ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศเนปาล
ข้อมูลและรูป เมือง ปะฏัน (Patan)
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ รูปโดย www.tripdeedee.com

ปะฏัน (Patan)
          ปะฏัน หรือปาทานเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปะฏันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องแหล่งพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลาง ทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก แบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์และพระราชวังปะฏันเป็นศูนย์กลาง

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ (Patan Durbar Square) ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตงดงาม นอกจากนี้ อาคารโดยรอบจัตุรัสเป็นบ้านเรือนประชาชนที่แกะสลักบานประตูและหน้าต่างอย่างสวยงามอีกด้วย
พระราชวังปะฏัน (Patan Palace) ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ (Shikhara Style) ของเนปาล ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
ในเขตพระราชวังและจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ประกอบไปด้วย “ฉอก”(Chowk)หรือ “ลาน” ที่ลานสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ มุลกลาง ฉอก (Central Mul Chowk) สุนทรี ฉอก (Sundari Chowk) และเกศาร์ นารายัณ ฉอก (Keshar Narayan Chowk) บริเวณตรงกลางของสุนทรี ฉอกมีห้องอาบน้ำหลวง (Royal Bath) ที่เรียกว่าตุศาหิตี(Tushahity) ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมหินชิ้นสำคัญด้วย จัตุรัสนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
รูปปั้นบนเสา หน้า จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
พระราชวังปะฏัน
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ รูปโดย www.tripdeedee.com

วัดตะเลชู บาวานี (Taleju Bhawani) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมุลกลางฉอก ภายในวัดมีเทวรูปพระศิวะและพระนางปารวตีประทับอยู่บนยอดประตูทองคำ (Golden Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ลานที่ 3 หรือมะนี เกซาบ นารายัณ ฉอก (Mani Keshab Narayan Chowk) ทางด้านเหนือ
กฤษณะ มัณฑีร์ (Krishna Mandir) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2180 ตรงข้ามกับสุนทรีย์ ฉอกเป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะ นอกจากนี้ยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มีเจดีย์ 21 องค์ที่ทำจากหินแกรนิตสีเทาทั้งหมด
มหาพุทธะ (Mahabuddha) อยู่ถัดจากจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ไปทางทิศตะวันออกอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วัดทางศาสนาพุทธแห่งนี้สร้างจากดินเหนียวสีแดง มีพระพุทธรูปสลักขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพันๆ องค์ตั้งประดิษฐานอยู่ โครงสร้างที่ทำจากดินเหนียวเผาไฟสีน้ำตาลแดงนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญในยุคศตวรรษที่ 14 ของเนปาล
พิพิธภัณฑ์ปะฏัน (Patan Museum) พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ภายในบริเวณจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เป็นเขตพระราชทานชั้นในของพระราชวังเก่ามีชื่อเสียงทางด้านรูปปั้นทองเหลือง รวมทั้งศาสนวัตถุทั้งหลาย โดยเฉพาะพระราชบัลลังก์กษัตริย์แห่งปะฏัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียเลยทีเดียว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 16.30 น. โดยจะปิดเพียง 3 วัน ในช่วงเทศกาลทัศอิน และปิดอีก 3 วันในช่วงเทศกาลติหาร์ สอบถามที่โทรศัพท์ 5521492 เว็บไซต์ www.patan-museum.gov.np
หิรัณยะ วรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihar) ตั้งอยู่ภายในควาพาเทฮาล (Kwabadehal) มีลักษณะเป็นเจดีย์ทอง 3 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานของโลเกศวร (Lokeshwor) หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์ภาสกร เวรมา (King Bhaskar Verma) ที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นวัดทองคำ ชั้นบนของเจดีย์มีพระพุทธรูปทองคำและธรรมจักรทองคำอยู่ด้วย
กุมเภสวอร์ (Kumbheshwor Temple) เป็นวัดที่สร้างเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น ลดหลั่นกัน สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติแห่งราชวงศ์มัลละ (King Jayasthiti Malla) เป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดในเมืองปะฏัน มีงานประติมากรรมที่หาดูได้ยาก เช่น งานแกะสลักตามคันทวยและบานประตู ในเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลวันชะไน ปุรีนีมา (Janai Poornima Day)
จากัทนารายัณ (Jagatnarayan Temple) เป็นวัดที่สูงสง่าและโอ่อ่าของพระนารายณ์นี้ตั้งอยู่ที่สังขมูล (Sankhmul) เป็นวัดที่จำลองการสร้างมาจากทางพุทธคยาของประเทศอินเดีย ในวัดมีพระพิมพ์องค์เล็กๆ ประดับอยู่โดยรอบประมาณ 2,500 องค์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทำจากหิน อย่างดี และมีรูปสลักครุฑทำจากโลหะอยู่บนเสาหินด้วย

วัดทอง (Golden Temple) หรือวัดหิรัณยะ วรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Vama Mahavilhan) เป็นวัดในพุทธศาสนา ลักษณะเป็นเจดีย์ทอง 3 ชั้น หลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดินซึ่งสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ นอกจากนี้วัดยังประดับตกแต่งด้วยทองเหลือและทองแดงจนอร่ามเรือง สมกับเป็นวัดเก่าแก่นับพันปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองปะฏัน

วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง
วัดทอง

รุทระ วรรณะ มหาวิหาร (Rudra Varna Mahavihar)  พุทธารามนี้มีลักษณะเด่นที่มีการเก็บรวบรวมพระพุทธรูปและรูปสลักทำจากโลหะ หิน และไม้มี่น่าอัศจรรย์ เชื่อว่ากษัตริย์ในอดีตกาลได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกกันในอารามแห่งนี้ โดยยังสามารถพบเห็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายได้ในปัจจุบัน

สถูปพระเจ้าอโศก (Ashokan Stupas) มีสถูปโบราณ 4 แห่ง ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นเมื่อ 250 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถูปประจำทิศทั้ง 4 ของเมืองปะฏัน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศก สถูปทั้ง 4 ตั้งอยู่ที่ผุลฉอกวี (Phulchowki) ลากานเขล (Lagankhel) เอพาหิ (Ebahi) และเตตา (Teta) ซึ่งเป็นทางไปสู่โสณา คาวัน (Sano Gaon) ตามลำดับ สถูปทั้ง 4 นี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของศาสนาในยุคโบราณของเมืองนี้

อัจเฉศวร มหาวิหาร (Achheswor Mahavihar)  สร้างขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 โดยอัจเฉศวรคนหนึ่งซึ่งสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามและเนื่องจากตั้งอยู่หลังสถูปอโศกที่ผุลฉอกวี จึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขากาฐมาณฑุ

มัจเฉนทรนาถ และมินนาถ (Temple of Machchhendranath and Minnath) เจดีย์แห่งวัดมัจเฉนทรนาถนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1951 ตั้งอยู่ที่ตาพาฮาล (Tabahal) ทุกๆ 6 เดือนจะมีการอัญเชิญเทพเจ้าจากที่นี่ไปไว้ที่อารามอีกแห่งที่พุงมะติ (Bungmati) ส่วนวัดมินนาถนั้นตั้งอยุ่ที่ตางคัล (Tangal) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางไปตาพาฮาล

สวนสัตว์ชะวะละเขล (Jawalakhel Zoo) ตั้งอยู่ที่ชะวะละเขล (Jawalakhel) เดิมนั้นเป็นสวนสัตว์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ของประธานาธิบดี Juddha Sumsher J.B. Rana จนกระทั่งรัฐบาลเนปาลได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้ในเมื่อ ปี พ.ศ. 2499 ภายใต้การดูแลของ King Mahendra Trust for Nature Conservation (KMTNC) สวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์นานาชนิด รวมทั้งนกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยมากมายกว่า 500 ตัว จาก 94 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำที่มีความสวยงามมาก สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 สวนสัตว์เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 5526571

ปะฏัน อินดัสเทรียล เอสเตท (Patan Industrail Estate) ตั้งอยู่ที่ลากานเขล ที่ละลิตปุร์แห่งเมืองปะฏัน ใกล้ๆกับซาต โทพาโต(Sat Dobato) ที่นี้เป็นแหล่งขายสินค้าหัตถกรรม เช่น งานแกะสลักไม้ งานโลหะ การทำพรมและการวาดรูปทังกา (Thangka) และยังมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่จัดแสดงสินค้าหัตถกรรมแยกเอาไว้ต่างๆหากสำหรับนักท่องเที่ยว

          

เขตชานเมืองปะฏัน
พัชระ พาราหิ (Bajra Barahi) ตั้งอยู่ในสวนเล็กๆที่ร่มรื่น อยู่ห่างจากปะฏันไปทางใต้ราว 10 กิโลเมตร และอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านชาวซาปาคาวัน (Chapagaon)

โคทาวารี (Godavari) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาผุลฉอกวี สวนทางพฤกษศาสตร์โคทาวารีแห่งนี้ มีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และยังมีถนนจากเมืองปะฏันไปยังโคทาวารีทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะผ่านเมืองโบราณขนาดเล็กที่ชื่อว่า หริสิทธิ (Harisiddhi) ไธพา (Thaiba) และพาเทคาว์น (Badegaun) ที่นี่จัดได้ว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในประเทศเนปาล เปิดให้เข้าชมทุกวัน รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ

ผุลฉอกวี (Phulchowki) ตั้งอยู่ห่างจากปะฏันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ภูเขานี้มีความสูง 2,758 เมตร จึงเหมาะสำหรับการปีนเขา ข้างบนมีวัดในศาสนาพุทธตั้งอยู่ ซึ่งสามารถเข้าไปถึงได้ด้วยถนนขนาดเล็ก

          

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์

รูปโดย www.TripDeeDee.Com

แหล่งข้อมูลจาก

- หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา "เนปาล" หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล ข้อมูลเนปาล
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์เนปาล บิน TG เดือนธันวาคม

NP001 : ทัวร์เนปาล เจาะลึกเนปาล โพครา ธุลิเขล ปักตะปูร์ กาฐมาณฑุ ทาเมล เจาะลึก 6 วัน 5 คืนแบบเต็มอื่มสุดคุ้ม กาฏมาณฑุ 2 คืน / โพครา 2 คืน / ธุลิเขล 1 คืน (บิน TG)
วันเดินทาง :

ทัวร์เนปาล บิน TG เดือนตุลาคม

NP002 : ทัวร์เนปาล โพครา ธุลิเขล ปักตะปูร์ กาฐมาณฑุ ทาเมล 5 วัน 4 คืน (บิน TG)
วันเดินทาง : 23-27 ตุลาคม 2557 : ราคา 41,900 บาท......เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง : 5-9 ธันวาคม 2557 : ราคา 41,900 บาท......เปิดจองแล้ว

วันเดินทาง : 28 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58 : ราคา 41,900 บาท......เปิดจองแล้ว