ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลเชียงรายและรูปสวยๆจากเชียงราย
ข้อมูลร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ในจังหวัดเชียงราย

ร้านอาหาร
อำเภอเมืองเชียงราย
ไก่ย่างพิมพา ๒๔ ม.๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๑๖๗ อาหารอีสาน
ข้าวซอยพอใจ หลังโรงแรมวังคำ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๙๓๕ ข้าวซอยไก่ น้ำเงี้ยว
ข้าวต้มมีนา ตรงข้ามโรงสีเก่า โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๐๙๙, ๐ ๕๓๗๔ ๐๐๑๔ อาหารไทย จีน
ครัวศิลป์บารอง ๔๗ ม.๔ ต.บ้านดู่ โทร. ๐๘ ๙๔๒๔ ๙๙๘๔ อาหารไทย
คุ้มเจ้านาง หมู่บ้านเปี่ยมรัก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๑๐๕ อาหารไทย
จ.เจริญชัย ๑ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๗๓๑ อาหารจีน
แจ่วฮ้อน ทางไปสนามกีฬากลาง โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๐๕๑๐ อาหารอีสาน
ชายน้ำ ถ.แควหวาย ติดแม่น้ำกก โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๘๒๒๒ อาหารไทย
ซากีน่า ๘๐ ม. ๒ ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๕๐๕ อาหารอิสลาม
ซี แอนด์ ซี ๖๒๐/๒๕ ถ.ธนาลัย ใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษา โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๗๘๔ อาหารไทย
โซฮับ มิวสิครูม สี่แยกขรัวดำ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๑๖๘ อาหารไทย
เดอะริเวอร์ ถ.แควหวาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๙๙๙ อาหารไทย
ตองตึง ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๔๐๓ อาหารพื้นเมือง
โตกตอง ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๓๗๐ อาหารพื้นเมือง
บ้านสวนจิรา ๑๑๕ ม.๓  ต.บ้านดู่ โทร. ๐๘ ๑๓๖๖ ๕๗๐๗, ๐๘ ๑๔๗๓ ๑๖๕๑ สเต็ก
ภัตตาคารเมืองทอง ๘๘๙/๑-๒ ถ.พหลโยธิน ติดโรงแรมเวียงอินทร์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๑๖๒ อาหารไทย จีน
ภูไทไก่ย่าง ๓๘ ม.๔ บ้านดู่ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๓๐๘๐ อาหารอีสาน
แม่พิมพ์  ถ.แม่กก โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๖๘๕ อาหารพื้นเมือง
ยูนนาน ๒๑๑/๙ ถ.แควหวาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๒๖๓, ๐ ๕๓๗๑ ๔๙๙๒ อาหารจีน
รสเยี่ยม สี่แยกขรัวดำ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๑๑๙๐ ก๋วยตี๋ยวเนื้อวัว
รัตนโกสินทร์ ไนท์บาร์ซาร์  โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๐๑๒ อาหารไทย
ริเวอร์วิว ถ.แควหวาย โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๐๐๐๐ อาหารไทย
ล้านตอง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๓๔๕ อาหารไทย
โลตัสเบเกอรี่เฮาส์ หน้าโรงแรมวังคำ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๕๑๙ อาหารไทย
วีทู ข้างลานแสดงสินค้าเอ็กซ์โปศรีเกิด ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๐๕๐๐ อาหารไทย
สบันงาขันโตก ๒๒๖/๕๐ ถ.สันโค้งน้อย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๒๙๐, ๐ ๕๓๗๑ ๖๔๔๐ อาหารพื้นเมือง
สลุงคำ ๘๓๔/๓ ถ.พหลโยธิน ข้างธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๑๙๒ อาหารไทย
หมู่เฮา สี่แยกประตูเชียงใหม่ โทร. ๐๘ ๙๑๙๒ ๘๗๕๑ อาหารไทย
หลีโอชา ๔๑๖ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๑๒ อาหารจีน
หลู้ลำ ถ.แควหวาย โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๘๒๒๓ อาหารพื้นเมือง
หอนาฬิกา ๔๐๒/๑-๒ ถ.บรรพปราการ สี่แยกขรัวดำ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๖๒ อาหารไทย-จีน
เอ๋ ตรงข้ามไนท์บาซ่าร์ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๕๓๕ อาหารยุโรป
เอกโอชา ต.ริมกก ก่อนถึงโรงแรมริมกกรีสอร์ท โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๕๔๓ อาหารไทย

อำเภอแม่จัน
ข้าวซอยอนงค์ สามแยกแม่จัน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๔๕๙ ข้าวซอย น้ำเงี้ยว ขนมจีน
สวนอาหารลานเงินแอนด์รีสอร์ท ๒๓๙ ม.๘ ต.ป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๑๑๗๔, ๐๘ ๑๘๘๕ ๙๖๙๖,๐๘ ๑๕๓๑ ๒๗๐๓

ำเภอแม่ฟ้าหลวง
คุ้มนายพล ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๐๖, ๐ ๕๓๗๖ ๕๓๐๙ อาหารจีน
ถิงถิง บ้านเทิดไทย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๐๐๖๖ อาหารจีน
วังพุดตาล โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๙๔
ซาลีมา โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๘๘
แม่สลองวิลล่า ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๑๔-๙ อาหารจีน
อิ่มโภชนา ดอยแม่สลอง โทร. ๐๘ ๙๖๓๗ ๕๒๙๐, ๐ ๕๓๗๖ ๕๒๗๗ อาหารจีน
น้องอิ่มโภชนา โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๓๐๙

อำเภอแม่สาย
ริมน้ำ ม.๑๐ แม่สาย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๒๐๗ อาหารไทย
หยิงปิง แม่สาย โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๕๐๗ อาหารจีน
อนันต์ปุระ ๕๗/๑ ม.๑ ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๕๐๔ อาหารไทย

อำเภอเชียงแสน
ครัวไทย สามเหลี่ยมทองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๑๑๑๒ อาหารไทย ปลาแม่น้ำ
ครัวบ้านรถไฟ ๑๕๕ ถ.เชียงแสน-เชียงของ โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๖๐๕-๗ อาหารไทย
ตะวันริมโขง สามเหลี่ยมทองคำ โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๑๐๒ อาหารไทย ปลาแม่น้ำ
ริมโขง ๑๑๕ ม.๘ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๔๕๙ อาหารไทย ปลาแม่น้ำ

บริษัทนำเที่ยวและรถเช่า
โกลเดนไทรแองเกิล ทัวร์ ๕๘๐/๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๓๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๓๙๖๓
จันทร์จิรา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๙๙๔ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๔๔๒๗
จิตอารีย์ทัวร์ ๒๔๖/๓ ถ.สิงหไคล โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๙๓๔๘
เจ ทราเวลเซอร์วิส สี่แยกประตูสลี ถ.พหลโยธิน โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๔ ๐๔๓๒
ชาติเฮาส์ ๓/๒ ซ.แสงแก้ว ถ.ไตรรัตน์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๘๑ โทรสาร ๐ ๕๓๗๔ ๔๒๒๐
เชียงรายนำเที่ยว ๕๑๔ ถ.ธนาลัย โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๒๗๘๙
เชียงรายเอกชัย ๗๓๓/๗ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๕๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๒๙๕๙
เชียงรายเอเจนซี่เซ็นเตอร์ ๔๒๘/๑๐ ถ.บรรปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๒๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๒๒๑๑
เชียรเฮาส์ ๑๗๒ ม.๑๒ ถ.ศรีบุญเรือง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๓๘๘
ซันนี่ทราเวล ๘๙๗/๓ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๓๖๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๒๓๖๙
ซีทัวร์ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๗๗๗-๙ ต่อ ๒๒๑๑ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๕๘๐๑
ดีทแฮล์มทราเวล ๑๔๔/๒ ม.๑ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๒๖๘๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๖๒๒๒   www.diethelm-travel.com
เดอะวินเนอร์ทัวร์ ๖๒๒ หมู่บ้านพฤกษชาติ ต.สันทราย โทร. ๐  ๕๓๗๑ ๒๒๔๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๓๙๖๘
เดอะไวท์เฮาส์ ๗๘๙/๗ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๐๕๑, ๐ ๕๓๗๑ ๓๔๒๗
ตุงหลวง ๘๖๙/๑๔๑ ถ.เปมะวิภาค โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๑๖๑ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๒๓๑๒
เติมทัวร์ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๑๘๔๑
ทัวร์อีสท์ โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๒๙๐๒ โทรสาร ๐ ๕๓๗๐ ๒๖๘๖
นอร์ทวีล รถเช่า ๕๙๑ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๕๘๕  HYPERLINK "http://www.northwheels.com" www.northwheels.com 
ไนน์ทราเวล สี่แยกประตูสลี ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๔๑๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๐๘๘
บัดเจ็ทรถเช่า ๕๙๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๔๔๒
บุญบันดาลทัวร์ ๑๐๐๕/๑๓ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๐๔๐-๑
เบนทัวร์ ๓๕๑/๑๐ ถ.สันโค้งน้อย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๗๗๕
ปทิตา ทัวร์ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๘๘๐
พิเพิลอินทัช ๘๙/๑ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โ?ร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๗๕๘
พิมโรสทัวร์ ๗๗๙ ถ.สิงหไคล โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๔๓๒
พี.บี.ทราเวล ๘๑๑/๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๒๘๔๔-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๔ ๒๘๕๔ www.pb-travelthailand.com
พีดีทัวร์ ๘๖๙/๑๐๐ ถ.เปมะวิภาค โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๘๒๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๙๐๔๑ www.pdtour.com
พีดีเอ ทัวร์ ๖๒๐/๑ ถ.ธนาลัย โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๔ ๐๐๘๘
ฟาร์อีสท์ นอร์ท ทัวร์ ๑๙๙/๓๘-๓๙ ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามแขวงการทาง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๙๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๙๑
ฟ้าหลวงคาร์เรนท์ ๘๖๙/๑๑๑ ถ.พหลโยธิน โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๙๗๖
แม่โขงการท่องเที่ยว ๘๙๑/๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๕๓๖
แม่โขงเทรคส์ ๓๑/๒๔ ม.๓ ถ.เชียงราย-เวียงชัย โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๑๐๕๑-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๐ ๑๐๕๕
แม่สลองทัวร์ ๘๘๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๕๐๕-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๑๑
แม่สาย ทัวร์ ๘๘๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๕๑๕, ๐ ๕๓๗๑ ๖๕๐๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๑๑
ฤทธิ์ทัวร์ ๔๘๘/๗ ถ.รัตนาเขต โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๒๖๖
เล็กเฮาส์ ๙๕ ถ.ราชโยธา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๓๓๗
วีอาร์รถเช่า ตรงข้ามโรงแรมวังคำ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๒๐๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๒๘๕๗
สุนทรีทัวร์ ๘๖๙ ถ.เปมะวิภาค โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๕๘๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๘๒๒๖
หอนาฬิกา ๔๐๒/๑-๒ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๗๓๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๖๓
อาข่าฮิลล์เฮาส์ ๔๒๓/๒๕ ม.๒๑ ซ.๑ เกาะลอย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๐๘๔ www.akhahill.com
อินทวงศ์ทัวร์ ห้าแยกพ่อขุน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๙๓๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๖๗๕ www.intawongtour.com
อิสระทัวร์ ๒๐๐๒ ๑๐๖๐/๒ ถ.สนามบิน โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๒๔๔๒-๓
เอวิสรถเช่า โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๗๗๗ ต่อ ๒๒๑๒ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๕๘๐๑ สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๓๘๒๗
เอสเค รถเช่า ๘๖๙/๘๑-๘๒ ตรงข้ามโรงแรมวังคำ ๐ ๕๓๗๕ ๒๙๖๙, ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๙๖
โอเอซิสทัวร์แอนด์เทรค ๘๖๙/๑๑๙ ถ.ไทยวิวัฒน์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๙๙๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๓๕๓๕
มัณฑเลย์ ทราเวลเซอร์วิส ๓๘๒ ม.๗ อ.แม่สาย โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๐๘๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๑๕๓๘
นาวาลูกหลวง ๔๐๕ ม.๑ อ.เชียงแสน โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๒๐๗๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๕ ๒๐๗๗
เชียงของการท่องเที่ยว ๓๕๗ ม.๑ อ.เชียงของ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๕ ๕๓๘๑
น้ำโขงทราเวล ๔๐๘ ม.๑ ต.เวียง อ.เชียงของ โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๕๑๐๒, ๐ ๕๓๗๙ ๑๗๙๖ โทรสาร ๐ ๕๓๗๙ ๑๘๐๒
หมายเหตุ: ตรวจเช็คข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคเหนือ
โทร. ๐ ๕๓๒๐ ๔๖๐๒, ๐ ๕๓๒๐ ๔๔๘๕

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
อำแภอเมืองเชียงราย
คุ้มเมืองมาง ๓๘๑/๔ ถ.แม่กก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๗๘๙, ๐ ๕๓๗๕ ๐๘๕๕ (ผลิตภัณฑ์เรซิ่น, ไม้)
จินไหมไทย ๑๘/๑๓ ม.๑๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๓๔๘ (ผ้าไหม)
ชาวี คราฟท์ ๒๗๒ ม.๒ บ้านป่ายางมน ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๒๔๙๓ www.javi-craft.com
(ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา, งานหัตถกรรม, เทียนหอม)
ดอยดินแดง พอทเทอร์รี่ บ้านดอยดินแดง ต.นางแล โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๒๙๑ (เครื่องปั้นดินเผา)
ทีเอสจิวเวลลี่ ๘๗๗-๘๗๙/๙ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑  ๑๐๕๐ (เพชร, พลอย)
ธัญพร ๓๒๖ ถ.ราชโยธา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๘๖๙ (ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง)
มัณฑนาผ้าทอ ๔๒๕/-๔ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๒๓๙ (ผ้าฝ้าย)
ไม้มุงเงิน ๘๙๑ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๘๗๗  (เครื่องเงิน, ผลิตภัณฑ์จากไม้)
ร้านของโปรด (Healthy Choice) ๑๗๙ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๕๓๓ (ผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ)
ลิลลี่หัตถกรรม ๘๖๙/๘๔ ถ.พิสิทสงวน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๑๓๙ (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, สินค้าพื้นเมือง)
ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย ๒๓๗ ม.๕ หลัก กม.ที่ ๘๓๒ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๓๕๕ (เครื่องปั้น, ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)
หัตถกรรมชาวเขา ๖๒๐/๒๕ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๘๖๙ (ผลิตภัณฑ์จากชาวเขา)
แหนมนันทวัน ๖๘/๔ ถ.แม่กก ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๑๑๓๓, ๐ ๕๓๗๕ ๑๑๑๖ (ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง)
อัมพิกาแฝด ๘๔๗/๖ ถ.หนองบัว โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๑๗ (ผ้าพื้นเมือง, ผ้าไผม)

อำเภอแม่จัน
กมลศิริ ๑๒๐/๑ ต.แม่คำ โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๙๐๕๕ (ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย)
แกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง บ้านถ้ำผาตอง ต.แม่ข้าวต้มท่าสุด โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๗๒๓๓ (ผลิตภัณฑ์จากไม้)
เรืองศรี ๒๕ ม.๓ บ้านสันนา ต.แม่คำ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๕๑๑, ๐ ๕๓๖๖ ๕๕๒๔ (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)

อำเภอเชียงของ
สุขาวดี ๘๔/๑ บ้านหาดบ้าย โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๙๗๙ (ผ้าฝ้าย)

อำเภอป่าแดด
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่าแดด โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๘๐๗๐ (ของเล่นจากไม้)

อำเภอแม่สรวย
เชียงรายไวน์เนอรี่ ๑๖๐ ม.๗ ต.ศรีถ้อย โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๐๖๙๓-๔, ๐ ๕๓๙๕ ๐๒๕๗ www.chiangraiwinery.com (ไวน์ลาซองเต้)

อำเภอเวียงป่าเป้า
เตาเวียงกาหลง ๖๗ ม.๑๓ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า (กม.ที่ ๘๙ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘) โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๑๐๖๘, ๐ ๕๓๗๐ ๔๓๔๙
www.tao-wiengkalong.com (เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง, เซรามิค)

เวียงกาหลง ๕๔ ม.๑๕ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๙๒๔๑ (ผลิตภัณฑ์ชา)

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)เชียงราย ข้อมูลเชียงราย ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย เที่ยวเชียงราย
ข้อมูลเชียงราย ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

CR001 : ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ อ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง สวนส้มธนาธร (เที่ยวได้ทั้งปี)
วันเดินทาง :  21-24 ต.ค./ 2-5 ธ.ค./ 9-12 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. : เปิดจองแล้ว

CR001 : เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า เชียงใหม่ บ้านท่าตอน สวนส้มที่อำเภอแม่อาย ดอยอ่างขาง เวียงกุมกาม ไหว้พระธาตุหริภุญชัย ซื้อของฝากตลาดทุ่งเกวียน จ. เชียงราย - เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

CR002 : เชียงราย ดอยวาวี ดอยช้าง เชียงราย ดอยวาวี ดอยช้าง ชิมกาแฟดอยช้าง ชิมชาดอยวาวี ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง เขื่อนแม่สรวย วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม กว๊านพระเยา 3 วัน 2 คืน

CR003 : เชียงรายเทศกาลดอกบัวตองบาน ดอยตุง ดอยแม่สลอง ไร่ชาบ้านพญาไพร ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา วัดอนาลโย

CR007 : งานเชียงรายดอกไม้งาม ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยผาหม่น ชมงานดอกไม้จังหวัดเชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน ล่องเรือแม่น้ำโขง วัดพระธาตุผาเงา แม่สาย อนุสาวรีย์พ่อขุนพระยาเม็งราย วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา