ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : CR007] งานดอกไม้เชียงราย

เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด
ชมงานดอกไม้จังหวัดเชียงราย แม่สาย อนุสาวรีย์พ่อขุนพระยาเม็งราย วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา
จ. เชียงราย 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมคืนเดินทาง)

ทริปดีดี ดอทคอม ยินดีนำเสนอ โปรแกรมท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมขุนเขาอันงดงาม เที่ยวดอยตุง สวนดอกไม้สวยหลากหลายสายพันธุ์ ที่สวนแม่ฟ้าหลวง ชมดอกไม้ฤดูหนาวที่งานดอกไม้ที่จังหวัดเชียงราย ไร่บุญรอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของเชียงราย ฯลฯ พร้อมอาหาร ที่พักและสต๊าฟสำหรับอำนวยความสะดวก

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 27-31 ธันวาคม 2556 // 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2557


ราคาจอยทัวร์

ผู้ใหญ่ 6,900 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 11 ปี 5,900 บาท/ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมาจำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6ท่าน
บาท/ท่าน 6,900 7,400 7,900
เด็กอายุ 5-11 ปี ลด1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่
ลูกค้าเก่าลด 200 บาท/ท่าน


ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ


วันเดินทาง

กรุงเทพฯ เชียงราย

18.00 น.

รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดเชียงรายโดยรถตู้ปรับอากาศ comuter หลังคาสูง VIP  รับประทานขนมว่างและเครื่องดื่มบนรถ ... เดินทางสู่เชียงราย (ประมาณ 10 ชั่วโมง)

วันที่หนึ่ง

เชียงราย  ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง  พระตำหนักดอยตุง  ช็อปปิ้งแม่สาย

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) ริมจันรีสอร์ท

08.00 น.

หลังอาหารเช้านำท่านเปลี่ยนเป็นรถ ท้องถิ่น  เดินทางไปยังดอยตุง  นมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล    จากนั้นนำท่านไปชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง   และไปชมพระตำหนักดอยตุง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2) ที่ร้านเฮือนจั๋นคำ

13.00 น.

หลังอาหารกลางวัน  พาท่านไปยังแม่สาย ให้เวลาท่านได้ อิสระช็อปปิ้ง  

16.00 น.

เดินกลับมาเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม  Park In จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  ที่ร้านเอกโอชา  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

งานดอกไม้เมืองหนาวที่เชียงราย  ไร่บุญรอด  วัดร่องขุ่น ถนนคนเดินเชียงราย

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านไปเดินชมตลาดเช้าที่เชียงราย  

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)  หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางต่อไปยังงานดอกไม้   ชมงานดอกไม้จังหวัดเชียงราย    โดยเฉพาะดอกทิวลิบหลากสีสันที่นำมาให้นักท่องเที่ยวได้ชม

12.00 น.

รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแม่พิมพ์  ในเชียงราย  (มื้อที่ 5)

13.30 น. ช่วงบ่ายนำท่านเดินทางมาเที่ยวชมไร่บุญรอด   เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ 

16.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่วัดร่องขุ่น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 6)  นำท่านไปเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงราย  จากนั้นเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลานัดกลับโรงแรม Park In

วันที่สาม

พระขี่ม้าบิณฑบาตรที่วัดป่าถ้ำอาชาทอง  สักการะพ่อขุนเม็งราย  กว๊านพะเยา  กรุงเทพฯ

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านเดินทางสู่วัดป่าถ้ำอาชาทอง เพื่อทำบุญและใส่บาตรพระขี่ม้าบิณฑบาต สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)

10.00 น.

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางมาสักการะพ่อขุนเม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย ก่อนกลับ จากนั้นเดินทางสู่กว๊านพะเยา

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)  ริมกว๊านพะเยา

13.00 น.

นำท่านสักการะพ่อขุนพระยาเม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้น ชมวัดร่องขุ่น ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพ ซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย

14.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ  (ประมาณ 10 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านลมเย็น (มื้อที่ 9)   จังหวัดอุตรดิตถ์  จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
- กรุ๊ปเหมา 8 คนขึ้นไป ออกเดินทางได้ตามที่ท่านกำหนด

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ตลอดทริป เริ่มต้นที่เชียงราย  
- ค่ารถยนต์ท้องถิ่นนำขึ้นดอยตุง
- ค่าที่พัก 2 คืน ในเชียงราย  พักห้องละ 2-3 ท่าน  มีน้ำอุ่น / ทีวี  / แอร์  ทุกห้อง
- ค่าอาหารหลักทุกมื้อ  9  มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง  , ค่าเข้าชมงานดอกไม้งาม , ค่าเข้าชมไร่บุญรอด เป็นต้น
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน  1,000,000 บาท - มัคคุเทศก์ / สต๊าฟอำนวยความสะดวก


ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ที่รีสอร์ท
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องจ่ายเองตามจริง

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


หมายเหตุ

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- วางมัดจำท่านละ 2,000.- บาท สำหรับทริปในประเทศ และจองทริปก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยรถยนต์ และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 10,000 สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยเครื่องบิน และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำ 100 % สำหรับท่านที่จองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

bay1.jpg

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 467-1-24276-3

tmb1.jpg

ธนาคารทหารไทย

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 230-2-37888-6

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร รับบัตรเครดิต

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail / msn : tripdeedee@gmail.com , ammarch09@hotmail.com
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2552

พิษณุโลก แพร่ เชียงราย ดอยแม่สลอง 31 ธ.ค. 51 - 4 ม.ค. 52รูปทริปปี 2551

เชียงราย ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 26-30 ธ.ค. 51

งานดอกไม้ เชียงราย 26-29 ธ.ค. 51

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง อ่างขาง 24-29 ธค 51

เชียงราย ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 11-14 ธ.ค. 51

เชียงราย ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 12-15 พ.ย. 51รูปทริปปี 2550

เชียงราย ดอยช้าง ผาตั้ง 21 ธ.ค. 50 - 24 ธ.ค. 50
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 22-30 ต.ค. 59 บิน TG : 29,000 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย 2558
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : 30 ธ.ค.59 - 4 ม.ค.60 : 35,900 บาท ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดย Air Asia 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 17-23 ก.ค. 59: 62,900 บาท

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง ใบไม้เปลี่ยนสี 12 วัน 10 คืน : 22 ต.ค. - 3 พ.ย. 59 : 68,900 บาท ...เปิดจองแล้ว
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน : 31 ธ.ค.59 - 5 ม.ค. 60 : 30,900 บาท

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 10 คืน : 16-27 ก.ค. 59 : 64,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 8 คืน : 6-14 ส.ค. 59 : 49,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา : ราคา 25,800 บาท...บิน TG

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


ยินดีรับบัตรเครดิต ทุกธนาคาร

รับบัตรเครดิต

Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593