ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2

 

คณะบุคคล  บุตรฟ้า
(รับทำบัญชี ส่งภาษี จัดทำงบการเงิน จัดทำแผนธุรกิจ ยื่นกู้Bank)
333  ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กทม. 10700
โทร.02-434-2222 ,086-608-8503
แฟกซ์ 02-433-2233
E-mail : Ampornsu54@gmail.com

 

บริการด้านงานบัญชี             

- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของ บริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด       

-จัดทำสมุดบัญชีรายวัน,สมุดบัญชีบัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ

-จัดทำงบการเงินรายปีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

-วางระบบบัญชี

 

บริการด้านภาษีอากร             

- วางระบบภาษีอากรของธุรกิจ       

- ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากรและการจัดเก็บเอกสาร

- สอบทานงานภาษีอากรก่อนยื่นแบบ

- คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือน ได้แก่ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย

พร้อมบริการนำส่งสรรพากร

-จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติ บุคคลภาษีครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)และยื่นแบบต่อสรรพากร

 

บริการด้านจดทะเบียน             

- การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ       

- เพิ่มหรือลดทุน

- ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่ม ลด สาขาบริษัทฯ เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ

 

บริการจัดทำแผนธุรกิจ             

- จัดทำแผนธุรกิจหรือยื่น กู้ Bank       

- วิเคราะห์และให้คำปรึกษา ในการทำธุรกิจ