ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลบาหลี
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเขตการังกาเสม - ปุระเบซากี - เตียร์ตาอัมปีล หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ -กูนุงกาวี
5. การังกาเสม (Karangasem) 

เขตทางชายฝั่งตะวันออกของบาหลีคือการังกาเสม (Karangasem) เป็นเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดที่สวยงามเรื่องชายหาดที่สวยงาม  คงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองดังเดิมให้เห็นเป็นที่ตั้งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ กุหนุงอากุง(Gunung Agung) ภูเขาที่สูงที่สุดในบาหลีด้วยความสูง 3,014  เมตร  ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ 17 มีนาคม  ค.ศ. 1963  สร้างความเสียหายไปไม่น้อย  ในปัจจุบันกุหนุงอากุงสงบลงแล้วและปุระเบซากี ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 1,000 เมตรก็เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามอย่างไม่ขาดสาย
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • ปุระเบซากี (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของบาหลี  ตั้งอยู่เชิงเขากุหนุงอากุง เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีถือเป็นมาตาแห่งวัดทั้งหลาย  ในบริเวณประกอบด้วยวัดเล็กๆ เกือบ 30 แห่งที่เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว วัดเล็กๆ ดังกล่าวก็จะมีความสำคัญต่างๆ กันไป โดยวัดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือปุระ เปนาตารันอากุง (Pura Penataran Agung) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดเบซากิ เกือบทุกวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา  ทำให้เป็นสถานที่ที่สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิงรวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศรีษะตามแบบดั้งเดิมด้วย
  หากนักท่องเที่ยวต้องการจะปีนเขากุหนุงอากุง สามารถทำได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม โดยจะต้องขออนุญาตจากทางวัดก่อนเพราะทางวัดจะไม่อนุญาตให้ปืนขึ้นไปสูงกว่าวัดขณะที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาอยู่
  วัดเบซากีเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 3,300 รูเปียห์
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี
ปุระเบซากี

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ

 • เทงกะนัน (Tenganan)  เป็นเขตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบาหลี  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ต่อต้านการรุกรานและอิทธิพลของมัชปาหิตใน ปี ค.ศ. 1343  ไม่ยอมรับวัฒนธรรมสมัยใหม่ในครั้งนั้น โดยยังคงยึดการนับถือผีและความเชื่อโบราณ  จนถูกเรียกขานว่าเป็น “บาหลีโบราณ”  หรือ Bali  Aga บริเวณส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโบราณ ปัจจุบันกลายเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีบ้านเรือนแบบยุคโบราณเมื่อเกือบพันปีก่อนให้ชม  และเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในอินโดนีเซียที่มีการทอผ้าเกริงชิงหรืออิกัตแบบทอ 2 ชั้นซึ่งมีราคาแพงมาก  และมีการสานตะกร้าแบบแทงกะนัน  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการใช้ตกแต่งบ้านในยุโรป   ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ก็ควรบริจาคราว 300-500 รูเปียห์
 • อัมลาปุระ (Amlapura) เมืองหลวงของเขตการังกาเสม  อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเทงกะนัน เป็นที่ตั้งของปุระอากุงการังกาเสม (Pura  Agung Karangasem)  ซึ่งเป็นวังในสมัยที่รายาแห่งการังกาเสมปกครองบาหลี
  เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 1,100 รูเปียห์
 • วังเตียร์ตากังกา ถัดจากอัมลาปุระไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบกับวังเตียร์ตากังกา (Tirta Gangga Water Palace) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดยรายาอัมลาปุระ  ซึ่งทรงโปรดน้ำมาก  บริเวณวังถูกออกแบบอย่างงดงาม  ทั้งสระน้ำและสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำพุตามธรรมชาติรายล้อมด้วยทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดสีเขียวขจี
 • เทมปักเซริงและเตียร์ตาอัมปีล (Tempak Siring Tirta Ampul) เป็นเขตหมู่บ้านแหล่งผลิตไม้แกะสลัก  มีสถานที่สำคัญคือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน  ซึ่งมีมารดาเป็นคนบาหลี ใกล้ๆ กันนั้นมีวัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์เตียร์ตาอัมปีล  ที่ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำขจัดปัดเป่าโชคร้าย  ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ และปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล
เตียร์ตาอัมปีล

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ

 • กุหนุงกาวี  (Gunung  Gawi) ซึ่งเป็นที่ฝั่งพระศพเหล่ามเหสีของรายาเมื่อ 800-900 ปีก่อน ทำขึ้นโดยการแกะสลักหินด้วยประติมากรรมแบบนูนสูงให้เป็นรูปเจดีย์ขนาดสูง 7 เมตร ถึง 10 องค์
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี
กุหนุงกาวี

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ

 • ท่าเรือปาดังไบบาหลี (Padang Bai Bali) เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่บริการข้ามไปยังเกาะล็อมบ็อก (Lombok)  ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันเขตนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวสนใจเพิ่มขึ้นเพราะเป็นเขตที่ยังมีธรรมชาติแบบดั้งเดิม  ทั้งสายน้ำ ป่าเขา และหมู่บ้านต่างๆ ข้างทางก็ยังบริสุทธิ์อยู่มาก  จึงเป็นที่นิยมสำหรับการจัดทัวร์ในลักษณะ off-road หรือทัวร์สัมผัสบาหลีแบบเจาะลึก

 

แหล่งข้อมูลจาก

- หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา บาหลี หนังสือในเครือ เที่ยวรอบโลก

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลบาหลี บุโรพุธโธ ภูขาไฟโบรโม่ อินโดนีเซีย ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี จากทริปดีดี ดอทคอม

BL002 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุธโธ 4 วัน 3 คืน

BROMO1 : ทัวร์ บุโรพุธโธ พราหม์บานัน ภูเขา ไฟโบรโม่ บาหลี 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี

BL002 : เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย บินตรงบาหลี
วันเดินทาง : 20-23 ตุลาคม 2555 : 23,900 บาท

ทัวร์บุโรพุทโธ ทัวร์บุโรพุธโธ บาหลี

BLBR01 : ทัวร์บุโรพุทโธ บาหลี เจาะลึก 4 วัน 3 คืน บินตรงบาหลี ไม่เสียเวลาเที่ยว + บินในประเทศ บาหลี-บุโรพุทโธ
วันเดินทาง : 20-23 ตุลาคม 2555 : 31,900 บาท

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ โบรโม่

ฺBROMO-01 : บาหลี บุโรพุทโธ ภูเขาไฟโบรโม่ 7 สุราบาย่า เมดาน 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย บินตรงบาหลีNew
วันเดินทาง : 4-10 ธ.ค. 55 // 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 56 // 23 ก.พ.-1 มี.ค. 56 : 25,900 บาท
(ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป