ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
 

“เหนือสุดยอดในสยาม   ชายแดนสามแผ่นดิน   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา”

 

     เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สาย
อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
และอำเภอดอยหลวง

 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่น่าสนใจ

   

   วัดร่องขุน ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลสักงาม อยู่ห่างจากตัว
จังหวัด ประมาณ 65 กม. ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นที่เดิม ของ
วัด 3 ไร่และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก
  การเดินทาง วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย ไปตามหางหลวงหมายเลข 1 สายพะเยา-แม่สาย กม.ที่ 816 แยกซ้ายประมาณ 100 เมตร (เข้าทางเดียวกับน้ำตกขุนกรณ์)

 
วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของดอยผาหม่น อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25
กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามราวภาพ
วาด ด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล การจะเดินขึ้นไปชมทะเล
หมอกควรจะขึ้นไปยอดภูตั้งแต่ฟ้ายังมืด เพราะเมื่อฟ้าเริ่มสว่างจะทำให้เห็น
สายหมอกค่อย ๆ ก่อตัวเป็นภาพต่าง ๆ ดูสวยงามราวกับมีช่างวาดฝีมือมาแต่ง
แต้ม สร้างความประทับใจไปอีกนาน ภูชี้ฟ้า มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้
ขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตรโดยมีหน้าผา
เป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง แซม
  ด้วย ทุ่งโคลงเคลงที่มีดอกสีชมพูอมม่วง ซึ่งจะบานระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนมกราคม การเดินทาง อยู่ห่างจากเชียงราย 111 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020
เข้าสู่อำเภอเทิง จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 จนถึงทางแยกขวาขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายเชียงราย-เทิง ลงรถที่อำเภอเทิง จากนั้นเช่ารถ
ขึ้นไปภูชี้ฟ้า การเดินทางไปภูชี้ฟ้าโดยรถตู้ประจำทางสาย2402 เชียงราย-บ้านร่มฟ้าไทย(ภูชี้ฟ้า) ที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย ทุกวัน เวลา 7.15น.และ13.15น. คนละ80
บาท (บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด โทร. 0 5374 2429-31)
 
ดอยผาตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรม
แดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็น
เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ภูชี้ฟ้า รถยนต์สามารถ
ขึ้น เกือบถึงจุดชมวิวบริเวณเนินร้อยสามได้ บนจุดชมวิวจะเป็นแนวเขาซึ่งชม
วิวได้ตลอดแนว นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบ่อง ประตูสยาม
สู่ลาว เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผามองเห็นทิวทัศน์
ประเทศลาวได้ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขง
พาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอก

นางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพ เข้า
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ และด้วยอากาศที่หนาวเย็นเหมาะแก่การทำการปลูกพืชเมืองหนาว ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยผาตั้งจึงทำอาชีพเกษตร ปลูกบ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล
และชา ซึ่งจะให้ผลผลิตมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี บนดอย
ผาตั้ง มีที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร สามารถไปเที่ยว
 
          

        ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอกมีลักษณะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีเทือกเขา สลับซับซ้อน และมีที่ราบระหว่างเชิงเขา มี ระดับความสูงของสันเขา 950-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้วยสภาพที่ตั้ง และภูมิประเทศดังกล่าวเป็นปัจจัยเอื้ออำนวย ให้มีทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ชนเผ่า อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งจีนฮ่อ เย้า อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ จุดน่าสนใจ และกิจกรรมบนดอยแม่สลอง ชมไร่ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ขี่ม้าชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้านอาข่า
(หมู่บ้านเจียงจาใส) และอนุสรณ์ชาวไทย เชื้อสายจีน

 
        พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อารยนครอายุกว่า 700 ปี มีมนต์เสน่ห์ล้ำลึกของวัฒนธรรมล้านนา กลมกลืนกันอยู่ในโอบล้อมของผืนป่าที่เริ่ม
คืนความเขียวชะอุ่มภายหลังเกิดโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กว่า 30 ปีที่ผ่านมาด้วยพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชาวเขาและชาวพื้นราบฅในบริเวณ
รายรอบดอยตุง ยอดสูงสุดของดอยนางนอน พรมแดนไทย-พม่า ได้เปลี่ยนวิถีจากการปลูกและเสพฝิ่น ถางป่าตัดไม้ และทำไร่เลื่อนลอย หันมาทำเกษตร ปลูกพืชผักเมือง-
หนาว ทำไร่กาแฟและแมคคาเดเมีย สร้างผลงานเย็บปักถักทอที่เชื่อมต่อวัตถุดิบพื้นถิ่น และหัตถศิลป์พื้นเมืองสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันแบบสากล ในขณะที่กลุ่มชน 30
ชาติพันธุ์ ยังคงอาศัยอยู่อย่างสงบ ตามไหล่เขาและบนดอยสูง แนบแน่นอยู่กับประเพณีดั้งเดิมของตน โดยไม่ถูกวัฒนธรรมเมืองกลืนกิน

   พระตำหนักดอยตุง เรือนไม้ 2 ชั้นบนเนินต่างระดับ สถาปัตยกรรมผสม
ผสานระหว่างบ้านปีกไม้ ศิลปะล้านนา กับชาเลต์แบบสวิส (SwissChalet)
สามารถมอง เห็น ทิวท้ศน์เทือกเขาสลับซับซ้อน กลางห้องเป็นที่ประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์เพื่อผู้ มาเยือนได้สักการะ บนเพดานดาวเป็นภาพระบบสุริยะ
และกลุ่มดวงดาวอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เคยปรากฎ ณ 21ตุลาคม พ.ศ.2443
วันพระราชสมภพ  รอบพระตำหนักประดับด้วยไม้ดอกนา นา พันธุ์ สามารถ
ชมห้องบรรทมและห้องทรงงานที่สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงาม
     สวนแม่ฟ้าหลวง ละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พุ่มจากทุกมุมโลก

หมุนเวียนกันเบ่งบานตลอดปี สวยสด ราวผืนพรมธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ชมสวนหิน สวนน้ำพุ น้ำผุด ที่จะปรับเปลี่ยนไปทุกปีในช่วงงานห่มหนาว ราวเดือน
ตุลาคมถึงเมษายน

    หอพระราชประวัติเรียนรู้ปรัชญาในการดำรงพระชนม์ชีพของสมเด็จ
พระศรี นครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงให้ชีวิตใหม่แก่ดอยตุง ราษฎรพากัน
ขานพระนามพระองค์ว่า"แม่ฟ้าหลวง"นิทรรศการจัดแสดงด้วยเทคนิคทัน
สมัย น่าตื่นใจและสะเทือนอารมณ์นับแต่ เสด็จสู่สวรรคาลัย ก่อนจะย้อนกลับ
ไปยังช่วงต้นของพระชนม์ชีพ แรกพบสมเด็จพรบรมราชชนก พระราชพิธี
อภิเษกสมรส ทรงร่วมใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
ทรง อภิบาลพระประมุขของชาวไทย2พระองค์ พร้อมสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอฯ ทรงงานด้าน การศึกษา ศาสนาสาธารณสุข สาธารณกุศล และทรง
ได้รับ ยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลดีเด่นแห่งศตวรรษที่ 20

   การเข้าชม พระตำหนักดอยตุงเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. เก็บค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท สวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท และหอพระราชประวัต
ิ 30 บาท หากซื้อตั๋วรวมทั้งสามแห่งจะได้ราคา 150 บาท การเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่นำชมอธิบายความเป็นมาของพระตำหนัก ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ
พัฒนาดอยตุง  อาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง โทร. 0 5376 7015 - 7 หรือ  http://www.doitung.org   E-mail: tourism@doitung.org

   การเดินทาง  พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149
ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

 
  ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ ดอกบัวตองที่ดอยหัวแม่คำจะบานรับฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของ
ทุกปี และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาซึ่งผู้มาเยือนจะสัมผัสกับวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเขาบนดอยหัวแม่คำ
   การเดินทาง จากจังหวัดเชียงรายเดินทางสู่ อ. แม่จันระยะทางประมาณ 30 กม. ผ่าน อ.แม่จัน เจอทางแยกที่บ้านห้วยไคร้ ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นไปตามถนนจนสุดทางจะเจอหมู่บ้านหัวแม่คำ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
  ดอยหัวแม่คำ จากเชียงรายใช้เส้นทางเดียวกับทางขึ้นดอยแม่สลอง แต่เมื่อเดินทางถึงบ้านอีก้อสามแยกแล้ว แยกเข้าเส้น
ทางที่ไปบ้านเทอดไทยจากนั้นจะพบทางแยกอีกครั้ง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านห้วยอิ้น ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาซึ่งตั้ง
อยู่เป็นระยะ บ้านหัวแม่คำอยู่เกือบสุดชายแดนพม่า เส้นทางเป็นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 - 4
ชั่วโมง ชั่วโมง ดอยหัวแม่คำเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมี

อีก้อ ม้งและมูเซอ ในช่วงเวลาซึ่งตรงกับตรุษจีนของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ ในวันนั้นชาวลีซอจะแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ยง
เต้นระบำ เป็น 7 วัน 7 คืน และในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ดอยหัวแม่คำงดงามไปด้วยดอกบัวตองสีเหลืองสดใสสะพรั่งอยู่ทั่วไปตามแนวเขา นักท่องเที่ยวที่ต้องการพัก
บนดอยหัวแม่คำ มีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการ หรือจะนำเต็นท์มาเองก็ได้ สอบถามข้อมูลติดต่อ เกษตรที่สูงหัวแม่คำ โทร. 0 5491 8101, 0 1993 0325

          
     วัดถ้ำป่าอาชาทอง อยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลคมนาคม บนดอยสูง ที่บ้านแม่คำ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาใช้ม้าแกลบ ในการเดิน
ทางและบรรทุกสัมภาระ เหตุนี้ พระครูบาเหนือชัยโฆสิโต เจ้าอาวาสซึ่งเป็นอดีตนายทหารม้าเก่า จึงให้พระเณรที่นี่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเชิงเขา
หรือที่เรียกว่าลานพระแก้ว เป็นระยะทางร่วม 5 กิโลเมตรทุกวัน ทุกเช้าเวลาประมาณ 07.00 - 07.30 น. จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อใส่บาตรบริเวณลาน
พระแก้วแห่งนี้ การเดินทาง ใช้เส้นทางเชียงราย- อำเภอแม่จัน ประมาณ 28 กิโลเมตร จากตัวอำเภอแม่จัน ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็ถึงปากทางไปวัดถ้ำป่าอาชาทอง มีป้าย
บอกทางเข้าไปอีก ประมาณ 7 กิโลเมตร กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเช่ารถได้จากบริษัทรถเช่า หรือติดต่อบริษัทนำเที่ยว
   สามเหลี่ยมทองคำ หรือ สบรวก อยู่ห่างจากอำเภอแม่สาย 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียก
ว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยเฉพาะยามเช้า
ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกด้านฝั่งพม่า และลาว นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300 –
400 บาท นั่งได้ 6 คน
สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2) จิบชาท่ามกลางทะเลหมอก
บนดอยวาวี ดอยวาวี หรือดอยช้าง ทอดตัวอยู่ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาบ้าน
ดอยมีทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่ตั้งของสถานีทอดลองเกษตรที่สูงวาวี ก่อตั้ง
ขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กับโครง
การพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เมื่อ พ.ศ.2528 พื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่สูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 18-19 องศาเซลเซียส ภายในสถานีมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 คอยต้อนรับและให้คำแนะนำ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมไปรอบๆได้ ระหว่างเส้นทางจะลัดเลาะผ่านแปลง มะคาเดเมียนัท  ท้อ สาลี่ บ๊วย พลัม สตรอเบอร์รี่ ฯลฯ ซึ่งบางอย่างจะปลูกอยู่ด้วยกันตามแนวคิดเกษตรพึ่งพา เช่น มะคาเดเมียนัทกับกาแฟ  เป็นต้น ชมขั้นตอนเพาะชำ เก็บผลผลิตและแปรรูปกาแฟ ลองจิบกาแฟอาราบิกาคั่วสดใหม่ๆ กลิ่นหอม รสเข้มข้น แต่เมื่อมาถึง
 ดอยวาวีแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ ชาไปชมไร่ชาพันธุ์ดีทั้งชาอู่หลง ชาชิงชิงและชาอัสสัม ที่ปลูกอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกันมีศาลา
 นั่งพักชมทัศนียภาพรอบๆ จิบชารสดี หอมกรุ่นชื่นใจ ท่ามกลางทะเลหมอก มองลงไปในหุบเขาด้านล่างเห็นหมู่บ้านชาวไทย
 ภูเขาผ่านอาข่า ลีซอ และจีนฮ่อ
    นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งได้แก่ สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์มีจุดชมวิวทะเล
 หมอก พระอาทิตย์ชึ้น-ตกสวยงาม
    ก่อนกลับอย่าลืมอุดหนุนกาแฟคั่วบดใหม่ๆชาจีน ชาเขียว รสดี หรือจะเป็นไม้ดอกเมืองหนาว สีสวย พืชผักผลไม้เมืองหนาว
 ปลอดสารพิษที่มีให้เลือกตามฤดูกาล สำหับผู้ที่ต้องการพักแรมทางสถานีฯ มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ
   ส่วนอาหารนักท่องเที่ยวต้องติดต่อแจ้งล่วงหน้า หรือจัดเตรียมมาเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5360 5932 ต่อ 101
 
          
สนใจทริปเชียงรายอ่านรายละเอียดได้ทที่
http://www.tripdeedee.com/trips_detail.php?id=24
http://www.tripdeedee.com/trips_detail.php?id=12
http://www.tripdeedee.com/trips_detail.php?id=3