ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลสตูลและรูปสวยๆจากสตูล - เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะตะรุเตา
ข้อมูลการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จังหวัดสตูล

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดสตูล
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
สถานที่พัก
อำเภอเมือง
                ไทยอบอุ่นเฮ้าส์  ๑๘๑ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลพิมาน โทร.๐ ๗๔๗๒ ๓๗๗๑ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๓๐ บาท
                นกน้ำรีสอร์ท  ๔๑ หมู่ ๓ ตำบลควนโพธิ์ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๔๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๙ ๙๓๙๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท                 
                บับเบิ้ล เกสท์เฮ้าส์  ๑๐/๕๐ ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๕๑๘-๙ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๕๐ -๓๕๐ บาท
                บังกะโล มายเฮ้าส์ ๑๑๑ ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๗๐๐-๑ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
                บังกะโล สตาร์เฮ้าส์ ๒๓๓/๓ ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน โทร.๐ ๗๔๗๓ ๒๕๓๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
                บายพาส  ๗๓/๕๑ ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๕๑๗๔ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
                ปาล์มรีสอร์ท  ๑๙๙ ถนนปานชูรำลึก ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๕๐๖๙, ๐ ๗๔๗๒ ๓๓๗๖ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๕๐๖๙, ๐ ๗๔๗๒ ๓๓๗๖ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๘๐-๕๐๐ บาท
                พินนาเคิล วังใหม่ ๔๓ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๖๑๑, ๐ ๗๔๗๑ ๑๖๐๗-๘, ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๙๑, ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๘๒ จำนวน ๑๐๗ ห้อง ราคา ๕๒๐-๑,๕๐๐ บาท
                รอยัล เกสท์เฮ้าส์ ๔๔๗ หมู่ ๗ ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๐๑๕๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
                ริมน้ำริเวอร์เฮาส์  (ใกล้โรงไฟฟ้าสตูล) ๑๓๘ ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๕๒๐๐, ๐๘ ๑๘๙๘ ๕๔๙๑, ๐๘ ๙๗๓๓ ๔๘๖๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๘๐-๔๕๐ บาท
                สตูลธานี  ๙๐ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๑๐, ๐ ๗๔๗๑ ๒๓๐๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๘๐ บาท
                สินเกียรติธานี ๕๐ ถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๐๕๕-๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๐๕๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๗๓๐ บาท
                เหรียญทอง  ๔/๖ ถนนสมันตประดิษฐ์  ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๓๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๐๐ บาท
                อุดมสุข  ๒๐๑ ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๐๖ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
                อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  ตำบลเกาะสาหร่าย  โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๘๕, ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๙๗ จำนวน ๔๒หลัง ๒๐ เรือนแถว ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท

อำเภอละงู (บริเวณปากบารา)
                กระโจมทราย รีสอร์ท  ๑๒๒ หมู่ ๒ ถนนละงู-ปากบารา (ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๗๑, ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๙๓, ๐๘ ๙๔๖๗ ๓๒๓๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๘๐ บาท
                แกรนด์วิลล่า  ๙๓๘ หมู่ ๒ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ โทร.๐ ๗๔๗๘ ๓๔๙๙, ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๑๑ จำนวน  ๑๔ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๐๐ บาท


แกรนด์ อันดามัน รีสอร์ท ๔๙๓ หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๖๙๖, ๐๘ ๔๖๖๐ ๘๑๘๘, ๐๘ ๑๓๑๑ ๓๗๖๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เกาะกลาง การ์เด้น วิว เกสต์เฮ้าส์  ๗๘๔ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ  โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๒๗๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
เจ เจ เกสต์เฮ้าส์  ๑๑๙  หมู่ ๓  ตำบลกำแพง โทร.๐ ๗๔๗๓ ๔๓๔๗  จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ไดมอนด์บีช  ๘๓๒ หมู่ ๒ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ โทร.๐ ๗๔๗๘ ๓๑๓๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ทรายแก้ว รีสอร์ท ๔๘๕ หมู่ ๒ ตำบลปากน้ำ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
บังกะโล เฟื่องฟ้า ๑๒๔ หมู่ ๖ ตำบลปากน้ำ โทร.๐๘ ๑๙๕๙ ๑๘๔๓ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
บารา รีสอร์ท  ๒๐๕ หมู่ ๖ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๓๓-๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๔๘๐-๑,๐๐๐ บาท
เบสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท  ๒๓ หมู่ ๒ ตำบลปากน้ำ (ใกล้ท่าเทียบเรือปากบารา) โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๖๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๙๐-๕๙๐ คน
โบโลเน่ รีสอร์ท  หมู่ ๓ ตำบลปากน้ำ โทร. ๐๘ ๑๙๙๐ ๗๙๐๑, ๐๘ ๑๘๙๗ ๙๐๘๔ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
ปะการัง  ๙๓๘ หมู่ ๒ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๙๙, ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๑๑ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
ปากน้ำรีสอร์ท  ๑๓๙ หมู่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๓๓-๔, ๐๘ ๑๖๐๙ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๐๒๘๙ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๐๐๐ บาท
พรอารีย์  ๕๔๙ หมู่ ๒ ถนนละงู-ปากบารา (ใกล้สวนสน) ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๒๔๑, ๐๘ ๑๒๗๗ ๓๐๐๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๐๐ บาท
มารีน่า  ๑๓๔ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๓๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา
๑๕๐-๓๕๐ บาท                                   
ละงู ภูผา รีสอร์ท ๓๘๙ หมู่ ๓  ตำบลกำแพง โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๒๗๗, ๐๘ ๑๙๕๗ ๑๘๖๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๗๕๐ บาท
ลากูน่ารีสอร์ท  ๒๐๗ หมู่ ๖ ถนนละงู-ปากบารา  ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๕๖๗, ๐๘ ๑๙๖๙ ๑๐๑๔  จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๕๐ บาท
วังสายทองการ์เด้น รีสอร์ท (บ้านสายทอง) ๑๒๙  หมู่ ๔ บ้านวังสายทอง ตำบลน้ำผุด โทร. ๐๘ ๔๐๖๙ ๖๒๕๑ , ๐๘ ๖๗๔๗ ๘๓๖๖, ๐๘ ๑๓๖๘ ๕๕๒๕, จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑,๑๐๐ บาท/คน (อาหาร ๓ มื้อ ( ๒ วัน ๑ คืน)
ศรีละงู  ๕๙ หมู่ ๓  ตำบลกำแพง  โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๐๒๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
สวนสน  ๓๙๘ หมู่ ๒  ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๕๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๐๗๔ จำนวน ๔ หลัง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ อินน์ ๓๔๔ หมู่ ๒  ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๒๗ จำนวน ๖ ห้องราคา ๑๕๐-๑๘๐ บาท

เกาะบุโหลน
ชาวเล โฮมสเตย์ ๒๑, ๑๑๙ หมู่ ๓  ตำบลปากน้ำ เกาะบุโหลน โทร. ๐๘ ๖๒๙๐ ๒๕๑๙ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท (มีบริการเรือให้เช่ารอบเกาะ ๔ ชั่วโมง ราคา ๑,๒๐๐ บาท (นั่งได้ ๘ คน)
บุโหลน รีสอร์ท  ๖ หมู่ ๓ เกาะบุโหลน ตำบลปากน้ำ โทร. ๐๘ ๑๘๙๗ ๙๐๘๔ บังกะโล ๓๐ หลัง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท
บุโหลน วิว พอย์ท รีสอร์ท  ๔๐ หมู่ ๓ เกาะบุโหลนเล ตำบลปากน้ำ  โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๐๕-๖จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บุโหลน ฮิลว์ ๓๖ หมู่ ๓ ตำบลปากน้ำ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
พังกา เบย์ รีสอร์ท สำนักงาน ๑๙/๖ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง  โทร. ๐๘ ๑๘๙๗ ๙๙๑๕, ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๐๗-๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
แพนแซน รีสอร์ท  ติดต่อได้ที่ท่าเรือปากบารา หรือ สำนักงานจังหวัดตรัง ๘๒-๘๔ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๓๕, ๐ ๗๕๒๑ ๙๕๑๓, ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๓๒, ๐๘ ๑๓๙๗ ๐๘๐๒  www.pansand-resort.com จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มาลีน่ารีสอร์ท โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๓๒  จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน ๓๙ หมู่ ๓ ตำบลปากน้ำ โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๒๔๙๗ บังกะโล ๘ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท

เกาะหลีเป๊ะ
อ่าวพัทยา
ดาหยา รีสอร์ท  ๖๐ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๓๐ บังกะโล ๔๐ หลัง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
บันดาหยา รีสอร์ท  ๑๔๗ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๒๔๘-๙, ๐๘ ๙๗๘๖ ๓๒๑๒ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๔๗, ๐๘ ๑๖๐๘ ๐๓๓๒   HYPERLINK "http://www.bundhayaresort.com" www.bundhayaresort.com จำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๓,๓๐๐ บาท
พัทยา ๒ รีสอร์ท  ๖๙ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๓๔  บังกะโล ๓๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
วารินทร์บีชรีสอร์ท  หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร.๐ ๗๔๗๒ ๘๐๘๐, ๐๘ ๑๕๔๐ ๔๕๕๗  HYPERLINK "http://www.varinbeachresort.com" www.varinbeachresort.com จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๓,๐๐๐ บาท
หลีเป๊ะ รีสอร์ท ๑๔๑  หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๒๙๑-๒, ๐๘ ๑๖๔๐ ๗๓๘๐, ๐๘ ๖๙๔๐ ๗๓๓๙  HYPERLINK "http://www.liperesort.com" www.liperesort.com จำนวน ๗๐ หลัง ราคา ๗๕๐-๓,๐๐๐ บาท

อ่าวแหลมสน
เมาท์เท่นรีสอร์ท  ๕๗ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๓๑, ๐๘ ๙๗๓๘ ๔๕๘๐, ๐๘ ๕๕๔๐ ๔๑๖๓  HYPERLINK "http://www.mountainresortkohlipe.com" www.mountainresortkohlipe.com จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท

อ่าวด้านหน้า
ตะรุเตา คาบาน่า รีสอร์ท  ๑๔๒ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๑๑-๒, ๐ ๗๔๗๕ ๐๒๕๐, ๐๘ ๙๑๕๐ ๕๓๕๐  จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา  ๗๕๐-๒,๔๐๐ บาท
อันดามัน รีสอร์ท  ๓๖ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๑๗, ๐๘ ๑๕๔๑ ๗๕๔๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐–๑,๒๐๐ บาท
เอเชีย รีสอร์ท  หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๑๑๗, ๐๘ ๖๙๖๙ ๓๘๕๘ บังกะโล ๑๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๕๐ บาท

อ่าวประมง
พร รีสอร์ท  ๑๑๙ หมู่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๘๘ บังกะโล ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าคืนละ ๑๐๐ บาท

อำเภอควนโดน
                อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  หมู่ ๔ ตำบลวังประจัน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๗๓๖-๗ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๒๐๐ บาท               

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลสตูล ข้อมูลท่องเที่ยวสตูล

"สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่ จากทริปดีดี ดอทคอม

TRT001 : ทัวร์ ทะเลสตูล เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวใกล้เคียง

KB001 : ทัวร์ กระบี่ - ตรัง Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต หาดปากเมง

KBKS01 : ทัวรกระบี่ - เขาสก สุราษฏร ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน พระธาตุไชยา

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป