ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลทั่วไป การเตรียมตัวเดินทาง เส้นแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย เนปาล
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัวร์อินเดีย เนปาล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 17-24 ต.ค. 58 / 6-13 ธ.ค. 58 : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง : 27 ธ.ค.58 - 3 ม.ค. 59 / 28 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59 : 47,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทัวร์อินเดีย เนปาล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงเข้าคยา โดย การบินไทย(TG)
วันเดินทาง : 27 ธันวาคม 58 - 2 มกราคม 59 : 52,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
สถานที่ปรินิพพาน
สถานที่ปรินิพพาน
สถานที่ปรินิพพาน
สถานที่ปรินิพพาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
สถานที่แสดงปฐมเทศนา
สถานที่แสดงปฐมเทศนา
สถานที่แสดงปฐมเทศนา
สถานที่แสดงปฐมเทศนา

ข้อมูลทั่วไปและการเตรียมตัว

 • การเดินทาง : ในปัจจุบันการเดินทางเข้าอินเดียสำหรับเส้นแสวงบุญ สามารถใช้สายการบินได้หลายสาย เช่น เจ็ทแอร์เวย์ , แอร์อินเดีย , โดยบินลงเมืองโกกัลต้าแล้วจึงต่อเครื่องมาทีปัตนะั หรือ บินลง Lucknow แล้วต่อเครื่อง มายังพุทธคยา หรือ ปัตนะ หรือ สายการบินไทยบินตรงมายังพุทธคยา หรือ สามารถเลือกเดินทางจากเดลี นั่งรถไฟสายมหาปรินิพพาน
 • วีซ่า : บุคคลทั่วไป ต้องวีซ่าอินเดีย และ เนปาล วีซ่าอินเดียจะเ็ป็นแบบดับเบิ้ล โดยวันที่ไปยื่นต้องแจ้งทางสถานฑูตว่าจะไปเส้นแสวงบุญทางสถานฑูตเขาจะได้ทำให้เป็นดับเบิ้ล entry ให้ คะ สำหรับรูปที่ใช้ในการทำวีซ่าอินเดียต้องมีขนาด 2*2 นิ้วเท่านั้น และ พื้นขาวเท่านั้น จำนวนหนึ่งรูป โดยรูปจะต้องเห็นส่วนของไหล่และบา คะ ถ้ารูปมาผิดแบบก็อาจถูกปฏิเสธการทำวีซ่าได้ โดยแบบฟอร์มขอวีซ่าอินเดียต้องกรอกออนไลน์และ print ไปจากเว็บไซด์ นี้ http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/ เท่านั้นคะใช้เวลาในการทำอย่างน้อย 3 วันทำการ // ส่วนวีซ่าเนปาล สามารถไปขอแบบฟอร์มได้ที่สถานฑูตเนปาล ใช้รูปหนึ่งใบ วีซ่าเนปาล ใช้เวลาทำประัมาณ 1 วันทำการคะ
 • สิ่งที่้ต้องการเตรียมตัวไปด้วย :
  • จิตใจที่พร้อมสำหรับการเดินทางมาร่วมแสวงบุญและศึักษาประวัติศาสตร์
  • ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับไหว้พระ เช่น ธูป เทียน ไปด้วย หรือ เงินทำบุญตามศรัทธา
  • ชุดขาว สำหรับปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
  • ของใช้ส่วนตัว / ยาประจำตัว
  • ทิชชูเปียก เพราะเส้นแสวงบุญในช่วงฤดูร้อน และ ฤดูฝน อากาศจะร้อนมากคะ มีทิชชูเปียกติดตัวช่วยเรื่องการชำระเหงื่อ
  • หน้ากากปิดกันฝุ่น
  • พวกปากกาสำหรับแจกเด็กๆ ที่อินเดีย แทนการให้เงิน
 • 4 เมืองหลักเส้นสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้แก่
  • 1. เมืองลุมพินี : เป็นดินแดนแห่งการประสูติของพระพุทธเจ้า ในตำบลลุมมินเด ก่อนนั้นยังอยู่ในเขตอินเดีย คราวเมื่อแบ่งปันเขตแดนหลังสงครามในปี พ.ศ. 2493 ลุมพินีวันก็ตกอยู่ในเขตประเทศเนปาล
  • 2. เมืองสารนาถ : สารนาถ ป่าอิลิปตนมฤคทายวัน ตั้งอยู่ในเมืองพาราณสี เป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาส ก่อนพุทธศก 45 ปี ภายในมีพุทธโบราณสถานมากมาย
   จากหนังสือเที่ยวรอบโลก : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน มีความหมายว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง กลุ่มพุทธสถานสารนาถ หมายถึง เพราะพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศนั้นเป็นที่พึ่งอันมีสาระแก่มหาชนทั้งปวง
  • 3. เมืองคยา : ที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก  
  • 4. เมืองกุสินารา : เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

ข้อมูลจาก

 • หนังสือ สู่แดนพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล(ฉบับนักเดินทาง) โดยพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ)  
 • หนังสือนิตยสาร Check Tour
 • หนังสือนิตยสาร เที่ยวรอบโลก
 • เว็บ wikipidia
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปสังเวชนียสถาน
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล: สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล : สถานที่ตรัสรู้ เมืองคยา เจดีย์พุทธคยา
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล : พระพุทธเมตตา เมืองคยา เจดีย์พุทธคยา
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล: สถานที่แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีัย์ทั้ง 5 เมืองสารนาถ
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล : สถานที่ ปรินิพพาน เมือง กุสินารา
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล
รูปทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สถานที่ ปรินิพพาน เมือง กุสินารา

เมืองปัฏนา หรือเมืองปัฏนา หรือ ปัตนะ ในสมัยพุทธกาล สร้างโดยพระเจ้าอชาตศัตรู เป็นเมืองหน้าด่านของแคว้นมคธ เตรียมทำสงครามกับแคว้นวัชชี หลังพุทธกาลได้ตกเป็นของพระเจ้าอโศกมหาราช ราชวงศ์เมารยะ ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง อุปถัมภ์การทำตติยสังคายนา ณ อโศการาม ใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางส่งสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ปัจจุบัน เป็นเมืองหลวงของรัฐพิหาร (แคว้นมคธในสมัยโบราณ) มีพื้นที่เมืองประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากกว่า 1 ล้าน 8 แสนคน โดยประมาณ ที่มา wikipidia

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์สังเวชนียสถาน ข้อมูลและรูปสังเวชนียสถานสี่ตำบล ทัวร์เส้นทางพุทธศาสนาอินเดียเนปาล
ข้อมูลเส้นทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถานสี่ตำบล
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>