ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศลาวและรูปสวยๆจากลาว
** ข้อมูลท่องเที่ยว : ลาวใต้  
ปากเซ

รูปภาพตัวอย่าง เมืองปากเซ นครจำปาสัก ลาวใต้ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

ปากเซ

ปากเซ
ปากเซ
ปากเซ
ปากเซ
ปากเซ
ปากเซ
ปากเซ

            แขวงจำปาสัก    เป็นแขวงที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ให้เยี่ยมชม แต่ละแห่งอยู่ไกลกันค่อนข้างใช้เวลาในการเดิน ทาง ดังนั้นควรมีเวลาสัก 3 วัน 2 คืน เพื่อจะได้เที่ยวชมได้ครบ โดยโปรแกรมที่ไม่ควรพลาดคือการเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคอนพะเพ็งและหลี่ผีต่อด้วยการชม ปราสามวัดพูโบราณสถานครั้งเก่าก่อนนครวัด   และปิดท้ายด้วยการไปชม น้ำตกตาดฟาน ตาดเยือง ตาดผาส้วม 

         ปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก   จากชายแดนช่องเม็กในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ผ่านด่านวังเต่า  ชายแดนของลาวที่ชาวบ้านจำนำสินค้ามาวางขาย นักท่องเที่ยวสามารถแวะชม แวะซื้อได้ตามสะดวก จากนั้นมาตามทางหลวงหมายเลข 10  ซึ่งเป็นถนนลาดยางอย่างดี ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตรก็จะถึงสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น มีความยาว 1,380 เมตร  ข้ามแม่น้ำโขงมาถึงเมืองปากเซ  เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสัก ขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก(บ้านวัดทุ่ง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือน กับเมืองจำปาสัก  แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  มีจำนวนประชากรอาศัยราว 70,000 คน นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนาม เข้ามา อาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 

 

ปราสาทวัดพู 

รูปภาพตัวอย่าง ปราสาทหินวัดพู จากทริปลาวใต้ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู
ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหินวัดพู

         ปราสาทวัดพู   ห่างจากตัวเมืองจำปาสักมาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  ปราสาทวัดพู หรือวัดพูจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีต
ที่ตั้งของวัดพูเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกันคือ  อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6-8 ค้นพบจารึก
กล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่ เทพเจ้า  ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนครที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในราว
ศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัย ในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท สิ่งโดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบ
เห็นคือ ภูเขาด้านหลังปราสาทที่ตั้งตระหง่านมองเห็นแต่ไกล รูปร่างคล้ายนมของผู้หญิงและ

คนเ กล้ามวยผม   ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูผาแห่งนี้ว่าเขานมสาว   แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าภูเกล้ามากกว่า  อาณาเขตของปราสาทวัดพูเริ่มต้นจากริมฝั่งแม่น้ำโดยมีบันไดทางขึ้นลด หลั่นกันขึ้นมา 3 ชั้น  จนถึงองค์ประธานของปราสาทซึ่งอยู่ชั้นบนสุด  นอกเขตวัดมีบารายขนาดใหญ่  ซึ่งในสมัยโบราณใช้เป็นที่แข่งเรือและที่สรงน้ำสำหรับพิธีกรรม
ต่างๆ  เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด  จะเห็นซากวังที่พระราชวงศ์สายจำปาสักให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรงานเทศกาลประจำปี  ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวัน 15 ค่ำ เดือน 3  สืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้  ถัดมามีบันไดทางขึ้นที่ตัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก  ทอดผ่านสระน้ำทรงสี่เหลี่ยม 2 แห่ง
ตรงขึ้นไปสู่ชาลา(ทางเดิน)  ชั้นกลางซึ่งมีปรางค์  2 หลังขนาบข้าง   สันนิษฐานจากภาพแกะสลักรูปเทพเจ้าว่า  ปรางค์ด้านขวามือเป็นสถานที่
บวงสรวงบูชาสำหรับบุรุษ   ส่วนปรางค์ทางด้านซ้ายมือเป็นสถานที่บวงสรวงสำหรับสตรี   เหนือโคปุระหรือประตูทางเข้าปรางค์ทั้งสอง  เป็นทับหลังแกะสลักภาพนูนต่ำเล่าเรื่องราวในศาสนาฮินดูเดินต่อมาผ่านสิ่งปลูกสร้างหลายหลังมีสภาพปรักหักพัง จนมองไม่ออกว่าสร้างขึ้นมา
เพื่อจุดประสงค์ใด  ผ่านบันไดที่มีรูปร่างคล้ายเกล็ดนาคมาถึงหินสลักรูปโยนีสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของศาสนาฮินดูที่อยู่ทางขวามือ
และ ซ้ายมือของทางเดินหลัก   ถัดมาที่บันไดสูงชันที่ทอดขึ้นสู่ชาลาชั้นที่ 3 ผ่านทิวแถวของต้นจำปาเรียงรายสองข้างทางมาถึงปรางค์ประธานตั้งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของ เทวรูป ทับหลัง  และต้นไม้น้อยใหญ่  ในอดีตมีการต่อรางนำน้ำที่ไหลออกจากหินย้อยในหลืบถ้ำบริเวณด้านหลังมาสู่ศิวลึงค์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในประธาน  เพื่อใช้ในการ ประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งบ่งบอกได้ว่าปราสาทวัดพูแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูไศวนิกาย  แต่ปัจจุบันศิวลึงค์ได้ถูกนำออกมาและเปลี่ยนเป็น
พระพุทธรูป

ในศาสนาพุทธแทน  ชาวบ้านนิยมนำดอกไม้และธูปเทียนมาบูชา  และเรียกปรางค์ประธานแห่งนี้ว่าหอไหว้    ส่วนทางด้านหลังซ้ายมือของ
ปรางค์ประธานมีแผ่นหินขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  มีภาแกะสลักรูปตรีมูรติขนาดเกือบเท่าคนจริง  ซึ่งหมายถึง เทพเจ้าทั้ง 3 องค์ ผู้เป็นใหญ่สูงสุดในศาสนาฮินดูอันได้แก่  พระอิศวร  พระนารายณ์ และพระพรหม  เดินถัดมาประมาณ 10 เมตร จะพบก้อนหินสองก้อน  แกะสลักเป็นรูปจระเข้และบันไดนาคตั้งอยู่ตรงข้ามกัน  เชื่อว่าอาจเป็นฝีมือของชาวเจนละในสมัยนั้น  ท สลักไว้เพื่อใช้ในพิธีบูชายัญก็เป็นได้  นอกจากนี้ยังพบก้อนหินรูปร่างกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาแกะสลักเป็นรูปหัวช้างเชื่อว่าเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายสมัยขอมเรืองอำนาจสำหรับ
งานบุญประเพณีของวัดพู

เป็นเทศกาลที่โด่งดัง   และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  โดยจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ซึ่งจะจัด ติดต่อ
กัน 3 วัน โดยประชาชนชาวลาวจากทั่วทุกแขวงจะเดินทางนำสิ่งของมาบวงสรวงบูชาตามจุดต่างๆ  ในบริเวณองค์ประธาน สำหรับในวันสุดท้าย
พระสงฆ์จะออกมา บิณฑบาต พอตกค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนไปรอบๆ องค์ประธาน

 

น้ำตกคอนพะเพ็ง

รูปตัวอย่าง น้ำตกคอนพะเพ็ง จากทริปลาวใต้ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกคอนพะเพ็ง

       น้ำตกคอนพะเพ็ง   เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง  ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของ
แม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับ กันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก  แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมกันลงมามีความ
รุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นก็จแยกออกมาเป็นหลายสายสาเหตุเพราะแรงดันของน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลบ่าถาโถม
กระหน่ำ ลงมาจากชั้นหินราวกับจะถล่มทลายแก่งหินอย่าดุดันและเกรี้ยวกราด   สร้างความตื่นนา ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว   สมกับคำ
ร่ำลือและยกย่องให้เป็น ไนแองการ่าแห่งเอเชีย  ความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่กระโจนบิดตัวปะทะแก่งหินน้อยใหญ่  จนเดือดพล่านกระจาย เป็นละอองไอน้ำแทรกตัวปกคลุมอยู่ตามแก่งหินแทบทุกอณูของบรรยากาศ

หลี่ผี

รูปภาพตัวอย่าง จากหลีผี จากทริปลาวใต้ โดยทริปดีดี ดอทคอม

หลี่ผี่
หลี่ผี่
หลี่ผี่
หลี่ผี่
หลี่ผี่
หลี่ผี่
หลี่ผี่
หลี่ผี่

     น้ำตกหลี่ผี (ตาดสมพะมิด)    น้ำตกหลี่ผีตั้งอยู่ในเขตดอนคอน    ช่วงที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมคือเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน   เพราะคุณจะเห็นสายน้ำจำนวนมาก ในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก

     หลี่  เป็นภาษาลาว  หมายถึง  เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลอบ  ส่วนคำว่า ผี  หมายถึงศพคนตาย   ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีจะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน  แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากัน  กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง  จากนั้นไหลบ่าตกลงมา เบื้องล่าง  จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร   จุดที่พบศพจำนวนมากคือบริเวณร่องหินของน้ำตกหลี่ผี  บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลมารวมตัว กัน เป็นแอ่งขนาดใหญ่  จากนั้นน้ำจะวนไปมาแล้วจึงไหลตกลงไปด้านล่างซอกและหลืบหินแคบๆ  ทำให้ศพของทหารในสมัยสงครามอินโดจีนจำนวนมากลอยมาติดในหลี่
จับปลา  ชาวลาวจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า
 
หลี่ผี 

 

น้ำตกตาดฝาน

รูปภาพตัวอย่าง น้ำตกตาดฟาน จากทริปลาวใต้ โดยทริปดีดี ดอทคอม

น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดฟาน

     ตาดฟาน     ที่ตั้ง  ใช้ทางหลวงหมายเลข 23  เส้นทางไปปากซอง  มาถึงหลักกิโลเมตรที่ 38 มีทางแยกเข้าขวามือ   ตาดฟาน  เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก  เรียกอีกชื่อว่า  น้ำตกดงหัวสาว   จุดเดินอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 กิโลเมตรโดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว  มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆ กัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน  และในยามเช้ายังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วย 

