ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : GG-10D8N] ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Highlight 2 ประเทศ สุดคุ้ม 10 วัน 8 คืนเต็ม

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Highlight
เลาะเลียบเทือกเขาคอเคซัส ทัวร์สองประเทศ สุดคุ้ม!!!
10 วัน 8 คืน เดินทาง 1-10 ธันวาคม 2562
พักจอร์เจีย 5 คืน / อาร์เมเนีย 3 คืน
จอร์เจีย-ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส , อาร์เมเนีย-ดินแดนอารามในหุบเขา

ลักษณะทริป :
* เป็นทริปเส้นทางธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติ และ วัฒนธรรม ศาสนา ครบ
* เน้นถ่ายภาพตรงไหนสวยก็หยุดถ่ายรูปนาน ตื่นเช้า กลับค่ำ
* ที่พักระดับ 4 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
* อาหารออกแนวยุโรป ผสมผสาน เอเชีย อาหารอร่อย มีให้เลือกหลากหลาย
* มีการเดินเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว เดินระยะสั้น ระดับอนุบาล เพื่อเข้าชมสถานที่ หรือ ธรรมชาติ
* อุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซลเซียส สูงสุด 10 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 1-10 ธันวาคม 2562
ผู้ใหญ่ท่านละ 69,900 บาท ... เมื่อจองภายใน 31 ก.ค. 62 ลดทันที 2,000 บาท
กรณีต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 บาท
** ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อ **

ตารางบิน  Air Astana

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 01 ธันวาคม 2562

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15-16.35 น.

Almaty – Tbilisi

KC 139

19.30-21.45 น.

วันที่ 09 ธันวาคม 2562

Tbilisi – Almaty

KC 142

13.50-19.35 น.

วันที่ 10 ธันวาคม 2562

Almaty – Bangkok

KC 931

01.05-08.55 น.

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – Tbilisi

07.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9  เคาท์เตอร์ สายการบิน Air Astana เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ **สายการบิน Air Astana ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. และ Hand Carry อีก 8 กก.**
10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932  ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

16.25 น. ถึง เมือง Almaty นำท่านผ่าน Transfer และ ต่อเครื่องไปยังเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย
19.30 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 139 สู่ เมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย บริการอาหารบนเครื่อง
21.45 น. ถึงสนามบิน Tbilisi ประเทศจอร์เจีย  เวลาประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  
ที่พัก

โรงแรม TUTA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่สอง

Tbilisi – Stephantsminda- Ananuri Monastery- พระอาทิตย์ตกที่  Gergeti  Trinity Church  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง Setphantsminda  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,740 เมตร อยู่ห่างจาก Tbilisi ทางตอนเหนือ ประมาณ 157 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เดิมรู้จักกันในชื่อ Kazbeg เป็นเมืองเล็ก ๆ ในเขต Mtskheta-Mtianeti ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดKhevi และเป็นศูนย์กลางของเขตเทศบาล Kazbegi โดยระหว่างทางเราจะแวะชม Ananuri Monastery อยู่ห่างจาก Tbilisi ประมาณ 70 กม. เป็นปราสาทในศตวรรษที่ 17 ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi และยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์ Aragvi ผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ประกอบด้วยโบสถ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีโดมและเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากอ่างเก็บน้ำ Jinvali (สร้างในปี 1971) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในปี 1739 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกโจมตีจาก Shanshe of Ksani และถูกไฟไหม้ ส่วนตระกูล Aragvi ก็ถูกสังหาร ส่วนป้อมยังคงใช้อยู่จนถึงต้นศตวรรษที่ 19 ในปี 2007 ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)   หลังอาหารนำท่านเดินทางไปหมู่บ้าน Gergeti ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำ Tergi River เพื่อไปชมและ ถ่ายภาพ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri เป็นโบสถ์เดียวที่หอระฆังแยกออกจากตัวโบสถ์ การเดินทางต้องนั่งรถจีปและเดินเท้าอีกสัก 10-15 นาที เดินเที่ยวชมและถ่ายภาพกับโบสถ์ และยังสามารถมองเห็นยอดเขา Mount Kazbeg ซึ่งมีความสูงถึง 5,033 เมตรสมควรแก่เวลาเราจะนำท่านเดินทางกลับ Tbilisi
ค่ำๆ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  ที่ร้านอาหาร
ที่พัก

โรงแรม TUTA HOTEL  หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สาม

Tbilis – Mtsketa - Svetitskhoveli Cathedral – Jvari Monastery – Uplistsikhe caves - Tbilisi (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) นำท่านออกเดินทางไปยัง Mtskheta โดยอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที Mtskheta นั้นเป็นเมืองในจังหวัด Mtskheta-Mtianeti ของจอร์เจีย หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Kura และ Aragvi “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของ Mtskheta” ได้กลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 1994 เป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย Mtskheta ได้รับการประกาศให้เป็น Holy City โดยคริสตจักร Orthodox จอร์เจียในปี 2014  นำท่านเที่ยวชม Svetitskhoveli Cathedral คือโบสถ์ Orthodox ตะวันออก ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ของ Mtskheta รัฐจอร์เจียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ทบิลิซิ เป็นผลงานชิ้นเอกของต้นยุคกลาง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก เป็นโบสถ์ในรัฐจอร์เจียที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหาร Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดในจอร์เจีย สร้างแล้วเสร็จในปี 1029 โดยสถาปนิกชาวจอร์เจียยุคกลาง Arsukisdze นอกจากนี้ยังถือเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่ใกล้สูญพันธุ์ จิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าจำนวนมากได้สูญหาย จากนั้นเที่ยวชม Jvari Monastery  อยู่ในหมู่บ้าน Mtskhela ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งจะเห็นวิวแม่น้ำ สองสายคือ  Mtkvari และ Aragvi ไหลมาบรรจบกันและเห็นเมือง Mtskhela อยู่เบื้องล่าง เป็นวิหาร Georgian Orthodox ศตวรรษที่ 6 โดย King Stephen I of Kartli (Iberia)   
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านชม Uplitsikhe Caves เป็นอดีตเมืองที่มีบ้านพักอยู่อาศัยที่ตัดเข้าไปในหินทำเป็นที่อยู่อาศัย ใกล้ๆ จะมีแม่น้ำ Mtkvari River วัฒนธรรมบ้านถ้ำแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Anatolia และ อิหร่าน นักโบราณคดีเชื่อว่า ที่ Uplitsikhe เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ย้อนหลังไปถึงสมัย Hellenistic Period การผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามและคริสเตียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังเมือง Tbilisi

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

TUTA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่สี่

Kutaisi – Tbilisi City Tour - Tbilisi (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวในเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นการผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรป  Tbilisi City Tour  เที่ยวชม Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในมหาวิหาร Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1995 แล้วเสร็จในปี 2004 เป็นสัญลักษณ์ของจอร์เจียใหม่ ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครบรอบ 2000 ปีของศาสนาคริสต์และครบรอบ 1500 ปีแห่งความเป็นอิสระของโบสถ์จอร์เจีย โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา St. Ilya บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura Sameba เป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในจอร์เจีย มีความสูงถึง 101 เมตร โดมสีทองของวิหารสามารถมองได้จากเกือบทุกจุดของเมืองทบิลิซี่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8) 

บ่ายแก่

จากนั้นเที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old City ของ Tbilsi  เดินชมเมืองเก่าในย่านนี้จะมีบ้านแบบโบราณ สร้างจากหินและอิฐ ชั้นสองจะเป็นไม้ หรือ ไม่ก็กระจก บางหลังก็จะมีระเบียงแบบเปิดโล่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม Sulfuric Baths House , Bridge of Peace  จากนั้นไปนั่ง Cable Car ชมเมืองจอร์เจียที่ จุดชมวิวเมืองจอร์เจีย สมควรแก่เวลาเดินทางไปช็อปปิ้ง ซื้อของฝากกลับบ้าน

ค่ำ เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม  HOTEL TUTA หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ คืนนี้ให้เตรียมแพคกระเป๋าเตรียมเดินทางไปประเทศอาร์เมเนีย ในวันพรุ่งนี้คะ
วันที่ห้า

วันนี้เดินทางสู่ ประเทศ Armenia : Sunsise at Narikara fortress – tbilisi – Dzoraget (Armenia) (B/L/D)

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านไปถ่ายแสงเช้าหรือพระอาทิตย์ขึ้นที่เห็นวิว Narikara Fortress และวิวเมือง Tbilisi
เช้า จากนั้นกลับมา รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารเช้านำท่านเช็คเอาส์ เตรียมตัวเดินทางสู่อาร์เมเนีย โดยผ่านชายแดนที่เมือง SADAKHLO อยู่ฝั่งประเทศจอร์เจีย ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจาก Tbilisi  การข้ามพรมแดน ทุกนท่านจะต้องลงจาก เดินข้ามไปผ่าน ตม. ทั้ง 2 สองประเทศพร้อมเอกสาร ได้แก่ Passport และ วีซ่า อาร์เมเนีย เมื่อพรมแดนที่ฝั่งประเทศอาร์เมเนียคือ BAGRATASHEN หลังจากผ่านวิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราจะนำท่านเดินทางไปยัง Dzoraget จังหวัด Lori ประเทศอาร์เมเนีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 11) หลังอาหารเข้าที่พัก
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม AVAN DZORAGET TUFENKIAN ใน DZORAGET หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่หก

Dzoraget – Sevan – Garni – Geghard – Yerevan  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Yerevan  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย โดยวันนี้เราจะแวะชม ทะเลสาบเซวาน (Sevan Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์มีเนีย ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำแม่น้ำฮราซดาน และแม่น้ำมาสริค และมีเมืองลอมรอบมากมาย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมอารามเซวาน (Sevanavank) เป็นอาราม ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน วัด Sevanavank ก่อตั้งขึ้นในปี 874 มีอาคารโบสถ์สองอาคารคือ โบสถ์ของ Surp Arakelots และ Surp Astvatsatsin จากนั้นนำท่านเดินทางมายัง Temple of  Garni เป็นวัดก่อนศาสนาคริสต์ในอาร์เมเนีย pre-Christian Armenia ก่อนที่ผู้คนจะหันมานับถือศาสนาคริสต์ เพียงวัดเดียวในอาร์เมเนีย อาคารรูปทรงโรมัน โบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่บนขอบผาสูงหลายร้อยเมตร บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดู ร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ปัจจุบันได้พังทลายไปหมดแล้ว ทั้งจากแผ่นดินไหวและกาลเวลา เหลือ แต่ซากพระราชวัง อาคาร และห้องสรงน้้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 14)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางไปยัง อาราม Geghard Monastery เป็นอารามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เป็นอารามยุคกลางในจังหวัด Kotayk ของอาร์เมเนียซึ่งถูกแกะสลักออกมาบางส่วนจากภูเขาที่อยู่ติดกันล้อมรอบด้วยหน้าผา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เมื่อปี คศ. 2000 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงเยราวาน (Yerevan)
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมHOTEL TUFENKIAN HISTORIC YEREVAN  หรือเทียบเท่า
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่เจ็ด

Yerevan – Khor Virap – Noravank – Areni - Yerevan (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่อาราม Khor Virap Monastery เป็นอารามอาร์เมเนียตั้งอยู่ในที่ราบอารารัตในอาร์เมเนียใกล้ชายแดนที่ปิดล้อมกับตุรกีห่างจาก Artashat จังหวัดอารารัตประมาณ 8 กิโลเมตรทางใต้ของดินอาร์คาตาซ่าโบราณ อารามแห่งนี้ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวและไร่องุ่นใน ที่ราบอารารัต และมองเห็น ภูเขาอารารัต ยอดสูงสุด สูง 5ม137 เมตร และ ยอดใกล้ ๆ กันเรียกว่าอารารัตน้อย สูง 3,896 เมตร และแม่น้ำ Arax (หรือ Arakas) ไหลออกมาใกล้ ๆ และอารามตั้งอยู่ตรงข้ามกับ Aralik ประเทศตุรกี
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17)
  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมอาราม Noravank เป็นอาราม อาร์เมเนียใน ศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ 122 กม. จาก เยเรวาน ในหุบเขาแคบ ๆ ที่เกินจากโตรกแม่น้ำ Amaghu ใกล้เมือง Yeghegnadzor หุบเขาแห่งนี้มีหน้าผาสูงชันชันสีแดงอิฐอยู่ตรงข้ามกับวัด  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปหมู่บ้าน Areni เป็นหมู่บ้านใน Vayots Dzor จังหวัดของอาร์เมเนีย เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับการผลิตไวน์ ชมโรงงานผลิตไวน์ อาร์เมเนียได้มีการทำเหล้าไวน์มานานกว่า 6000 ปีแล้ว ซึ่งนักโบราณคดียังได้พบหลักฐานต่างๆ มากมาย ได้พบเซลล์ของต้นพืชที่นำมาทำเหล้าไวน์ที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ภายในบริเวณถ้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Areni สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเยเรวาน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมHOTEL TUFENKIAN HISTORIC YEREVAN  หรือเทียบเท่า 
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่แปด

Yerevan – City tour – Tbilisi (B/L/D)

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)
08.00 น. นำท่านชม The cascade Yerevan เป็นบันไดยักษ์ที่ทำจากหินปูนในเยเรวานอาร์มีเนีย เชื่อมโยงย่านใจกลางเมือง Ketron ของเยเรวานกับย่านอนุสาวรีย์ ออกแบบโดยสถาปนิก Jim Torosyan, Aslan Mkhitaryan และ Sargis Gurzadyan การก่อสร้างน้ำตกเริ่มขึ้นในปี 1971 และได้รับการออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1980 หากเดินขึ้นบันไดมาถึงสูงสุดท่านจะได้เห็นวิวเมืองเยราวาน และ ภูเขาอารารัต  สมควรแก่เวลา จากนั้น เดินทางไปชม Republic square  เป็นจัตุรัสกลางเมืองในเยเรวานซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาร์เมเนีย ประกอบด้วยส่วนสองส่วนรูปวงรีรูปวงรีและส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีสระน้ำพร้อมน้ำพุดนตรี จัตุรัสล้อมรอบไปด้วยอาคารหลัก 5 หลังที่สร้างขึ้นด้วยกระโปรงสีชมพูและสีเหลืองในรูปแบบนีโอคลาสสิก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่พรมแดนเมือง BAGRATASHEN เมืองชายแดนของอาร์เมเนียกับจอร์เจีย เดินทางต่อไปยัง SADAKHLO ทำพิธีการเข้าออก ตม. โดยทุกท่านจะต้องลากกระเป๋า รวมถึง Hand carry ทุกอย่างด้วยตัวท่านเองผ่าน ตม. ตรวจเครื่อง X-Ray ค่ะ จากนั้นเมื่อผ่าน ตม. ทั้งสองประเทศเรียบร้อยเราจะเดินทางมุ่งสู่ Tbilisi ค่ะ
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 21) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม TUTA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
วันที่เก้า

Tbilisi – Almaty (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22)
10.30 น.
เช็คเอาท์จากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana

13.50 น.

เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 142 บริการอาหาร(มื้อที่ 23) เย็นบนเครื่อง

19.35 น.

ถึงสนามบิน Almaty ต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ  อิสระอาหารเย็นในสนามบิน

วันที่สิบ

Almaty – กรุงเทพฯ

01.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931
08.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตรานี้รวมถึง

 • 1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana สายการบินระดับ 4 ดาว   
  2.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอาร์เมเนีย     
  3 4.ค่าโรงแรม / ที่พัก 8 คืน  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
  4.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  5.น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
  6.ค่ารถนำเที่ยว ถ้าเป็นรถ Delica 4WD จะจัดนั่งคันละ 4-5 ท่าน  อาจมี 5 ท่านบางคันเพราะจะมีไกด์ไปนั่งแทรก
  7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  8.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  9.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  10.มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
  4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  5. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
-  15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า
-  08-14 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 100 %
-   ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593