ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลสตูลและรูปสวยๆจากสตูล - เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะตะรุเตา
ข้อมูลท่องเที่ยว อำเภอเมือง อำเภอควนโดน จ.สตูล

สถานที่น่าสนใจ

อำเภอเมือง
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือ มัสยิดมำบัง ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนบุรีวานิชและถนนสตูลธานี กลางเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะรูปทรงมัสยิดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตัวอาคารสีขาวตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนนอกเป็นระเบียง มีบันไดขึ้นหอคอย ลักษณะเป็นยอดโดม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดิน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล (คฤหาสถ์กูเด็น) ตั้งอยู่ถนนสตูลธานีซอย ๕ ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๕๙ โดย พระยาภูมินารถภักดี หรือ ตวนกูบาฮารุดดินบินตำมะหงง (ชื่อเดิม กูเด็น บินกูแม๊ะ) เจ้าเมืองสตูลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คฤหาสถ์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่ไม่ได้ประทับแรม  เคยใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ราวปีพ.ศ. ๒๔๘๔ อาคารหลังนี้ใช้เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล และเป็นสถานที่สำคัญทางราชการ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ กรมศิลปากรได้ปรับปรุงคฤหาสถ์กูเด็น  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น เป็นตึกแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างรูปโค้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป หลังคาทรงปั้นหยาแบบไทยใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย  บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ๆ เป็นเกล็ดแนวนอน ช่องลมด้านบนตกแต่งรูปดาวตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม
ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองสตูล วิถีชีวิตของชาวสตูลในด้านต่างๆ เช่น ชีวิตชาวเลเกาะหลีเป๊ะ การปั้นหม้อ  ห้องบ้านเจ้าเมืองสตูล ห้องวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท  ชาวไทย ๑๐ บาท โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๓๑๔๐

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ถนนคูหาประเวศน์ เป็นสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศแตกต่างจากสวนสาธารณะทั่วไปตรงที่ตั้งอยู่ติดภูเขาหินปูน จึงให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในบรรยากาศถ้ำมากกว่าสวนสาธารณะโล่ง นอกจากนี้มีลำคลองไหลผ่านข้างสวน ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์จึงเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารอยู่บริเวณใกล้ๆ

วัดชนาธิปเฉลิม ตั้งอยู่ที่ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน เดิมชื่อ วัดมำบัง เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิมเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒  ชาวเมืองสตูลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นที่รวมน้ำใจของชาวพุทธศาสนามาร่วม ๑๐๐ กว่าปี พระอุโบสถของวัดสร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๗๓  มีลักษณะเด่นแตกต่างจากพระอุโบสถทั่วไป  คือ เป็นอาคารทรง ๒ ชั้น ชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ใช้เป็นศาลาการเปรียญ ชั้นบนเป็นอาคารไม้ ใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นระเบียงมีบันไดสองข้าง เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเถา        วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูลร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๙๙๖

แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว  อยู่ทางปากอ่าวสตูล ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๑
( เส้นทางไปท่าเรือเจ๊ะบิลัง) ประมาณ ๘ กิโลเมตร จะมีทางแยกไปยังบ้านตันหยงโปอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นล้ำไปในทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่หมู่บ้านชาวประมง    ชายหาดเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวและบ้านเรือนชาวบ้าน  จะพบเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปของชาวประมงและการตากของทะเลริมหาด

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร  และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา ๒๒ กิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือจดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ทิศใต้จดทะเลที่เป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   มีพื้นที่ทั้งเกาะและทะเลรวมกันประมาณ ๑,๔๙๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย จำนวน ๕๑ เกาะ  มีเกาะขนาดใหญ่ ๗ เกาะ  ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ  เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี  แบ่งออกเป็น ๒ หมู่เกาะใหญ่ คือหมู่.เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ และ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เกาะตะรุเตา   นับเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอุทยาน มีพื้นที่ ๑๕๒ ตารางกิโลเมตร   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นซึ่งยังมีพรรณไม้และสัตว์ป่าที่น่าสนใจจำนวนไม่น้อย  และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีอ่าวน้อยใหญ่ที่มีชายหาดสวยงามอยู่หลายแห่ง และในท้องทะเลของเกาะตะรุเตายังมีพันธุ์ปลามากมายหลายชนิดรวมทั้งเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์  ๔ ชนิด  คำว่า “ตะรุเตา” นี้  เพี้ยนมาจาก คำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก 
นอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว เกาะตะรุเตายังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ รัฐบาลมีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งนิคมฝึกอาชีพ และเป็นสถานที่กักกันนักโทษ เกาะตะรุเตาซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่ง เต็มไปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการหลบหนี ก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่จัดตั้งนิคมดังกล่าว มีการจัดสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนนักโทษ และโรงฝึกอาชีพขึ้นที่อ่าวตะโละวาว และอ่าวตะโละอุดัง        ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ นักโทษชุดแรกจำนวน ๕๐๐ คนก็ได้เดินทางมายังตะรุเตา และทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆ จนมีนักโทษเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง ๓,๐๐๐ คน และในช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๒ รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมือง ๗๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชและกบฏนายสิบ มากักบริเวณอยู่ที่อ่าวตะโละอุดัง
ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่อุบัติขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค   นักโทษเจ็บป่วยล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ผู้คุมและนักโทษจำนวนหนึ่งจึงได้ออกปล้นสะดมเรือสินค้าที่ผ่านไปมาในน่านน้ำบริเวณช่องแคบมะละกา จนทำให้เรือสินค้าไม่กล้าล่องเรือผ่านมาในบริเวณนั้น ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ รัฐบาลอังกฤษซึ่งปกครองมลายูอยู่ในขณะนั้นได้ขออนุญาตจากรัฐบาลไทยในการส่งกองกำลังเข้าปราบปรามโจรสลัดตะรุเตาจนสำเร็จ ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศยกเลิกนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา และหลังจากนั้นเกาะตะรุเตาก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา ๒๖ ปี จนกระทั่งวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ กรมป่าไม้ในขณะนั้น ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตาขึ้น โดยนับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

สถานที่น่าสนใจบนเกาะตะรุเตา

อ่าวพันเตมะละกา มีชายหาดยาวขาวสะอาด เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนหนึ่งจัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตา อ่าวพันเตมะละกายังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และจากอ่าวพันเตมะละกา ยังสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาโต๊ะบู ได้อีกด้วย

อ่าวจาก เป็นอ่าวเล็กๆติดต่อกับอ่าวพันเตมะละกา

อ่าวเมาะและ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๔ กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และดงมะพร้าวสวยงาม เงียบสงบ มีบังกะโลเหมาะสำหรับพักผ่อน

อ่าวสน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๘ กิโลเมตร เป็นอ่าวรูปโค้งที่มีหาดทรายสลับกับหาดหิน และเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล มีจุดกางเต็นท์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีน้ำตกขนาดเล็กคือ น้ำตกลูดู และน้ำตกโละโป๊ะ เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

อ่าวตะโละวาว อยู่ทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดที่สามารถชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ตต.๑ (ตะโละวาว) พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษกักกันและนักโทษอุกฉกรรจ์ ปัจจุบันทางอุทยานฯได้จำลองอาคารสถานที่ที่เคยอยู่ในนิคมฝึกอาชีพ เช่น บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนของนักโทษ โรงฝึกอาชีพ  หลุมศพ ๗๐๐ ศพ ไว้ในบริเวณดังกล่าว

อ่าวตะโละอุดัง อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ ห่างจากเกาะลังกาวี ๘ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ตต.๒ (ตะโละอุดัง) อดีตเป็นที่กักกันนักโทษการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดช และกบฏนายสิบ

น้ำตกลูดู เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม อยู่ห่างจากอ่าวสนประมาณ ๓ กิโลเมตร ซึ่งจากบริเวณอ่าวสนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังน้ำตกลูดู

ถ้ำจระเข้ เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ ๓๐๐ เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลักษณะแตกต่างกันไป  การเดินทางไปถ้ำจระเข้ต้องนั่งเรือหางยาวไปตามคลองพันเตมะละกา ซึ่งอุดมไปด้วยป่าชายเลนที่มีไม้โกงกางจำนวนมากตลอดสองฝั่งคลองโดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ ๒๐ นาทีและใช้เวลาชมถ้ำประมาณหนึ่งชั่วโมง  ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ  ผู้ที่จะเที่ยวชมภายในตัวถ้ำควรนำไฟฉายไปด้วย

จุดชมวิว “ผาโต๊ะบู” เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๖๐ เมตร เส้นทางเดินขึ้นไปตามแนวป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินขึ้นจุดชมวิวประมาณ ๒๐ นาที  อยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยานฯ เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาด อ่าวพันเตมะละกา จะเห็นเกาะบุโหลน เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี หมู่เกาะเภตรา และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง

กิจกรรมบนเกาะตะรุเตา
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากที่ทำการอุทยานฯ บริเวณอ่าวพันเตมะละกามีเส้นทางเดินเท้าผ่านป่าดงดิบไปอ่าวตะโละวาว ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร สองข้างทางสภาพเป็นป่าดงดิบหนาทึบ ร่มรื่นด้วยไม้นานาพรรณ มีสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กระจง และนกน่าสนใจหลายชนิด โดยเฉพาะนกเงือกที่พบได้บ่อย
อีกเส้นทางหนึ่งไปอ่าวจาก อ่าวเมาะและจนถึงอ่าวสน ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง จะผ่านป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ และยังเหมาะแก่การดูนกเช่นนกเงือก  นกแซงแซว
เส้นทางล่องเรือรอบเกาะ เพื่อศึกษาธรรมชาติแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยอุทยานฯจะจัดเรือบริการพร้อมเจ้าหน้าที่นำทางชมหาดทรายต่าง ๆ เริ่มจากแวะดูนกที่อ่าวจาก ชมหาดทรายขาวและยาวที่สุดบนเกาะตะรุเตาที่อ่าวสน  ศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ที่อ่าวตะโละอุดัง  ชมธรรมชาติที่อ่าวตะโละวาว แวะดำน้ำและเที่ยวป่าชายเลน ใช้เวลาในการล่องเรือ ๑ วัน ผู้สนใจติดติดได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนเกาะ
ที่พักอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ในเขตอุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐, www.dnp.go.th หรือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๙๑๑๑๐ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๘๕ หรือ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่ ต.ต.๑ (อ่าวพันเตมะละกา) บนเกาะตะรุเตา โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๙๐๐๒-๓


การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ท่าเรือปากบารา  อยู่ห่างจากอำเภอละงูประมาณ ๘ กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และใกล้ท่าเรือเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารา        
สามารถเดินทางไปยังท่าเรือปากบาราได้ดังนี้

จาก อำเภอเมือง จังหวัดสตูล-ท่าเรือปากบารา 

รถยนต์    ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ถึงบ้านฉลุง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑๖ (สตูล-ละงู)  ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๒  ซึ่งแยกจาก อำเภอละงู ตรงไปสู่ท่าเรือปากบารา
รถโดยสาร มีรถแท็กซี่โดยสารสายสตูล-ปากบารา ออกจากตัวเมืองสตูล บริเวณข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาสตูล วิ่งบริการวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวและรถตู้ วิ่งบริการจากบริเวณตัวเมืองด้วย
จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-ท่าเรือปากบารา
รถยนต์  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ถึงบ้านฉลุง จังหวัดสตูล แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑๖ (สตูล-ละงู) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๒ ซึ่งแยกจาก อำเภอละงู ตรงไปสู่ท่าเรือปากบารา
ถตู้โดยสาร จอดที่หน้าตลาดเกษตรฯ ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. รถจะออกทุก๑ ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง (สามารถนั่งรถตุ๊กๆ จากหน้าสถานีรถไฟไปลงที่ตลาดเกษตรฯราคา ๑๐ บาท) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด (คิวรถตู้หาดใหญ่) โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๖๕๕
ท่าเรือปากบารา-อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวตะรุเตาประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายน มีบริการเรือโดยสารสู่เกาะต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ซีแอท ฮอลิเดย์ โทร. ๐๘ ๙๖๕๕ ๕๗๐๗, ๐๘ ๔๔๐๗ ๒๕๘๗, ๐ ๗๔๗๘ ๓๒๒๒  อาดัง ซี แอดเวนเจอร์ ทัวร์  โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๓๓๘, ๐๘ ๙๗๓๕ ๗๖๓๗, ๐๘ ๑๖๐๙ ๒๖๐๔ บริษัท ไทเกอร์ ไลน์ ทราเวล จำกัด โทร. ๐ ๗๔๗๓ ๒๕๑๐   บริษัท หลีเป๊ะ เฟอรี่ แอนด์ สปีดโบ๊ท จำกัด โทร. ๐๘ ๑๖๐๙ ๑๔๑๓ 

ตารางเดินเรือไปยังหมู่เกาะตะรุเตาและหลีเป๊ะ ของบริษัทต่างๆ (ตารางและเวลาเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง)
อาดัง ซี แอดเวนเจอร์ ทัวร์

ออกจากปากบารา

ถึงตะรุเตา

ถึงหลีเป๊ะ

๑๐.๓๐ น.

๑๑.๓๐ น.

๑๕.๐๐ น.

๑๓.๓๐ น.

๑๔.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

ออกจากหลีเป๊ะ

ถึงตะรุเตา

ถึงปากบารา

๐๙.๐๐ น.

๑๑.๓๐ น.

๑๒.๓๐ น.

๑๐.๐๐ น

-

๑๒.๓๐ น.

เกาะตะรุเตา ค่าโดยสาร ๒๕๐ บาท (เที่ยวเดียว),  ๔๐๐ บาท (ไป-กลับ)
เกาะหลีเป๊ะ  ค่าโดยสาร ๔๕๐ บาท (เที่ยวเดียว), ๑,๐๐๐ บาท (ไป-กลับ)

บริษัท หลีเป๊ะ เฟอรี่ แอนด์ สปีดโบ๊ท จำกัด


ออกจากปากบารา

ถึงตะรุเตา

ถึงหลีเป๊ะ

๑๑.๐๐ น.

๑๑.๒๐ น.

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.

๑๓.๐๐ น.

๑๓.๒๐ น.

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.

ออกจากหลีเป๊ะ

ถึงตะรุเตา

ถึงปากบารา

๐๙.๓๐ น.

๑๐.๓๐ น.

๑๑.๓๐ น

๑๐.๓๐ น.

๑๑.๑๕ น.

๑๒.๐๐ น.

เกาะตะรุเตา ค่าโดยสาร  ๓๕๐ บาท (เที่ยวเดียว), ๖๐๐ บาท (ไป-กลับ)
เกาะหลีเป๊ะ ค่าโดยสาร  ๖๕๐ บาท (เที่ยวเดียว), ๑,๒๐๐ บาท (ไป-กลับ)

บริษัท ไทเกอร์ ไลน์ ทราเวล จำกัด (เรือเฟอรี่ด่วนปรับอากาศ)


ออกปากบารา

ถึงตะรุเตา

ถึงหลีเป๊ะ

๑๑.๓๐ น.

๑๒.๐๐ น.

๑๓.๓๐ น.

๑๓.๓๐ น.

๑๔.๐๐ น.

๑๖.๐๐ น.

ออกจากหลีเป๊ะ

ถึงตะรุเตา

ถึงปากบารา

๐๙.๐๐ น.

๑๐.๓๐ น.

๑๑.๓๐ น.

๑๔.๐๐ น. (วิ่งเฉพาะเทศกาล)

๑๔.๔๕ น.

๑๕.๓๐ น.

เกาะตะรุเตา ค่าโดยสาร  ๓๕๐ บาท (เที่ยวเดียว), ๖๐๐ บาท (ไป-กลับ)
เกาะหลีเป๊ะ ค่าโดยสาร  ๖๕๐ (เที่ยวเดียว), ๑,๒๐๐ (ไป-กลับ)

ระยะทางจากท่าเรือ-เกาะต่างๆ
ท่าเรือปากบารา                     

-  อ่าวพันเตมะละกา (เกาะตะรุเตา)                        ๒๒        กิโลเมตร
-  เกาะอาดัง                                                     ๘๐        กิโลเมตร
-  เกาะหลีเป๊ะ                                                    ๘๒       กิโลเมตร

เกาะตะรุเตา

-  หมู่เกาะอาดัง-ราวี                         ๔๐          กิโลเมตร
-  เกาะหลีเป๊ะ                                 ๔๐          กิโลเมตร
-  เกาะไข่                                      ๑๔.๕      กิโลเมตร

เกาะอาดัง                               

-  เกาะหลีเป๊ะ                                    ๒            กิโลเมตร
-  เกาะหินงาม                                    ๒.๕        กิโลเมตร
-  เกาะไข่                                         ๑๗          กิโลเมตร

เกาะไข่อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง ใช้เวลาเดินทางจากเกาะตะรุเตาประมาณ ๔๐ นาที สิ่งที่มีชื่อเสียงบนเกาะไข่ ได้แก่ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทะเลรอบๆ เกาะไข่มีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้ค้างแรมบนเกาะ เรือโดยสารจากเกาะตะรุเตาไปยังเกาะหลีเป๊ะ มักจะวิ่งผ่านเกาะไข่ซึ่งอยู่ระหว่างทาง

หมู่เกาะอาดัง-ราวี อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ๔๐ กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองสตูล ๖๐ กิโลเมตร หมู่เกาะอาดัง-ราวี นอกจากจะประกอบด้วยเกาะอาดัง และเกาะราวี ซึ่งเป็นชื่อของหมู่เกาะแล้ว ยังมีเกาะบริวารน้อยใหญ่เช่นเกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะจาบัง เป็นต้น

เกาะอาดัง  คำว่า “อาดัง” มาจากคำเดิมในภาษามลายูว่า “อุดัง” มีความหมายว่า “กุ้ง” เพราะบริเวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเล  เกาะอาดังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่ ต.ต.๕ (แหลมสน-เกาะอาดัง) เกาะอาดัง มีเนื้อที่เกาะประมาณ ๓๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงาม  รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง  เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีป่าปกคลุมดูเขียวครึ้ม มีน้ำตกที่มีน้ำตลอดปี คือน้ำตกโจรสลัด 
บนเกาะอาดังยังมีจุดชมวิว “ผาชะโด” ในอดีตเคยเป็นจุดสังเกตการณ์ของโจรสลัดเพื่อเข้าโจมตีเรือสินค้า ปัจจุบันเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามที่ใช้เวลาเดินขึ้น ๔๐ นาที บนผาชะโดเป็นลานโล่งมองลงไปจะเห็นทิวสนและแหลมทรายสีขาวของเกาะอาดัง  มองเห็นเกาะหลีเป๊ะ และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ด้วย 
สำหรับการค้างแรมบนเกาะอาดัง นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐, www.dnp.go.th หรือ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๓๔๘๕ หรือ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่ ต.ต.๕ (แหลมสน-เกาะอาดัง) โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๒๔๐๙, ๐ ๗๔๗๒ ๘๐๒๘

เกาะราวี  อยู่ห่างจากเกาะอาดังเพียงหนึ่งกิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒๙ ตารางกิโลเมตร เกาะราวีมีหาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใส เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ฯที่ ต.ต.๖ (หาดทรายขาว) บนเกาะไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวนิยมแวะที่เกาะราวีเพื่อเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง

เกาะสิเป๊ะหรือเกาะหลีเป๊ะ  เกาะนี้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ๒ กิโลเมตร  มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่หลายครอบครัว ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง ประมาณกลางเดือน ๖ และเดือน ๑๑ ตลอด ๓ วัน ๓ คืน ชาวบ้านที่มีเชื้อสายชาวเลจะมารวมกันที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อจะจัดงานรื่นเริง และที่สำคัญที่สุดคือ ชาวบ้านจะช่วยกันต่อเรือด้วยไม้ระกำ และประกอบพิธีลอยเรือ ด้วยเป็นความเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงทายโชคชะตาในการประกอบอาชีพประมง จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ ธรรมชาติของปะการังรอบเกาะ เวิ้งอ่าวสวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง และอ่าวที่สวยงามคือ อ่าวพัทยา ซึ่งมีลักษณะโค้งเว้า ทรายขาวละเอียด และหาดชาวเล ซึ่งทั้งสองหาดนี้สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที บนหาดมีที่พักเอกชนคอยบริการนักท่องเที่ยว

เกาะหินงาม  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอาดัง เป็นเกาะขนาดเล็ก ชายหาดมีก้อนหินสีดำรูปร่างต่างๆ มีลักษณะกลมเกลี้ยง ลวดลายสวยงาม เมื่อถูกน้ำจะเป็นมัน แวววาว งดงาม  บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา “ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไป  ผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะนานานับประการ”

เกาะยาง หรือ เกาะกาต๊ะ  เป็นเกาะเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง น้ำทะเลใสและมีแหล่งปะการังแข็งที่สวยงาม เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังสมอง  บนเกาะมีชายหาดที่มีทรายละเอียด
เกาะจาบัง  เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะอาดังราว ๒๐ นาที บริเวณก้อนหินใต้น้ำรอบๆ เกาะ
จาบังเป็นแหล่งปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาที่มีสีสันสวยงาม ระดับน้ำลึกราว ๑๕-๓๐ ฟุตของกองหินบริเวณนี้ ทำให้เหมาะแก่การดำน้ำตื้นในลักษณะการดำผิวน้ำ และสามารถดำน้ำลึกได้

หมู่เกาะดง  เกาะดงเป็นเกาะที่อยู่นอกสุดของหมู่เกาะอาดัง ราวี ห่างจากเกาะอาดังราว ๑ ชั่วโมง มีแหล่งปะการังน้ำตื้น และปะการังน้ำลึก  เกาะดงยังมีเกาะบริวารอยู่โดยรอบราว ๔-๕ เกาะ โดยมีเกาะหินซ้อนที่มีลักษณะโดดเด่นเหมือนก้อนหินที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ

การเดินทางสู่หมู่เกาะอาดัง ราวี
ท่าเรือปากบารา-อาดัง-หลีเป๊ะ 

เรือจะออกจากท่าเรือปากบาราและแวะที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาก่อน หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะและเกาะอาดัง ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง (ตารางเรือดูได้จากการเดินทางไปหมู่เกาะเกาะตะรุเตา) เมื่อถึงบริเวณใกล้เกาะหลีเป๊ะและเกาะอาดัง จะมีเรือหางยาวเล็กมารอรับนักท่องเที่ยวที่เรือเพื่อต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะและหมู่เกาะอาดัง ราวี ค่าโดยสาร ๔๐ บาท                   สำหรับผู้สนใจท่องเที่ยวไปตามเกาะต่างๆในหมู่เกาะอาดังราวีนั้น สามารถเช่าเรือหางยาวได้ที่เกาะหลีเป๊ะ  อัตราค่าเช่าวันละ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาทต่อวัน (๘-๑๒ คน) ชมรมเรือหางยาวนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ โทร. ๐๘ ๑๙๕๙ ๖๕๔๒                

การท่องเที่ยวเกาะลังกาวี

สำำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย สามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือตำมะลัง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสตูล ๙ กิโลเมตร  ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเที่ยวแบบไปเช้า-กลับเย็น สอบถามรายละเอียดที่ บริษัทนำเที่ยวต่างๆในจังหวัดสตูล (ท้ายเอกสาร)

               

อำเภอควนโดน    

ถ้ำลอดปูย  (ปูยู แปลว่า ปลาหมอ) อยู่ที่เขากาหยัง ตำบลปูยู ห่างจากตัวจังหวัด ๑๕ กิโลเมตร  เป็นถ้ำลอดลักษณะคล้ายกับถ้ำลอดที่อ่าวพังงา มีคลองท่าจีนไหลผ่านถ้ำ สองฝั่งของคลองเป็นป่าโกงกางตลอดแนว  ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยบ้าง ใกล้ถ้ำลอดจะมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีค้างคาวอาศัยอยู่   ใช้เวลาในการเที่ยวชมประมาณ ๒ ชั่วโมง

การเดินทาง สามารถเช่าเรือหางยาวจากท่าเรือตำมะลังและท่าเทียบเรือประมงสตูล ขององค์การสะพานปลา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง ๙ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๓ กิโลเมตรที่ ๕-๖                

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  ตั้งอยู่ที่บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสตูล ๔๐ กิโลเมตร อุทยานฯ มีเนื้อที่ ๑๒๒,๕๐๐ ไร่  โดยรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุปังปุโต๊ะและหัวกระหมิงและพื้นที่ป่าควนบ่อน้ำปูยู ในท้องที่ตำบลบ้านควน ตำบลปูยู อำเภอเมือง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓ 

คำว่า “ทะเลบัน” มาจากคำว่า “เลิด เรอบัน” เป็นภาษามลายูแปลว่า ทะเลยุบหรือทะเลอันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกิดจากการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนและเขามดแดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ ๖๓,๓๕๐ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ต่าง ๆ  เช่น เลียงผา ช้าง สมเสร็จ หมูป่า ลิง ชะนี และ “เขียดว๊าก” (หมาน้ำ) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งบึงทะเลบัน รูปร่างคล้ายกบและคางคก แต่มีหาง ส่งเสียงร้องคล้ายลูกสุนัข จะมีชุกชุมตามริมบึงโดยเฉพาะในฤดูฝน สำหรับผู้ชื่นชมการดูนกก็ไม่ควรพลาด เพราะมีนกหลายชนิดให้ดู เช่น นกแอ่นฟ้าเคราขาว นกปรอดคอลาย นกกางเขนน้ำหลังแดง นกหัวขวาน เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน

บึงทะเลบัน  เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่กลางหุบเขา ขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๕ ไร่ มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม รอบบึงจะมี “ต้นบากง” ขึ้นอยู่หนาแน่น  ทางอุทยานฯ ได้สร้างศาลาท่าน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนและมีทางเดินไม้รอบบึง                 น้ำตกยาโรย  เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำในป่าหัวกะหมิง มี ๙ ชั้น แต่ละชั้นเป็นแอ่งสามารถเล่นน้ำได้ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น การเดินทาง  ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๔ (สายควนสะตอ-วังประจัน) กิโลเมตรที่ ๑๔–๑๕ ประมาณ ๖ กิโลเมตร  จะมีทางแยกเข้าไปอีก ๗๐๐ เมตร

น้ำตกโตนปลิว  มีต้นน้ำมาจากภูเขาจีน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีหลายชั้น ไหลจากหน้าผาสูง  สวยงามมาก การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข ๔๑๘๔ (สายควนสะตอ-วังประจัน) กิโลเมตรที่ ๙–๑๐   หรือห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จะมีทางลูกรังแยกไปอีก ๓ กิโลเมตร            อุทยานฯ มีบ้านพักและร้านสวัสดิการ(เปิดในเวลาราชการ)ไว้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเต้นท์ต้องนำมาเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ๙๑๑๖๐ โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๗๓๗ โทรสาร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๗๓๖

การเดินทาง ไปอุทยานฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ถึงสามแยกควนโดนซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานเลี้ยวซ้ายทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๔ ไปอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารประจำทาง (หาดใหญ่-สตูล) ขึ้นที่หน้าหอนาฬิกา ลงที่สามแยกควนสะตอ ต่อรถสองแถวเล็ก สายสตูล-วังประจัน รถออกชั่วโมงละ ๑ คัน ค่าโดยสารคนละ ๒๐ บาท              

เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย (ด่านวังประจัน) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง ๒ กิโลเมตร บริเวณเขตแดนมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่ หากเดินทางต่อไปอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ก็จะถึงปาดังเบซาร์ ซึ่งมีสินค้าราคาถูกจำหน่าย หรือหากต้องการไปยังเมืองกางะ เมืองหลวงของรัฐเปอร์ลิส ก็สามารถไปได้เพียงเดินทางไปอีกประมาณ ๓๐ กิโลเมตรเท่านั้น ด่านนี้เปิดตั้งแต่ ๐๗.๐๐–๑๘.๐๐ น.  และจะมีตลาดนัดทุกเช้าวันเสาร์-อาทิตย์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ด่านศุลกากรโทร.๐ ๗๔๗๒ ๒๗๓๐ ด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๔๗๒ ๒๗๓๑

การเดินทาง จากตัวเมืองสตูลใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร มีทางแยกขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๔ กม.ที่ ๖๑-๖๒ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร หรือ นั่งรถสองแถวสตูล-วังประจัน รถจอดที่หน้าโรงแรมแหลมทอง หรือ ขึ้นรถสตูล-เขตแดน ที่บริเวณสามแยกควนสะตอ โดยจะมีรถออกทุกชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ ๓๐ บาท

 

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลสตูล ข้อมูลท่องเที่ยวสตูล

"สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่ จากทริปดีดี ดอทคอม

TRT001 : ทัวร์ ทะเลสตูล เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยวใกล้เคียง

KB001 : ทัวร์ กระบี่ - ตรัง Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต หาดปากเมง

KBKS01 : ทัวรกระบี่ - เขาสก สุราษฏร ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน พระธาตุไชยา

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป