ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลและรูปต้าหลี่
ภูเขาหิมะมังกรหยก

SGL02TG : ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG + บิน MU จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 1 ไฟล์ท
วันเดินทาง : 20-25 ตุลาคม 2558 (เหลือ 4 ที่สุดท้าย) : ราคา 39,900 บาท....เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง : 29 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 : ราคา 40,900 บาท....เปิดจองแล้ว
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 : ราคา 41,900 บาท....เปิดจองแล้ว

เมืองต้าหลี่ (Dali)

หากท่านมาท่องเที่ยวเส้นทางคุนหมิืง - แชงกรีล่า เมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางผ่านของเส้นทางที่ควรแวะพักและเที่ยวคือต้าหลี่ ระยะทางจากคุนหมิงมาต้าหลี่ราว 400 กิโลเมตรทางด้านตะวันตกของคุนหมิง หากเดินทางมาทางรถยนต์ ใช้เวลาราว 4-5 ชั่วโมง นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์แล้วยังมีเครื่องบิน เดินทางสู่ตาหลี่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากคุนหมิง เมืองต้าหลี่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล และ เทือกเขาซางซาน ที่สูงถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองต้าหลี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ต้าหลี่มีอยู่สองแห่ง แห่งแรกคือเขตเมืองเก่าในวงล้อมกำแพงเมือง เรียกว่า “ต้าหลี่กู้เฉิง” ส่วนเขตเมืองใหม่ที่ใหญ่กว่าอยู่ห่างประมาณ 20 นาที เรียกว่า  “เซี่ยกวาน” หรือ “ต้าหลี่ หรือ ต้าหลี่ซื่อ”

เมืองเก่าต้าหลี่ ที่เห็นปัจจุบันเป็นมรดกของอาณาจักรน่านเจ้าที่รุ่งเรืองอยุ่ในสมัยเดียวกันกับราชวงศ์เหนือ-ใต้ในช่วงศตวรรษที่ 5 และ 6 ศูนย์กลางของยูนนานได้ย้ายจากคุนหมิงมาอยู่อาณาจักรทั้งหกของชนเผ่าไป๋ทางทิศตะวันตก เมื่อถึงราชวงศ์ถัง หน้าเผ่า “ผีลั่วเก๋อ” (พีล่อโก๊ะ ค.ศ. 697-748) ได้รวบรวมอาณาจักรทั้งหกไว้ด้วยกัน และสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรน่านเจ้า ที่แปลว่า “อาณาจักรใต้” ในช่วงค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองต้าหลี่เป็นราชธานี
ในอดีต เป็นที่ตั้งของอาณจักรน่านเจ้าและตาลีฟู ก่อนที่อาณาจักรน่านเจ้าจะก่อตั้งในปี ค.ศ. 738 บรรพบุรุษของกลุ่มชนได้มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ฮั่น โดยเฉพาะในสมัยจักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้ (ครองราชย์ ปีค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผู้สถาปนาเส้นทางสายไหม (silk road) ได้ส่งราชทูตของราชสำนักฮั่นตะวันตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้เดินทางผ่านมณฑลเสฉวนและยูนนาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางไปอาณาจักรเทียนจู่ (ชมพูทวีป อินเดีย) เปิดเส้นทางสู่ตะวันตกสายใต้ มีจุดแวะพักที่ต้าหลี่ ก่อนจะข้ามเขาไปยังพม่าและอินเดีย ต่อมาได้เรียกชื่อเส้นทางนี้ว่า “ฉาหม่ากู่เต้า” หรือ “เส้นทางโบราณขี้ม้าค้าใบชา” หรือ “เส้นทางแพรไหมสายตอนใต้”

รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
บรรยากาศเมืองต้าหลี่
บรรยากาศเมืองต้าหลี่
บรรยากาศเมืองต้าหลี่
บรรยากาศเมืองต้าหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
บรรยากาศเมืองต้าหลี่
บรรยากาศเมืองต้าหลี่
เจดีย์สามองค์
ทะเลสาบเอ่อไห่
เมืองต้าหลี่
เมืองต้าหลี่

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองต้าหลี่ สำหรับเส้นทางทัวร์แชงกรีล่า

เจดีย์หมู่ซานถ่า หรือเรียกกันว่า เจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุมากกว่า 1000 ปี สร้างในสมัยน่านเจ้า / ราชวงศ์ถัง  ตามตำนานคนในสมัยก่อนมีความเชื่อว่ามังกรเป็นต้นเหตุให้เมืองต้าหลี่น้ำท่วมเนื่องจากมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเชื่อว่ามังกรกลัวพระเจดีย์กับนกอินทรี จึงได้มีการสร้างพระเจดีย์นี้ขึ้นมา นับได้ว่าเจดีย์สามองค์ที่วัดฉงเซิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่  ล้อมรอบด้วยทิวเขาชางซานที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก ติดทะเลสาบเอ๋อไห่ที่กว้างสุดสายตา เปรียบเจดีย์เสมือนเป็นพู่กัน 3 ด้ามปักอยู่ตรงกลางระหว่างภูสูงและน้ำสวย องค์ประธานเจดีย์ชื่อว่า  เซียนสวินถ่า  มีความสูง 69 เมตร ทรงสี่เหลี่ยมมี 16 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป สร้างในราชวงศ์ถัง ยุคอาณาจักรน่านเจ้า (ประมาณปี ค.ศ. 824-839) ส่วนเจดีย์บริวารทั้ง 2 องค์ มีความสูง 43 เมตร เป็นเจดีย์ทรงกลวง 8 เหลี่ยม มี 10 ชั้น ภายนอกตกแต่งเป็นหอสูง มีมุม มีเสา เจดีย์บริวารสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง อาณาจักรต้าหลี่ หลังเจดีย์องค์ประธานประมาณ 200 ปี

เจดีย์สามองค์

ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์สามองค์  “เอ๋อ” แปลว่า “ใบหู” ส่วน “ไห่” แปลว่า “ทะเล” ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวประมาณ  40 กิโลเมตร และกว้าง 3-5 กิโลเมตร แล้วแต่ช่วง จุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าอยู่ทะเลสาบเอ๋อไห่ นั่นคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมอาคายา ที่สลักจากหินอ่อนต้าหลี่ สีขาวบริสุทธิ์ ประดิษฐานอยู่บนดอกบัวบนเกาะหนานเจา เอ๋อไห่ หากแสงแดดส่องในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  น้ำในทะเลสาบจะมีสีน้ำเงินอมเขียวเข้มจางต่างกันไปในแต่ละจุด ส่วนในช่วงอากาศหนาวผิวน้ำก็จะสะท้อนเงาเหลี่ยมยอดภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของทิวเขาชางซาน

เทือกเขาชางซาน ทอดตัวขนาบกับทะเลสาบเอ๋อไห่ ทางตะวันตก เทือกเขาชางซานเป็นหนึ่งในทิวเขารอบนอกของเทือกเขาหิมาลัยซีกตะวันออก มีความสูงตั้งแต่ 3,500-4,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยอดสูงที่สุด “หม่าหลง” ที่วัดได้ 4,122 เมตร จากระดับน้ำทะเล  มียอดเขารวมประมาณ 19 ยอดเขา

บรรยากาศการล่องทะเลสาบเอ๋อไห่

เมืองเก่าต้าหลี่  สภาพบ้านเมืองในเขตเมือเก่าต้าหลี่ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้เป็นตึกแบบโบราณสูงไม่เกิน 2 ชั้น ด้านหน้าประตูจะเป็นประตู้ไม้เฟี้ยมที่แกะสลักสวยงาม ริมถนนทางเดินจะมีก๊อกน้ำสาธารณะทำด้วยหินแกรนิตสลักเป็นหัวมังกรหรือหัวกิเลน หลังคาใช้กระเบื้องมุงแบบจีน เมืองเก่าแห่งนี้เมื่อดูโดยรอบแล้วเสมือนอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาชางซานทางด้านขวา และทะเลสาบเอ๋อไห่ทางด้านซ้าย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายสินค้าของที่ระลึกที่ทำจากหินอ่อนต้าหลี่ ผ้าบาติก ไข่ต้มใบชา เป็นต้น โรงแรมในต้าหลี่เขตเมืองเก่าจะดัดแปลงมาจากคฤหาสน์ของคหบดีชาวไป

รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
เจดีย์สามองค์
วัดใกล้เจดีย์สามองค์
ต้าหลี่
เจดีย์สามองค์
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
เจดีย์สามองค์
ทะเลสาบเอ่อไห่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
รูปตาหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
ทะเลสาบเอ่อไห่
ทะเลสาบเ่อ่อไห่
เจดีย์สามองค์ ต้าหลี่
เจดีย์สามองค์
เจดีย์สามองค์ ต้าหลี่
เจดีย์สามองค์
เืมืองโบราณต้าหลี่
วัดใกล้ๆ เจดีย์สามองค์
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่
เืมืองโบราณต้าหลี่

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เมืองต้าหลี่

พิพิธภัณฑ์ต้าหลี่ (ต้าหลี่ป๋ออู้กว่าน) เคยเป็นฐานบัญชาการของตู้เหวินซิ่วผู้นำชาวหุยก่อกบฏต่อต้านราชวงศ์ซิงในปี 1856-1873

วัดจงเหอ (จงเหอซื่อ) เป็นจุดชมเมืองต้าหลี่กับทะเลสาบเอ๋อไห่อีกมุมหนึ่ง ทางขึ้นจะชันมาก ส่วนใหญ่จะนั่งกระเช้าไฟฟ้า และที่วัดจงเหอมีเส้นทางเดินเท้าชมธรรมชาติ 11 กิโลเมตร
วัดกานทง (กานทงซื่อ) เป็นวัดสมัยน่านเจ้า เคยมีโบสถ์วิหารอยู่มากถึง 36 หลัง ปัจจุบันเหลือเพียงหลังเดียว ในละแวกนั้นจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่กลางลานกว้างติดถนนใหญ่
เซี่ยกวาน (เมืองต้าหลี่) มีพิพิธภัณฑ์เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋แห่งต้าหลี่ แถวๆท่าเรือเอ๋อไห่ สร้างในปี 1986 มีพื้นที่ประมาณ 3 เฮกตาร์ เป็นพิพิธภัณฑ์แบบสวน จุดเด่นอยู่ที่ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เครื่องสำริด โบราณวัตถุสมัยน่านเจ้า เป็นต้น

เขาจีจู๋ (จีจู๋ซาน/เขาตีไก่) สูงถึง 3,248 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ทางตอนเหนือของเมืองปินฉวน เป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา สมัยที่รุ่งเรืองมีวัดเยอะมากที่สุดในสมัยน่านเจ้า
โตรงธารนู่เจียง (นู่เจียงเสียกู่) เยื้องจากต้าหลี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ใกล้เขตแดนพม่า ยาว 320 กิโลเมตร ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “แหล่งชีววิทยาที่หลากหลายที่สุดของจีน” แม่น้ำนู่เจียงเป็นแม่น้ำทางด้านตะวันตกสุดของ “แม่น้ำสามสาย” (อีกสองสายคือหลานชางกับจินซา) ที่ทอดขนานกันเกิดเป็นหุบเขาลึก ขนาบด้วยสันเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำอยู่ในทิเบต
ถนนพม่า อดีตมีอยู่หลายสาย จากคุนหมิงผ่านลุ่ยลี่ไปพรมแดนพม่ายาว 832 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสายไหมของตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าจากซื่อชวนไปอินเดียกับอัฟกานิสถานเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ถนนสมัยใหม่รัฐบาลกั๋วหมินตั่งใช้แรงงาน 200,000 คน ตัดถนนจากคุนหมิงถึงพรมแดนพม่าเป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงในสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 2 (ปี 1931-1945) อังกฤษเองก็ตัดถนนในพม่าถึงลาเชี่ยวเพื่อเชื่อมเส้นทางเข้าด้วยกัน
เป่าซาน เลยเซี่ยวกวานมาทางตะวันตก 120 กิโลเมตร นั่งรถ 5 ชั่วโมง เป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางสายไหมสายใต้ของจีนมานานถึง 2,000 ปี แต่ก่อนชื่อ “หย่งชาง” มีแม่น้ำหลานชางทอดขวางก่อนถึงตัวเมือง 60 กิโลเมตร  บนเขามีเจดีย์และศาลเจ้าที่สร้างบูชาจูเก๋อเหลียง (ขงเบ้ง) ผู้มากปัญญาในสามก๊ก เมื่อออกนอกเมืองมาทางใต้ 3 กิโลเมตร จะมี “สุสานวีรบุรุษของชาติ (กว๋อซางมู่หยวน)” สร้างเพื่อรำลึกถึงทหานกั๋วหมินตั่งที่ล้มตายในการต่อสู้ชิงเถิงช่งกลับคืนมาจากญี่ปุ่น
เถิงช่ง อยู่บนความสูง 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล จากเป่าซานประมาณ 6 ชั่วโมง
เตี๋ยสุ่ยเหอ น้ำตกขนาด 30 เมตร ของแม่น้ำต้าอิ๋ง นอกจากนี้ยังมีภูเขาไฟถึง 97 ลูกที่บางลูกยังคุกรุ่นอยู่ น้ำพุร้อนธรรมชาติกว่า 80 บ่อ
เร่อไห่ บ่อน้ำพุร้อนที่มีสองบ่อสำหรับแช่ และอีกบ่อสำหรับต้มไข่ มีอุณหภูมิสูงกว่า 90 องศาเซลเซียส
สวนภูเขาไฟ (หั่วซานกงหยวน) มีจุดเด่นที่ “เขาต้าคง) ทางขึ้นเป็นบันไดตามแนวไหล่เขา ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังสามารถเดินไป “เขาเสี่ยวคงและเขาเฮยคง” ได้อีกด้วย
หมู่บ้านเหอซุ่นเซียง เป็นหนึ่งในสิบหมู่บ้านที่มีสวยงามที่สุดของเมืองจีน ห่างจากเถิงช่ง 6 กิโลเมตร ถนนปูด้วยก้อนกรวด สองข้างทางมีบ้านโบราณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพจีนใช้ที่นี่เป็นค่ายทหาร ตึกบัญชาการใหญ่ได้ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวการต่อสู้ขับไล่ญี่ปุ่นออกจากยุนนานเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ. 1944 โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ “อ้ายซื่อผี” นักปรัชญาที่มีชื่อของจีน เป็นติวเตอร์ให้กับเหมาเจ๋อตุง บ้านของเขาก็ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย
หมางซื่อ อยู่ทางทิศตะวันตกของคุนหมิง 500 กิโลเมตร นั่งรถจากเถิงช่ง 3 ชั่วโมง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองของเผ่าเต๋อหงไต และจิ้งผอ มีชาวฮั่นและเผ่าไตหรือจิ้งผอ(ชาวคะฉิ่นในพม่า) ส่วนใหญ่จะเรียกหลูซี แต่ชื่อสนามบินเรียก หมางซื่อ ที่นี่มีสองเมืองเช่นเดียวกับต้าหลี่ แต่ว่า เมืองเก่าและเมืองใหม่จะอยู่ติดกันไม่แยกจากกันเหมือนต้าหลี่
รุ่ยลี่ จากเถิงช่ง 6 ชั่วโมง จากหมางซื่อแค่เพียง 2 ชั่วโมง มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่กรุกระจกสีฟ้า มียอดแหลม และงานจำหลักลวดลายแบบนูนต่ำประดับบ้านไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยสังกะสีตามย่านตลาดสด

ตลาดค้าหยก (จูเป่าเจีย) เป็นตลาดค้าหยกที่คึกคักที่สุดในโลก ในเมืองมีจักรยานให้ปั่น ถนนสายตะวันออกของลุ่ยลี่ตัดตรงไป “หว่านติง” หมู่บ้านชายแดนที่เคยเป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงจากพม่ามาให้อังกฤษในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในปลายทศวรรษ 1930 เป็นที่ตั้งของ “เจี่ยเล่อจินถ่า หรือเจดีย์ทอง” ที่เก่าแก่กว่า 200 ปี สูง 40 เมตร ออกนอกเมืองมา 5 กิโลเมตร ไป “ห่านซ่าจ่วงซื่อ” เป็นอารามไม้ย่อส่วน ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง อีก 7 กิโลเมตร พบเจดีย์สีขาวตั้งอยู่บนไหล่เขา มองเห็นเขต”เล่ยจวงเซียง”ได้หมด เจดีย์”หนงอันจินยาถ่า หรือเจดีย์เป็ดทอง” ตั้งอยู่ระหว่างเมืองลุ่ยลี่กับด่านพรมแดน เป็นเจดีย์ทรงไทยและประดิษฐานพระพุทธรูปทอง

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน ข้อมูลและรูปประเทศจีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซินเจียง คานาสือ จางเจี้ยเจี้ย จิ่วจ้ายโกว กุ้ยหลิน ตงชวน หยวนหยาง

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม

XIAN-01-ZH : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน ZH )
วันเดินทาง : 11-16 เมษายน 2559 (เหลิอ 7 ที่) : ราคา 36,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

XIAN-02-FD : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน FD )
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 (เหลิอ 6 ที่) : ราคา 37,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ZGJ01-TG : ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา ถ้ำพญามังกร เขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง ล่องทะเลสาปเป่าฟ่งหู เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องแม่น้ำถั่วเจียง โชว์จิ้งจอกขาวกับคนหาฟื้น 6 วัน 5 คืน- ครบสูตร บินตรงฉางซาโดยสายการบินไทยสไมล์ New
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 : 30,900 บาท.... เปิดจองแล้ว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-8D7N-2 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วังแพะเขียว โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล 5 ร้าน)
วันเดินทาง :

ทัวร์แชงกรีล่า ตุลาคม  2555

SGL02TG : ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG + บิน MU จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 1 ไฟล์ท
วันเดินทาง :

ทัวร์สิบสองปันนา

JH002 : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า เมืองหล้า สัมวัฒนธรรมไทลื้อ เดินทางโดยเครื่องบิน Air Asia (FD)
วันเดินทาง :

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองสุดคุ้ม

BEI-SHANG-01 : ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองมหานครสุดคุ้ม หังโจว นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน พระราชวังต้องห้ามกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน นั่งรถไฟแม่เหล็ก หอไข่มุก ล่องทะเลสาบซีหู พิเศษ บุฟเฟ่ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR ฯลฯ 7 วัน 5 คืน ปักกิ่ง 2 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน (บิน TG เข้าทางปักกิ่ง / ออกทางเซี่ยงไฮ้)
วันเดินทาง :

ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว สงกรานต์ เมษายน 2555

CC01 : ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ น้ำตกหุบผาสวรรค์ สุ้ยหนิง วัดกว่างเต๋อ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลักอายุกว่า 1,100 ปี เมืองต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง โดย FD
วันเดินทาง : ราคา 33,900 บาท
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-6D5N : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 6 วัน 5 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-002 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 7 วัน 6 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา-จางเจียเจี้ย-อู่หลง-ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน โดย CZ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงโป เกาะผู่โถวซาน

SHANG-02 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หาดว่ายทัน ขึ้นหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดเถาเป่า 
ผู่โถวซาน เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หังโจวไนท์โชว์
อู๋ซี พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ตำหนักฝานกง นานกิง ช้อปปิ้งย่านฟูจื่อเมี่ยว อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 

วันเดินทาง :


ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย

DCYY01 : ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG New
วันเดินทาง : รับเฉพาะกรุ๊ปถ่ายรูป ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

BEI01 : ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง อุทยานอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สุสาน 13 กษัตริย์ สนามกีฬาโอลิมปิก โรงละครแห่งชาติ CCTV เซี่ยนเหมิน ตลาดรัสเซีย ถนนซีตัน นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ 5วัน 4 คืน New
วันเดินทาง : รับกรุ๊ปเหมา 10-15 ท่านขึ้นไป / มาเป็นหมู่คณะกรุณาสอบถาม

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-01-PG : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG บินตรงกุ้ยหลิน โดย บางกอกแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :

 

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-02-KQ : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว กวางเจา นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG โดย เคนย่าแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :ท่านละ 18,900 บาท

ทัวร์อู่ฮั่น

WHXI-01 : ทัวร์อู่ฮั่น ซีอาน หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน บ้านขงเบ้ง ภูเขาบู๊ตึ้ง วัดลามะ สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์ราชวงศ์ถัง 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

YANGSI01 : ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง อี๋ชาง - ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CZ New
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง โดยการบินไทย

SG8D7N : เต๋อชิง - แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าหลี่ ลี่เจียง วัดตงจู๋หลิน ภูเขาหิมะไป๋หม่าง เจดีย์สิบสามองค์ ขี่ม้าไปชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง วัดเฟยไหล โดยการบินไทย TG + บิน MU คุนหมิง-ต้าลี่ // จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 2 ไฟล์ท 7 วัน 6 คืน
วันเดินทาง :

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>