ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลทั่วไปราชาสถาน ประวัติศาสตร์ ข้อมูลทั่วไปราชาสถาน
รูปราชาสถาน

RAJ01-9D7N : ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ ทัชมาฮาล 11 วัน 8 คืน : บิน Thai Smile
วันเดินทาง 1-11 ธันวาคม 2561 : ราคา 52,900 บาท .... เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง 27 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 : ราคา 52,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
ป้อมปราการแอมเบอร์
แอมเบอร์ฟอร์ท
ซิตี้ พาเลซ
ฮาวา มาฮาล
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
เมืองบิคาเนอร์
จูนาการห์ฟอร์ท
จูนาการห์ฟอร์ท
จัยแซลเมียร์

เกริ่นนำ

เมื่อวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปออกรอบทริปสำรวจเส้นทางรัฐราชาสถาน ประเทศอินเดียมาค่ะไปกับเพื่อนๆเอเจนท์รวมก็ 10 ท่านด้วยกัน การเดินทางได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอเจนซี่ทางอินเดียค่ะ บริษัท Jatak เป็นเจ้าภาพการเดินทางเริ่มต้นจากเมืองเดลี สู่นครสีชมพู เมืองจัยปูร์(Jaipur) หรือ เมือง ชัยปุระที่คนไทยรู้ัจักกันค่ะโดยเราพักแรมกันที่จัยปูร์เป็นเวลา 2 คืนด้วยกันค่ะ ที่เมืองจัยปูร์จะแบ่งส่วนเมืองเมืองออกเป็นย่านเมืองเก่าสีชมพูและส่วนเมืองใหม่ค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองจัยปูร์เช่น ป้อมแอมเบอร์ ซิตี้พาเลซ สถานที่ดาราศาสตร์ จันทรา มันทาร์ และฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังสายลม ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของนครสีชมพูก็ว่าได้ค่ะ จากนั้นเดินทางต่อมาเมืองบิคาเนอร์ใช้เวลาเดินทางราว 7 ชั่วโมงจากชัยปุระ เช้าวันรุ่งขึ้นเราเที่ยวชมป้อมจูนาการห์ และเดินทางต่อไปยังเมืองสีทอง หรือ จัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) นครสีทอง พักที่นี่สองคืนเช่นกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็มีป้อมจัยแซลเมียร์ ทะเลสาบกาดซิซาร์ และการไปชมทะเลทรายทาร์โดยการขี่อูฐค่ะอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นั่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนั้นคณะเราก็เดินทางมายังเมืองสีฟ้า หรือ เมืองจ๊อดปูร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐราชาสถานเลยค่ะ เมืองค่อยข้างเจริญแบ่งเป็นโซนเมืองเก่าเมืองใหม่เช่นกัน จุดชมวิวที่สามารถชมเมืองสีฟ้าย่านเมืองเก่าได้ดีก็คือการมาชมที่ป้อมปราการเมห์รานการห์ ค่ะ จากนั้นเราก็ได้เดินทางมาเที่ยวเมาท์อาบู ซึ่งเป็นนครที่อยู่บนเขาอาบู ค่ะ ข้างบนอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีคะ และเมืองสุดท้ายที่เราได้ไปสำรวจกันคือ เมืองอุไดปูร์ ขอเรียกว่านครสีขาวนะคะ เป็นเมืองขนาดใหญ่เช่นกันค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือซิตี้พาเลซ และการล่องเรือทะเลสาบพิโคล่า และวัดเชน วัดจักดิศที่งดงามค่ะ เราจบการเดินทางสำรวจเส้นทางไว้ที่เมืองอุไดปูร์คะ

เสน่ห์ของราชาสถานที่เราได้สัมผัส คือ สีสันแห่งเมืองราชาสถาน เช่นเมืองสีชมพู เมืองสีทอง เมืองสีฟ้า และสีสันของผู้คน รวมถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังและป้อมปราการต่างๆที่แข่งกันสร้างเพื่ออวดความเลอเลิศ สมเป็นเมืองแห่งราชาจริงๆคะ อีกอย่างนึงคือความยิ่งใหญ่ของทะเลทรายทาร์

รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
ทะเลสาบกาดซิซาร์
ทะเลสาบกาดซิซาร์
ป้อมจัยแซลเมียร์
ขี่อูฐทะเลทรายทาร์
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
รูปราชาสถาน
ทะเลทรายทาร์
เมืองจ๊อดปูร์
เมืองจ๊อดปูร์ เมืองสีฟ้า
ป้อมเมห์รานการห์

ประวัติศาสตร์ราชาสถาน*

ชื่อเดิมของราชาสถานคือ ราชปุตนะ โดยมีมหารานาแห่งอุทัยปุระ เป็นประมุขใหญ่เหนือแคว้นทั้ง 36 แคว้น หลังจากอินเดียได้รับเอกราชแคว้นจึงได้รวมตัวกันเป็นรัฐราชาสถาน ปัจจุบันเชื่อกันว่า ชาเผ่าภีลกับมีนะในรัฐราชาสถานตอนบนเป็นบรรพบุรุษของผู้คนในเมืองโบราณแถบลุ่มแม่น้ำสินธุ แต่ต้องแตกฉานซ่านเซ็นไปเมื่อราวหนึ่งพันสี่ร้อยปีก่อนคริสตกาล หลังชนเผ่าอารยะล่วงล้ำเข้ามาจากทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วใช้สงครามในการเบิกทางสำหรับการลงหลักปักฐาน ตามมาด้วยสันติภาพในภายหลัง ช่วงรัชสมัยของพระเจ้าหรรษา คริสต์ศตวรรษที่ 7 ไล่ลงมาจนรัฐศุลต่านแห่งเดลี ของมุสลิมได้รับการสถาปนาขึ้น ค.ศ. 1206 ราชาสถานมีสถานะเป็นรัฐอิสระัมาโดยตลอด ประมุขของพวกเขาอ้างตนว่าเป็นเชื้อสายพระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระอัคนี หลังศตวรรษที่ 14 ความตกต่ำเร่ิมกรายมาเยือน ครั้นถึงศตวรรษที่ 16 พวกมุฆัลก็เข้ามายึดครองภาคเหนือของอินเดีย พระเจ้าอักบาร์ทรงใช้อำนาจทางทหารและขันติธรรมทางศาสนาซื้่อใจพวกราชาสถาน ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงฮินดูในวงศ์ราชปุต เพื่อเชื่อมไม่ตรี เปลี่ยนศัตรูให้กลายมาเป็นมิตรผู้ซื่อสัตย์ มีเจ้าหญิงจากชัยปุระและโชธปุระหลายองค์อภิเษกเข้าไปอยู่ในราชสำนักมุฆัล แต่เมื่อพวกมุฆัลอ่อนแอลง พวกราชปุตก็ตั้งตัวเป็นอิสระในปี 1757 อังกฤษยึดเบงกอลได้มีแต่ราชาสถานที่ยืนหยัดไม่อ่อนข้อ จนต้นศตวรรษที่ 19 บรรดามหาราชาทั้งหลายจึงได้ยอมจำนน

* ข้อมูลจากหนังสือ อินเดีย หน้าต่างสู่โลกกว้าง

ข้อมูลทั่วไป

รัฐราชาสถานเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่อยู่ติดกับชายแดนปากีสถานทางด้านตะวันตกของอินเดียและตะวันตกเฉียงเหนือ และพื้่นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย มีพื้นที่ประมาณ 342,239 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นรัฐที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย ราชาสถานมี 33 หัวเมืองด้วยกันคะและมีเมือง จัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐคะ

สภาพอากาศและอุณหภูมิ

ฤดูร้อนมีอุณหูมิระหว่าง 14-45 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว มีอุณหภูมิ 7-32 องศาเซลเซียส บางครั้งอุณหภูมิกลางทะเลทรายอาจสูงถึง 55 องศาในฤดูร้อนค่ะ ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนคะโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 50 เซนติเมตรค่ะ ช่วงที่เหมาะสมกับการเดินทางมาเที่ยวราชาสถานคือเดือนตุลาคม - มีนาคม

ภาษา

ภาษาที่้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาฮิืนดู และภาษาพื้่นเมืองของราชาสถาน ได้แก่ Begdi , Hadoti , Marwari , Mewari และ Mewati

ศาสนา

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ศาสนาส่วนใหญ่ก็มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาฮินดู เช่น มูสลิม เชน คริสต์ และ ซิกห์

ประชากร

ขนาดประชากรประมาณ 60 ล้านคน

รูปราชาสถาน ฮาวามาฮาล
ฮาวา มาฮาล หรือ พระราชวังสายลม แห่ง เมืองชัยปุระ

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>