ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลและรูป พระราชวังฤดูร้อน และ ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง

พระราชวังฤดูร้อน
               

 • อาณาบริเวณที่เป็นพระราชวังฤดูร้อน (อี้เหอหยวน) ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกุบไลข่าน แต่มาปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จนเป็นเช่นที่เห็นในทุกวันนี้จาการบูรณะในช่วงปี 1749-1764 ผู้ขยายอาณาเขตวัง ทั้งอุทยาน ทิวเขาและทะเลสาบออกไปคือ จักรพรรดิเฉียนหลง นอกจากนี้พระองค์ยังสร้างศาลาและพระตำหนักเพิ่มเติมเข้าไปอีกหลายหลัง ราชสำหนักชิงใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหลบความร้อนจากเมืองต้องห้ามมาในช่วงฤดูร้อน ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวจีนทั่วไปเข้าไปเที่ยวเล่นได้ หลายคนบอกว่าที่นี่เป็นอุทยานหลวงที่งามที่สุดในประเทศจีน
 • หลังการขยายต่อเติม พระราชวังแห่งนี้เคยถูกทำลายลงสองครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 1860 ในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 เมื่อกองทหารอังกฤษกับฝรั่งเศสบุกเข้าปล้นสะดมกรุงปักกิ่ง และทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆลงเป็นจำนวนมาก ต่อมา ฉื่อซีไท่โฮ่ว (ซูสีไทเฮา) ทรงบูรณะพระราชวังฤดูร้อนขึ้นมาใหม่ในปี 1886 แต่ก็ถูกกองทัพของชาติตะวันตกทำลายลงอีกครั้งในการตอบโต้พวกกบฏนักมวยเมื่อปี 1900 กระนั้นฉื่อซีไท่โฮ่วก็หาได้ท้อพระทัยไม่และทรงบูรณะพระราชวังแห่งนี้ขึ้นอีกครั้งในปี 1903 และทรงโปรดที่นี่มากถึงขั้นเสด็จมาประทับอยู่เนืองๆโดยไม่เลือกฤดูกาลด้วยซ้ำ พระราชวังฤดูร้อนเริ่มเปิดให้เข้าชมในปี 1925
  พระราชวังฤดูร้อนมีพื้นที่ 700 เอเคอร์ สวนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิงที่มีสะพานทอดข้ามหลายสายแบ่งท้องน้ำออกเป็น 2 ส่วนคือ ซีหู (บึงตะวันตก) กับหนานหู (บึงใต้) โดยมีดอยหมื่นปี (ว่านโซ่วซาน) ตั้งตระหง่านอยู่ตรงฝั่งเหนือ ข้ามยอดดอยไปจะเป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ชิง ฝั่งเหนือของทะเลสาบคุนหมิงนั้นดารดาษไปด้วยศาลาสวยๆกับเพลงอ้าวลานกว้างหลายแห่งที่เชื่อมต่อถึงกันด้วย ระเบียงยาวฉางหลาง ซึ่งเป็นทางเดินมาหลังคาคลุม ทอดยาวจากหมู่ตำหนักตะวันออกไปยังเรือหินอ่อนทางด้านตะวันตกรวมระยะทาง 777 เมตร ระเบียงนี้สร้างขึ้นในปี 1750 แบ่งเป็นคานขวาง 273 ช่วงกับศาลาอีก 4 หลัง
 • บนผนังมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องเทพนิยายจีน ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และภาพทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
  หมู่ตำหนักที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของระเบียงฉางหลางนั้น มีอยู่สี่หลังที่ควรเข้าไปเยี่ยมขม หลังแรกคือ ตำหนัก เหรินโซ่วเตี้ยน ที่ฉื่อซีไท่โฮ่วใช้เป็นที่เสด็จออกประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรให้บรรดาเชื้อพระวงศ์เข้าเฝ้า หลังที่สองคือตำหนักอวี่หลันเตี้ยน ที่ฉื่อซีไท่โฮ่วใช้เป็นที่กักขังจักรพรรดิกวงซวี่แล้วยึดอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเอาไว้เสียเอง หลังที่สามคือ ตำหนักอี้เล่อเตี้ยน ที่ฉื่อซีไท่โฮ่วเสด็จมาประทับชมการแสดงงิ้วอยู่บ่อยครั้ง โรงงิ้วที่อยู่ติดกันนั้นสูงถึงสามชั้น สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ฉื่อซีไท่โฮ่วทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา เล่ากันว่าพระนางโปรดงิ้วมากถึงขนาดที่บางครั้งก็เสด็จลงร่วมเล่นด้วยก็มี ปัจจุบันโรงงิ้วแห่งนี้ใช้จัดแสดงพระภูษาทรงของฉื่อซีไท่โฮ่ว รวมถึงเครื่องประดับ เครื่องสำอาง กับเมอร์เซเดส-เบนซ์คันแรกในประเทศด้วย ตำหนักหลังสุดท้ายที่เป็นจุดตั้งต้นของระเบียงฉางหลาง คือ  เล่อโซ่วถาง อันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของฉื่อซีไท่โฮ่ว พระแท่นบรรทม พระวิสูตร โคมไฟ และเครื่องเรือนส่วนใหญ่เป็นของที่มีอยู่แต่เดิม
 • หากเดินตามระเบียงฉางหลางมาครึ่งทางจะพบตำหนักไผอวิ๋นเตี้ยนตั้งอยู่ที่ตีนดอยว่านโซ่วซาน ฉื่อซีไท่โฮ่วใช้ที่นี่เป็นที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงของถวายที่ทรงได้รับมาในโอกาสดังกล่าว อาทิ ภาพพระฉายาลักษณ์จากฝีมือการวาดของฮิวเบิร์ต โวส (จิตรกรชาวฮอลันดา) ระเบียงฉางหลางจะไปสิ้นสุดลงที่หอชมนก (ทิงหลีก่วน) ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นภัตตาคารให้บริการอาหารฮ่องเต้ในยุคราชวงศ์ชิงไปเรียบร้อยแล้ว
  พ้นมาทางด้านหลังจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตพระราชวังฤดูร้อน นั่นคือ เรือหินอ่อน (สือฝ่าง) ชาวปักกิ่งถือว่าเรือลำนี้เป็น “เรือของคนโง่” ซึ่งมีสาเหตุมากจากเมื่อครั้งที่ฉื่อซีไท่โฮ่วทรงสร้างเรือหินอ่อนขึ้นมาในปี 1893 โดยใช้แต่วัสดุราคาแพงอย่างหินอ่อนและกระจกสีโดยไม่สนใจว่าจะลอยได้หรือไม่ เรือลำนี้มีความยาว 36 เมตรและใช้งบประมาณมหาศาล หลังจากนั้นไม่นานกองเรือของจีนก็พ่ายแพ้ให้กับกองเรือของญี่ปุ่นอย่างหมดรูป ทำให้ชาวจีนกล่าวโทษพระนางว่าแทนที่จะนำเงินไปปรับปรุงกองเรือ กลับนำไปปรนเปรอความสุขส่วนพระองค์ นอกจานี้ยังโทษพระนางว่าทำให้บ้านเมืองอ่อนแอและพลอยพาให้ราชวงศ์ล่มสลายลงในที่สุด
  พระราชวังฤดูร้อนนั้นดูโอ่อ่าอัครฐานจนทำให้เกิดตำนานเล่าลือถึงความฟุ้งเฟ้อและความเสื่อมตามมาเป็นระนาว จนแม้กระทั่งปัจจุบันทิวทัศน์ดอยว่านโซ่วซานกับหมู่ตำหนักอันงดงามตระการตาเมื่อมองจากเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลสาบคุนหมิงก็ยังคงเป็นภาพเมืองจีนในความคิดฝันของใครอีกหลายคน สะพานที่ทอดยาวเชื่อมหมู่เกาะน้อยใหญ่เข้ากับแนวฝั่งอันเป็นที่ตั้งของเวียงวัง ก็เป็นภาพที่เห็นกันคุ้นตาในภาพเขียนจีนยุคราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสะพาน 17 ช่อง (สือชีข่งเฉียว) ที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว ยาว 150 เมตร
 • พระราชวังฤดูร้อนเก่า พระราชวังฤดูร้อนเก่า (หยวนหมิงหยวน) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังฤดูร้อนแห่งใหม่นัก จักรพรรดิคังซีทรงสร้างที่นี่ขึ้นในศตวรรษที่ 18 และถือเป็นอุทยานที่งามที่สุดในยุคนั้น แต่หลังจากที่ถูกกองกำลังฝรั่งเศสกับอังกฤษบุกเข้ามาทำลายในปี 1860 แล้วที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างให้ทรุดโทรม เพราะทางราชสำนักมุ่งแต่จะบูรณะพระราชวังฤดูร้อนแห่งใหม่เป็นหลัก สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือซากแห่งความสวยงามในอดีต โดยเฉพาะในส่วนของสวนฉางชุนหยวนที่เคยดารดาษไปด้วยหมู่ตำหนักแบบยุโรป น้ำพุหินอ่อน ทางเดินที่คดเคี้ยววกวน และเวทีสำหรับแสดงดนตรี แต่ปัจจุบันมีเหลือเพียงซากปรักหักพังของเสาคอลัมน์กับซุ้มประตูโค้ง              
คลิปวีดีโอ พระราชวังฤดูร้อน
คลิปวีดีโอ ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน : ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน
พระราชวังฤดูร้อน : ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน และ ทะเลสาบคุนหมิง
พระราชวังฤดูร้อน และ ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน และ ทะเลสาบคุนหมิง
พระราชวังฤดูร้อน และ ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง
ทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบคุนหมิง : ปักกิ่ง

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง ข้อมูลและรูปปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ข้อมูลท่องเที่ยวปักกิ่ง ประเทศจีน
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน ข้อมูลและรูปประเทศจีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซินเจียง คานาสือ จางเจี้ยเจี้ย จิ่วจ้ายโกว กุ้ยหลิน ตงชวน หยวนหยาง

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม

XIAN-01-ZH : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน ZH )
วันเดินทาง : 11-16 เมษายน 2559 (เหลิอ 7 ที่) : ราคา 36,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

XIAN-02-FD : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน FD )
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 (เหลิอ 6 ที่) : ราคา 37,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ZGJ01-TG : ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา ถ้ำพญามังกร เขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง ล่องทะเลสาปเป่าฟ่งหู เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องแม่น้ำถั่วเจียง โชว์จิ้งจอกขาวกับคนหาฟื้น 6 วัน 5 คืน- ครบสูตร บินตรงฉางซาโดยสายการบินไทยสไมล์ New
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 : 30,900 บาท.... เปิดจองแล้ว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-8D7N-2 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วังแพะเขียว โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล 5 ร้าน)
วันเดินทาง :

ทัวร์แชงกรีล่า ตุลาคม 2555

SGL02TG : ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG + บิน MU จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 1 ไฟล์ท
วันเดินทาง :

ทัวร์สิบสองปันนา

JH002 : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า เมืองหล้า สัมวัฒนธรรมไทลื้อ เดินทางโดยเครื่องบิน Air Asia (FD)
วันเดินทาง :

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองสุดคุ้ม

BEI-SHANG-01 : ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองมหานครสุดคุ้ม หังโจว นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน พระราชวังต้องห้ามกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน นั่งรถไฟแม่เหล็ก หอไข่มุก ล่องทะเลสาบซีหู พิเศษ บุฟเฟ่ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR ฯลฯ 7 วัน 5 คืน ปักกิ่ง 2 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน (บิน TG เข้าทางปักกิ่ง / ออกทางเซี่ยงไฮ้)
วันเดินทาง :

ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว สงกรานต์ เมษายน 2555

CC01 : ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ น้ำตกหุบผาสวรรค์ สุ้ยหนิง วัดกว่างเต๋อ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลักอายุกว่า 1,100 ปี เมืองต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง โดย FD
วันเดินทาง : ราคา 33,900 บาท
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-6D5N : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 6 วัน 5 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-002 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 7 วัน 6 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา-จางเจียเจี้ย-อู่หลง-ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน โดย CZ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงโป เกาะผู่โถวซาน

SHANG-02 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หาดว่ายทัน ขึ้นหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดเถาเป่า 
ผู่โถวซาน เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หังโจวไนท์โชว์
อู๋ซี พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ตำหนักฝานกง นานกิง ช้อปปิ้งย่านฟูจื่อเมี่ยว อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 

วันเดินทาง :


ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย

DCYY01 : ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG New
วันเดินทาง : รับเฉพาะกรุ๊ปถ่ายรูป ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

BEI01 : ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง อุทยานอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สุสาน 13 กษัตริย์ สนามกีฬาโอลิมปิก โรงละครแห่งชาติ CCTV เซี่ยนเหมิน ตลาดรัสเซีย ถนนซีตัน นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ 5วัน 4 คืน New
วันเดินทาง : รับกรุ๊ปเหมา 10-15 ท่านขึ้นไป / มาเป็นหมู่คณะกรุณาสอบถาม

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-01-PG : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG บินตรงกุ้ยหลิน โดย บางกอกแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :

 

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-02-KQ : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว กวางเจา นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG โดย เคนย่าแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :ท่านละ 18,900 บาท

ทัวร์อู่ฮั่น

WHXI-01 : ทัวร์อู่ฮั่น ซีอาน หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน บ้านขงเบ้ง ภูเขาบู๊ตึ้ง วัดลามะ สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์ราชวงศ์ถัง 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

YANGSI01 : ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง อี๋ชาง - ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CZ New
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง โดยการบินไทย

SG8D7N : เต๋อชิง - แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าหลี่ ลี่เจียง วัดตงจู๋หลิน ภูเขาหิมะไป๋หม่าง เจดีย์สิบสามองค์ ขี่ม้าไปชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง วัดเฟยไหล โดยการบินไทย TG + บิน MU คุนหมิง-ต้าลี่ // จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 2 ไฟล์ท 7 วัน 6 คืน
วันเดินทาง :

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>