ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลบาหลี
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเขต บาดุง
  1. บาดุง(Badung)  เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงคือเดนปาซาร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญในบาหลีรวมทั้งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ บริวเณนี้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว มีหาดสวยงาม จึงเต็มไปด้วยรีสอร์ตและโรงแรมที่พักจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณอ่างทางตะวันตกเฉียงใต้

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เดนปาซาร์ (Denpasar)
บริเวณนี้มีประวัติศาสตร์มาช้านาน ตั้งแต่สมัยยุคทองของบาหลีที่มีการเดินเรือค้าขายกับชาติตะวันตก  ทำให้บริเวณทางภาคใต้นี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1958  เมืองเดนปาซาร์เป็นเมืองที่มีแหล่งทอ่งเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันอาทิ

อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
อนุเสาวรีย์รามยะณะ
ถนนที่บาหลี
ถนนที่บาหล
รูปปั้นที่บาหลี
ถนนที่บาหล
ถนนที่บาหลี
ถนนที่บาหล
ถนนที่บาหล
ถนนที่บาหลี
ถนนที่บาหลี
ถนนที่บาหลี
ถนนที่บาหลี
ถนนที่บาหล
ถนนที่บาหล
ถนนที่บาหล
ถนนที่บาหล
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ระบำเลกอง
ระบำเลกอง
ระบำเลกอง
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ระบำเลกอง
ระบำเลกอง
ระบำเลกอง
ระบำเลกอง
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหล
ที่ห้องผู้โดยสารสนามบินบาหลี

 

เม็งวี (Mengwi)  ใกล้หมู่บ้านเม็งวีมีวัดที่สวยงามมากอยู่แห่งหนึ่งคือ ปุระทามันอายุน (Pura Taman Ayun) ซึ่งเคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวีมาก่อน  สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ. 1634 ภายในบริเวณวัดจัดไว้สวยงามด้วยสวนและคูน้ำ  มีศาลเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้นตั้งเรียงรายขึ้นไป ให้ภาพที่งดงามยิ่งนัก

ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน
ปุระทามันอายุน

 

ปูปูตันสแควร์ (Puputan Squares) จุดศูนย์กลางของเมือง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่จะไปหาความสงบร่มรื่นจากต้นหญ้าเขียวขจีและดอกไม้แสนสวย  เพื่อหลบจากความวุ่นวายของชีวิตในเมือง  ได้ชื่อเช่นนี้เพราะเป็นจุดที่ราชวงศ์เดนปาซาร์ออกมาทำการฆ่าตัวตายหมู่ เนื่องจากไม่ยินยอมตกอยู่ใต้อาณัติของพวกดัตซ์

พิพิธภัณฑ์บาหลี (Bali Museum) อยู่ไม่ห่างจากปูปูตันสแควร์เท่าใดนัก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเกาะบาหลีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 อาคารแต่ละอาคารก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองและจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ กันไปหากต้องการผู้นำชมก็จะมีบริการด้วย
เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-พฤหัสบดี  เวลา 08.00-14.00 น. วันศุกร์ 08.00-11.00 น. วันเสาร์ 08.00-12.30 น. ค่าเช้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ 750 รูเปียห์

ปุระจากัตนาตา (Pura Jagatnata) เป็นวัดที่อยู่ในเมือง แต่มีความงดงามเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 ตกแต่งด้วยหินแกะสลัก และกำแพงที่สลักเสลาเป็นเรื่องรามายณะและมหาภารตะ
เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดประจำรัฐจึงเปิดให้เข้าชมได้ 2 ครั้งต่อเดือน คือวันขึ้น 15 ค่ำ และ แรม 15 ค่ำ

ตลาดบาดุง (Pasar Badung)  ตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของบาหลี  ทำการค้ากันตลอด 24 ชั่วโมง  เป็นที่ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและคนซื้อขากทั่วบาหลีมาจับจ่ายสินค้า  นอกจากจะมีอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าขายด้วย ส่วนตลาดบุรุง (Pasar Burung) ก็เป็นตลาดอีกแห่งที่ขายสัตว์ต่างๆ เช่น นก และสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ปุระมะอาปาหิต (Pura Maophahit)  เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานตั้งแต่สมัยกษัตริย์มัชปาหิต (Majpahit) เชื่อกันว่าส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนั้นถูกนำมาจากชวาตะวันออก สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมคริสต์ศตวรรษที่ 14 ส่วนมากทำด้วยอิฐ  ปัจจุบันได้ชำรุดไปมากแล้ว

ศูนย์วัฒนธรรมทามันบูดายา (Taman Budaya Cultural Center) เป็นที่จัดแสดงศิลปะภาพวาดของบาหลี รวมถึงงานแกะสลักหินและไม้  หน้ากาก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทุกปีช่วงกลางเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนกรกฎาคมจะเป็นที่จัดงานบาหลีอาร์ตเฟสติวัล ที่มีการแสดงงานศิลปะของบาหลีทุกแขนง

กูต้า-เลเกียน-เซมินยัก (Kuta-Legian-Seminyak)
ห่างจากเดนปาซาร์มาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบกับชายฝั่งทะเลที่สวยงาม  เต็มไปด้วยร้านค้า  ร้านอาหาร พร้อมด้วยรีสอร์ตจำนวนมากให้เลือกเข้าพักตามความพอใจ นักท่องเที่ยวที่มายังบริเวณนี้ก็เพื่อมาชมความงดงามของชายหาดีทองที่มีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร  หาดกูต้าเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  เนื่องจากมีบาร์ ร้านอาหาร คลับ และร้านค้าอยู่แทบทุกตารางนิ้ว  มีชายหาดที่ขาวสะอาด ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว  และมีการเล่นโต้คลื่น เนื่องจากคลื่นลูกโตที่เป็นใจนั่นเอง
ส่วนบริเวณเลเกียนและเซมินยักซึ่งต่อเนื่องกันไปนั้นค่อนข้างสงบกว่า จะเป็นบริเวณที่มีโรงแรมและรีสอร์ตที่ขึ้นชื่อมากมายนักท่องเที่ยวมักจะนิยมมานอนอาบแดดบนชายหาดมากกว่า  หากต้องการเดินทางในบริเวณนี้ จะมีทั้งรถประจำทาง  รถแท็กซี่มิเตอร์ รถเช่า แต่อย่างไรก็ดีการจราจรในเขตนี้ค่อนข้างวุ่นวาย  รวมทั้งการเดินรถทางเดียวที่เปลี่ยนไปมาก็ยิ่งทำให้เกิดความสับสนได้  รวมทั้งบริเวณชายหาดกูต้านั้นจะห้ามไม่ให้พาหนะทุกชนิดแม้กระทั้งจักรยานผ่านเข้าไป  จึงควรใช้พาหนะสาธารณะและการเดินจะเหมาะที่สุด

ซานูร์ (Sanur)
ซานูร์เป็นเขตที่มีหาดทรายยาวที่เรียงรายไปด้วยต้นมะพร้าวและโรงแรมระดับหรู  ทำให้มีชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ตชายหาดแห่งแรกของบาหลี  สิ่งที่ดึงดูดใจของซานูร์คือความสงบร่มรื่นของสังคมที่นี่เนื่องจากเป็นรีสอร์ตที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับความงามของชายหาดและวิถีชีวิตของชาวบาหลี  หาดนี้ค่อนข้างสงบกว่าที่กูต้า  จึงเหมาะที่จะเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสบายอารมณ์

นูซาดูอา (Nusa Dua)
ลงมาทางใต้ผ่านส่วนที่แคบที่สุดของบาหลีมายังนูซาดูอา  เป็นชายหาดอีกแห่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ที่แห่งนี้มีโรงแรมระดับนานาชาติห้าดาวอยู่หลายแห่ง นอกจากหาดทราบขาวสะอาด น้ำใส และต้นปาล์มที่เรียงรายขนานกับชายหาดแล้ว ยังมีแนวปะการังและเขตตันจุงเบอนัว (Tanjung Benoa) ที่เหมาะกับการดำน้ำและเล่นกีฬาทางน้ำเป็นอย่างดีด้วย
ใกล้นูซาดูอามีวัดสำคัญคือ ปุระสาเกนัน (Pura Sakenan) ซึ่งจะเป็นวัดที่คนบาหลีจะมาไหว้สักการะกันในช่วงวันกุนิงกัน

อูลูวาตู (Uluwatu) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนผาเหนือฝั่งทะเล ไม่ไกลจากสนามบินเท่าไรนักเป็นสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก  โดยเฉพาะในยามอาทิตย์อัสดง

แหล่งข้อมูลจาก

- หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา บาหลี หนังสือในเครือ เที่ยวรอบโลก

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลบาหลี บุโรพุธโธ ภูขาไฟโบรโม่ อินโดนีเซีย ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี จากทริปดีดี ดอทคอม

BL002 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุธโธ 4 วัน 3 คืน

BROMO1 : ทัวร์ บุโรพุธโธ พราหม์บานัน ภูเขา ไฟโบรโม่ บาหลี 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี

BL002 : เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย บินตรงบาหลี
วันเดินทาง : 20-23 ตุลาคม 2555 : 23,900 บาท

ทัวร์บุโรพุทโธ ทัวร์บุโรพุธโธ บาหลี

BLBR01 : ทัวร์บุโรพุทโธ บาหลี เจาะลึก 4 วัน 3 คืน บินตรงบาหลี ไม่เสียเวลาเที่ยว + บินในประเทศ บาหลี-บุโรพุทโธ
วันเดินทาง : 20-23 ตุลาคม 2555 : 31,900 บาท

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ โบรโม่

ฺBROMO-01 : บาหลี บุโรพุทโธ ภูเขาไฟโบรโม่ 7 สุราบาย่า เมดาน 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย บินตรงบาหลีNew
วันเดินทาง : 4-10 ธ.ค. 55 // 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 56 // 23 ก.พ.-1 มี.ค. 56 : 25,900 บาท
(ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป