ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลกระบี่และรูปสวยๆจากกระบี่
ข้อมูล โรงแรม รีสอร์ท ทางกระบี่

สถานที่พัก จังหวัดกระบี่ (ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมืองกระบี่
กระบี่ ซิตี้ วิว (เคียงทะเล) ๗๗/๑ ถ.คงคา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๘๘๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๒๘๘๔ www.krabicityseaview.com  จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๕๐๐–๑,๕๐๐ บาท
กระบี่ ริเวอร์ (โรงแรมแม่น้ำกระบี่) ๗๓/๑ ถ.คงคา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๓๒๑ E-mail :  HYPERLINK "mailto:krabiriverhotel@hotmail.com" krabiriverhotel@hotmail.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
กระบี่ รอยัล ๔๐๓ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๕๘๒-๔ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๕๘๑ E-mail :  HYPERLINK "mailto:krabiroyalinkrabi@hotmail.com" krabiroyalinkrabi@hotmail.com จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
กระบี่ โลมา ๒๐ ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๑๖๘, ๐๘ ๙๗๓๓ ๓๔๐๙ www.krabi-loma.comจำนวน ๓๘ ห้อง
ราคา ๖๘๐-๑,๕๐๐ บาท
การ์เด้น เฮาส์ ๔๐ ถ.เหมทานนท์  โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๒๖๕, ๐ ๗๕๖๓ ๑๒๕๐ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาท
แกรนด์ ทาวเวอร์ ๙ ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๑๔๕๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๗๔๑ จำนวน ๓๕ ห้อง
ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
แกรนด์ แมนชั่น ๒๘๙/๑ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๘๓๓-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๓๗๒  HYPERLINK "http://www.grandmansion.net" www.grandmansion.net
จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
กรีนเฮาส์ โฮเต็ล ๓๕ ถ.มหาราช ซ.๕ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๙๖๐-๒  HYPERLINK "http://www.krabidir.com/greenhousehotel" www.krabidir.com/greenhousehotel
จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท
โกลเด้น ฮิลล์ ๑๘ ถ.ชม้ายอนุสรณ์ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๕๑-๔ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๖๑       HYPERLINK "http://www.krabigoldenhillhotel.com" www.krabigoldenhillhotel.com จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๕๐๐ บาท
คริสตัล ๓๓๑/๙ ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๒๗๔ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๓๙  E-mail :  HYPERLINK "mailto:krabicrystal@yahoo.com" krabicrystal@yahoo.com
จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๓๐๐ บาท
เค เกสต์เฮาส์ ๒๕ ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ โทร./โทรสาร  ๐ ๗๕๖๒ ๓๑๖๖  HYPERLINK "http://www.krabidir.com/kguesthouse" www.krabidir.com/kguesthouse จำนวน ๑๙ ห้อง
ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
เค. อาร์. แมนชั่น  ๕๒/๑  ถ.เจ้าฟ้า  โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๗๖๑ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๒๕๔๕ จำนวน  ๓๕  ห้อง  ราคา  ๑๘๐-๕๐๐   บาท
เค. แอล. เกสต์เฮาส์  ๒๘ ซ.๒ ถ.มหาราช   โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๕๑๑-๒ จำนวน  ๔๓  ห้อง  ราคา  ๑๕๐–๒๕๐ บาท
เจ้าฟ้า วัลเล่ย์ ๕๐ ถ.เจ้าฟ้า โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๔๙๙   จำนวน ๑๑  ห้อง  ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
ชา เกสต์เฮาส์ ๔๕ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๑๔๑ โทรสาร ๐ ๗๕๖๓ ๐๐๔๕ E-mail :  HYPERLINK "mailto:chaguesthouse@hotmail.com" chaguesthouse@hotmail.com จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๕๐ บาท
ชางสี รีสอร์ท ๑๒๔ ม.๓ ต.ไสไทย โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๕๗ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๕๘ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท

ชานชเล (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ)  ๕๕ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ โทร./โทรสาร  ๐ ๗๕๖๒ ๐๙๕๒ www.chanchalay-krabi.com  จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท           
ซิตี้ โฮเต็ล ๑๕/๒-๔ ถ.สุคนธ์ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๖๑, ๐ ๗๕๖๒ ๑๒๘๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๑๒๘๒ www.cityriverside-hotel-group.com  จำนวน ๑๒๓ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ซี ไซด์  เกสต์เฮาส์ ๘  ถ.มหาราช โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๕๓๐ โทรสาร ๐ ๗๕๖๓ ๐๕๒๙  จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
เดอะ กรีนเนอรี่  ๑๖๗/๒ ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๕๐ E-mail :  HYPERLINK "mailto:krabigreenery@hotmail.com" krabigreenery@hotmail.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
เทพรัตน์ ทราเวล ลอด์จ ๑๕๑–๑๕๕ ถ.มหาราช โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๓๖๓, ๐ ๗๕๖๒ ๒๐๔๘ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๔๑๓  E-mail : info@thepparatlodge.com จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๖๕๐-๑,๙๕๐ บาท
ไทย โฮเต็ล ๗ ถ.อิสรา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๔๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๐๕๖๔  จำนวน  ๑๕๐  ห้อง  ราคา ๒๔๐–๖๒๐ บาท
ธรรมชาติ  ๑๓ ถ.คงคา โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๕๓๖ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๐๐ บาท
บ้านสวน กาแฟ ๑๖๑/๓ ถ.กระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๒๕๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๒๐ บาท               
บุญสยาม ๒๗ ถ.เจ้าคุณ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๒๕๑๑-๔ โทรสาร ๐ ๗๕๖๓ ๒๕๑๐  www.boonsiamhotel.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท        

ใบเฟิร์น แมนชั่น ๒๔/๒ ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๓ ๐๓๓๙  จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท                

พี.เอ.เอ็น เกสต์เฮาส์  ๑๘๒ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๕๕๕, ๐๘ ๙๘๖๖ ๔๓๗๓ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

หาราช แมนชั่น ๒๘ ซ.๕ ถ.มหาราช  ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๓๐๓๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท                

เมอริไทม์ พาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท  ๑ ถ.ทุ่งฟ้า ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๐๒๘-๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๒๙๙๒ www.maritimeparkandspa.com  จำนวน ๒๒๑ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๒๐๐ บาท

ริเวอร์ไซด์  ๒๘๗/๑๑ ถ.อุตรกิจ  โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๒๓๖๐-๑, ๐ ๗๕๖๑ ๒๑๒๘-๙  โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๑๓๐๑  จำนวน ๑๑๕  ห้อง  ราคา ๒๐๐-๑,๒๐๐  บาท                

ลิฟ อินน์ ๗๘/๓ ถ.กระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๒๙๖, ๐ ๗๕๖๓ ๒๑๔๒, ๐ ๗๕๖๓ ๒๕๕๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐–๗๐๐ บาท

ลิปสติก เกสต์เฮาส์ ๒๐-๒๒ ถ.มหาราช ซ.๒ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๓๙๒ E-mail : gustokrabi@gmail.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท                

ลี เกสต์เฮาส์ ๖ ถ.ร่วมจิตรโทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๒๓๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๒๐ บาท

เวียงทอง ๑๕๕ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๐๐๒๐-๓ โทรสาร ๐  ๗๕๖๑ ๒๕๒๕ จำนวน ๑๔๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐  บาท                

สีบอยา เกสต์เฮาส์ ๖๙ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๕๖๑ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท

หมทานนท์ ฮอลิเดย์ อินน์ ๔๐/๑ ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๓๙๖๒, ๐ ๗๕๖๒ ๔๑๕๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๔๑๕๕ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท                

อโน เกสต์เฮาส์ ๑๐๖  ถ.มหาราช โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๓๐๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท

เอ แมนชั่น ๑๒/๖ ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๕๑๑-๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท                

เอเรีย ๕๑ เกสต์เฮาส์  ๑/๑๓-๑๔ ซ.ร่วมจิต ถ.มหาราช โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๐๒๕๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อเอซิส  ๖๔ ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ  โทร. ๐ ๗๕๖๒๓๖๓๖-๗  โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๓๖๓๘ www.citykrabi.comจำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๓๕๐–๖๐๐บาท

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท กระบี่ (ต่อ # 1)

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท กระบี่ (ต่อ # 2)

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท กระบี่ (ต่อ # 3)

 
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลกระบี่ ข้อมูลท่องเที่ยวกระบี่

แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย มรดกอันดามัน

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่ จากทริปดีดี ดอทคอม

KB001 : ทัวร์ กระบี่ - ตรัง Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต หาดปากเมง

KBKS01 : ทัวรกระบี่ - เขาสก สุราษฏร ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน พระธาตุไชยา

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป