ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ทริปพิเศษ 11-14 สิงหาคม 53 เขาสก สุราษฎร์ ระนอง เกาะสอง-พม่า เพียง 4,550 บาท

สุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะเมืองเก่าแก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอันสวยงาม พื้นที่ป่าดิบชื้นบนบกที่อุดมด้วยพืชพรรณ เงาะอร่อยที่นาสาร

ระนอง : เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งแร่ดีบุกที่มีค่ามหาศาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้พลิกโฉม หน้าเมืองระนอง จากชุมชนเล็ก ๆ ไปสู่เมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของภาคใต้

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 4,550 บาท
เด็ก(3 –10ปี) 3,400 บาท(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดียวเพิ่ม 900.-

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ กุ้ยหลิน (เขื่อนรัชชประภา) จ.สุราษฎร์ธานี

18.00 น. พบกันจุดนัดหมาย บริเวณด้านข้างลานจอดรถห้างโลตัส สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช (สุขุมวิท 50) (จุดที่สอง รับที่ Big C พระราม 2)
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่สอง ล่องเรือ สวนสละ ถ้ำขมิ้น ชมหิ่งห้อย จ.สุราษฎร์
06.00 น. ถึงเขื่อนรัชชประภา ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า (1)
07.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น. ลงเรือล่องชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันเขื่อนรัชชประภา ขุนเขากลางน้ำ ที่ตั้งสูงตระหง่านสลับซับซ้อนกันไปมา เป็นภูเขาหินปูนที่สูงชันล้อม รอบไปด้วยผืนน้ำที่กว้างใหญ่ ด้วยความลึกของระดับน้ำกับสีของตะไคร้น้ำที่อยู่เบื้องล่างทำให้น้ำในเขื่อนมีสีเข้ม เหมือนสีมรกต คล้ายกับน้ำทะเลลักษณะภูมิประเทศ ไปคล้ายกับภูมิประเทศที่เมืองกุ้ยหลินประเทศจีน จึงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”
11.00 น. เดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13.00 น. ชม สวนสละอาทิตย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และผลไม้แปรรูป
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3)
18.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือปลาวาฬ ล่องเรือชม บรรยากาศสองฝั่งคลองร้อยสาย แม่น้ำตาปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ธรรมชาติ วิถีชีวิตป่าชายเลน ผ่านชมเกาะลำพู บ้านโบราณ 100 ปี ได้เวลาพบค่ำชมแสระยิบระยับ ของการชมหิ่งห้อย นับร้อย...พัน...หมื่น....แสน...ล้านตัว มหัศจรรย์เกินคำบรรยาย...เก็บภาพสวยงามราวกับเข้าไป ในดินแดนแห่งเทพนิยายไว้ในความทรงจำ
20.00 น. เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม The One Surat (โรงแรมใหม่สไตล์บูติก) หรือเทียบเท่า พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม ฝึกลิง ฟาร์มหอย บ่อน้ำพุร้อน พระราชวังฯ ระบำร่อนแร่
08.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชม โรงเรียนฝึกลิง สาธิตวิธีการฝึกลิงในการเก็บมะพร้าวชมความน่ารักของเหล่าสมาชิกลิง
10.00 น. เดินทางไป อ.กาญจนดิษฐ์ ลงเรือสู่ สินมานะฟาร์ม ฟาร์มหอยกลางทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ฟาร์มหอย ชิมรสชาติของหอย สารพัดชนิดแบบไม่อั้น
14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือกาญจนดิษฐ์ เดินทางสู่จังหวัดระนอง
17.00 น. ถึงจังหวัดระนอง ชม บ่อน้ำพุร้อน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสและ ตั้งชื่อว่าถนนชลระอุ ครั้งเสด็จเมืองระนองปี พ.ศ. 2433 และ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ แช่น้ำร้อนผ่อนคลาย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร
19.00 น. ชม Museum Night บันทึกความทรงจำในบรรยากาศแสงสีความสวยงามค่ำคืนของ พระราชวัง รัตนรังสรรค์ และ ชมระบำร่อนแร่ อันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่หากินด้วยการร่อนแร่ดีบุกในแม่น้ำ ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก
20.30 น. 20.30 เข้าที่พัก โรงแรมทีนีดี จ.ระนอง หรือเทียบเท่า อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนผ่อนคลาย
วันที่สี่ อันดามันคลับ เกาะสน เกาะสอง กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ที่ที่พัก
08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรืออันดามันคลับถึงท่าเรือทำพิธีการผ่านแดน (แสดงบัตรประชาชน)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ อันดามันคลับ ชมบรรยากาศพื้นที่ฝั่งเขตแดนไทย พม่า ชม ประภาคารจังหวัดระนอง
09.30 น. ถึงท่าเรือที่ เกาะสน ผ่านแดนเปลี่ยนเรือ เดินทางสู่ เกาะสอง(วิคตอเรียพอยท์)
10.00 น. ถึงท่าเทียบเรือเกาะสอง นำท่านชมอนุสาวรีย์ พระเจ้าบุเรงนอง โดยรถท้องถิ่น (กางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยว แขนกุดไม่อนุญาตให้เข้า) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ ผ้าโสร่ง ไม้แกะสลักเครื่องประดับและเดินทางกลับสู่อันดามันคลับ
12.00 น. ถึงท่าเรืออันดามันคลับ รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ (8) แวะดิวตี้ฟรี และเดินทางสู่ท่าเทียบเรืออันดามัน
14.00 น. กลับถึงฝั่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ซื้อ ซาลาเปาทับหลี ที่แสนอร่อยขึ้นชื่อ
18.00 น. รับประทานอาหารที่เย็น (9) ณ ร้านเชี่ยวโอชา จังหวัดประจวบฯ
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,550.-บาท พักห้องละ 2 ท่าน // พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 900 .-บาท
เด็ก ท่านละ 3,400.-บาท (อายุ 3 – 10 ปี) พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง


อัตราค่าบริการรวม

 ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ

 ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 3 คืน

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ

 ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ

 ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

 ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันการเดินทางและค่ารักษาพยาบาล

อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหาร

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %


เอกสารที่ใช้ผ่านแดน (เกาะสอง-พม่า)

เพื่ออำนวยความสะดวกทุกท่าน กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน (คนไทย) ,ชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ต มอบให้ในวันชำระค่าบริการ

หมายเหตุ

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพ ภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอา ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593