ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลและรูปพระราชวังโปตาลา
รูปทิเบต
รูปทิเบต
รูปทิเบต
รูปทิเบต
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
ทะเลสาบยัมดร็อก
พระราชวังโปตาลา

พระราชวังโปตาลา (Potala palace) หากได้มาเยือนนครลาซา แล้วสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการมาเที่ยวชมคือ พระราชวังโปตาลา ตึกสีขาวขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองลาซา ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวเข้าคิวและเที่ยวชมที่พระราชวังโปตาลาเป็นจำนวนมาก หากเป็นช่วงไฮซีซั่นมีคนมากนับพันๆ คน ดังนัี้นเราควรมาแต่เช้าค่ะ พระราชวังโปตาลาเปิดให้เ้ข้าชม 9 โมงเช้าคะ ค่าเข้าชม 100 หยวน ในช่วงโลว์ซีซั่นและ 200 หยวนสำหรับช่วงไฮซีซั่น พระราชวังโปตาลามีทางเข้าออก 4 ทาง แต่ทางเข้าหลักสำหรับนักท่องเที่ยวคือประตูทางทิศตะวันออก โดยก่อนเข้าจะต้องผ่านเครื่องสแกนโลหะเหมือนที่สนามบินและต้องให้ตรวจและสแกนกระเป๋าเป้ด้วยโดยห้ามนำน้ำหรือของเหลวและไฟแช็กเข้าไปภายใน (สิ่งของที่ห้ามนำเข้าคล้ายกับสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน) โดยเส้นทางเดินภายในตัวพระราชวังโปตาลานั้นจะถูกกำหนดตายตัวและจำกัดเวลาเข้าชมไม่เกิน 90 นาทีโดยเริ่มนับจากเวลาที่เข้าสู่พระราชวังขาว (บริเวณเชิงเขาด้านหน้าและช่วงก่อนเข้าพระราชวังขาวนั้นไม่จำกัดเวลา) เนื่องจากภายในเขตพระราชวังนั้นไม่มีห้องน้ำ ดังนั้นจึงควรเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเข้าไปในพระราชวังขาวโดยจะมีห้องน้ำอยู่ทางขวามือของลาน

พระราชวังโปตาลาศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นพระราชวังที่พระเจ้าซองเซ็นกัมโปทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.637 บนเขามาโปรี (Marpo Ri) หรือเขาแดงซึ่งมีความสูงกว่า 110 เมตรจึงสมารถมองเห็นเมืองลาซาได้ทั่วเพื่อเป็นการต้อนรับเจ้าหญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง พระราชวังเดิมนั้นเป็นหมู่ตึกขนาดใหญ่ มีกำแพงถึงสามชั้นมีห้องทั้งหมด 999 ห้องและห้องที่อยู่บนยอดเขาอีกหนึ่งห้อง ต่อมาประมาณกลางศตวรรษที่ 9 ยุคพระเจ้าลงมาทำลายล้างพระพุทธศาสนา ต่อเนื่องด้วยสงครามกลางเมืองในยุคของการแย่งชิงบัลลังก์ของพระเจ้า Namde Osung และพระเจ้า Tride Yumten จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักและถูกปล่อยรกร้างยาวนานกว่า 800 ปี จนกระทั่งปี ค.ศ.1642 โลซัง กยัตโซหรือดาไลลามะองค์ที่ 5 สามารถควบคุมอำนาจเหนือทิเบตทั้งหมดได้แล้วจัดตั้งรัฐบาลขึ้น พระองค์จึงทรงดำริให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ที่เขา     มาโปรีแห่งนี้ตามคำแนะนำของ Konchog Chophel ที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์และศูนย์กลางการบริหารงานของคณะรัฐบาล แล้วตั้งชื่อว่าพระราชวังโปตาลา (Potala Palace) ตามชื่อของเขา Potalaka อันเป็นที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรเนื่องจากเชื่อกันว่าดาไลลามะนั้นเป็นนิรมาณกายของพระอวโลกิเตศวร โดยเริ่มจาการก่อสร้างพระราชวังขาว (White Palace หรือ Karpo Podrang) ในปี ค.ศ. 1645 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีจึงแล้วเสร็จและในปี ค.ศ.1649 ดาไลลามะองค์ที่ 5 ก็ทรงย้ายจากอารามเดรปุงมาประทับที่พระราชวังโปตาลาพร้อมกับคณะรัฐบาลทั้งหมด ดาไลลามะองค์ที่ 5 ทรงปกครองทิเบตได้ 40 ปีและสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.1682 แต่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็ถูกปิดเป็นความลับกว่า 12 ปี โดยผู้สำเร็จราชการ (Desi) Sangye Gyatso เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินแทนและดำเนินการสร้างพระราชวังแดง (Red Palace หรือ Marpo Podrang) ในปี ค.ศ.1690 เพื่อประดิษฐานสถูปทองคำที่ฝังพระศพของดาไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งงานตกแต่งภายในของพระราชวังแดงแห่งนี้แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1697จากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาตลอดศตวรรษที่ 18 ต่อมาในปี ค.ศ.1934 ได้มีการสร้างอาคารเพิ่มอีกหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่ประดิษฐานสถูปทองคำที่ฝังพระศพของดาไลลามะองค์ที่ 13 หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1959 ช่วงเหตุการณ์ Tibet Uprising ดาไลลามะองค์ที่ 14 จำต้องเสด็จลี้ภัยไปยังอินเดียพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางส่วน ผลจากการปราบปรามการประท้วงในครั้งนั้นทำให้พระราชวังโปตาลาได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยปันเชนลามะองค์ที่ 10 แต่นับว่าเป็นความโชคดีที่ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นโจวเอินไหล (Zhou Enlai) ไม่เห็นด้วยกับการทำลายพระราชวังโปตาลา จึงสั่งกองกำลังของตนเองคุ้มกันพระราชวังโปตาลาเอาไว้ พระราชวังโปตาลาจึงไม่ได้รับความเสียหายจากกองกำลังเรดการ์ดแต่อย่างใด หลักจากดาไลลามะองค์ที่ 14 เสด็จลี้ภัยไปอินเดีย พระราชวังโปตาลาก็ตกอยู่ภายใต้ความดูแลของทางการจีนและเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 อีกทั้งยังทุ่มเงินจำนวนกว่า 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระราชวังโปตาลาในปี ค.ศ.1989 และ 1995 หลังจากนั้นพระราชวังโปตาลาก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 และควบรวมอารามโจคังและนอร์บุลิงกะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในนามกลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลา (Historic Ensemble of the Potala Palace) ในปี ค.ศ.2000 และ2001 ตามลำดับ ต่อมาในปี ค.ศ.2002 ก็ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งด้วยงบประมาณมูลค่ากว่า 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่พระราชวังโปตาลาภายใต้การปกครองของจีนนั้นกลับเป็นได้เพียงพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไร้จิตวิญญาณของชาวทิเบตและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีน

โครงสร้างของพระราชวังโปตาลา

พระราชวังโปตาลาครอบคลุมพื้นที่กว่า 130,000 ตารางเมตร โดยพระราชวังขาวที่อยู่ด้านบนทางทิศตะวันออกนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยไต่ขึ้นบันไดที่วกไปวนมาแล้วผ่านโถงประตูทางเข้าเขตพระราชวังขาวอันวิจิตรงดงาม

ที่ี่กำแพงสองข้างมีภาพวาดของเท้าจตุโลกบาลก่อนขึ้นสู่ลานกว้างขนาด 1,500 ตารางเมตรทางตะวันออกที่เรียกว่า Deyang  Shar (Eastern Courtyard) ซึ่งเป็นที่สำหรับแสดงระบำหน้ากากและพิธีกรรมทางศาสนาในงานเทศกาลต่างๆ พระราชวังขาวซึ่งเป็นเขตที่ประทับของดาไลลามะนั้นอยู่ทางตะวันตกของลาน พระราชวังแดงที่อยู่ทางตะวันตกของพระราชวังขาวนั้นเป็นที่ประดิษฐานสถูปที่บรรจุพระศพของดาไลลามะองค์ต่างๆระหว่างรพระราชวังขาวกับพระราชวังแดงมีอาคารสีเหลือง หลังหนึ่งซึ่งเป็นที่เก็บภาพทังก้าขนาดใหญ่ที่ใช้แขวนที่กำแพงพระราชวังโปตาลาในเทศกาลโซตัน ส่วนอาคารที่อยู่ถัดจากพระราชวังแดงไปทางทิศตะวันตกคือ Namgyel Monastery ซึ่งเป็นวัดส่วนพระองค์ของดาไลลามะและลานทางทิศตะวันตกที่เรียกว่า Deyang Nub (Western Courtyard) ที่เชิงเขาทางทิศใต้ของเขามาโปรีนั้นแต่เดิมเป็นหมู่บ้านชื่อว่า Zhol หรือเมืองหิมะ ปัจจุบันอยู่ภายในกำแพงพระราชวังโปตาลาประกอบไปด้วย Zhamarpa Palace โรงพิมพ์ (Parkhang) ศูนย์ราชการเช่น โรงกษาปณ์และคุก นอกจากนั้นยังมี The Treasure Hall ที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปี ค.ศ.2009ด้วย

ข้อมูลจาก

1. หนังสือ Horizon : Tibet จักรชัย บุตรศรีคุ้ย สำนักพิมพ์ Centerpoint Entertainment

2. คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา ทิเบต จากหนังสือในเครือ เที่ยวรอบโลก

รูปทิเบต
รูปทิเบต
รูปทิเบต
รูปทิเบต
พระราชวังโปตาลา
ทางขึ้นพระราชวังโปตาลา
วิวจากพระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
รูปทิเบต
รูปทิเบต
รูปทิเบต
รูปทิเบต
พระราชวังโปตาลา
ทางลงพระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
คลิปวีดีโอ พระราชวังโปตาลา นครลาซา เขตปกครองพิเศษ ทิเบต Part 1/2
คลิปวีดีโอ พระราชวังโปตาลา นครลาซา เขตปกครองพิเศษ ทิเบต Part 2/2
คลิปวีดีโอ พระราชวังโปตาลา ยามค่ำคืน ที่ นครลาซา เขตปกครองพิเศษ ทิเบต
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปลาตา

พระราชวังโปตาลา

พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา
พระราชวังโปตาลา

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค. 61 // 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค. - 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน : 7-13 เม.ย. 61 : 35,900 บาท

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลและรูปทิเบต ทัวร์ทิเบต
ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางสายหลังคาโลก (มีคลิปวีดีโอ)

ข้อมูลท่องเที่ยวทิเบต

โปรแกรมทัวร์ทิเบต จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์ทิเบต 8 วัน 7 คืน

TIBET-01 : ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน เจาะลึกทิเบต นั่งรถไฟลอยฟ้า New
วันเดินทาง : 17-23 ตุลาคม 2557 : 57,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15 ท่านเท่านั้นคะ)