ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศเนปาล
ข้อมูลและรูป เมือง ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์
ภักตะปุร์

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ รูปโดย www.tripdeedee.com

ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
          ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,401 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางไมล์ ภักตะปุร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา (City of Devotees) ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเสน่ห์ของเมืองคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่ รวมกับอาณาจักรโบราณอย่างกลมกลืน สามารถพบเห็นสิ่งสะท้อนชัยชนะในอดีตของผู้ครองนครมัลละได้ที่จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ที่ซึ่งการทำเครื่องปั้นดินเผาและงานถักทอเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ภักตะปุร์มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป (Bhadgaonle Topi or Cap) เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถโดยสารประจำทางและรถรางไฟฟ้า การเข้าสู่เมืองต้องซื้อตั๋วผ่านประตูด้วย

            จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์(Bhaktapur Durbar Square) ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในศิลปะสกุลช่างเนวารีแท้ เริ่มต้นที่ประตูทองคำ (Sun Dhaka หรือ Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวังนามว่า Palace of 55 Windows ประตูทองคำสร้างโดยกษัตริย์รานจิต มัลละ (King Ranjit Malla) เป็นประตูที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีการประดับตกแต่งลวดลายของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ไว้อย่างประณีต

คลิปวีดีโอ จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์(Bhaktapur Durbar Square)
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร

พระราชวัง (Palace of 55 Windows) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2243 เนื่องจากภักตะปุร์เคยเป็นเหมืองหลวงที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้า จึงทำให้มีพระราชวังที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18 เช่น ที่ระเบียงของหน้าต่างทั้ง 55 บาน ซึ่งอยู่บนกำแพงอิฐ ได้รับการออกแบบและมีการจัดวางอย่างสวยงาม ระเบียงนี้จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญในด้านการแกะสลักไม้
นอกจากนี้วัดหินที่มีชื่อว่า พัตสะละ เทวี (Batsala Devi) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสดูร์บาร์ด้วยเช่นกัน เป็นวัดที่มีงานแกะสลักมากมาย เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ บนระเบียงวัดมีระฆังทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่า” (Bell of Barking Dogs) ในสมัยก่อนมีการตีระฆังมหึมาใบนี้เพื่อบอกเวลานับจากที่ได้นำมาตั้งไว้ในปีพ.ศ. 2280

นอกจากนั้นจัตุรัสเอกนี้ยังมีวัดและผลงานทางสถาปัตยกรรมจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน อาทิ ประตูสิงห์ (Lion Gate) รูปสลักของกษัตริย์ ภูปตินทระ มัลละ (King Bhupatindra Malla) หอแสดงภาพ (Picture Gallery) วัดพัตสะละ (Batsala Temple) โดยเฉพาะรูปสลักอันวิจิตรของกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละกำลังอยู่นในท่าแสดงความเคารพ ซึ่งตั้งอยู่บนเสาหินที่หันหน้าเข้าสู่ตัวปราสาทนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522           

           
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง
พระราชวัง
พระราชวัง
พระราชวัง
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง
พระราชวัง
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง
พระราชวัง
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง (Palace of 55 Windows)
พระราชวัง
พระราชวัง

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ รูปโดย www.tripdeedee.com

หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) เป็นที่เก็บรวบรวมภาพวาดในยุคโบราณและยุคกลางของโรงเรียนสอนศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ รูปวาดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิทธิตันตระ (Tantrism) หลายยุค พร้อมทั้งคำอธิบายด้วย หอศิลป์เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์และวันหยุดราชการ เวลา 09.30-16.30 น. สอบถามที่โทรศัพท์ 610004
มณฑปญาฏะโปละ หรือไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ สวยงามโดดเด่นด้วยหลัง 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฐานที่มีระเบียง 5 ชั้น ทำให้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล โดยที่แต่ละชั้นนั้นมีรูปปั้นในลักษณะนั่งหมอบอยู่ 1 คู่ มณฑปนี้มีชื่อเสียงในด้านโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและงานตกแต่งที่ละเอียดอ่อน อันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
วัดไภราพนาถ (Bhairavnath Temple) ในตอนแรกวัดนี้เป็นวัดที่มีเจดีย์อยู่เพียง 1 ชั้น แต่ภายหลังสร้างเพิ่มเป็น 3 ชั้น ในปี พ.ศ. 2261 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพ (Lord Bhairav) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม (God of Terror) จนได้รับการกล่าวขานด้านความสง่างามทางศิลปะ
วัดทัตตะไตรยะ (Dattatraya Temple) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1970 กล่าวกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาจากลำต้นของต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนของเมืองใกล้ๆวัดนี้ยังมีอารามที่มีหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปนกยูงที่งดงามอีกด้วย และเป็นวัดแห่งเดียวภายในหุบเขากาฐมาณฑุทีสร้างเพื่ออุทิศแด่เทพทัตตะไตรยะ ซึ่งเป็นที่เคารพในลัทธิไศวนิกาย (พระศิวะเป็นใหญ่) และไวษณนิกาย (พระนารายณ์เป็นใหญ่) รวมทั้งชาวพุทธที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับพระพุทธเจ้าด้วย
จัตุรัสทัตตะไตรยะ (Dattatraya Square) จัตุรัสนี้ได้ชื่อมาจากวัดทัตตะไตรยะ จัตุรัสแห่งนี้มีการตกแต่งอารามด้วยการแกะสลักเป็นรูปนกยูงอย่างงดงามที่เรียกว่า ภูจามรี มาถ (Pujari Maths) นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์งานไม้แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์งานโลหะทองสำริดและทองเหลืองด้วย

เขตชานเมืองของภักตะปุร์
          สูรยะ วินายัก (Surya Vinayak) เป็นวิหารแห่งพระคเณศ ตั้งอยู่บนทำเลที่งดงามของภักตะปุร์ ซึ่งเป็นจุดที่รับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าได้ เราสามารถชมทิวทัศน์ของภักตะปุรืโดยมีฉากเบื้องหลังเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมและเพราะตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น จึงเหมาะมากสำหรับการมาปิกนิกและนั่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่ขนาบข้างด้วยทิวทัศน์อันมีเสน่ห์งดงาม
            ฐิมิ (Thimi) เป็นเมืองกสิกรรมที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางตะวันออก 8 กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างทางไปภักตะปุร์ ฐิมิมีชื่อเสียงทางด้านกระถางดินเผา เสื้อผ้า ผ้าฝ้าย และหน้ากากศิลป์
            ฉางคุ นารายัณ (Changu Narayan) ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของแนวสันเขายาวที่ตัดผ่านหุบเขา กล่าวกันว่ากษัตริย์หริ ทุตตะ (King Hari Dutta) เป็นผู้สร้างที่นี่ไว้ในปี พ.ศ. 866 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างชั้นสูงและยังเป็นวัดที่เก่าที่สุดในหุบเขาอีกด้วย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนฉางคุ นารายัณไว้เป็นมรดกโลกแล้วเมื่อปี พ.ศ.2522
            โขกะนะ (Khokana) เป็นหมู่บ้านกสิกรรมของชาวเนวารี ห่างจากถนนวงแหวนไปทางใต้ 7 กิโลเมตร โดยถนนนี้ล้อมรอบเมือง 2 เมืองอยู่ซึ่งได้แก่กรุงกาฐมาณฑุและเมืองปะฏัน เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองแล้วจะพบกับถนนก้อนกรวดที่ทอดกว้างออกไป และในตอนกลางของถนนสายหลักนี้ยังมีวัดแห่งเศกะลี ไม (Shekali Mai) ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระแม่เจ้าท้องถิ่นของโขกะนะ และนอกจากนี้โขกะนะยังมีชื่อเสียงทางด้านน้ำมัน มัสตาร์ดที่ยังคงกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีดั้งเดิม และยังมีการปั่นด้ายด้วยมืออีกด้วย
            ปาเนาติ(Panauti) เป็นเมืองของชาวเนวารีเต็มไปด้วยวัดที่งดงามและบ้านเรือนโบราณที่น่าสนใจ การขับรถไปเยือนเมืองนี้นั้นยังผ่านย่านชนบทที่สวยงามด้วย
            นะโม พุทธา (Namo Buddha) ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองปาเนาติ การจะไปถึที่นี่ได้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง หรือใช้การเดินเท้าเข้าไป ที่นี่มีตำนานอันน่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มีแผ่นหินโบราณเป็นอนุสรณ์อยู่ และยังมีสถูปที่เต็มไปด้วยดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธองค์ด้วย
            ติมัล นารายัณ (Timal Narayan)  เส้นทางระหว่างเมืองธุลิเขลไปสู่ติมัล นารายัณนี้จัดว่าเป็นเส้นทางในฝันสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยเลยทีเดียว จากที่นี่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของเขาเคาริคังกระ หิมัล (Gaurishankar Himal) และยอดเขาที่สำคัญอื่นๆเช่นเดียวกับแม่น้ำสุนโกศี (Sunkoshi River) อีกทางเลือกที่ดีคือการไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวตะมาง (Tamang) ซึ่งอยู่ในบริเวณนี้
            ปะลานฉอก ภะคะวะติ (Palanchowk Bhagawati)  มีระยะห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ 42 กิโลเมตร โดยใช้เวลาขับรถ 1 ชั่วโมง ไปบนทางหลวงสายอาร์นิโก (Arniko Highway)ซึ่งเป็นเส้นทางหลวงไปสู่ชายแดนทิเบต วัดแห่งเทพธิดากาลีตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งอยู่ด้านเหนือของเทือกเขาเนปาลชขาล (Panchkhal) ไป 7 กิโลเมตร โดยเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์มานเทพ (King Man Dev) ในวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพธิดา ภะคะวะตีหรือกาลี (Goddess Bhagawati or Kali) ที่มีความสูงถึง 3 ฟุต ซึ่งแกะสลักจากหินสีดา

นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)  นครโกฏเป็นเมืองเล็กๆน่ารักบนเขาที่เงียบสงบเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนประเทศเนปาล ตั้งอยู่ห่างกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก 32 กิโลเมตร และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร สามารถชมความงามของยอดเขาสำคัญต่างๆ ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว ในวันที่อากาศดีจะสามารถมองเห็นยอดเขาสการ์มาถา (Sagarmatha) หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mt.Everest) ที่สูงที่สุดในโลกได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นาคาโกฏยังเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
วิวระหว่างทางไปนาการ์โกฎ
วิวหิมาลัยจากนาการ์โกฎ
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
วิวหิมาลัยจากนาการ์โกฎ
วิวหิมาลัยจากนาการ์โกฎ
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
วิวหิมาลัยจากนาการ์โกฎ
นาการ์โกฏยามเช้า
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
นาการ์โกฏ หรือ นครโกฏ (Nagarkot)
นาการ์โกฏยามเช้า
นาการ์โกฏยามเช้า


ธุลิเขล (Dhulikhel) เมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกราว 30 กิโลเมตร โดยอยู่ข้างๆอาร์นิโก ราชมรรคา (Arniko Rajmarga) ซึ่งเป็นทางหลวงระหว่างกรุงกาฐมาณฑุกับโคทารี (Kathmandu-Kodari Hihgway) เมืองธุลิเขลของชาวเนวารีแห่งนี้ยังมีบรรยากาศแบบดั้งเดิม รวมถึงทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เนื่องจากการที่เคยเป็นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณไปสู่ทิเบต อดีตอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้สะท้อนให้เห็นในอาคารที่สวยงาม และงานไม้แกะสลักที่ประณีตตามข้างถนนและในวัดนอกจากนี้ยังมีอากาศดี (แม้ในช่วงหน้าร้อน) ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่

กากานี (Kakani) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 29 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้เหมาะสำหรับพักผ่อนในวันหยุดเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ตั้งแต่ทิวทัศน์เทือกเขาสูงที่สวยงามไปจนถึงทัศนียภาพมุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัยที่เด่นตระหง่านโดยเฉพาะส่วนยอดของยอดเขาคเนศ หิมัล (Ganesh Himal) ส่วนยอดเขาอื่นๆที่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิดจากจุดนี้ ได้แก่ เคาริศังกระ หิมัล(Gurishankar Himal สูง 7,134 เมตร) โซพา ภามร์ (Choba Bhamre สูง 6,109 เมตร) มนะสลู (Manaslu สูง 8,163 เมตร) หิมัลชูลิ (Himalchuli สูง 7,893 เมตร) อรรณาปุรณะ (Annapurna สูง 8,091 เมตร) และยอดเขาอื่นๆอีกมากมาย

ทะมัน (Daman) ทะมันเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการชมทัศนียภาพมุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัยอย่างเต็มตา ตั้งอยู่ห่างจากหุบเขากาฐมาณฑุไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 80 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางหลวงตริภูวัน (Tribhuvan Highway) ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกาฐมาณฑุกับเมืองพีร์กุญช์ หากมาเที่ยวที่นี่สามารถขึ้นไปบนหอชมวิว ซึ่งมีกล้องส่องทางไกลขนาดใหญ่ให้บริการ การไปทะมันจากกรุงกาฐมาณฑุนั้นใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น           

ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์
วิวจากนาการ์โกฏ
จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์

รูปโดย www.TripDeeDee.Com

แหล่งข้อมูลจาก - หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา "เนปาล" หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล ข้อมูลเนปาล
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์เนปาล บิน TG เดือนธันวาคม

NP001 : ทัวร์เนปาล เจาะลึกเนปาล โพครา ธุลิเขล ปักตะปูร์ กาฐมาณฑุ ทาเมล เจาะลึก 6 วัน 5 คืนแบบเต็มอื่มสุดคุ้ม กาฏมาณฑุ 2 คืน / โพครา 2 คืน / ธุลิเขล 1 คืน (บิน TG)
วันเดินทาง :

ทัวร์เนปาล บิน TG เดือนตุลาคม

NP002 : ทัวร์เนปาล โพครา ธุลิเขล ปักตะปูร์ กาฐมาณฑุ ทาเมล 5 วัน 4 คืน (บิน TG)
วันเดินทาง : 23-27 ตุลาคม 2557 : ราคา 41,900 บาท......เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง : 5-9 ธันวาคม 2557 : ราคา 41,900 บาท......เปิดจองแล้ว

วันเดินทาง : 28 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58 : ราคา 41,900 บาท......เปิดจองแล้ว