ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code YADING8D] ทัวร์ย่าติง หลี่ถัง ทุ่งหญ้าแปดหญิงสาว อุทยานมู่เก่อฉั่ว คังติ้ง เฉินตู เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี จัดเพียงปีละครั้ง พิเศษ เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี จัดเพียงปีละครั้ง 8 วัน 7 คืน

ทัวร์ย่าติง ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบน้ำนม หลี่ถัง ทุ่งหญ้าแปดหญิงสาว อุทยานมู่เก่อฉั่ว คังติ้ง เฉินตู เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี จัดเพียงปีละครั้ง เหมาะสำหรับท่านที่เคยเดินทางมาเที่ยวแชงกรีล่า หรือ เฉินตูมาแล้วและต้องการต่อยอดเส้นทางไปยัง ย่าติง – คังติ้ง - เฉินตู 8 วัน 7 คืน บิน MU


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 22-29 ตุลาคม 2559 (พิเศษเพียงปีละกรุ๊ปเดียวเท่านั้นสำหรับทัวร์ย่าติง เข้าย่าติง 2 รอบ)
ผู้ใหญ่ 60,900 บาท
รายการทัวร์นี้ไม่ลงร้าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500 บาท

วันที่หนึ่ง

22 ต.ค. 59 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)

18.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U  สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์  (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.30 น.

เหินฟ้าสู่เฉินตู ด้วยเที่ยวบิน MU 5036 สายการบิน ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์

วันที่สอง

23 ต.ค. 59 :  เฉินตู – สะพานหลูติ้งเฉียว – เมืองคังติ้ง   (B/L/D)

01.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เฉินตู นำท่านเข้าพักที่โรงแรม  Seren Giti Hotel (คืนที่ 1) หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า

นำท่านรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เมืองหลูติ้ง  นำท่านชอม สะพานหลูติ้ง ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่เมืองคังติ้ง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองคังติ้งป็นประตูเข้าสู่หลังคาโลกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่มณฑลเสฉวน เป็นเมืองหลวงจังหวัดกันจือชาวทิเบตปกครองตนเอง เป็นเมืองมีชื่อเสียงดังมากในประเทศฝรั่งมานาน มีชาวทิเบตอาศัยอยู่มากที่สุดรองลงมาจากทิเบต ห่างจากเมืองเฉินตู 320 กม. เนื่องจากเมืองคังติ้งนั้นมีสถานท่องเที่ยวมากมาย(รวมทั้งแชงกรีล่าแห่งสุดท้ายเต้าเฉิน) ทางการจีนจึงได้สร้างสนามบินขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในกานเดินทางสู่เมืองคังติ้ง สนามบินห่างจากตัวเมืองคังติ้ง 38 กม. ทางวิ่งของเครื่องบิน 4200 เมตร ลงทุน 1 พันล้านหยวนจีน สูงจากระดับน้ำทะเล 4290 เมตร เป็นสนามบินสูงที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลาสองปีจึงจะแล้วเสร็จ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) และเข้าที่พัก Kham Hotel (คืนที่ 2) หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

24 ต.ค. 59 : คังติ้ง – อุทยานมู่เก๋อฉั่ว(ไม่รวมล่องเรือ) - วัดหลี่ถัง – ย่าติง  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมู่เก่อฉั่ว   หรือ อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว (Mugecuo Scenic Area)เป็นอุทยานที่ได้รับคำสมญานามว่า ดินแดนสวรรค์แห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งในเขตเมืองกานจือ ของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ และอยู่ห่างจากเมืองคังติ้งไป ประมาณ 21 กิโลเมตร 
นอกจากนี้แล้ว อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากเป็นอับต้นๆของจีน นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยือนต่างก็ยอมรับว่า อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว นั้น มีความงดงามเทียบเท่ากับ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ก็ว่าได้ โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทะเลสาบอันงดงามนับสิบแห่งนั้น ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้มาเยือนแดนสวรรค์แห่งนี้อยู่เสมอๆ   ไฮไลท์ของอุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว ซึ่งนั่นก็คือ ทะเลสาบ 7 สี  ทะเลสาบที่งดงามเกินคำบรรยาย นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยือนต่างก็ต้องยอมรับในความงดงามประดุจแดนสวรรค์สร้าง บางคนบอกว่าทะเลสาบแห่งนี้สวยงามเสมือนกระจก 7 สี  หาดทรายสีทอง เรียกว่า หาดแห่งความรัก ซึ่งอยู่ในเขตของ ทะเลสาบมู่เก๋อฉั่ว สัมผัสเสน่ห์ของเม็ดทรายละเอียดสีเหลืองทองอร่าม โดยขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ทะเลสาบมู่เก๋อฉั่ว เป็นทะเลสาบที่ตั้งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780 เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. แวดล้อมด้วยภูเขาสูงที่ปกคุลมด้วยป่าสน ทุ่งหญ้า ดอกไม้ และพรรณไม้ที่แสนงดงามไม่แพ้ที่อื่นใด นอกจากนี้แล้วด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ ทุ่งหญ้าทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตา ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่นั่นเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)   ที่เมืองหลี่ถัง จากนั้นนำท่านผ่านชมวัดอารามแห่งหลี่ถัง Litang monastery เป็นวัดพุทธแบบทิเบตนิกายวัชรยาน วัดตั้งอยู่เชิงเขา  ชม ภูเขาไห่จื่อ  บนภูเขาจะมีเจดีย์ทิเบตเรียงรายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาวเมืองหลี่ถัง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อเมืองย่าติง

บ่าย

เดินทางต่อไปยัง เมืองจงเตี้ยน  ด้วยความสวยงามของเส้นทางและภูมิประเทศอันงดงามจนได้ขนานนามว่า “แชงกรีล่า” นำท่านไปสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่นด้วย ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของที่ระลึก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม Yading Yizhan Hotel  (คืนที่ 3) หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

25 ต.ค. 59 : ย่าติง – ทุ่งหญ้าหล่อหยาง  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินเท้าสู่อุทยานย่าติงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่รวมค่าขี่ม้า ท่านสามารถเลือกขี้ม้าไปยังวัดชงกู่ ประมาณ 100 หยวน)  ถึง วัดชงกู่ จากนั้นนำท่านชมความงามของภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง สูงราว 5,958 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตัดสลับกับป่าเปลี่ยนสี สีเหลือง สีแดง และทุ่งหญ้าขนาดใหญ่พร้อมลำธารเป็นโค้ง ที่สวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)  จากนั้นรอคิวรถไฟฟ้า เพื่อนำท่านเดินทางไปชมทุ่งหญ้าหล่อหยง อิสระถ่ายภาพที่ทุ่งหญ้าหล่อหยง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านพักผ่อนที่โรงแรม Yading Yizhan Hotel หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 4)

วันที่ห้า

26 ต.ค. 59 :  ย่าติง – วัดชงกู่ - ทะเลสาบน้ำนม – ทะเลสาบไข่มุก (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)  หลังอาหารเข้า  นำท่านเดินทางสู่อุทยานย่าติง นำท่านเดินเท้าสู่อุทยานย่าติงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่รวมค่าขี่ม้า)  นำท่านชมวัดชงกู่ จากนั้นนำท่านชมความงามของภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง สูงราว 5,958 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตัดสลับกับป่าเปลี่ยนสี สีเหลือง สีแดง และทุ่งหญ้าขนาดใหญ่พร้อมลำธารเป็นโค้ง ที่สวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) แบบปิกนิค หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบห้าสี และ ทะเลสาบไข่มุก (ไม่รวมค่าขี่ม้า) สามารถใช้บริการม้าขี่ไปยังทะเลสาบไข่มุก ได้คะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเต้าเฉิง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านพักผ่อนที่โรงแรม Daocheng Jiari Hotel หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 5)

วันที่หก

27 ต.ค. 59 : เต้าเฉิง – ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม – ซินตูเฉียว  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)  หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางสู่หลี่ถังโดยผ่านเมืองเต้าเฉิง ใช้เวลาถึงหลี่ถังประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองหลี่ถังเป็นเมืองที่สูงที่สุดเป็นอันดับสอง รองลงมาจากทิเบต ความสูงราว 4000 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองที่อยู่ในภาคตะวันตกของมณฑลเซฉวน เป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายทิเบตทั้งบ้านเรือน ทิวทัศน์ และ ผู้คน ที่หลี่ถังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นบ้านเกิดขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 7 และ 10

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)  ที่เมืองหลี่ถัง นำท่านชมทุ่งหญ้าหลี่ถัง สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่เมืองซินตูเฉียว เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักถ่ายภาพ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านไปชม ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม หรือ ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้างเป็นทุ่งหญ้าที่มีความสวยงามมากในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จุดเด่นของเส้นทางนี้ คือ ทุ่งหญ้า ที่สวยงาม พร้อมฝูงแกะ ม้า และ ทิวเขา พร้อมกับชม สถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบทิเบต  ถูกใจนักถ่ายภาพแน่นอนคะ

เย็น

ถึงเมืองซินตูเฉียว  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Photography Paradise Hotel หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 6)  จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

28 ต.ค. 59 :   ซินตูเฉียว – เฉินตู (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซินตูเฉียว เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักถ่ายภาพ

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17)  ณ ร้านอาหารภัตตาคาร ระหว่างเส้นทาง หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อมายังเฉินตู

เย็น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม  Seren Giti Hotel หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 7)

วันที่แปด

29 ต.ค. 59 :  เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – กรุงเทพฯ (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ มาเที่ยวศาลเจ้าสามก๊ก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20) พิเศษ อาหารสมุนไพร ที่ เมืองเฉินตู หลังอาหารนำท่านช็อปปิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึก
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู

17.00 น.

เดินทางด้วยเที่ยวบิน MU 5035 สายการบิน ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์

18.50 น.

เดินทางถึงกรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความความประทับใจ

 

หมายเหตุ :
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  เช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสายการบิน หรือ สภาพอากาศ
- มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้อง การ
- ที่ประเทศจีนใช้เงินหยวนเท่านั้น เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าทำวีซ่าประเทศจีน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) จาก กรุงเทพฯ – คุนหมิง-จงเตี้ยน , เฉินตู - กรุงเทพฯ 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง , บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 7  คืน 
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานต่างๆ  
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 
- อัตราค่าบริการนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ หากเป็นชาวต่างชาติกรุณาสอบถามคะ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ   1,200 บาท
- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

 

1. Passport  ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

 

2. VISA เข้าประเทศจีน 

 

3. รูปถ่าย  2 นิ้ว รูปสี  1 รูป

 

หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
เอกสารวีซ่า
หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. passport เล่มจริงที่มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังถูกระเบียบ ขาว หรือ ฟ้า) รูปถ่ายที่สวนชุดราชการใช้ไม่ได้นะคะ           
3. ตั๋วเครื่องบิน (ทางทัวร์จัดการให้คะ)
4. ใบจองโรงแรม (ทางทัวร์จัดการให้คะ)                           
5. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามเอกสารแนบที่ทางบริษัทส่งให้)
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100 บาท   

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด

89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- วางมัดจำท่านละ 2,000.- บาท สำหรับทริปในประเทศ และจองทริปก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยรถยนต์ และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 10,000 สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยเครื่องบิน และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำ 100 % สำหรับท่านที่จองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

bay1.jpg

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 467-1-24276-3

tmb1.jpg

ธนาคารทหารไทย

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 230-2-37888-6

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail / msn : tripdeedee@gmail.com , ammarch09@hotmail.com
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2555

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 5-10 พ.ค. 55 : โดย ไกด์โย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง เทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 55 : โดย พี่แพะ ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริปปี 2554

ทริปสำรวจย่าติง ตงชวน โดยใช้เส้นทางแชงกรีล่า ลี่เจียง 14-26 ต.ค. 54 : โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง รับวันหยุดเดือนตุลาคม 19-24 ต.ค. 54 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง รับสงกรานต์ 10-17 เม.ย. 54 : โดย พี่แพะ


รูปทริปปี 2553

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง แบบเต็มอิ่ม 2-8 ธ.ค. 53 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 20-25 ต.ค. 53 : โดย ไกด์มด

ข้อมูลเที่ยวแชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงฉบับสมบูรณ์

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวแชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 8-16 เม.ย. 60 บิน TG : 28,000 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย 2559
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 10 คืน : 24 มี.ค. - 3 เม.ย. 60 / 5-15 เม.ย. 60 / 7-17 เม.ย. 60 : 67,900 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 11-17 เม.ย. 60 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน : 10-14 ก.พ.60 : 49,900 บาท // 12-16 เม.ย. 60 : 55,900 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 8 วัน 7 คืน : 6-13 เม.ย. 60 : 48,900 บาท ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน : 7-16 เม.ย. 60 : 59,000 บาท

ทัวร์เลห์ มะนาลี

ทัวรเลห์ มะนาลี ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 11-22 ส.ค. 60 : 58,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 1-9 พ.ค. 60 : 47,900 บาท // 8-16 ก.ค.60 : 49,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว : 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 60ราคา 20,999 บาท...

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593