ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศลาวและรูปสวยๆจากลาว
แขวงจำปาสัก หรือ จำปาศักดิ์ (Champasak Province)  

            รหัสโทรศัพท์ 31
ประวัติของแขวงจำปาสักสืบสาวได้ถึงสมัยอาณาจักรฟูนันและเจนละ  ปรากฏชื่อในพงศาวดารเขมรว่า  สะมะปุระ เมื่ออาณาจักรฟูนันเสื่อมอำนาจ คนลาวย้ายถิ่นฐานเข้ามาสร้างบ้านเรือนกลายเป็นเมืองใหม่นามว่า จำปานะคะบุลีสีหรือจำปานคร  ถึงรัชสมัยเจ้าฟ้างุ่มได้ทรงรวบรวมเมืองต่างๆ ของลาวเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันให้ชื่อว่าล้านช้าง มีเมืองหลวงอยู่ที่หลวงพระบาง  ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่เวียงจันทน์  อาณาจักรล้านช้างเจริญมาได้ 200 ปีเศษก็เริ่มอ่อนแอ  แตกออกเป็น 3 ฝ่ายคืออาณาจักรหลวงพระบาง  อาณาจักรเวียงจันทน์ และอาณาจักรจำปาสัก  แผ่นดินไทยช่วงนั้นอยู่ในสมัยกรุงธนบุรี เพราะระแวงว่าลาวจะร่วมมือกับพม่าตีขนาบไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ยกทัพไปตี ลาวทั้งสามอาณาจักรตกเป็นของไทยนาน 114 ปี จนถึง พ.ศ. 2436 ไทยต้องยกลาวให้ฝรั่งเศส  แต่ครั้นปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสอ่อนแอ ญี่ปุ่นก็เข้ามาปกครองแทน  สิ้นสงครามโลกญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้  ทำให้ฝรั่งเศสได้กลับมาครองลาวอีกครั้ง จนถึงสงครามเดียนเบียนฟู พ.ศ. 2497 ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามจึงหมดอำนาจในลาวไปอย่างเด็ดขาด  เมื่อลาวได้เอกราชกลับถูกสหรัฐอเมริกาแทรกแซงทางการเมืองและการทหาร  แต่กลุ่มลาวรักชาติได้ร่วมกันต่อสู้อย่างแข็งขันจนสหรัฐอเมริกาล่าถอยไป  ลาวเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ยกเลิกสถาปันเจ้าชีวิต(กษัตริย์) เจ้าชีวิตองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรจำปาสักคือเจ้าบุญอุ้ม
จำปาสักเป็นแขวงที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลาง พลเมืองประกอบด้วยชาวลาวลุ่ม ชาวภูไท และชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่ตามที่ราบสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบสูงบอละเวน

ที่ราบสูงบอละเวน
หรือที่ชาวลาวเรียกกันว่า พูเพียงบอละเวน  เป็นที่ราบสูงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของแขวงจำปาสัก  สาละวัน เซกอง และอัตตะปือ  เป็นถิ่นที่มีชาวละเวนอาศัยอยู่มากที่สุดจนเป็นที่มาของชื่อสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนำกาแฟ ยางพารา  และกล้วยเข้ามาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ  พอฝรั่งเศสหมดอำนาจเกิดสงครามเปลี่ยนแปลงการปกครองเรือกสวนถูกทิ้งร้างทรุดโทรม ต่อมาได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นแหล่งกสิกรรมที่อุดมสมบูรณ์  ผลิตผลที่ขึ้นชื่อคือกาแฟพันธุ์ดี เช่น อาราบิก้า  โรบัสต้า

ปากเซ (Pakse)   เป็นเมืองหลวงของแขวง  เป็นเมืองที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2448  เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก(บ้านวัดทุ่ง)  ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำโดนไหลมาบรรจบกัน  ห่างจากชายแดนไทยที่ช่องเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี 42 กิโลเมตร

จำปาสัก (Champasak)  อยู่ห่างจากปากเซ 30 กิโลเมตร  อดีตคือศูนย์กลางการปกครองของแขวง และเป็นที่ประทับของราชวงศ์สายจำปาสัก  เมื่อฝรั่งเศสตั้งปากเซเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ จำปาสักกลายเป็นเมืองเล็กที่เงียบสงบ  ถนนหนทางในเมืองส่วนใหญ่เป็นลูกรัง  ร่มรื่นด้วยทิวไม้ใหญ่  สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองมีเพียง วัดทอง ซึ่งเป็นวัดประจำราชวงศ์และเป็นที่ตั้งเจดีย์บรรจุพระอัฐิของพระเจ้ายุทธิธรรม เจ้าราชดนัย  เจ้าบุญอุ้ม  และเจ้าชายเจ้าหญิงสายราชวงศ์จำปาสักอีกหลายพระองค์  ห่างตัวเมืองไปประมาณ 8 กิโลเมตร  มีวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงชื่อวัดพุทธวนาราม หรือ วัดเมืองกาง เป็นวัดที่มีศิลปกรรมลาวไทย พม่า ฝรั่งเศส ที่ผสมกันอย่างกลมกลืน

สี่พันดอน (Si phan don)   แม่น้ำโขงช่วงใกล้เขตแดนกัมพูชามีขนาดกว้าง 10-12 กิโลเมตร  กลางลำน้ำเต็มไปด้วยเกาะแก่งหินขนาดต่างๆ ถึง 4,000 เกาะ เป็นที่มาของชื่อสี่พันดอน  คำว่าดอนในภาษาลาวหมายถึง เนินดินที่ผุดขึ้นในแม่น้ำและมีน้ำล้อมรอบ ในจำนวนสี่พันดอนนี้ ดอนที่ใหญ่ที่สุดคือดอนโขง


ดอนโขงหรือเมืองโขง
กว้าง 6 กิโลเมตร ยาว 12 กิโลเมตร  เป็นบ้านเกิดของท่านคำไตสีพันดอน  อดีตประธานประเทศลาว นับว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญด้วยระบบโครงวร้างพื้นฐาน ถนน  ไฟฟ้า  และประปาที่สมบูรณ์ มีแม่น้ำโขงล้อมรอบ  มีโรงแรมและเกสต์เฮาส์เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะวิลล่าแบบฝรั่งเศสหลายแห่งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม  รวมทั้งร้านอาหารริมแม่น้ำโขงที่มีอาหารสดๆ จากแม่น้ำมาบริการ   จึงมีชาวต่างชาติไปพักผ่อนตากอากาศจำนวนมาก  สถานที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดพวงแก้วมีพระพุทธรูป ปูนปั้นขนาดใหญ่  วัดจอมทอง  วัดเก่าแก่ที่สุดของดอนโขง สร้างในสมัยเจ้าอนุวงศ์

ดอนคอน
เป็นดอนขนาดรองลงมา กว้าง 4.5 กิโลเมตร  ยาว 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน  มีที่พักทั้งวิลล่าเก่าสมัยอาณานิคม และเรือนฝาไม้ไผ่ขัดแตะ  หลังคามุงหญ้าแบบหลังเดี่ยวและเรือนแถว  ห่างจากหมู่บ้านไป 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของน้ำตก หลี่ผี

ดอนเด็ด
เป็นเกาะเล็กๆ ทางตอนเหนือของดอนคอน สมัยฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนจำเป็นต้องขนส่งสินค้าและสิ่งของต่างๆ ขึ้นไปทางตอนกลางประเทศแต่ติดขัดเกาะแก่งขนาดใหญ่ทำให้เรือสินค้าไม่สามารถแล่นผ่านไปได้  จึงได้สร้างท่าเรือและทางรถไฟบนดอนคอน พอเรือแล่นมาถึงบริเวณสี่พันดอนก็จอดเรือไว้ที่ดอนคอน  ขนถ่ายสินค้าจากเรือไปทางรถไฟจากหัวดอนไปท้ายดอนแล้วขนสินค้าลงเรือใหม่  ทางรถไฟสายนี้ปัจจุบันยังคงมีซากหลงเหลืออยู่ให้เห็น  รวมทั้งหัวรถจักรไอน้ำที่ใช้ในสมัยนั้น
จากดอนคอน หรือ ดอนเด็ด  นั่งรถหรือเรือไปที่บ้านกะสัง  แล้วเดินทางต่อไปประมาณ 10 กิโลเมตร  ก็จะถึงที่ตั้งของน้ำตกคอนพะเพ็ง  หรือ ตาดคอน  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าสงได้รับสมญานามว่าไนแองการาเอเชีย  เกิดจากแก่งขนาดยักษ์สูง 10 เมตรเศษ ขวางทางน้ำ

เวินคำ (Voen Kham)  สุดทางหลวงหมายเลข 13 บริเวฯชนแดนระหว่างลาว-กัมพูชา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่า เวินคาม มีท่าเรือข้ามฟากจากลาวไปยังสตรึงเตรง ของกัมพูชา เปิดให้ข้ามไปมาได้เฉพาะประชากรของสองประเทศ ในเวินคามมีร้านค้าหลายร้าน  ส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหาร  ของชำ  เสื้อผ้า  และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว

 

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศลาว

LAO001 : ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO006 : ทัวร์ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ชมความงามของไนแองการ่าเอเชีย เที่ยวแก่งหลีผี วิถีชีวิตคนลาว 3 วัน 2 คืน

LAO002 : ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน วังเวียง 5 วัน 4 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO7QV : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์

LAO7PG : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย

รวมรูปทริปท่องเที่ยวประเทศลาว