ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลกระบี่และรูปสวยๆจากกระบี่
ข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม

ข้อมูลทั่วไป - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม

ประวัติความเป็นมา

ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าเขาประ ป่าบางคราม ป่าช่องศิลา ป่าช่องขี้แรด และป่าใสป่าแก่ ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง กิ่งอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม ตำบลพรุดินนา ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 97,700 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองที่สำคัญหลายชนิดอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เลียงผา สมเสร็จ เสือโคร่ง เสือลายเมฆ และนกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกแต้วแล้วทองคำ ซึ่งเป็นนกที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ประกอบกับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นต้นกำเนิดของคลองและลำห้วยที่สำคัญหลาย สาย เช่น คลองบางเตียว คลองชี และคลองท่อม ฉะนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่าและให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดย ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันรักษาต้นน้ำลำธารและสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่ถาวรตลอดไป สมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าดังกล่าว ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดบริเวณที่ดิน ป่าเขาประ ป่าบางคราม ป่าช่องศิลา ป่าช่องขี้แรด และป่าใสป่าแก่ ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง กิ่งอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม ตำบลพรุดินนา ตำบลคลองท่อมเหนือ ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองทน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และตำบลอ่าวตง อำเภอวิเศษ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2536


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ทางภาคใต้ของไทย จากการแบ่งเขตภูมิอากาศของประเทศไทยตามระบบของ Koppen นั้น พื้นที่แห่งนี้จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบ AF คือสภาพอากาศทั่วไปร้อนชื้นทั้งปี สภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีโดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากข้อมูลลักษณะภูมิอากาศสถิติ 30 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง และสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง และสถานีตรวจวัดอากาศเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ฝนตกชุกซึ่งส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดอยู่ในเดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 370.5 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ฝนแล้งโดยมีฝนตกน้อยที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ คือ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียงประมาณ 14.15 มิลลิเมตรเท่านั้น ปริมาณน้ำฝนเมื่อคิดรวมตลอดทั้งปีประมาณ 183.26 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำอยู่ในช่วงมกราคมและกุมภาพันธ์โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.6 องศาเซลเซียส จัดอยู่ในเกณฑ์อากาศสบายทั้งปี

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทั่วไปของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ทางภาคใต้ของไทย จากการแบ่งเขตภูมิอากาศของประเทศไทยตามระบบของ Koppen นั้น พื้นที่แห่งนี้จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบ AF คือสภาพอากาศทั่วไปร้อนชื้นทั้งปี สภาพดินฟ้าอากาศมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีโดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากข้อมูลลักษณะภูมิอากาศสถิติ 30 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง และสถานีตรวจวัดอากาศท่าอากาศยาน จังหวัดตรัง และสถานีตรวจวัดอากาศเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ำฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ฝนตกชุกซึ่งส่วนใหญ่ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดอยู่ในเดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 370.5 มิลลิเมตร ส่วนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ฝนแล้งโดยมีฝนตกน้อยที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ คือ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพียงประมาณ 14.15 มิลลิเมตรเท่านั้น ปริมาณน้ำฝนเมื่อคิดรวมตลอดทั้งปีประมาณ 183.26 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำอยู่ในช่วงมกราคมและกุมภาพันธ์โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.6 องศาเซลเซียส จัดอยู่ในเกณฑ์อากาศสบายทั้งปี

พืชพรรณและสัตว์ป่า

พืชพรรณ

สังคมพืชป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นจัดอยู่ในเขตภูมิพฤกษ์แบบ Indo-Chinese และแบบ Indo-Malaysian ที่คาบเกี่ยวซ้อนทับกันอยู่ ซึ่งสังคมพืชโดยส่วนใหญ่จะเป็นสังคมป่าดงดิบ สังคมป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) พื้นเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่แห่งนี้ไม้วงศ์ยาง ซึ่งเป็นพรรณไม้ดัชนีของเขตภูมิพฤกษ์ขึ้นกระจายเป็นไม้เด่น เช่น ยางยูง ยางมันหมู ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนทราย กระบาก ตะเคียนสามพอน เคี่ยม หลุมพอ นอกจากไม้วงศ์ยางแล้วยังมีไม้ชนิดอื่นๆ ที่สำคัญที่พบเป็นไม้เรือนยอดรองในป่าแห่งนี้ซึ่งขึ้นเบียดเสียดอยู่ภายใต้ เรือนยอดไม้เด่นอีกเช่น อินทนิลน้ำ นากบุตร กระท้อนป่า ตองจิง เสียดช่อ หว้า ไทร กระเพลาพระ เนียง ตีนนก จำปาป่า และตะแบก บริเวณพื้นล่างของป่านั้นจะแน่นทึบ มีจำนวนมากได้แก่ หวายต่างๆ เช่น หวายขี้เสี้ยน หวายกำพวน หวายขี้ไก่ ระกำ พรรณไม้จำพวกข่า หลาวชะโอน และลูกไม้กล้าไม้ ของเรือนยอดชั้นบน และเรือนยอดชั้นรอง แล้วยังมีไผ่หลายชนิด เช่น ไผ่ลำลอก ไผ่คายดำ ไผ่ป่า ไผ่รวกและไผ่ผาก เป็นต้น สังคมป่ารุ่นที่สอง (Secondary Forest) ชนิดพรรณไม้ที่พบ เช่น แต้ว ส้านใบเล็ก เพกา อีดบง ต้นไอ้กล้อง เหยื่อจง และพรรณไม้ในสกุล Eugenia อีกหลายชนิด สังคมป่าพรุ (Swamp Forest) เป็นสังคมป่าดงดิบพิเศษอีกชนิดหนึ่ง พรรณไม้ที่พบในป่าพรุมักจะมีการปรับตัวตามสภาพของถิ่นที่ปรากฏ คือ มักมีรากแก้วสั้น รากด้านข้างแผ่กว้าง และมีพูพอน บางชนิดมีรากค้ำยัน บริเวณนี้ได้แก่ สะเตียว ทุ่งฟ้า ชมพู่น้ำ อ้ายบ่าว หว้าหิน พ้อ หลาวชะโอน เป็นต้น


สัตว์ป่า

เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและลักษณะของสังคมพืชบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาประ-บางคราม เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบ 136 ชนิด 3 วงศ์ เป็นสัตว์ป่าสงวน 3 ชนิด ได้แก่ เลียงผา, แมวลายหินอ่อน และ สมเสร็จ นอกจากสัตว์ป่าสงวนยังมีสัตว์อื่นหลายชนิด เช่น หมูป่า เสือลายเมฆ เสือไฟ เก้ง กระจกเล็ก อีเห็นหน้าขาว หมาไน หมีหมาหรือหมีคน นากเล็บสั้น และยังมีพวกลิงค่างและชะนีอีกหลายชนิด เช่น ค่างดำ ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิงกัง ลิงเสน กระรอกสามสี กระรอกท้องเทา กระรอกข้างแดง กระรอกหางม้าเล็ก พญากระรอกเหลือง ส่วนบางและลิงลม สัตว์ปีกหรือนก พบนกในพื้นที่จำนวน 313 ชนิด ใน 52 วงศ์ ได้แก่ นกโพระดกหลากสี นกจู๋เต้นตีนใหญ่ นกหกใหญ่ นกเงือกดำ นกพรานผึ้ง และนกแต้วแล้วท้องดำ สัตว์เลื้อยคลาน จากการสำรวจพบไม่น้อยกว่า 119 ชนิด ใน 15 วงศ์ เช่น เต่าเหลือง ตะพาบน้ำ แลนหรือตะกวด กิ้งก่าบินปีกสีส้ม งูเหลือม และงูเขียวหางไหม้ เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบต่างๆ ที่มีมากและมีอยู่ทั่วไป เช่น กบทูด เขียดต่างๆ ปาด อึ่งอ่าง พวกปลาดุก ปลากระสูบ ปลาช่อน ฯลฯ

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะของชุมชนในพื้นที่

หน่วยพิทักษ์ป่าหินเพิง หมู่ที่ 8 บ้านหินเพิง ตำบลคลองพล อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แผนที่ระวาง 4824 I พิกัด UTM 278678 หน่วยพิทักษ์ป่าเขาประ ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองชะมวง ตำบลพรุนาดิน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แผนที่ระวาง 4824 I พิกัด UMT 297832 หน่วยพิทักษ์ป่าร้อนชั้นพันวา ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 11 บ้านร้อยชั้นพันวา ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง แผนที่ระวาง 4824 I พิกัด UMT 359715 หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งไทรทอง ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ แผนที่ระวาง 4824 I พิกัด UMT 353823 หน่วยพิทักษ์ป่าโตนชี ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 9 บ้านโตนชี ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง แผนที่ระวาง 4824 I พิกัด UMT 375680

การเดินทาง

ทางรถยนต์ เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์โดยสาร (บ.ข.ส.) หรือรถทัวร์ปรับอากาศ (V.I.P.) ของบริษัทขนส่งลิกไนท์ ทัวร์ ถึงตัวจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร โดยรถยนต์โดยสารประจำทางไปลงที่ตัวอำเภอคลองท่อม ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร - ทางรถไฟ เริ่มจากกรุงเทพมหานคร โดยขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ลงที่สถานีห้วยยอด ระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร - โดยสารรถประจำทางสายตรัง-ภูเก็ต หาดใหญ่-ภูเก็ต ตรัง-กระบี่ ถึงระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร - โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ระยะทาง 14.50 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด ประมาณ 885 กิโลเมตร - โดยรถส่วนบุคคล สามารถที่จะขับรถจากกรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสายเพชรเกษม ถึงจังหวัดกระบี่ประมาณ 800 กิโลเมตร แล้วขับไปอีก 40 กิโลเมตร ถึงอำเภอคลองท่อม จากนั้นขับรถไปอีกตามถนนลูกรัง ระยะทางได้จัดประมาณ 14.50 กิโลเมตร ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ซึ่งระหว่างทางมีทางแยกต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำป้ายบอกไว้ทุกทางแยก สะดวกในการเดินทาง

สถานที่ติดต่อ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

ข้อมูล www.dnp.go.th

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลกระบี่ ข้อมูลท่องเที่ยวกระบี่

แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย มรดกอันดามัน

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่ จากทริปดีดี ดอทคอม

KB001 : ทัวร์ กระบี่ - ตรัง Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต หาดปากเมง

KBKS01 : ทัวรกระบี่ - เขาสก สุราษฏร ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน พระธาตุไชยา

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป