ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ประวัติและความเป็นมา ข้อมูลทั่วไป ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลิงเซิ่น
กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
ถ้ำหยงฟุ
ถ้ำหยงฟุ
กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
ถ้ำหยงฟุ
ถ้ำหยงฟุ
จุดชมวิวเขาเหยาซาน
จุดชมวิวเขาเหยาซาน
เขางวงช้าง กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน
ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน
ถ้ำเทียนกง
เขางวงช้าง
นาขั้นบันไดที่หลงจี๋
ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน
ถ้ำเทียนกง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อวันที่ 14-19 มิถุนายน 2556 มีโอกาสได้มาทริปสำรวจเส้นทางกวางเจา หยางซั่ว กุ้ยหลิน หลิงเซิ่น เดินทางโดยสายการบิน Kenya Airways(KQ) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการบินมาเที่ยวกุ้ยหลินโดยลงที่กวางเจา โดยท่านจะได้เที่ยวที่กวางเจาเพิ่มด้วยคะ การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลา 6 วัน 5 คืน ต้องขอขอบคุณสายการบิน Kenya Airways และ ซีซั่นฮอลิเดย์ กับสมาชิกร่วมทั้งทั้งหมด 23 ท่าน ด้วยกันคะ จึงได้นำภาพบรรยากาศมาฝากลงในเว็บไซด์คะ

ข้อมูลทั่วไปกุ้ยหลิน

กุ้ยหลินเป็นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยู่ระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเส้นทางกุ้ยหลิน ทั้งทิวเขา ถ้ำ แม่น้ำ ชื่อกุ้ยหลิน แปลว่าป่าต้นอบเชย เพราะแถบนี้ต้นอบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยมาตากแห้งอบพร้อมใบชาทำให้กลายเป็นใบ"ชากุ้ยหลิน" ชาวจีนยกย่องให้เป็น "เมืองสวรรค์บนพิภพ"

ประวัติกุ้ยหลิน

พงศาวดารจีน มีการบันทึกว่ากุ้ยหลินก่อตั้งขึ้นเมื่อ 214 ปีก่อนคริสตกาล สมัยที่ฉินสื่อหวงตี้มีโองการให้ขุดคลองหลิงเหอเชื่อมที่ราบลุ่มแม่น้ำฉางเจียงเข้ากับเอเชียอาคเนย์ ผ่านทางแม่น้ำหลีเจียงและจูเจียง คลองสายนี้ยังยืนยงคงอยู่มาจนทุกวันนี้ด้วยความยาว 34 กิโลเมตร บริเวณเมืองซิ่งอาน ห่างจากกุ้ยหลินมาทางตะวันตกเฉียงเหนือ 65 กิโลเมตร กุ้ยหลินเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถัง แต่มารุ่งเรืองสูงสุดในยุคราชวงศ์หมิงหลังจูโส่วเฉียน(โอรสองค์หนึ่งของปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง)ได้รับแต่งตั้งให้มาปกครองดินแดนแถบนี้ และทรงสร้างวังขึ้นที่กุ้ยหลิน 300 ปีต่อมา กุ้ยหลินได้กลายเป็นฐานที่มั่นของราชสำนักหมิงที่หนีทัพแมนจูมาในปี 1647 และ อีก 300 ปีจากนั้นเมื่อญี่ปุ่นเคลื่อนทัพมารุกรานจีน ชาวจีนหลายแสนคนในภาคเหนือก็ได้อพยพหนีภัยสงครามลงมาอยู่ที่นี่ ถึงปี 1946 ฐานที่มั่นของพวกกั๋วหมินตั๋งในกุ้ยหลินก็ถูกกองทัพคอมมิวนิสต์จีนตีแตกในที่สุด ในยุคแรกๆ ที่เห็นกุ้ยหลินยังไม่ค่อยมีอะไรมากนัก เพราะกองทัพญี่ปุ่นได้ทำลายเมืองทั้งเมืองลงในปี ค.ศ. 1944 ครั้นสร้างขึ้นใหม่ก็ ดูไม่ต่างจากเมืองขนาดกลางแห่งอื่นของเมืองจีน เว้นแต่ภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตา กุ้ยหลินมีเนื้อที่ราว 30,000 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันรัฐบาลได้อนุรักษ์เมืองกุ้ยหลินไม่ให้มีึตึกสูงและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่ออนุรักษ์ให้ธรรมชาติืคงอยู่ไว้ให้สวยงามให้ได้มากที่สุด เขตเมืองใหม่มีถนนจงซานกั้นอยู่ทางตะวันตก ด้านตะวันออกติดแม่น้ำหลีเจียง โดยโรงแรมส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ที่ถนนจงซานสายใต้ ย่านใจกลางเมืองจะเริ่มตั้งแต่ถนนจงซานสายกลางลงมาถึงถนนปินเจียงที่ทอดขนานไปกับแม่น้ำหลีเจียง

ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจ้วง ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ ที่กวางสีมีสภาพภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตกึ่งร้อน หรือ ร้อนชื้น แบ่งเป็น 3 ฤดูคือ ร้อน ฝน และ หนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 16.5-23.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-7-42.5 องศาเซลเซียส ต่ำสุดที่ -8.4 ถึง 2.9 องศาเซลเซียส

ลักษณะภูิมิประเทศ

ทางทิศใต้ ติดกับ มณฑลยูนาน

ทางเหนือ ติดกับ กุ้ยโจว

ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับ หูหนาน

ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ กว่างตง

ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย

ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ ประเทศเวียดนาม

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย

แหล่งท่องเที่ยวภายในเมืองกุ้ยหลินที่เราได้มาเยือน ได้แก

  • เขางวงช้าง หรือ เซี่ยงปี๋ซาน โดยนั่งรถรางจากสวนเป็นเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว
  • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
  • จุดชมวิวเขาเหยาซาน
  • ชมโชว์ใหม่ชื่อ Mirage Guilin

หยางซั่ว เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่้น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลินห่างไปประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามจนมีคำกล่าวว่า "หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีนหยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน" หยางซั่วเป็นเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาเยือน

แหล่งท่องเที่ยวที่เมืองหยางซั่ว

  • กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
  • ชมโชว์ Impression of Liu Sanjie โดยผู้กำกับจางอีวโหม่ว
  • ตลาดฝรั่ง

หลงเซิ่น เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางวัีฒนธรรมของชนเผ่าเย้า สถานที่ท่องเที่ืยวที่เป็นไฮไลท์ของหลงเซิ่นคือการมาชมนาขั้นบันได โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหลงจี๋ จุดชมวิวนาขั้นบันไดเจ็ดดาวล้อมเดือน และ วัฒนธรรมชนเผ่าเย้า และ เผ่าอื่นๆ

กุ้ยหลิน
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว
กุ้ยหลิน
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว
ถ้ำหยุงฟุ เมืองจินจง.าน
ถ้ำหยงฟุ เมืองจินจงซาน
เขาเหยาซาน ชมวิวเมืองกุ้ยหลิน
เขาเหยาซาน ชมวิวเมืองกุ้ยหลิน
เขาเหยาซาน ชมวิวเมืองกุ้ยหลิน
เขาเหยาซาน ชมวิวเมืองกุ้ยหลิน
เขางวงช้าง กุ้ยหลิน
เขางวงช้าง กุ้ยหลิน
เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เมืองกุ้ยหลิน
เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เมืองกุ้ยหลิน
นาขั้นบันได ที่หมู่บ้านหลงจี๋ จุดชมวิวเจ็ดดาวล้อมเดือม
นาขั้นบันได ที่หมู่บ้านหลงจี๋ จุดชมวิวเจ็ดดาวล้อมเดือม
ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน
ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน
ถ้ำเทียนกง
ถ้ำเทียนกง
โชว์ Mirage Guilin
โชว์ Mirage Guilin ที่เมืองกุ้ยหลิน
โชว์ Mirage Guilin
โชว์ Impression of Liu Sanjie ที่ เมืองหยางซั่ว

รูปโดย www.TripDeeDee.com

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลกุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน หยางซั่ว ข้อมูลหยางซั่ว
ข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางกุ้ยหลิน
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน ข้อมูลและรูปประเทศจีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซินเจียง คานาสือ จางเจี้ยเจี้ย จิ่วจ้ายโกว กุ้ยหลิน ตงชวน หยวนหยาง

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม

XIAN-01-ZH : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน ZH )
วันเดินทาง : 11-16 เมษายน 2559 (เหลิอ 7 ที่) : ราคา 36,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

XIAN-02-FD : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน FD )
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 (เหลิอ 6 ที่) : ราคา 37,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ZGJ01-TG : ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา ถ้ำพญามังกร เขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง ล่องทะเลสาปเป่าฟ่งหู เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องแม่น้ำถั่วเจียง โชว์จิ้งจอกขาวกับคนหาฟื้น 6 วัน 5 คืน- ครบสูตร บินตรงฉางซาโดยสายการบินไทยสไมล์ New
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 : 30,900 บาท.... เปิดจองแล้ว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-8D7N-2 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วังแพะเขียว โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล 5 ร้าน)
วันเดินทาง :

ทัวร์แชงกรีล่า ตุลาคม  2555

SGL02TG : ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG + บิน MU จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 1 ไฟล์ท
วันเดินทาง :

ทัวร์สิบสองปันนา

JH002 : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า เมืองหล้า สัมวัฒนธรรมไทลื้อ เดินทางโดยเครื่องบิน Air Asia (FD)
วันเดินทาง :

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองสุดคุ้ม

BEI-SHANG-01 : ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองมหานครสุดคุ้ม หังโจว นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน พระราชวังต้องห้ามกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน นั่งรถไฟแม่เหล็ก หอไข่มุก ล่องทะเลสาบซีหู พิเศษ บุฟเฟ่ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR ฯลฯ 7 วัน 5 คืน ปักกิ่ง 2 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน (บิน TG เข้าทางปักกิ่ง / ออกทางเซี่ยงไฮ้)
วันเดินทาง :

ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว สงกรานต์ เมษายน 2555

CC01 : ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ น้ำตกหุบผาสวรรค์ สุ้ยหนิง วัดกว่างเต๋อ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลักอายุกว่า 1,100 ปี เมืองต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง โดย FD
วันเดินทาง : ราคา 33,900 บาท
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-6D5N : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 6 วัน 5 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-002 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 7 วัน 6 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา-จางเจียเจี้ย-อู่หลง-ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน โดย CZ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงโป เกาะผู่โถวซาน

SHANG-02 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หาดว่ายทัน ขึ้นหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดเถาเป่า 
ผู่โถวซาน เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หังโจวไนท์โชว์
อู๋ซี พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ตำหนักฝานกง นานกิง ช้อปปิ้งย่านฟูจื่อเมี่ยว อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 

วันเดินทาง :


ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย

DCYY01 : ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG New
วันเดินทาง : รับเฉพาะกรุ๊ปถ่ายรูป ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

BEI01 : ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง อุทยานอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สุสาน 13 กษัตริย์ สนามกีฬาโอลิมปิก โรงละครแห่งชาติ CCTV เซี่ยนเหมิน ตลาดรัสเซีย ถนนซีตัน นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ 5วัน 4 คืน New
วันเดินทาง : รับกรุ๊ปเหมา 10-15 ท่านขึ้นไป / มาเป็นหมู่คณะกรุณาสอบถาม

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-01-PG : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG บินตรงกุ้ยหลิน โดย บางกอกแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :

 

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-02-KQ : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว กวางเจา นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG โดย เคนย่าแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :ท่านละ 18,900 บาท

ทัวร์อู่ฮั่น

WHXI-01 : ทัวร์อู่ฮั่น ซีอาน หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน บ้านขงเบ้ง ภูเขาบู๊ตึ้ง วัดลามะ สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์ราชวงศ์ถัง 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

YANGSI01 : ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง อี๋ชาง - ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CZ New
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง โดยการบินไทย

SG8D7N : เต๋อชิง - แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าหลี่ ลี่เจียง วัดตงจู๋หลิน ภูเขาหิมะไป๋หม่าง เจดีย์สิบสามองค์ ขี่ม้าไปชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง วัดเฟยไหล โดยการบินไทย TG + บิน MU คุนหมิง-ต้าลี่ // จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 2 ไฟล์ท 7 วัน 6 คืน
วันเดินทาง :

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>