ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองของชาวภูฏาน

การแสดงพื้นเมืองของชาวภูฏาน

การแสดงพื้นเมืองส่วนใหญ่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวภูฏาน การแสดงที่เราได้ไปชมจะมี 13 ชุดด้วยกันค่ะ และ ชุดสุดท้ายจะเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมการแสดง มาร่วมเต้นกับนักแสดงทั้งหมดเป็นวงกลมค่ะ คล้ายๆ กับรำวงบ้านเราที่มีปิดท้ายการแสดง โดยการแสดงทั้ง 13 ชุดจะประกอบไปด้วย

การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

1. Joenpa Legso : การแสดงชุดแรกเป็นการต้อนรับ นักท่องเที่ยว เป็นเพลง Wel-coming Song สำหรับแขกผู้มีเกียรติในโอกาสพิเศษและเป็นเพลงที่แสดงถึงความโชคดีของวันนี้ ผู้แสดงจะมีทั้งหญิงและชาย

การแต่งกาย : ผู้ชายจะใส่ชุดประจำชาติที่เรียกกว่า โก (Gho) และ ชุดประจำชาติของผู้หญิงเรียกว่า คิร่า (Kira)

เครื่องดนตรี : Yangchen the dulcimer , Dramnyen the Lute , Chewang the fiddle & Lym the Bamboo flute)

การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

2. การแสดงชุดที่สอง Zhungdra :(เพลงคลาสสิกเก่าแก่ของภูฏานที่เก่าแก่ที่สุดเพลงหนึ่ง) ผู้แสดงจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นค่ะ เป็นหนึ่งในการแสดง เพลงคลาสสิกที่เก่าแก่ของภูฏานค่ะ สมัยก่อนจะแสดงกันที่ป้อมและวัดค่ะ

การแต่งกาย : ชุดประจำชาติของผู้หญิงเรียกว่า คิร่า (Kira) หรือ Tego หรือ Wonju

เครื่องดนตรี : ไม่มีค่ะ มีเพียงการร้องเพลงเท่านั้นค่ะ

การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

3. การแสดงชุดที่สาม Drametse Nga Cham : การแสดงระบำหน้ากาก พร้อมกลอง เป็นการแสดงที่เป็นที่นิยมมากที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภูฏาน ในเมือง Drametse จึงเรียกว่า "Drametse Nga Cham"

ชุดที่ใช้แสดง เป็นชุดสำหรับการแสดงระบำหน้ากาก เป็นชุดที่มีสีที่แตกต่างกันจากเชือกผ้าไหม 6 สี และหน้ากากไม้ที่แกะสลักเป็นรูปสัตว์

ผู้แสดง : เป็นผู้ชายเท่านั้นค่ะ

การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

4. การแสดงชุดที่สี่ Pchewang Dance การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงด้วยผู้หญิงทั้งหมด จะร้องเพลงพร้อมทั้งเล่นซอเป็นกลุ่มค่ะ

ชุดที่ใช้แสดง : ชุด Kira / Tego / Wonju

เครื่องดนตรี : เครื่องดนตรีพื้นเมือง Yangchen the dulcimer & เครื่องเล่นประเภท ซอ Chewang

ผู้แสดง : เป็นผู้หญิงทั้งหมดค่ะ

การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

5. การแสดงชุดที่ห้า jsu cham เป็นการแสดงระบำหน้ากากที่จะมีในงาน Festival Bhutan การเต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญของการเฉลิมฉลองการเอาชนะสัตว์ร้าย

ชุดที่ใช้แสดง : เป็นชุดที่ใช้ในงาน Festival มีเชือกไหมซึ่งมีสีที่แตกต่างกัน 6 สี และสวมหน้ากากที่แกะสลักจากไม้

ผู้แสดง : เป็นผู้ชายเท่านั้นค่ะ

การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

6. การแสดงชุดที่หก Layab Dance เป็นการแสดงถึงชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน ที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันตก ซึ่งสัตว์ที่เลี้ยงคือ Yak

ชุดแต่งกายที่ใช้แสดง : ชุดแต่งกายจะทำมาจากขนแยค

เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบ : เครื่องเป่่าคล้ายขลุ่ย

ผู้แสดง : ผู้หญิง

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

7. การแสดงชุดที่เจ็ด Nga Ging Cham : เป็นอีกหนึ่งการแสดงระบำหน้ากากพื้นเมือง ซึ่งแสดงโดยผู้ชายทั้งหมด เป็นการแสดงจิตวิญญาณและเปิดเผยให้เห็นทางแห่งนักบุญการแสดงชุดนี้จะมีการระบำกลองด้วย เรียกกันว่า "Nga Ging Cham"

ชุดแต่งกาียที่ใช้แสดง : ชุดระบำหน้ากาก ที่แสดงคล้ายสิงโต เสือ มีหน้ากากไม้

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

8. การแสดงชุดที่แปด Thrung Thrung : ระบำนำกระเรียนคอดำ (ฺblack-necked crane) ซึ่งนกกระเรียนจะมาในฤดูหนาว แสดงโดยผู้ใหญ่ ใช้ชุดกิร่า สีขาว ดำ ที่เลียนแบบนกกระเรียนคอดำ

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

9. การแสดงชุดที่เก้า Sakten Dance : เป็นการแสดงถึงชนเผ่าเร่ร่อน ที่อาศัยทางที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่อาศัยโดยพึ่งพา Yak การแต่งกายจะใช้เสื้อผ้าที่ทำมาจากขนแยค และรองเท้าที่ทำมาจากหนังแยค แสดงโดยผู้ชาย และการแสดงจะไม่มีเครื่องดนตรีประกอบค่ะ

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

10. การแสดงชุดที่สิบ Bumthangpia Zhabdro : การแสดงพื้นเมืองของชาวภาคกลางภูฏาน มีต้นกำเนิดมาจากเมืองบุมถัง แสดงเพื่อเป็นการเคารพแผ่นดินและนักบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างกูรู รินปูเช่ การแสดงโดยผู้่หญิง ใส่ชุดประจำชาติภูฏานและผ้าโพกหัวแบบชาวบุมถัง

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

 

11. การแสดงชุดที่สิบเอ็ด Wang Zhey : การแสดงเฉลิมฉลองชัยชนะในเมือง Wang ปัจจุบันคือเมืองทิมพู แสดงโดยนักแสดงผู้ชายสวนใส่ชุดประจำชาติ (Gho)

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

 

12. การแสดงชุดที่้สิบสอง Deki ki Nyem : เป็นการแสดงพื้นเมืองที่แสดงถึงความสุขในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว นักแสดงจะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน

13. การแสดงชุดที่สิบสาม Tashi Tashi เป็นการแสดงชุดสุดท้ายที่นักแสดงทุกคนจะเชิญผู้เข้าชมมาร่วมเต้นด้วย เป็นการร่วมสนุกด้วยกัน เหมือนรำวงบ้านเราค่ะที่จะชักชวนทุกคนออกมารำวง เพื่อเป็นการขอบคุณและอำลาชุดสุดท้าย ค่ะ

การแสดงระบำพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน
การแสดงพื้นเมืองภูฏาน

รูปและคลิปวีดีโอ โดย www.TripDeeDee.com

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฏาน ข้อมูลภูฏาน
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์ภูฏาณ

BT01-5D4N : ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาโร-ทิมพู พูนาคา วังดี ...
วันเดินทาง : 22-26 ตุลาคม 2557 : ท่านละ 55,900 บาท
วันเดินทาง : 28 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 : ราคา 52,900 บาท

ทัวร์ภูฏาณ

BT02-6D5N : ทัวร์ภูฏาน 6 วัน 5 คืน พาโร ทิมพู ผอบจิกะ วังดี พูนาคา วัดทักซัง New
วันเดินทาง : แพคแกจเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน : เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์ภูฏาณ

BT03-8D7N : ทัวร์ภูฏาน 8 วัน 7 คืน หุบเขาฮา ฮาเฟสติวัล พาโร ทิมพู พูนาคา วังดี พิชิตทังซัง New
วันเดินทาง :

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป