ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลสตูลและรูปสวยๆจากสตูล - เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะตะรุเตา
ข้อมูลการร้านอาหาร จังหวัดสตูล

ร้านอาหาร
อำเภอเมือง

คุณหญิง ๑๒๙/๑๒ ถนนสมันตประดิษฐ์ ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๒๒๐๑ (อาหารไทย เปิดบริการ๒๐.๓๐-๐๑.๐๐ น.)
ไทม์ ๔๓/๑-๒ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๘๖(อาหารไทย อาหารตามสั่ง ยกเว้นเนื้อหมู  เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
 นกน้ำ ๔๑ หมู่ ๓ ถนนฉลุง-ละงู ตำบลควนโพธิ์ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๔๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๙ ๙๓๙๔  (อาหารปักษ์ใต้ เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
น้องณี  ๓/๓  ถนนสถิตยุติธรรม ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๐๑๒, ๐ ๗๔๗๑ ๒๒๗๗, ๐๘ ๑๖๔๗ ๑๒๔๙  (อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
น้องเบียร์ ๒ ๙๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลพิมาน โทร. ๐๘ ๔๙๖๓ ๕๒๒๑ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ปะการัง  ๓๘ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๐๒๒ (อาหารไทย เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐ น. คาราโอเกะเริ่ม ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป)
มุกดา ๒๓๖ ถนนคูหาประเวศน์ ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๓๙๐ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๑.๓๐ น.)
เรือนไม้ ๑๒๘/๖ ซอย ๑๗ ถนนสตูลธานี
ห้องอาหารบานบุรี (โรงแรมสินเกียรติ) ๕๐ ถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๑๐๕๖ (อาหารตามสั่งทุกประเภท เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ห้องอาหารพิมาน (โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่) ๔๓ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๖๑๑ (อาหารทุกประเภท เปิดบริการ ๒๐.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
อิงภู  ถนนคูหาประเวศ ตำบลพิมาน โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๘๑๘ (อาหารไทย จีน เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

เกาะหลีเป๊ะ
ชาวเล วิลล่า  ตำบลเกาะสาหร่าย  (อาหารไทยตามสั่ง)

อำเภอละงู

สวนไผ่ ๒๑ ถนนละงู-ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๔๒๕ (อาหารไทยตามสั่ง) เปิด ๑๑.๐๐ -๒๑.๐๐ น.

บริษัทนำเที่ยว
จุฑามณี แฟมิลี่ ทัวร์ ๔๙/๑ ถนนสถิตยุติธรรม  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง โทร. /โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๐๕๕
ตะรุเตา มารีน แทรเวล ๗๘๘ หมู่ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๐๖๘, ๐๘ ๙๐๕๑ ๓๔๐๘
มัสสุรี แทรเวล แอนด์ ทัวร์  ๕๖๓ ท่าเทียบเรือตำมะลัง ห้องที่ ๙ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๔๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๔๙๐
โรสนีย์ แทรเวล  ๒๘/๑ ถนนศุลกานุกูล  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๘๐๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๐๒๒๔
วาสนา แทรเวล แอนด์ ทัวร์ ๓๐/๒๓ ถนนสตูลธานี  ตำบลพิมาน อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๐๐๕๐  โทรสาร ๐ ๗๔๗๑ ๑๗๘๒
สตูล แทรเวล แอนด์เฟอร์รี่ เซอร์วิส ๒๐๐๖ ๔๕/๘-๙ ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๕๓ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๙๕๙
สตูล ฮอลิเดย์ ทัวร์  ๒๘๗/๕ ถนนยนตรการกำธร  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๒๐๗๗
สตูลแฮปปี้ทัวร์ ๑๒๕/๑ ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๑๑๙ โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๑๑๑๖
สบาย สปอร์ต ๔๖๗ หมู่ ๔ ซอยเทศบาล ๕ ถนนละงู-ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง อำเภอละงู โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๔๑๐๔ โทรสาร ๐ ๗๔๗๓ ๔๑๐๔
อาดังซี ทัวร์  ๘๒๗ หมู่ ๒ ถนนละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๓๘ โทรสาร ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๓๘

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลสตูล ข้อมูลท่องเที่ยวสตูล

"สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่ จากทริปดีดี ดอทคอม

TRT001 : ทัวร์ ทะเลสตูล เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวใกล้เคียง

KB001 : ทัวร์ กระบี่ - ตรัง Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต หาดปากเมง

KBKS01 : ทัวรกระบี่ - เขาสก สุราษฏร ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน พระธาตุไชยา

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป