ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BK-IKT-8D] ทัวร์ไบคาล ช่วงทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง 8 วัน 7 คืน

ทริปสำรวจเส้นทาง Winter Baikal Lake Russia
Irkutsk - Baikal Lake – Olkhon Island - Listvyanka village - Dogs Sledding
8 วัน 7 คืน : 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 โดยสายการบิน S7 บินตรง Irkutsk

Photo by พี่ตุ้ย อินทพล


ลักษณะทริป
• เป็นทริปสำรวจ ออกแนว Adventure นิดๆ เหมาะสำหรับผู้ชอบธรรมชาติ ทนความลำบากได้
• นั่งรถสมบุกสมบัน ในบางช่วงเพราะเป็นช่วงฤดูหนาว
• อาหารไม่คุ้นลิ้นเช่นเคย สำหรับคนไทย แต่เราจะเตรียมอาหารไทยไปเสริมบ้างคะ
• อาจมีเดินเทรคบ้างนิดๆ หน่อยๆ ปีนป่าย เพื่อถ่ายรูป
• ที่พักหากเป็นนอกเมือง Irkutsk อาจไม่สะดวกสบาย แต่จะเลือกแบบที่ดีมีห้องน้ำในตัวให้คะ
• ห้องน้ำบางแห่งอาจจะเป็นส้วมหลุม หรือส้วมแห้ง แบบในมองโกเลีย
อัตราค่าบริการ


ค่าใช้จ่ายทริปสำรวจ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 (รับได้อีก 2 ที่)
เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 34,000 บาท
ราคาพักเดี่ยว ท่านละ 8,000 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน S7


ลักษณะทริป

 • เป็นทริปสำรวจ ออกแนว Adventure นิดๆ เหมาะสำหรับผู้ชอบธรรมชาติ ทนความลำบากได้
 • นั่งรถสมบุกสมบัน ในบางช่วงเพราะเป็นช่วงฤดูหนาว
 • อาหารไม่คุ้นลิ้นเช่นเคย สำหรับคนไทย แต่เราจะเตรียมอาหารไทยไปเสริมบ้างคะ
 • อาจมีเดินเทรคบ้างนิดๆ หน่อยๆ ปีนป่าย เพื่อถ่ายรูป
 • ที่พักหากเป็นนอกเมือง Irkutsk อาจไม่สะดวกสบาย แต่จะเลือกแบบที่ดีมีห้องน้ำในตัวให้คะ
 • ห้องน้ำบางแห่งอาจจะเป็นส้วมหลุม หรือส้วมแห้ง แบบในมองโกเลีย

ตารางการบิน

เส้นทาง

เที่ยวบิน

วันที่

เวลาออก

เวลาถึง

Bangkok -Irkutsk

S7 762

24  กุมภาพันธ์  2561

16.50

00.05

Irkutsk - Bangkok

S7 761

03  มีนาคม  2561

10.10

15.20 น.

 

รายการเดินทางทริปสำรวจ Frozen Baikal Lake

วันที่หนึ่ง

24 ก.พ. 61 : กรุงเทพ – อีร์คุตสก์  (Irkutsk) 

13.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบิน S7  airline
16.50 น. เดินทางด้วยเที่ยวบิน S7  762 ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชั่วโมง 
00.05 น.

เดินทางถึง อีร์คุตสก์  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Irkutsk เวลาที่ Irkutsk จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง แต่เวลาที่มอสโคว์จะช้ากว่าไทยประมาณ 4 ชั่วโมง นำท่านเข้าพักยังโรงแรม Marriott Irkutsk Hotel หรือ เทียบเท่า จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

25 ก.พ. 61  :  อีร์คุตสก์  (Irkutsk) – หมู่บ้าน Listvyanka – (B/L/D)

09.00 น. วันนี้ตื่นสายสักหน่อยเพราะเมื่อคืนเข้าโรงแรมดึก อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 สาย หลังอาหารเช้านำท่านเช็คเอาท์ และออกเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Listvyanka (ระยะทาง ประมาณ 73 กม.) นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy (47 กม. จาก Baikal Highway) เป็นพิพิธภัณฑ์แบบ Open Air ที่ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย เกี่ยวกับ การเกษตร และ มานุษยวิทยา ศตวรรษที่ 17-20 เข้าชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของไซบีเรียน และ การก่อสร้างงานไม้แบบไซบีเรียนใน ศตวรรษที่ 17-19 ของ Buryat , Evenk  และ Tofalar
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ (มื้อที่ 2) ที่ สถานที่ camping ที่เรียกว่า Sibirskaya Zaimka
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังจุดชมวิว ที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล คือ Shaman-Stone  และ ไปยัง Cherskii Stone เป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งของทะเลสาบไบคาล สามารถมองเห็น แม่น้ำ Angara ที่ไหลออกจากทะเลสาบไบคาล
บ่ายแก่ เข้าที่พัก โรงแรม  Krestovaya Pad Hotel หรือ เทียบเท่า
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

26 ก.พ. 61  :  หมู่บ้าน Listvyanka –Baikal - เกาะ Ol’khon - Khuzhir village – Burkhan cape (Shamanka rock) - (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)  หลังอาหารเช้านั่งรถไป Small Sea ประมาณ 6 ชั่วโมง เกาะ Ol’khon
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบ traditional buryat cuisine ที่หมู่บ้าน Khuzhir village 
บ่าย นำท่านเช็คอินที่โรงแรม Nabaimar or Villa Manilla  หรือเทียบเท่า จากนั้น นำท่านไปเที่ยวชม Burkhan Cape (Shamanka rock) เขาว่ากันว่าจุดนี้คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาลเลยทีเดียว Burkhan หมายถึง God หรือ Budha  และ  Shamanka rock เป็นหนึ่งในเก้าของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย ถ่ายรูปแสงเย็นเสร็จก็เดินทางกลับมายังโรงแรม Nabaimar or   Villa Manilla  แบบที่มีห้องน้ำในตัว
เย็น

กลับเข้าโรงแรม และ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Nabaimar or   Villa Manilla  แบบที่มีห้องน้ำในตัว

วันที่สี่

27 ก.พ. 61  : เกาะ Ol’khon  - Khoboy cape – (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางไป Khoboy cape ทางตอนเหนือ Northern cape ของเกาะ Ol’khon  ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนที่กว้างที่สุดของเกาะ วัดจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงยาวมีระยะทางประมาณ 80 กม. , Khoboy cape ในภาษา Buryat หมายถึง เขี้ยว หรือ ฟันกราม ที่ Khoboy cape เป็นอีกจุดที่สวยงามสำหรับการถ่ายรูป Landscape เราสามารถเห็นทั้งทะเลสาบไบคาลเป็นน้ำแข็งและถ้ำน้ำแข็งที่งดงาม จาก Khoboy cape จุดนี้ไม่ควรพลาด
กลางวัน รับประทาน (มื้อที่ 8)  ซุปปลา   วันนี้สามารถแทรกกิจกรรมตกปลาในน้ำแข็ง
บ่าย-เย็น เดินทางกลับมายังโรงแรม
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) แบบ รัสเซีย หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Nabaimar or   Villa Manilla  แบบที่มีห้องน้ำในตัว

วันที่ห้า

28 ก.พ. 2561 : เกาะ Ol’khon – Ogoy island - South of Island -  (B/L/D)

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารเข้า นำท่านเดินทางไปยังเกาะ Ogoy ชม Buddhist Stupa จากนั้นเดินทางไปยังทางใต้ของเกาะ Ol’Khon
กลางวัน รับประทาน (มื้อที่ 11) ปลาย่าง 
บ่าย-เย็น เดินทางกลับมายังโรงแรม ตรงไหนสวย หรือ แสงสวยแวะถ่ายรูปกัน
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) แบบ รัสเซีย Russian Style Sauna หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Nabaimar or   Villa Manilla  แบบที่มีห้องน้ำในตัว

วันที่หก

01 มีนาคม 2561 : เกาะ Ol’khon  – Dog sledding  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางไปถ่ายภาพตามจุดสวยๆ ใน ทะเลสาบไบคาลเป็นการเก็บตก วันนี้เราสามารถจัดกิจกรรม Dog Sledding ได้ ประมาณ คนละ 20 นาที
กลางวัน รับประทาน (มื้อที่ 14)
บ่าย-เย็น เดินทางกลับโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Nabaimar or   Villa Manilla  แบบที่มีห้องน้ำในตัว

วันที่เจ็ด

2 มีนาคม 2561 : เกาะ Ol’khon  - Irkutsk - (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารเดินทางกลับ Irkutsk
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17) ที่ร้านอาหารพื้นเมือง traditional Burya
บ่าย City tour ชมประวัติศาสตร์ 350 ปี ของ Irkutsk นำท่านไปชมรอบๆ Kirov square the government headquarters, the Poland Cathedral, the Alley of Veterans, the War Memorial, the Quenchless Flame, the Spasskaya Church and the Epiphany Cathedral  the Bridge of Love and the embankment of the Angara river and the monument of founder of Irkutsk — Yakob Pokhabov Memorial
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 18) มื้อนี้เป็นอาหารจีน  หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่โรงแรม Marriott Irkutsk Hotel อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด

3 มีนาคม 2561 : อีร์คุตสก์ – กรุงเทพ (B/-/-)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน S7
10.10 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน S7  761  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.10 ชั่วโมง
15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศ ที่แปรปรวน


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่า โรงแรม ระดับ 3-4 ดาว ++ ในเมือง  และ แบบที่มีห้องน้ำในตัวกรณีพักนอกเมือง รวมทั้งหมด 7 คืน
2. ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
3. ค่ารถรับส่ง สนามบิน Irkutsk / รถที่ใช้วิ่งไปทะเลสาบ ไบคาล 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
5. เสบียงอาหารไทยและขนม เสริมเตรียมไปจากไทย
6. ประกันเดินทางอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท
7. ค่าเช้าชมสถานที่และอุทยาน
8. ค่าสุนัขลากเลื่อน  คนละ 20 นาที / Snow mobile
9. น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด
10. ค่าทิบเด็กยกกระเป๋า ตามโรงแรมต่างๆ เป็นทิบรวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าตั่วเครื่องบิน กรุงเทพ - Irkutsk  สามารถซื้อเอง หรือ ฝากซื้อก็ได้ ราคาประมาณ 20,000 บาท + / -  
2. ค่าทิบไกด์ และ คนขับรถ วันละ 5 USD / คน / วัน รวม 8 วัน ลูกทัวร์จ่ายคนละ  40 USD
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น minibar / softdrink / เครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 4.หากต้องการประกันแบบสุขภาพสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยตัวท่านเองหรือฝากทางทริปดีดี ซื้อให้ได้คะ

กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบิน Siberia Airlines (S7)
Flight: S7 762 Bangkok (BKK)-Irkutsk (IKT) Date: Sat, 24 Feb 2018 Time : 16:50 – 00:05 (บินตรง 6.10 ชั่วโมง)
Flight: S7 761 Irkutsk (IKT)-Bangkok (BKK) Date: Sat, 03  Mar 2018 Time : 10:10 – 15:20 (บินตรง 6.10 ชั่วโมง)  

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 1. ทริปนี้หนาวสุดๆ -20 ขึ้นไป ดังนั้นอุปกรณ์กันหนาว ต่างๆ ต้องพร้อม ดาวน์ + กันลม + ฟรีช + เบสเลเยอร์ ถุงเท้า ถุงมือ หมวก แว่นกันแดด  กางเกงแบบกันเปียกกันลมจะดีมาก
 2. รองเท้าที่ให้ความอบอุ่น กันอุ่นได้ดี
 3. หนามสำหรับรัดรองเท้ากันลื่นเวลาเดินบนน้ำแข็ง
 4. ไม้เทรค
 5. ยาแก้แพ้ แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอ ต่างๆ แก้ปวดเมื่อย ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่หนาว
 6. ชุดสำหรับซาวน่า    7. ทิชชูแห้ง / ทิชชูเปียก

เงื่อนไขสำหรับการจองทริป

 1. ส่งสำเนา passport ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน   
 2. มัดจำ ครั้งแรกท่านละ 10,000 หลังจากจองภายใน 3 วัน   ส่วนที่เหลือ  ชำระภายใน 1 ก.พ. 2561
 3. หากต้องการฝากซื้อตั๋วเครื่องบิน หลังจากเช็คราคา เครื่องบิน ณ วันนั้นๆ แล้ว ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 100 % สำหรับออกตั๋ว

เงื่อนไขสำหรับการยกเลิกทริป

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
  2. ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
  3. ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
  4. ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- วางมัดจำท่านละ 2,000.- บาท สำหรับทริปในประเทศ และจองทริปก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยรถยนต์ และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 10,000 สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยเครื่องบิน และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำ 100 % สำหรับท่านที่จองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

bay1.jpg

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 467-1-24276-3

tmb1.jpg

ธนาคารทหารไทย

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 230-2-37888-6

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail / msn : tripdeedee@gmail.com , ammarch09@hotmail.com
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 8-16 เม.ย. 60 บิน TG : 28,000 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย 2559
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 10 คืน : 24 มี.ค. - 3 เม.ย. 60 / 5-15 เม.ย. 60 / 7-17 เม.ย. 60 : 67,900 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 11-17 เม.ย. 60 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน : 10-14 ก.พ.60 : 49,900 บาท // 12-16 เม.ย. 60 : 55,900 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 8 วัน 7 คืน : 6-13 เม.ย. 60 : 48,900 บาท ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน : 7-16 เม.ย. 60 : 59,000 บาท

ทัวร์เลห์ มะนาลี

ทัวรเลห์ มะนาลี ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 11-22 ส.ค. 60 : 58,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 1-9 พ.ค. 60 : 47,900 บาท // 8-16 ก.ค.60 : 49,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว : 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 60ราคา 20,999 บาท...

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593