ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : SPITI-01] ทัวร์สปิติวัลเลย์ สปิติ ทัวร์รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย 13 วัน 12 คืน


อัตราค่าบริการ
ทริปสำรวจเส้นทางสปิติวัลเล่ย์
เดินทาง 26 ส.ค. - 7 ก.ย. 2562 ... เปิดรับ 10 ที่ (มีจองมาแล้ว 4 ที่)
ราคา : 49,900 บาท .. (ราคาพิเศษสำหรับทริปสำรวจ)

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจเดินทาง
** เป็นทริปสำรวจ จัดขึ้นครั้งแรก เป็นการเดินทางเหมือนชวนเพื่อนไปเที่ยว สำรวจเส้นทางร่วมกัน ในระหว่างการเดินทางโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง
** ถนนหนทางอาจมีดีบ้างและไม่ดีบ้าง
** มีเดินเทรคระยะสั้น 2 กม. บ้างเป็นบางวัน
** เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่อากาศค่อนข้างเบาบาง เพราะฉะนั้นผู้เดินทางต้องมั่นใจว่า ไม่มีโรคประจำตัว จำพวก ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ หากมีโรคดังกล่าวโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง
** ที่พักไม่ค่อยเลิศหรู แต่พออยู่ได้ สะอาด บางวันต้องนอนพักแค้มป์ อาจต้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้ประจำตัวติดไปด้วย เช่น liner หรือ ถุงนอน กระบอกน้ำร้อน สำหรับพกน้ำร้อนไว้ดื่ม
** น้ำร้อนในห้องน้ำ อาจมีบ้างไม่มีบ้าง ที่พักไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าอาจมีตกบ้างเป็นบางเมือง


ตารางเที่ยวบิน

ตารางเวลาบินสายการบิน Jet Airways

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

26 ส.ค. 62

BKK-BOM

9W 61

0555

0855

BOM-IXC

9W 471

1215

1440

07 ก.ย. 62

IXC-DEL

9W 648

0740

0855

DEL-BKK

9W 66

1355

1955

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ,ความดัน,หอบหืด,ภูมิแพ้ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการเดินทาง

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ –เดลี- CHNDIGARH - SHIMLA

03.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7-8 Row N/P เคาท์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ โหลดกระเป๋าเช็กอิน และรับประทานอาหารว่าง
05.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ เที่ยวบินที่ “9W 61 (ใช้เวลาบินประมาณ 4h35m บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
08.55 น. ถึงสนามบินมุมไบ  (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1ชั่วโมง30นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเช็กอินโหลดกระเป๋าสัมภาระที่เค้าเตอร์สายการบิน Jet Airways เพื่อบินเข้าเมือง CHANDIGARH
12.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองCHANDIGARH เที่ยวบินที่ 9W 648 (ใช้เวลาบินประมาณ 1h15m)
14.40 น. ถึง สนามบิน CHANDIGARH รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางโดยรถ Innova สู่ เมือง Shimla ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เมืองชิมลา นั้นตั้งอยู่บนความสูง 2,276 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐหิมาจัลประเทศ มีอาณาเขตติดกับรัฐ Uttarakhand ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Mandi ทางเหนือติดเมือง Kullu ทางทิศตะวันออกติดเมือง Kinnaur ทางใต้ติดเมือง Sirmaur และทางทิศตะวันตก เมือง Solan ในปี 1984 เมืองชิมลาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงของอินเดียในช่วงฤดูร้อน หลังจากได้รับการประกาศอิสรภาพก็กลายเป็นเมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรมและการศึกษาที่สำคัญ
ดึก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) หลังอาหารเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
ที่พัก เมือง SHIMLA HOTEL SUKHSAGAR REGENCY หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

SHIMLA- NARKANDA- HATTU PEAK – RAMPUR – JEORI – SARAHAN

เช้าตรู่

วันนี้ตื่นกันแต่เช้าตรู่ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางวันนี้ที่ เมือง Sarahan เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ในเขต Shimla และ Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,100 เมตร ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง ออกจาก Shimla ได้ประมาณ 20 กม. เราจะแวะเที่ยวชม Kufri เป็นเนินเขาเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,630 เมตรจากระดับน้ำทะเล Kufri มาจาก Kufr ซึ่งแปลว่า “ทะเลสาบ” ในภาษาท้องถิ่น ด้านบนสุดเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ มีสัตว์ป่าหิมาลัยที่หายากหลายชนิด จากนั้นแวะชมเมือง  Theog ตั้งอยู่บนความสูง 2,310 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจาก Shimla 32 กม. บนถนน NH 22 ซึ่งพบการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในปี 1902 แวะชมหมู่บ้าน Matiana เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีความเรียบง่าย สุขสงบ ผู้คนใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ ไม่มีความวุ่นวาย ในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Kalinda ตั้งอยู่บนทางหลวง NH 22 ห่างจากชิมลา 47 กม. และห่างจาก Narkanda  16 กม. ตั้งอยู่บนความสูง 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปลูกแอปเปิ้ลเป็นหลัก จากนั้นจะผ่านสวนป่าสน เข้าสู่เขต เมือง Narkanda จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปชมยอดเขา Hattu Peak มีความสูง 3,135 เมตร

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)

บ่าย

ออกเดินทางกันต่อ ผ่าน เมือง Rampur หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า Bushahr ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,021 เมตร จากระดับน้ำทะเล ห่างจากชิมลา 130 กม. เชื่อมต่อกับถนน NH 5 ที่ไปยัง Narkanda เป็นเมืองที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Satluj เมืองนี้อยู่ใกล้สถานที่ยอดนิยมเช่น Jhakri, Sarahan Bushahr, Green Valley Dhar Gaura และ Shraikoti และยังเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย - สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ Nathpa Jhakri จากนั้นผ่าน เมือง Jeori  ห่างจากชิมลา 149 กม. ในรัฐหิมาจัลประเทศ เขต Mandi อยู่ห่างจาก Rampur 26 กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 2,086 เมตร และเดินทางถึง เมือง Sarahan ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันว่าเป็นประตูสู่ เมือง Kinnaur ใกล้กับถนน Indo-Tibet สายเก่า เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนของอาณาจักร Bushahr คู่กับเมือง Rampur ที่เป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

ที่พัก

HOTEL SHRIKHAND หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

SARAHAN – JEORI – WANGTU – KARCHAM - SANGLA

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่ เมือง Sangla ระยะทาง 92 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยระหว่างทางเราจะแวะชม Bird Park ใช้เวลาเดินชมสวนแห่งนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเที่ยวชม Bhima Kali Temple เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของพระแม่กาลีในอินเดีย ใช้เป็นเครื่องบูชาก่อนศตวรรษที่ 18 มีการรวมสถาปัตยกรรมสไตล์พุทธวิชรยานและฮินดูเข้าด้วยกัน สร้างด้วยไม้ และที่วัดแห่งนี้เรายังสามารถมองเห็นยอดเขา Shrikhand Mahadev Peak ได้อีกด้วย ซึ่งมีความสูง 5,227 เมตร วัดแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการค้าระหว่างอินเดียและทิเบตผ่านถนนอินโด - ทิเบตโบราณ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอิทธิพลของทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักร Kushan ในช่วงศตวรรษที่ 1-3
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางต่อไปยัง เมือง Jeori ผ่านสะพาน Wangtu จากนั้นขับตรงมุ่งหน้าสู่ เมือง Karcham จนถึง เมือง Sangla ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,696 เมตร เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา Baspa หรือเรียกอีกอย่างว่า Sangla Valley อยู่ในเขต Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศอินเดียใกล้กับชายแดนทิเบต **หากมีเวลาพอ นำท่านเดินเล่นตลาดพื้นเมือง เที่ยวชม Kamru Fort โดยป้อมปราการ Kamru Fort นั้นมีความสวยงามตระการตาตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและห่างจากหุบเขา Sangla Valley อันสวยงามเพียง 2 กม. มีทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา Sangla ลำธารสวนแอปเปิ้ลและอื่น ๆ อีกมากมาย ป้อม Kamru มีระเบียงไม้ที่สวยงามและด้านบนของตัวอาคารเป็นเทวรูป ของ Kamakhya Devi เชื่อกันว่าถูกนำมาจากเมืองGuwahatiและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวหมู่บ้านSangla นอกจากนี้ยังมีวิหาร Badrinath ซึ่งมีขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นสถานที่จัดแสดงทุกๆสามปีเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้า เทวรูปของเทพถูกนำไปยังแม่น้ำ Gangotri ซึ่งเป็นที่มาของแม่น้ำคงคาป้อมปราการที่สวยงามแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทุ่งหญ้าหนาทึบและทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มและประดับประดาด้วยไม้แกะสลักที่สวยงาม ป้อม Kamru มีรูปร่างเหมือนหอคอย มี 5ชั้น บนพื้นที่ 55 ตารางฟุต  สถาปัตยกรรมของป้อม Kamru โดดเด่นทำให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนใน Sangla รัฐหิมาจัลประเทศ** จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
เย็น บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
ที่พัก PRAKASH REGENCY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

SANGLA – CHITKUL - KALPA

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางวันนี้คือ เมือง Kalpa ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยผ่าน เมือง Chitkul เป็นหมู่บ้านในเขต Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศ ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงพรมแดนอินเดีย-จีน โดยเมือง Chitkul นั้นตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,450 เมตร ในช่วงฤดูหนาวสถานที่ส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะและผู้ที่อาศัยอยู่จะย้ายไปยังพื้นที่ที่ต่ำกว่าของรัฐหิมาจัล ยังเป็นแหล่งปลูกมันฝรั่งที่ดีที่สุดในโลกและมีราคาแพงมาก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Baspa เป็นหมู่บ้านแรกของหุบเขา Baspa Valley และหมู่บ้านสุดท้ายของเส้นทางการค้า Hindustan-Tibet ที่เก่าแก่ นอกจากนี้ยังเป็นจุดสุดท้ายของอินเดียที่สามารถเดินทางไปโดยไม่มีใบอนุญาต อยู่ห่างจาก Sangla ประมาณ 28 กม. เส้นทางจาก Sangla ถึง Chitkul นั้นเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความสวยงามที่สุดที่ไม่ควรพลาดโอกาสในการถ่ายรูป ให้ท่านอิสระเดินถ่ายรูปรอบๆแม่น้ำ Bapsa และวัดในหมู่บ้าน Mathi Goddess
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่ เมือง Kalpa ตามตำนานเล่าว่า เป็นบ้านในฤดูหนาวของพระศิวะ หากฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นยอดเขา Kinner – Kailash และ Jorkandan ตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่บ้าน และเมืองนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,960 เมตร จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
เย็น บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ที่พัก

KINNER VILLA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

KALPA – NAKO

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่11) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Nako โดยขับผ่านเส้นทาง Reckong Peo มุ่งหน้าไปยัง Powari และในวันนี้เราจะได้เห็นภูเขาเขียวชอุ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ขับผ่านเมือง Puh จะถึงเมือง Nako นั้นเป็นหมู่บ้าน ใน Kinnaur รัฐหิมาจัลประเทศ มีฉากหลังเป็นภูเขา Reo Purgyal ที่มีความสูง 6,816 เมตร อยู่ในเขตที่มีความสำคัญตามแนวชายแดนทิเบตซึ่งการเข้าจะต้องใช้ Inner line Permit ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร มีแอปเปิ้ลและแอปปริคอตแห้งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากหมู่บ้านแห่งนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)
บ่าย เที่ยวชม ทะเลสาบ Nako ซึ่งเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ขนาดเล็กและสวยงาม ในตอนเช้าเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่สวยงามของหมู่บ้านและภูเขาอยู่ในทะเลสาบ รอบทะเลสาบจะเต็มไปด้วยต้อน Willow และต้น Poplar นอกจากนี้ยังมีหินที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าขององค์ปัทมสัมภาวะ เมื่อครั้งที่เคยมาเยือนที่แห่งนี้ มีการสร้างศาลขึ้นครอบรอยเท้าและมีรูปปั้นขององค์ปัทมสัมภาวะ นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนจะมีเรือให้พาย ส่วนในฤดูหนาวจะมีสเก็ตน้ำแข็งให้เล่นบนทะเลสาบ จากนั้นนำชม Nako Monastery ก่อตั้งโดย Ringchen Zangpo ในศตวรรษที่ 11 เป็นวัดเก่าเล็ก ๆ ที่มีประติมากรรมเก่าและจิตรกรรมฝาผนังเก่า มีสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบตคล้ายกับ Tabo Manastery ประกอบด้วย 4 ห้องโถง ห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด คือ Dukhong รู้จักกันในนามของความหมายของ Lotsava Jhakang เพื่อเป็นเกียรติแก่ Ringchen Zangpo ผู้ที่แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาทิเบต ศิลปะภายในวัดเป็นแบบศาสนาพุทธวัชรยาน ภาพฝาหนังของ Dukhong นั้นเป็นภาพมันดาลา ทางด้านตะวันออกเป็นห้องโถงขนาดเล็กมีรูปปั้นของเทพ Yellow Tara ทำด้วยปูนปั้น ส่วนห้องโถงที่สามมีรูปปั้นพระพุทธรูปของ Vairochana และมีศาลที่สร้างอุทิศให้กับ Purgyal ซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นที่เชื่อว่าเป็น "spirit of the mountain" ยังมีประติมากรรมของ 5 พระโพธิสัตว์ที่ทำจากดินเหนียว ในปี 1975 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ศาสนสถานต่างๆได้รับความเสียหาย และในปี 1998 วัดใกล้ยุบ แต่ได้รับการอนุรักษ์ บูรณะโดยมหาวิทยาลัยเวียนนา ในเดือนกรกฎาคม ปี 2002 รวมไปถึงวัดและอาคารอื่นๆใน Nako ด้วย จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่13) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก KINNER CAMP หรือเทียบเท่า

วันที่หก

NAKO - TABO

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่14) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ เมือง Tabo ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งจะขับผ่าน หมู่บ้าน Sumdo เป็นหมู่บ้านแรกชอง Spiti Valley บนถนนสายนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 15)
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมือง Tabo เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน Spiti Valley เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเกี่ยวกับอารามอายุพันปีของ Tabo Monastery ซึ่งได้รับให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นอารามที่ตั้งอยู่ด้านล่างหุบเขาแตกต่างจากอารามอื่นๆ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,050 เมตร จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL SIDARTH TABO หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด

TABO – DHANKAR – LHALUNG - KAZA

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 17) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. วันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ เมือง Kaza ระยะทาง 94 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นออกเดินทางสู่ เมือง Dhankar เป็นเมืองหลวงเก่าของSpiti และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,850 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Tabo และเมือง Kaza ห่างประมาณ 30 กม. ไปทางทิศตะวันออก ก่อนหน้านี้ Dhankar เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในอารามโบราณ (1200 ปี) ซึ่งสร้างขึ้นบนหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Spiti และ Pin จากระยะไกลความสูงชันของ Dhankar Gompa ดูเปราะบางราวกับว่ามันจะตกลงไปด้านล่างเสียอย่างนั้น เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงภาพวาด พระพุทธรูป เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไว้ที่ทางเข้าหมู่บ้าน จากนั้นชม ทะเลสาบ Dhankar Lake เป็นทะเลสาบขนาดเล็กและยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักของนักท่องเที่ยวทั่วไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,200 เมตร ฉากหลังของทะเลสาบเป็นยอดเขาแฝดที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ต้องเดินเท้าประมาณ 2 กม. เพื่อไปชมทะเลสาบแห่งนี้ ในช่วงฤดูร้อนน้ำในทะเลสาบจะระเหยและกลายเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงแกะ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Lhalung หรือ Lhalun เรียกว่า “Land of the Gods” โดย Lha คือเทวดา เทพเจ้า ส่วน Lung คือดินแดน ตั้งอยู่บนความสูง 3,930 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านในเขต Lahul and Spiti ในรัฐหิมาจัลประเทศ เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามและมีวัดเก่าแก่ อยู่ห่างจาก Kaza ประมาณ 28 กม. ตั้งอยู่เชิงเขา Tangmar Mountain ชาวบ้านเชื่อว่าพระเจ้าอาศัยอยู่ในเทือกเขาแห่งนี้ และสีของภูเขาจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ เช่น มีความสุขจะเป็นสีเหลือง หากโกรธจะเป็นสีแดง เป็นต้นจากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมือง Kaza ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอง Spiti  ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,800 เมตร อยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยตะวันตกของเมือง Lahul และ Spiti ซึ่ง Spiti นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูง คล้ายกับเพื่อนบ้านเช่น ทิเบตและลาดัค ทั้งในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา Kaza นั้นตั้งอยู่เลียบกับแม่น้ำ Spiti เป็นเขตการค้าและศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขา Spiti จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
เย็น บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL SAKYA ABODE หรือเทียบเท่า
วันที่แปด

KAZA- KEE MONASTERY LOSER- KIBBER VILLAGE - KAZA

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 20) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ Kee Monastery ระยะทาง 12 กม. จากตัวเมือง Kaza เป็นวัดพุทธทิเบต นิกายเกลุกปะ เช่นเดียวกับ Tabo Monastery และ Dhankar Gompa ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 4,166 เมตร ใกล้กับแม่น้ำ Spiti เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขา Spiti และเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาให้กับพระลามะ ก่อตั้งโดย Dromton ซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์ Atisha ผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 11 วัดแห่งนี้เคยถูกโจมตีโดยชาวมองโกลในศตวรรษที่ 17 ในช่วงขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 5 และในปี 1830 ถูกโจมตีอีกครั้งในสงครามระหว่างลาดัคกับKulu ต่อมาในปี 1841 วัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากกองทัพ Dogra ภายใต้การนำของ Ghulam Khan และ Rahim Khan ต่อมาในปีเดียวกันก็ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นจากกองทัพซิกซ์ ถูกทำลายด้วยไฟ และในปี 1975 เกิดแผ่นดินไหว วัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจทางโบราณคดีของอินเดียและรัฐกรมโยธาธิการ ฝาผนังถูกวาดด้วยภาพจิตรกรรมอันเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 14 ที่พัฒนาจากอิทธิพลของจีน ภายในอารามนอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วยังมี พระพุทธรูปและหนังสือโบราณ เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นใต้ดินเป็นห้องเก็บของ ห้อง Tangyur มีภาพจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า ชั้นล่างเป็นห้องสวดมนต์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21)
บ่าย เดินทางไปยัง Kibber Village อยู่ห่างจาก Kaza ประมาณ 20 กม. เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความสวยงามในหุบเขา Spiti ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,205 เมตร หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายแห้งแล้ง แวดล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ลักษณะคล้ายกับทิเบตและลาดัค รวมถึงพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นจุดเด่นของที่นี่ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Little Tibet” ที่นี่มีวัดวาอารามมากมายให้ได้เยี่ยมชม และยังเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า Kibber ที่ก่อตั้งในปี 1992 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตร.กม. บนความสูง 3,600-3,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นที่อยู่ของสัตว์หายากเช่น Ibex , Blue Sheep, Red Fox, Tibetan Woolly Hare, Himalayan Wolf, เสือดาว เป็นต้น และยังเป็นแหล่งพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์รวม 8 ชนิด นอกจากยังเป็นพืชที่มีคุณสมบัติเป็นยาอีกด้วย ให้อิสระถ่ายภาพ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าที่พักที่ Kaza
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 22) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL SAKYA ABODE หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า

KAZA – LOSAR – KUNZUM LA -CHANDRATAAL LAKE

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 23) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คือ Chandrataal Lake ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง โดยเราจะมุ่งหน้าไปยัง เมือง Losar และในวันนี้เราจะผ่าน Kunzum La Pass ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 4,551 เมตร ที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Kullu และ Lahaul ไปยัง Spiti Valley จากนั้นจะเข้าสู่ Batal ซึ่งอยู่ในหุบเขา Lahaul ถนนช่วงนี้จะค่อนข้างขรุขระ และแคบไปจนถึงทะเลสาบ Chandrataal Lake เป็นทะเลสาบที่อยู่สูงและมีความสวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 24)
บ่าย เช็กอินเข้าสู่ที่พัก เก็บกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกไปเก็บแสงเย็นกันที่ทะเลสาบ Chandrataal Lake ซึ่งตัวทะเลสาบนั้นจะอยู่ห่างจากแค้มป์ที่พัก ประมาณ 2-3 กม. โดยทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,300 เมตร ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย และต้องมาดูในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวง มาจากชื่อ "จันทรา" (ดวงจันทร์) และ "Taal" (ทะเลสาบ) จากรูปพระจันทร์เสี้ยวของทะเลสาบ ชมทะเลสาบเปลี่ยนสีจากเฉดสีฟ้าใสเป็นมรกต ทะเลสาบสีฟ้าล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว มีเทือกเขา Chandra Bhaga สีขาวที่บริสุทธิ์เป็นฉาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 25) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก CHANDRATAAL LAKE CAMP หรือเทียบเท่า
วันที่สิบ

CHANDRATAAL LAKE – CHATTRU -ROTHANG PASS - MANALI

เช้าตรู่ นำท่านออกไปเก็บแสงเช้าที่ทะเลสาบ สมควรแก่เวลากลับมา บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 26) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองมะนาลี ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง ขับออกมาจากทะเลสาบเราจะแวะ ชิมชา เข้าห้องน้ำที่ Batal ก่อนจะขับต่อไปยังทางหลวง Kaza – Manali
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 27) ที่ Chattru
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองมะนาลี โดยเราจะผ่าน Rothang Pass ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,978 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะนาลีประมาณ 51 กม. โดยเมืองมะนาลีนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาของรัฐหิมาจัลประเทศทางตอนเหนือสุดของหุบเขา Kullu Valley ใน Beas River Valley ตั้งอยู่ในเขต Kullu ห่างจาก Shimla ประมาณ 270 ห่างจากChandigarh 309 กม. และห่างจากนิวเดลี 544 กม. เป็นเมืองเล็ก ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการค้าเก่าแก่ไปยังลาดัคและจากที่นั่นไปยัง Karakoram Pass ไปยัง Yarkand และ Khotan ในบริเวณ Tarim Basin เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นประตูสู่ย่าน Lahaul และ Spiti รวมทั้งเมือง Leh อีกด้วย จากนั้นเช็กอินเข้าสู่ทีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 28) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL MANALI HEIGHTS หรือเทียบเท่า
วันที่สิบเอ็ด

MANALI – CITY TOUR

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 29) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางเที่ยวชมเมืองมะนาลี โดยนำท่านชม Vashisht Bath อยู่ห่างจากตัวเมืองมะนาลีประมาณ 3 กม. เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Beas ตั้งชื่อตามนักปราชญ์ Vashisht ผู้ซึ่งเป็นครูและผู้ให้คำปรึกษาแก่ Lord Rama ล้อมรอบด้วยต้นสนและพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำเหล่านี้เป็นน้ำพุกำมะถันตามธรรมชาติซึ่งเชื่อกันว่ามีคุณค่าทางยาและสามารถรักษาโรคบางอย่างได้ ให้อิสระท่านได้แช่น้ำพุร้อน (ค่าแช่น้ำพุร้อนไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Naggar Castle ตั้งอยู่ในเมือง Naggar อยู่ห่างจากเมืองมะนาลี 22 กม. ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทำด้วยหินและไม้ ซึ่งเล่ากันว่าใช้หินจากพระราชวังร้าง (Gardhak) ของ Rana Bhonsal ในการสร้างปราสาท พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของ Raja Sidh Singh of Kullu ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1460 ในปี 1978 ได้แปรเปลี่ยนปราสาทเป็นบ้านพักและเป็นโรงแรมที่ดำเนินการโดย Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC) นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิว Kullu Valley ที่สวยที่สุด เที่ยวชม สำหรับคนรักศิลปะ ที่ปราสาท Naggar มีผลงานศิลปะที่น่าทึ่ง Rorich Photo Art Gallery เป็นภาพวาดของ Nicholas Roerich เป็นจิตรกรและนักสำรวจชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียง ที่เข้ามาตั้งรกรากใน Naggar ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ได้นำบ้านสองชั้นของเขาเป็นแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 30)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่ามะนาลี โดยการเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ Manalsu จะเป็นประตูสู่อีกโลกหนึ่งที่รู้จักกันในนาม Old Manali หมู่บ้านที่มีเสน่ห์แปลกใหม่ เหมือนรู้สึกว่าก้าวข้ามไปยังอีกโลกหนึ่ง มีรูปแบบของตัวเองและสามารถรักษาเสน่ห์ของโลกเก่าไว้ได้ ทั้งที่มีนักเดินทางจากทั่วโลกเข้ามามากมาย มีความฮิปปี้และยังมีประเพณีอารยธรรมเก่าแก่อีกด้วย คุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขในยุค 1960 เส้นทางเดินเรียงรายไปด้วยต้นยูคาลิปตัสและถนนเล็ก ๆ ผ่านหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ เที่ยวชม Club house เป็นสวนสนุกและโซนการผจญภัยอันน่าทึ่ง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดใน Manali ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Manalsu Nallah (เป็นสาขาของแม่น้ำ Beas) มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นเกมทั้งในร่มและกลางแจ้ง ได้รับการจัดการโดย HPTDC มีสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ มีเกมให้เล่นมากมายเช่น Carom, สเก็ต, สนุกเกอร์, Go-karting และปิงปอง นอกจากนี้ยังมี zip-lining หากไม่ได้สนใจเล่นเกมยังมีร้านอาหารเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนและเย็นพร้อมกับของว่างแสนอร่อย หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากที่นี่ก็ได้เช่นกัน  Van Vihar เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ด้านหน้าตลาด Tibetian ภายในมีทะเลสาบเล็กๆที่ท่านสามารถล่องเรือได้ มีต้น Deodar ขนาดใหญ่จำนวนมากให้ความร่มรื่น เหมาะแก่การมาพักผ่อนและปิกนิค เที่ยวชม Tibetian Manastery อารามทิเบตเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมะนาลี เนื่องจากมีชาวทิเบตจำนวนมากอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขต Kullu และ Manali จึงได้มีการก่อตั้งอารามทิเบตขึ้น อารามทิเบตในมะนาลีที่สำคัญมีสามแห่งนั่นคือ Gadhan Thekchoking Gompa วัด Himalayan Nyingamapa Temple และอีกแห่งหนึ่งที่ Aleo ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Beas River โดย Gadhan Thekchoking Gompa ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าในมะนาลี วัดนี้ดำเนินการโดยชาวบ้านที่รวบรวมเงินทุนผ่านการบริจาค มีงานหัตถกรรมของศิลปะทิเบตและพรมที่ทอ จัดจำหน่าย  ถูกสร้างขึ้นในปี 1969เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบต มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และรูปปั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในอาราม ส่วนHimalayan Nyingamapa Gompa ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดในมะนาลี สถาปัตยกรรมของอารามนี้ค่อนข้างสมัยใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกทานตะวัน มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าอยู่เหนืออาราม รอบๆอารามเหล่านี้ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกมากมายเป็นงานหัตถกรรมทำมือจากชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศิลปะและศูนย์ทอพรมทิเบต เพื่อรักษาศิลปะทิเบตโบราณเอาไว้ จากนั้นเที่ยวชม วัดเก่าแก่อายุกว่าสามพันปี Hadimba Temple เป็นวัดที่อุทิศให้กับเทพธิดาแห่งปีศาจเทพธิดาแห่ง Hidimba ซึ่งเป็นภรรยาของภีมะ(Bhima)จากมหาภารตะ วัดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองมะนาลี สร้างขึ้นเมื่อปี 1553 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในมะนาลี สร้างด้วยไม้และหินคล้ายเจดีย์ของญี่ปุ่น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของอินเดียรวมอยู่ด้วย วัดมีประตูไม้แกะสลักอย่างสวยงามและสูง 24 เมตร จากนั้นให้อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนน Mall Road สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 31) หลังอาหารอิสระพักผ่อน
ที่พัก HOTEL MANALI HEIGHTS หรือเทียบเท่า
วันที่สิบสอง

MANALI - CHANDIGARH

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 32) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. วันนี้นั่งรถกันยาวๆประมาณ 8 ชั่วโมง ไปสู่จุดหมายปลายทางคือ เมือง Chandigarh ระยะทาง 325 กม.
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 33)
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมือง Chandigarh เป็นเมืองและเขตปกครองสหภาพในอินเดียซึ่งทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของรัฐ Haryana และ Punjab ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน เมืองนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐใดรัฐหนึ่งในสองรัฐ แต่ถูกปกครองโดยตรงโดยรัฐบาลสหภาพซึ่งบริหารจัดการอาณาเขตดังกล่าวทั้งหมดในประเทศ และเป็นที่รู้จักในระดับสากลสำหรับสถาปัตยกรรมและการออกแบบเมือง จัดทำขึ้นโดยสถาปนิกชาวสวิสชาวฝรั่งเศสชื่อ Le Corbusier ในปี 2015 บทความที่ตีพิมพ์โดย BBC Chandigarh เป็นหนึ่งในเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลกในแง่ของสถาปัตยกรรมการเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมและความทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีรายงานว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดที่สุดในอินเดียจากการศึกษาของรัฐบาลแห่งชาติ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 34) หลังอาหารเดินทางสู่เช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
ที่พัก HOTEL CLARION INN หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบสาม

CHANDIGARH – DELHI – BANGKOK

04.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อม รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง(มื้อที่ 35)
07.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 648 ใช้เวลาบินประมาณ 1h15m

08.55 น.

ถึง สนามบินเดลี นำท่านรอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ **อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน**

13.55 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 66 ใช้เวลาบินประมาณ 4h30m

19.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินJET AIRWAYS
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักระดับ มาตรฐาน  จำนวน 12 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่ม 2 ขวด /วัน
ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม รถ Innova
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอินเดียสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่น E-Visa
ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ,พนักงานบริการ 40 USD/ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี) ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันเดินทาง ไม่ต้องขีดคร่อม
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 1 รูป
ตัวอย่างรูปทำวีซ่าอินเดีย

รูปตัวอย่างทำวีซ่าอินเดีย

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

หมายเหตุ

  1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
  2. สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 15,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593