีโอ วัดไทยพุทธคยา
พระใหญ่ที่วัดญี่ปุ่น
พระใหญ่ที่วัดญี่ปุ่น
วัดไทยพุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ : 12-16 เม.ย. 57 ราคา 21,900 บาท
ทัวร์แชงกรีล่า 2555 ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง โดย การบินไทย TG + MU : 11-16 เมษายน 57 : ราคา 41,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2556 ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง บินตรง ซีอาน โดยแอร์เอเชีย 5 วัน 4 คืน
12 - 16 เม.ย 57 : ราคา 33,900
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 6 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 3 คืน

ทัวร์ทิเบต เดือนเมษายน 2556 ทัวร์ทิเบต 8 วัน 7 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก 12-19 เมษายน 57: 61,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน
11-15 เม.ย. 57 ท่านละ 55,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดย Jet Airways 8 วัน 6 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ สงกรานต์ 2555 ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึก โซนามาร์ก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน 10-17 เมษายน 57 : 45,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ตุลาคม 2555 ทัวร์แคชเมียร์ โซนามาร์ก กุลมาร์ค 6 วัน 5 คืน : 2-7 เมษายน 57 : 39,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

ทัวร์สิกขิม ลาชุง ฉางโก ดาร์จีลลิ่ง เต็มอิ่ม 9 วัน 7 คืน
12-20 เมษายน 2557 : 47,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ สงกรานต์ 2555 ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึก โซนามาร์ก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน เมษายน 2557 : 45,900 บาท

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจาะลึก 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 12-16 เม.ย. 57 : 40,900 บาท

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจาะลึก 6 วัน 5 คืน
บิน TG : 11-16 เม.ย. 57 : 44,900 บาท

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน บิน TG 12-15 เม.ย. 57 : ราคา 37,900

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 12-16 เม.ย.57 : ราคา 46,900

ทัวร์ตุรกี ปี 2556 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2556-2557

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน(บิน Air India)
วันเดินทาง : 10-17 เมษายน 2557 : เปิดจองแล้ว ท่านละ 45,900 บาท (กรุ๊ปนี้จำนวน 16 ท่านเท่านั้นคะ)

แคชเมียร์

KMR01: ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Air India)
วันเดินทาง : ท่านละ 42,900 บาท (กรุ๊ปนี้จำนวน 16 ท่านเท่านั้นคะ)

แคชเมียร์ ธันวาคม 2555

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค 6 วัน 5 คืน (AIR INDIA)
วันเดินทาง : 2-7 เมษายน 2557 : เปิดจองแล้ว ท่านละ 39,900 บาท (กรุ๊ปนี้จำนวน 16 ท่านเท่านั้นคะ)

ทัวร์สิกขิม

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 12-20 เมษายน 2557 : ราคา 47,900 บาท .......... เปิดจองแล้ว (กรุ๊ปขนาด 16 ท่านเท่านั้นคะ)

ทัวร์เลห์ ลาดัก

LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึก 8 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 4-11 พฤษภาคม 2557 : ราคาท่านละ 48,900 บาท... เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง : 11-18 สิงหาคม 2557 : ราคาท่านละ 48,900 บาท... เปิดจองแล้ว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 6 คืน โดย Jet Airways
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUD-7D6N-TG: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงเข้าคยา โดย การบินไทย (TG)
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUD-7D6N-TG2: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงเข้าคยา / บินออกพาราณสี โดย การบินไทย (TG)
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUD-8D7N-TG: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท สาวัตถี 8 วัน 7 คืน บินตรงเข้าคยา โดย การบินไทย (TG)
วันเดินทาง :

ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา
RAJ01-11D9N: ทัวร์ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา นครสีชมพูเมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ นครสีทอง จัยแซลเมอร์ ขี่อูฐทะเลทรายทาร์ นครสีฟ้า เมืองจ๊อดปูร์ นครสีขาว อุไดปูร์ หรือ เมืองอุทัยปุระ เต็มอิ่มกับเมืองแห่งสีสัน 11 วัน 9 คืน
วันเดินทาง : 59,900 บาท
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

RAJ02-8D7N: ทัวร์ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา 8 วัน 7 คืน เน้นนครสามสี นครสีชมพูเมืองชัยปุระ หรือ จัยปูร์ นครสีทอง จัยแซลเมอร์ ขี่อูฐทะเลทรายทาร์ นครสีฟ้า เมืองจ๊อดปูร์ New

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>