ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KRY-9D8N] ทัวร์คีย์กีซสถาน เอเชียกลาง Classic Kyrgyzstan 9 วัน 8 คืน : Jeep Tours

Bishkek – Kochkor Valley - Songkul Lake – Naryn - Tash Rabat Caravanserai - Skazka Canyon – Tamga Village - Jety Oguz gorge – Issyk kul Lake – Burana Tower
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคีร์กีซ ทุ่งหญ้าที่งดงาม ภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 2 ของโลกอัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง
1. 12-21 กรกฎาคม 2562 : เป็นช่วงทุ่งดอกไม้
จำนวนผู้เดินทาง 8-10 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 79,000 บาท (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 47,900 บาท (ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักเดี่ยว ท่านละ 6,900 บาท

จำนวนผู้เดินทาง 6-7 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 81,000 บาท (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900 บาท (ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักเดี่ยว ท่านละ 6,900 บาท


ลักษณะทริป

 • เหมาะสำหรับท่านที่ชอบธรรมชาติ / ชอบถ่ายภาพ  อยู่ง่าย ทานง่าย
 • การเที่ยวเป็นแบบ Road ทริป / Jeep Tours ตรงไหนสวยถูกใจก็จอดรถถ่ายรูปมีเดินเที่ยวระดับอนุบาลไม่ยาก
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง เพราะสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งจะอยู่บนที่สูง3,000 – 4,000 เมตร ควรมีสุขภาพแข็งแรงระดับหนึ่งเพราะบางสถานที่ต้องใช้การ Hiking เดินเที่ยวชม
 • ที่พัก : ในเมืองใหญ่ ที่พักดี 3-4 ดาว มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น ไดร์เป่าผม ออกนอกเมืองบางแห่งเป็นเกสเฮาส์ หรือ ถ้าพักเป็นกระโจม หรือ  Yurt ไม่มีห้องอาบน้ำแต่มีห้องน้ำแบบแห้ง
 • อาหารมีให้เลือกไม่มาก เป็นประเทศมุสลิม มีเนื้อวัว เนื้อแพะ ไก่(ไม่มากนัก) ผักผลไม้ตามฤดูการ ไม่แพง ทางบริษัทมีจัดเตรียมอาหารไทยไปเสริม และขนมตลอดเส้นทาง  

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

12 กรกฎาคม 2562

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15- 16.25 น.

12 กรกฎาคม 2562

Almaty – Bishkek

KC 109

18.05 – 18.55 น.

20 กรกฎาคม 2562

Bishkek – Almaty

KC 110

19.35 - 20.25 น.

21 กรกฎาคม 2562

Almaty - Bangkok

KC 931

01.00 – 08.55 น.

 

รายการเดินทางทริปคีร์กีซสถาน

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อัลมาตี้ – บิสเคก  Bishkek (Kyrgyzstan)

07.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 แถว เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana (KC) พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินโหลดกระเป๋า
10.15 น. เหินฟ้าสู่เมือง อัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932 ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง  บริการอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน
16.25 น. ถึง เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน  นำท่านผ่าน ตม. ต่อเครื่องเตรียมบินต่อไปยังเมืองบิสเคก ประเทศคีร์กีซสถาน
18.05 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 109 สู่เมืองบิสเคก ประเทศคีร์กีซสถาน บริการอาหารว่างบนเครื่อง
18.55 น. ถึงสนามบิน Manas ประเทศคีร์กีซสถาน บิสเคก  เวลาประเทศคีร์กีซสถานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองบิสเคก ห่างจากสนามบินประมาณ 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม
ที่พัก โรงแรม Plaza Hotel Bishkek 4*  หรือ เทียบ เท่า ระดับ 4 ดาว 
หมายเหตุ

พาหะนะที่ใช้ ในเส้นทาง คีร์กีซสถาน จะเป็นรถ 4WD แบบ Prodo หรือ Land Cruiser นั่งคันละ 4 ท่านคะ

วันที่สอง

Bishkek – Kochkor Valley  - Song kol Lake  - พัก Yurt Stay ที่ทะเลสาบ – 310 กม. (B/L/D)

เช้า. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง Kochkor Valley  ซึ่งเป็นทางผ่านระหว่างทางไป Song Kol Lake ระหว่างทางถ้าเจอวิวสวยๆ เราจะแวะถ่ายภาพกันคะ ซึ่งเป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศคีร์กีซสถาน ทะเลสาบอยู่บนความสูงประมาณ 3,016 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ประมาณ 278 ตารางกิโลเมตร มีความลึกประมาณ 14 เมตร มีปลาในทะเลสาบประมาณ 10 สายพันธุ์  ถ้ามาในช่วงฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฏาคม – สิงหาคม ที่ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เล็กๆ  หลากสีสัน ล้อมรอบไปด้วยภูงามสวยงาม  คืนนี้เราจะค้างแรมกันที่ ทะเลสาบ Song kol Lake ที่พักแบบ Yurt ไม่สะดวกสบายนักแต่ได้บรรยากาศแบบมองโกเลียวิวริมทะเลสาบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารกลางวันเดินทางมายัง Song kol Lake ถึงทะเลสาบอิสระพักผ่อน ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย ถ้าเป็นฤดูร้อนพระอาทิตย์จะตกช้าคะ สักสองทุ่มครึ่งพระอาทิตย์ถึงจะตกคะ มีเวลาเที่ยวกันยาวๆ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  ที่ห้องอาหารของ Yurts เย็นๆ อาจมีการแสดงของเด็กๆจากที่พักของเรา
ที่พัก

พัก Yurt Stay คล้ายกระโจมแบบมองโกเลีย หลังละ 3-5 เตียง มีห้องน้ำเป็นส้วมหลุมแห้ง คืนนี้ไม่มีน้ำอาบมีน้ำให้เช็คตัว ท่านอาจต้องเตรียมทิชชูและทิชชูเปียกมาเยอะหน่อยนะคะสำหรับทริปนี้

วันที่สาม

Song kol Lake  - Naryn (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยรอบๆ ทะเลสาบ Song Kol Lake ท่านอาจเลือกบริการขี่ม้าเที่ยวไม่แพงคะ 150-250 บาท / 1 ชั่วโมง
สาย จากนั้นได้เวลากลับมา รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของ Yurt (มื้อที่ 4) หลังอาหารเช้า เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางต่อ ผ่าน Dolon pass (3,020 m)  ไปยัง Naryn ระหว่างทางเราจะแวะถ่ายภาพกันตลอดเส้นทางคะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Naryn
เย็น ถึง Naryn เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

Hotel Khan Tengri Naryn ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

Naryn – Tash Rabat Caravanserai  -  Naryn (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 7) หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ Tash Rabat  ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง Highlight ของที่นี่คือนำท่านไปชม Stone Caravanserai อายุกว่า 500 ปี ในสมัย คศ. ที่ 15 ซึ่งจัดว่าเป็นประตูสู่ เส้นทางสายไหม จากจีนเข้ามายัง คีร์กีซสถาน ในสมัยก่อนเปรียบเสมือนเส้นทางที่เชื่อมต่อจากเอเชียสู่ยุโรป ระหว่างทางจะผ่านภูเขาและทิวทัศน์ที่งดงาม มีเวลาเราสามารถแวถจอดถ่ายภาพกันได้ตลอดคะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8) ในโฮมสเตย์ใกล้ๆ กับ Tash Rabat Caravanserai หลังอาหาร นำท่านชม Tash Rabat Stone Caravanserai   อิสระถ่ายภาพ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Khan Tengri Naryn ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

Naryn –  Skazka Canyon -  Tamga-Tash stones - Tamga Village (B/L/D)

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Tamga Village วันนี้เราจะนั่งรถกันสู่ Tamga Village ผ่าน Tosor pass (4,020 ม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางต่อสู่ Skazka canyon  หรือ  Fairy Tale canyon ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของทะเลสาบ Issyk-Kul เป็น Canyon ที่มีอายุนับล้านปีที่เกินจากการกัดเซาะของน้ำและลม  เดินแวะชมและถ่ายรูปแคนยอนใช้เวลาราว 1 – 2 ชั่วโมงสำหรับชมแคนยอน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู่ Tamga Village  ถึง Tamga Village เรานำท่านไปชมหินสลัก Tamga-Tash stones ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นตัวอักษรแบบทิเบต ที่แสดงถึงการสวดมนต์ Om Mani Padme Hum
เย็น ถึงที่พัก Tamga Village รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่ัพัก Guesthouse in Tamga Village

วันที่หก

Tamga - Jety Oguz gorge – Karakol Town (140 กม.) (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางไปถ่ายภาพตามจุดสวยๆ ใน ทะเลสาบไบคาลเป็นการเก็บตก วันนี้เราสามารถจัดกิจกรรม Dog Sledding ได้ ประมาณ คนละ 20 นาที
  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม Jety Oguz gorge ตั้งอยู่ห่างจากทะเลสาบ Issyk kul ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ราวๆ 30 กม.  Jety Oguz gorge  ที่คีร์กีซสถานจะรู้จักกันคือ Seven Bulls Rock เป็นหินหน้าผาที่มีสีน้ำตาลแดงเรียงติดกัน 7 หน้าผา ที่ Jety- Oguz Valley ยังมีแหล่งน้ำพุร้อน  และ น้ำตกทีสวยงาม  วันนี้เราใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ว่าเราจะหยุดจอดถ่ายรูปหลายจุดและนานแค่ไหนคะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ ไปยัง Karakol  Town
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Green Yard Hotel 3 * หรือ เทียบเท่า

วันที่เจ็ด

Karakol – Museum of petroglyphs - Russian Orthodox Holy Trinity Cathedral - Dungan Mosque-Przhevalsky Memorial Complex  -Issyk Kul  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป Cholpon ata  เยี่ยมชม  Open air Museum of petroglyphs
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 17)  หลังอาหารกลางวันนำท่านไปเยี่ยมชม Russian Orthodox Holy Trinity Cathedral in Karakol เป็นโบสถ์ไม้เก่าแก่  ชม Dungan Mosque และ  Przhevalsky Memorial Complex 
บ่าย City tour ชมประวัติศาสตร์ 350 ปี ของ Irkutsk นำท่านไปชมรอบๆ Kirov square the government headquarters, the Poland Cathedral, the Alley of Veterans, the War Memorial, the Quenchless Flame, the Spasskaya Church and the Epiphany Cathedral  the Bridge of Love and the embankment of the Angara river and the monument of founder of Irkutsk — Yakob Pokhabov Memorial
บ่ายแก่ นำท่านชมทะเลสาบ Issyk Kul Lake ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รายล้อมไปด้วยเทือกเขาเทียนซาน ประเทศจีน
ค่ำ เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Raduga Resort  หรือ เทียบเท่า

วันที่แปด

Issyk-Kul – Burana Tower – Bishkek  (250 กม.)  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารอำลา Issyk Kul นำท่านเดินทางไปชม Burana Tower
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 20)   หลังอาหารนำท่านเดินทางชม Burana Tower เป็น เป็นหอคอยขนาดใหญ่ในหุบเขา Chuy Valley ทางตอนเหนือของประเทศคีร์กีซสถาน ตั้งอยู่ประมาณ 80 กม. ทางทิศตะวันออกของบิชเคกใกล้เมือง Tokmok ใกล้ๆ หอคอยพร้อมจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายฝังศพกำแพงดินและปราสาทที่เหลืออยู่ ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อปลายศตวรรษที่ 9 ภายในหอคอยจะมีบันไดที่คดเคี้ยวสูงชันภายในหอคอยเราสามารถเข้าชมข้างบนได้  สมควรแก่เวลานำท่านเดินกลางกลับ Bishkek
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 21) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Plaza Hotel Bishkek 4*  หรือ เทียบ เท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่เก้า

Biskkek City Tour – Almaty – Bangkok

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านรับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22)
08.00 น. นำท่านชมใจกลางเมือง Bishkek เที่ยวชม Ala Too Square ซึ่งภายในจัตุรัส จะนำท่านเดินชม Parliament HouseLenin Statue, และ The White House และManas Monument จากนั้นนำท่าน ชม National History Museum  และ open air art gallery, Oak park, the Opera HouseVictory Square ชม อนุสรณ์สถาน the Eternal Flame
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 23)  หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทาง ไป Zum ตลาดสินค้าที่ระลึก และ ไปตลาดพื้นเมือง Local Market เลือกซื้อผลไม้  
16.00 น. เดินทางไปสนามบิน Manas ห่างจากเมือง Bishkek ประมาณ 30-40 นาที
เย็น รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 24)   มื้อนี้รับเป็นอาหาร Set Box เพื่อความสะดวกในการเช็คอินที่สนามบิน
17.00 น. เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana
19.35 น. เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 110
20.25 น. ถึง Almaty เปลี่ยนเครื่อง เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สิบ

Almaty – Bangkok

01.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
08.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศ ที่แปรปรวน


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป เข้าประเทศคีร์กีซสถาน
 • ค่าโรงแรม / ที่พัก 8 คืน ...
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่ารถนำเที่ยวเป็นแบบ 4WD นั่งคันละ 3-4 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana 
2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 45 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 900 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
5. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
6. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % กรณีที่ ต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ

เงื่อนไขสำหรับการจองทริป

 1. ส่งสำเนา passport ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน   
 2. มัดจำ ครั้งแรกท่านละ 20,000 หลังจากจองภายใน 3 วัน   ส่วนที่เหลือ  ชำระภายใน 1 ก.พ. 2561
 3. หากต้องการฝากซื้อตั๋วเครื่องบิน หลังจากเช็คราคา เครื่องบิน ณ วันนั้นๆ แล้ว ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 100 % สำหรับออกตั๋ว

เงื่อนไขสำหรับการยกเลิกทริป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
 • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593