 

น้ำตกตาดผาส้วม

รูปภาพตัวอย่าง น้ำตกผาส้วม และ หมู่บ้านชนเผ่า ทริปลาวใต้ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดผาส้วม
น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกตาดผาส้วม
น้ำตกตาดผาส้วม

      ตาดผาส้วม    ที่ตั้งมาตามทางหลวงหมายเลข 23  จนถึงบ้านห้วยแร่ประมาณกิโลเมตรที่ 21  เลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงหมายเลข 20 มาประมาณ  13 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ตัวน้ำตก  คำว่า ส้วม  ภาษาลาวหมายถึง  ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะ ส่วน ตาด แปลว่าลานหินที่เป็นชั้นๆ จุดเด่นของน้ำตกตาดผาส้วมคือ  สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก  นอกจากนี้ในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม เอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่ามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม  เช่น  บ้านขอชาวกระต้าง  ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆ น้ำตกนี้  บ้านของชาวเผ่าอาลัก  บ้านของชาวกระตู้ หอกวน   ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว  ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก   และหอสูงของชาวละแวที่ใช้ เป็นที่สังเกตการณ์ภายในหมู่บ้าน  และที่น่าสนใจที่สุดคือบ้านพักของอุทยานที่ตกแต่งอย่างสวยงามลงตัว ด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น 

 

น้ำตกตาดเยือง

รูปภาพตัวอย่าง น้ำตกตาดเยือง จากทริปลาวใต้ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

น้ำตกตาดเยือง
น้ำตกตาดเยือง
น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดเยือง

     ตาดเยือง   ที่ตั้ง  ใช้ทางหลวงหมายเลข 23  เส้นทางไปปากซอง  มาถึงหลักกิโลเมตรที่ 40  มีทางแยกเข้าขวามือเข้าไปอีกประมาณ  1 กิโลเมตร    ตาดเยืองเป็นน้ำตก ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองปากซอง  คำว่าเยืองแปลว่าเลียงผา  ส่วนคำว่าฟานแปลว่าเก้ง  แม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่สูงใหญ่เท่าตาดฟานก็ตาม  แต่มีข้อดีกว่า คือคุณสามารถเข้าไปชมได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก   จุดเด่นน่าชมคืออยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัว

 

ตลาดดาวเรือง

รูปภาพตัวอย่าง ตลาดดาวเรือง จากทริปลาวใต้ โดย ทริปดีดี ดอทคอม

ตลาดดาวเรือง ตลาดดาวเรือง ตลาดดาวเรือง ตลาดดาวเรือง

     ตลาดดาวเรือง ตลาดเช้าและ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของนครจำปาสัก เมืองปากเซ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของเมืองปากเซ มีทั้งโซนที่เป็นสินค้าสด เช่นผัก ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ เป็นต้น และส่วนที่เป็นโซนสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ไทย จีน ค่ะ หากมีเวลาเช้าแวะเข้ามาเดินเที่ยวเล่น ซื้อสินค้ากันได้ค่ะ

 

การเดินทาง

เดินทางไปลาวใต้ เดินทางไปลาวใต้ เดินทางไปลาวใต้ เดินทางไปลาวใต้

     เดินทางโดยรถยนต์ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอสิรินทร เดินทางต่อไปยัง ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัดราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน ที่สามารถเดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานี หรือ ท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินสารการบิน แอร์เอเชีย หรือ การบินไทย ลงที่สนามบินอุบลราชธานี แล้วเดินทางต่อมายังด่านช่องเม็ก

 

ที่พัก

โรงแรม โรงแรมระดับดี ระดับ 3-5 ดาว เมืองปากเซ

1. โรงแรมจำปาสักแกรนด์      

2. โรงแรมเอราวัณ

3. โรงแรมจำปาสักพาเลซ

4. โรงแรมแสงอรุณ

5. โรงแรมจำปาสักเรสซิเด้นท์

6. โรงแรมปากเซ

 

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้

     LAO006 : ทัวร์ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ชมความงามของไนแองการ่าเอเชีย เที่ยวแก่งหลีผี วิถีชีวิตคนลาว 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศลาว

LAO001 : ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO002 : ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน วังเวียง 5 วัน 4 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO7QV : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์

LAO7PG : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย

 

ตัวอย่างรูปจากลาวใต้

ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้
ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้
ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้
ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้
ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้
ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้ ลาวใต้
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว

 

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศลาว

LAO001 : ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO006 : ทัวร์ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ชมความงามของไนแองการ่าเอเชีย เที่ยวแก่งหลีผี วิถีชีวิตคนลาว 3 วัน 2 คืน

LAO002 : ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน วังเวียง 5 วัน 4 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO7QV : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์

LAO7PG : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย

รวมรูปทริปท่องเที่ยวประเทศลาว