ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : GG-12D10N] ทัวร์จอร์เจีย เลาะเลียบเทือกเขาคอเคซัส 12 วัน 11 คืน แกรนด์จอร์เจีย จริงๆ

Georgia - Tbilisi - Juta village – Chiuxebi – Stephantsminda - Kazbegi National park – Gergeti Trinity Church - Truso – Gori - Stalin museum – Uplitsikhe – - Kutaisi - Mestia – Koruldi Lake - Ushguli - Sunrise at Narikala Fortress

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง .. 12 วัน 11 คืน เต็มแบบ แกรนด์ๆ เน้นเลาะเลียบ เทือกเขาคอเคซัส
เดินทาง 9-21 กรกฎาคม 2562 ... ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อเอเย่นในไทยที่ไหนคะ
ท่านละ ..79,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 17,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน รับไม่เกิน 15 ท่าน

ลักษณะทริป :
** เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่มีทุ่งดอกไม้ป้าดอกเล็กดอกน้อย บนเทือกเขาคอเคซัสเยอะสุด
** เดือนตุลาคม เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
** เป็นทริปเส้นทางธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติ
** เน้นถ่ายภาพตรงไหนสวยก็หยุดถ่ายรูปนาน ตื่นเช้า กลับค่ำ
** ที่พักระดับ 4 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
** อาหารออกแนวยุโรป ผสมผสาน เอเชีย อาหารอร่อย มีให้เลือกหลากหลาย
** มีการ Hiking ระยะสั้น ระดับประถม เพื่อเข้าชมสถานที่ หรือ ธรรมชาติ ประมาณ 6-7 ชม. มีประมาณ 2 ครั้ง ดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์การเดินเทรคให้พร้อมเช่น รองเท้า และ เป้ใบเล็กสำหรับใส่ ขนม น้ำดื่ม ในช่วงเดินเทรค
** อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบายไม่ร้อนมากและไม่หนาวจัดจนเกินไปตารางบิน  Air Astana

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15-16.25 น.

Almaty – Tbilisi

KC 139

19.40-21.50 น.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

Tbilisi – Almaty

KC 142

11.10-17.10 น. รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

Almaty – Bangkok

KC 931

01.00-08.55 น.

 

วันที่หนึ่ง

09 ก.ค. 62 : กรุงเทพ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – Tbilisi

07.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9  เคาท์เตอร์ สายการบิน Air Astana เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ **สายการบิน Air Astana ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. และ Hand Carry อีก 8 กก.**
10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932  ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

16.25 น. ถึง เมือง Almaty นำท่านผ่าน Transfer และ ต่อเครื่องไปยังเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย
19.40 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 139 สู่ เมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย บริการอาหารบนเครื่อง
21.40 น. ถึงสนามบิน Tbilisi ประเทศจอร์เจีย  เวลาประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  
ที่พัก

โรงแรม ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่สอง

10 ก.ค. 62: Tbilisi – Stephantsminda- Ananuri Monastery- พระอาทิตย์ตกที่  Gergeti  Trinity Church  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง Setphantsminda  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,740 เมตร อยู่ห่างจาก Tbilisi ทางตอนเหนือ ประมาณ 157 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เดิมรู้จักกันในชื่อ Kazbeg เป็นเมืองเล็ก ๆ ในเขต Mtskheta-Mtianeti ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดKhevi และเป็นศูนย์กลางของเขตเทศบาล Kazbegi โดยระหว่างทางเราจะแวะชม Ananuri Monastery อยู่ห่างจาก Tbilisi ประมาณ 70 กม. เป็นปราสาทในศตวรรษที่ 17 ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi และยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์ Aragvi ผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ประกอบด้วยโบสถ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีโดมและเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากอ่างเก็บน้ำ Jinvali (สร้างในปี 1971) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในปี 1739 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกโจมตีจาก Shanshe of Ksani และถูกไฟไหม้ ส่วนตระกูล Aragvi ก็ถูกสังหาร ส่วนป้อมยังคงใช้อยู่จนถึงต้นศตวรรษที่ 19 ในปี 2007 ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)   หลังอาหารนำท่านเดินทางไปหมู่บ้าน Gergeti ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำ Tergi River เพื่อไปชมและ ถ่ายภาพ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri เป็นโบสถ์เดียวที่หอระฆังแยกออกจากตัวโบสถ์ การเดินทางต้องนั่งรถจีปและเดินเท้าอีกสักครึ่งชั่วโมง เดินเที่ยวชมและถ่ายภายแสงเย็นกับโบสถ์ และยังสามารถมองเห็นยอดเขา Mount Kazbeg ซึ่งมีความสูงถึง 5,033 เมตรสมควรแก่เวลาเราจะนำท่านเดินทางกลับ Stephantsminda
ค่ำๆ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  ที่ร้านอาหาร
ที่พัก

โรงแรม ROOM HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สาม

11 ก.ค. 62: Stephantsminda- Juta Village – Chaukhi Lake – Truso Valley  (B/L/D)

หมายเหตุ วันนี้จะมีเดิน Hike ระยะทางไปกลับราวๆ 4-5 ชั่วโมง ควรมีการเตรียมตัว เรื่องเป้ใบเล็กสำหรับใส่น้ำดื่ม ขนมส่วนตัว รองเท้า Hike ไปด้วยค่ะ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
  หลังอาหารเช้า นำท่านเปลี่ยนเป็นรถ 4WD เป็นการเลาะเลียบเที่ยวชมเทือกเขาคอเคซัส  โดยวันนี้เราจะเที่ยวชม หมู่เล็กๆ Juta Village ซึ่งอยู่ห่างจาก Stephantsminda ไปราว 24 กม. Juta Village เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนความสูง 2,200 เมตร  ใกล้กับยอดเขา Chaukhi  ในแนวของเทือกเขาคอเคซัส ใช้รถ 4WD จนถึง Chauxebi จากนั้นเราจะเริ่มเดิน Hike สู่ ทะเลสาบ Chaukhi Lake
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) มื้อนี้จะเป็นอาหารแบบปิกนิค

บ่าย จากนั้นนั่งรถ 4WD ไปยังหมู่บ้าน Truso Valley ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที Truso เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาคอเคซัส ใช้เวลาถ่ายภาพกัน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ Stephantsminda
เย็น

ถึง Stephantsminda   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

ROOM HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สี่

12 ก.ค. 62: Stephansminda – Mtskheta – Svetitskhoveli Cathedral – Jvari Monastery (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) นำท่านออกเดินทางไปยัง Mtskheta ระยะทางประมาณ 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง Mtskheta นั้นเป็นเมืองในจังหวัด Mtskheta-Mtianeti ของจอร์เจีย หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย โดยอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 20 กม. เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Kura และ Aragvi “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของ Mtskheta” ได้กลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 1994 เป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย Mtskheta ได้รับการประกาศให้เป็น “Holy City” โดยคริสตจักร Orthodox จอร์เจียในปี 2014
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8) รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8)
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Svetitskhoveli Cathedral คือโบสถ์ Orthodox ตะวันออก ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ของ Mtskheta รัฐจอร์เจียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ทบิลิซิ เป็นผลงานชิ้นเอกของต้นยุคกลาง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก เป็นโบสถ์ในรัฐจอร์เจียที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหาร Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดในจอร์เจีย สร้างแล้วเสร็จในปี 1029 โดยสถาปนิกชาวจอร์เจียยุคกลาง Arsukisdze นอกจากนี้ยังถือเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่ใกล้สูญพันธุ์ จิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าจำนวนมากได้สูญหายจากนั้นเที่ยวชม Jvari Monastery  อยู่ในหมู่บ้าน Mtskhela ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งจะเห็นวิวแม่น้ำ สองสายคือ  Mtkvari และ Aragvi ไหลมาบรรจบกันและเห็นเมือง Mtskhela อยู่เบื้องล่าง เป็นวิหาร Georgian Orthodox ศตวรรษที่ 6 โดย King Stephen I of Kartli (Iberia)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Tbilisi
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันทีห้า

13 ก.ค. 62: Tbilisi – Stalin Museum – Uplistsikhe Caves – Kutaisi (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 10)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมือง Gori ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง Gori นั้นเป็นเมืองในภาคตะวันออกของจอร์เจียซึ่งทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของเมือง Shida Kartli และเป็นศูนย์กลางของเขตการปกครองที่มีการใช้ร่วมกัน ชื่อมาจาก Georgian Gora คือ กอง หรือ เนินเขา Gori เป็นที่มั่นทางทหารที่สำคัญในยุคกลางและรักษาความสำคัญเชิงกลยุทธ์เนื่องจากตั้งอยู่บนทางหลวงหลักที่เชื่อมต่อกับฝั่งตะวันออกและตะวันตกของจอร์เจีย ในช่วงของประวัติศาสตร์ Gori ถูกรุกรานโดยกองทัพของแคว้นหลายครั้ง เมืองนี้ถูกครอบครองโดยทหารรัสเซียในช่วงสงครามรัสเซีย – จอร์เจีย ปี 2008 นอกจากนี้เป็นที่รู้จักกันในนามแหล่งกำเนิดของผู้นำโซเวียต Joseph Stalin , นักออกแบบอาวุธขีปนาวุธ Alexander Nadiradze และนักปรัชญา Merab Mamardashvili
จากนั้นนำท่านเข้าชม Stalin Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับ Joseph Stalin ในปี 1957 ท่านเป็นอดีตผู้นำโซเวียตที่เกิดที่เมือง Gori ในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นบ้านของท่านอดีตผู้นำ Stalin เป็นกระท่อมไม้ขนาดเล็กมีสองห้อง โดยห้องหนึ่งเป็นห้องซ่อมรองเท้าของพ่อและใช้อีกห้องให้สำหรับอยู่อาศัย, ส่วนที่สองคือพิพิธภัณฑ์ซึ่งตัวอาคารจะเป็นศิลปะแบบ Gothic สร้างในปี 1951 ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีข้าวของเครื่องใช้ของ Stalin เก็บไว้ให้ชม และ ส่วนที่สามคือของ ตู้รถไฟของ Stalin มีสีเขียว น้ำหนัก 83 ตัน ถูกนำมาใช้ในปี 1941 ใช้ในการเข้าร่วมประชุม Yalta และ Tehran อีกด้วย จากนั้นจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในปี 1985 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Uplitsikhe ระยะทางประมาณ 14 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที นำท่านชม Uplitsikhe Caves เป็นอดีตเมืองที่มีบ้านพักอยู่อาศัยที่ตัดเข้าไปในหินทำเป็นที่อยู่อาศัย ใกล้ๆ จะมีแม่น้ำ Mtkvari River วัฒนธรรมบ้านถ้ำแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Anatolia และ อิหร่าน นักโบราณคดีเชื่อว่า ที่ Uplitsikhe เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ย้อนหลังไปถึงสมัย Hellenistic Period การผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามและคริสเตียน สมควรแก่เวลากลับไปรับประทานอาหารกลางวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Kutaisi เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรจอร์เจียตะวันตก มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Rioni ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมือง Kutaisi
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOTEL BEST WESTERN KUTAISI  หรือเทียบเท่า
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่หก

Kutaisi – Mestia – City Tour in Mestia (B/L/D)

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางมายัง Mestia ระยะทางประมาณ 165 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยมากที่สุดในเทือกเขาคอเคซัสและแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Upper Svaneti and Lower Svaneti  ได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนหลักของจังหวัด Zemo หรือ Upper Svaneti เดิมเรียกว่า Seti แม้จะมีขนาดเล็ก แต่เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจอร์เจียและมีอนุสาวรีย์ยุคกลางจำนวนมาก คริสตจักรและปราสาทหลายแห่งถูกจัดอยู่ในมรดกโลกของ UNESCO

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมเมือง Mestia
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรม HOTEL TETNULDI MESTIA หรือเทียบเท่า

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่เจ็ด

15 ก.ค. 62: Mestia – Ushkuli Village-Mestia (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Ushguli Village  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Mestia ระยะทางราว 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง Ushguli Village  เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป ในเทือกเขาคอเคซา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล Ushguli Village เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ World Heritage Site : UNESCO มีอาคารสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในยุโรป มีบ้านเก่า อาคารเก่าหลายศตวรรษ มีโบสถ์ Lamaria Church เก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 12 ยังมีหอคอย Queen Tamar ที่ต้องใช้เวลาในการเดินราว 2-3 ชั่วโมง และยังจะได้เห็นวิวภูเขาที่สูงที่สุดในจอร์เจียมีหิมะปกคลุม Mt Shkhara (5,068 เมตร)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 17) 

บ่ายแก่

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พักที่ Mestia

ค่ำ เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม  HOTEL TETNULDI MESTIA หรือเทียบเท่า
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่แปด

16 ก.ค. 62: Mestia – Koruldi Lake – Mestia (B/L/D)

หมายเหตุ วันนี้เราจะมี Trek ไปชมทะเลสาบ Koruldi Lake ควรมีการเตรียมตัว เรื่องเป้ใบเล็กสำหรับใส่น้ำดื่ม ขนมส่วนตัว รองเท้า Hike / Trek ไปด้วยค่ะ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง Mestia โดยใช้รถ 4WD ช่วยในการเดินทาง จากนั้นจะเริ่มเดินเทรคทะเลสาบ Koruldi Lake เส้นทางเดินไม่ยากวิวระหว่างทางสวยงาม ทะเลสาบจะไม่ใหญ่มากแต่จะได้เห็นเงาสะท้อนน้ำภูเขาที่รายรอบสวยงาม โดยทะเลสาบ Koruldi Lake นั้นตั้งอยู่เชิงเขา Mt. Ushba ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,740 เมตร โดยเส้นทางเริ่มต้นเทรคอยู่ที่ระดับความสูง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเดินไปจนถึงจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา Tshkhakezagari ที่ความสูง 2,239 เมตร นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเดินป่า ที่จุดชมวิวจะมีเวลาพักผ่อนและเดินต่อไปยังทะเลสาบ Koruldi จากจุดนี้เส้นทางเดินจะผ่านหุบเขาอัลไพน์ และอากาศเริ่มเบาบาง จากทะเลสาบเราจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขา Ushba และ Tetnuldi
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 20) แบบปิกนิค หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อ สู่ทะเลสาบ Koruldi Lake เราจะใช้เวลาเดินเทรค ไป-กลับ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 21) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOTEL TETNULDI MESTIA หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า

17 ก.ค. 62: Mestia – Kutaisi (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi ใช้เวลาทางเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 23)
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 24) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOTEL BEST WESTERN KUTAISI  หรือเทียบเท่า
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สิบ

18 ก.ค. 62 : Kutaisi – Bagrati Cathedral – Tbilisi (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25)
สายๆ นำท่านเที่ยวชม Bagrati Cathedral ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งขวาของแม่น้ำ Rioni ด้านบนสุดของเนินเขาเป็นชั้นที่สังเกตการณ์ที่ดีที่สุดของเมือง Kutaisi วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1003 และสามารถมองเห็นได้จากหลายแห่งในเมือง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรมจอร์เจียยุคกลาง
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26)
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Tbilisi ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง Tbilisi เป็นเมืองหลวงเก่าของจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 5 โดยกษัตริย์จอร์เจีย Vakhtang Gorgasali ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสังคมที่สำคัญของจอร์เจีย ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกรุกรานและได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแล้วกว่า 40 ครั้ง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 27) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สิบเอ็ด

19 ก.ค. 62: Tbilisi – Sunrise at Narikala Fortress – Holy Trinity Cathedral – Old Town – Sulfuric Baths House – Bridge of Peace – Cable car for Tbilisi View Point (B/L/D)

เช้าตรู่ นำท่านเดินทางไปถ่ายแสงเช้ากันที่  Narikala Fortress เป็นป้อมโบราณเก่าแก่ เป็น “หัวใจและจิตวิญญาณของเมือง” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมโบราณ ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวในปี 1827 และไม่ได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์เช่นเคย ในป้อมมีวิหาร St. Nicolas ถูกสร้างขึ้นในปี 1996 ภายในตกแต่งด้วยภาพสีเฟรสโก , พระคัมภีร์และประวัติความเป็นมาของจอร์เจีย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมา รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28)
สาย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวในเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นการผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรป  Tbilisi City Tour  เที่ยวชม Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในมหาวิหาร Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1995 แล้วเสร็จในปี 2004 เป็นสัญลักษณ์ของจอร์เจียใหม่ ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครบรอบ 2000 ปีของศาสนาคริสต์และครบรอบ 1500 ปีแห่งความเป็นอิสระของโบสถ์จอร์เจีย โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา St. Ilya บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura Sameba เป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในจอร์เจีย มีความสูงถึง 101 เมตร โดมสีทองของวิหารสามารถมองได้จากเกือบทุกจุดของเมืองทบิลิซี่ จากนั้นเที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old City ของ Tbilsi  เดินชมเมืองเก่าในย่านนี้จะมีบ้านแบบโบราณ สร้างจากหินและอิฐ ชั้นสองจะเป็นไม้ หรือ ไม่ก็กระจก บางหลังก็จะมีระเบียงแบบเปิดโล่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 29)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม Sulfuric Baths House , Bridge of Peace  จากนั้นไปนั่ง Cable Car ชมเมืองจอร์เจียที่ จุดชมวิวเมืองจอร์เจีย สมควรแก่เวลาเดินทางไปช็อปปิ้ง ซื้อของฝากกลับบ้าน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 30) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันที่สิบสอง

20 ก.ค. 62: Tbilisi – Almaty (B/-/-)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28)
09.00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน ถึงสนามบินเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana
11.40 น. เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 142 บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง
17.10 น. ถึงสนามบิน Almaty Transfer รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ มื้อนี้อิสระ อาหารเย็นในสนามบิน
วันที่สิบสาม

21 ก.ค. 62: Almaty – กรุงเทพฯ

01.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931
08.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตรานี้รวมถึง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana สายการบินระดับ 4 ดาว   
 • ค่าโรงแรม / ที่พัก 11 คืน  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ไกด์เทรค
 • หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 60 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
  4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  5. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
-  15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า
-  08-14 วันก่อนเดินทาง หัก 20,000บาท + ค่าวีซ่า
-   ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5   

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593