ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลและรูปเมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ฯลฯ
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก
อุทยานน้ำหยก
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
อุทยานน้ำหยก
อุทยานน้ำหยก
สระมังกรดำ
สระมังกรดำ
นั่งรถชมเมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
สระมังกรดำ
สระมังกรดำ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ

เมืองลี่เจียง

อยู่ห่างจากต้าหลี่ 160 กิโลเมตร มีความสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตัวเมืองตั้งอยู่เชิงเขาอวี้หลง รอยต่อที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ กับที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงเหนือ เชื่อมกับที่ราบริมฝั่งแม่น้ำจินซาเจียง ทำให้มีความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูเขาสูง ธารน้ำแข็ง ที่ราบระหว่างภูเขา หุบโตรกผาอันสูงชัน และที่ราบขั้นบันได มีความแตกต่างในเรื่องของความสูงของภูมิประเทศ ประมาณ 4,545 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่ 5,596 เมตร จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,051 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้วยลักษณะความแตกต่างของภูมิประเทศนี้จึงทำให้ลี่เจียงมีความหลากหลายทางธรรมชาติ แบ่งออกเป็นสองเขต โดยมีเขาสิงโตเป็นเส้นแบ่งเขต เมืองใหม่ลี่เจียง ได้ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษ 1950 เป็นเมืองสมัยใหม่ ตึกกรุกระจกสีชา มุงหลังด้วยกระเบื้องสีทึมๆ ส่วนเขตเมืองเก่าลี่เจียง เป็นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเขตเมืองใหม่โดยสิ้นเชิง เคยเป็นที่พักกองคาราวานระหว่างไปทิเบต ในปี 1253 กุบไลข่านได้เดินทัพผ่านมาและได้ตั้งชื่อว่า “ลี่เจียง (แม่น้ำสวย)” พร้อมกับนำดนตรีของจีนมาเผยแพร่ให้เผ่านาซี ในยุคราชวงศ์หมิงจึงเป็นยุคทองทางวัฒนธรรมของลี่เจียง เมื่อตระกูลมู่นำพุทธศาสนาแบบทิเบตเข้ามาและได้สร้างวัดขึ้นบนเขาหลายแห่ง แต่ลี่เจียงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและอยากมาคือเมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยน ที่แปลว่า หินฝนหมึก) เพราะเวลามองจากบนเขาจะเป็นหลังคาสีเดียวกับหินชนวน ชนพื้นเมืองของเมืองลี่เจียงคือเผ่านาซี ที่แยกย่อยมาจากเผ่าเชียงในทิเบต ยกย่องสตรีเป็นใหญ่ สตรีมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ทั้งการค้า การถือครองที่ดินและการเลี้ยงดูบุตร ส่วนผู้ชายจะมีหน้าที่ทำสวน เลี้ยงม้า และเล่นดนตรี ชาวเผ่านาซีจะนับถือพ่อมดหมอผีแบบทิเบต มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง รวมถึงศิลปะการดนตรีอีกด้วย

ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
Clip Video ภูเขาหิมะมังกรหยก

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองลี่เจียง สำหรับเส้นทางทัวร์แชงกรีล่า

ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเสวี่ยซาน ประกอบด้วยยอดเขา 13 ยอด เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลี่เจียง ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงถึง 5,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล และมีคนปีนขึ้นไปครั้งแรกเมื่อปี 1963

เมืองเก่าลี่เจียง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตั้งขึ้นในปลายราชวงศ์ซ่งใต้ ต้นราชวงศ์หยวน ที่ชาวมองโกลได้ขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองจีน (ในช่วงราวปี ค.ศ.1180-1250) ผู้ปกครองเดิมถู่ซือ ได้ย้ายจากเมืองเก่าที่ไป๋ซา มาเนินเขาสิงโตและได้สร้างเมืองใหม่ที่เรียกว่า “ต้าเย่อฉั่ง”

จัตุรัสอวี้เหอ (อวี้เหอก๋วงฉ่าง) อยู่ตอนบนของเขตเมืองเก่า มีระหัดวิดน้ำอันใหญ่ตั้งอยู่กลางลาน มีลายมือของประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินว่า “เมืองเก่าลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม”

คฤหาสน์ตระกูลมู่ (มู่ฝู่) เป็นคฤหาสน์แบบหมิง สร้างเพื่อรำลึกถึงตระกูลมู่ที่เป็นตระกูลเจ้าเมืองผู้ปกครองลี่เจียงในสมัยหยวน หมิงและชิง ตั้งแต่ปี 1254-1723 ลักษณะเป็นตึกขนาดใหญ่หกหลัง มีกำแพงล้อมรอบ สร้างหลังแผ่นดินไหวในปี 1996 โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก มีจุดเด่นอยู่ที่ประตูทางเข้าที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ กว้าง 9 เมตร สูง 18 เมตร สลักคำจารึกไว้ 2 คำว่า “จงอี้ (ซื่อสัตย์ คุณธรรม)” สถาปัตยกรรมเลียนแบบพระราชวังเก่าโบราณกู่กงที่กรุงปักกิ่ง

หู่เที่ยวเสีย / โตรกธารเสือเผ่น แม่น้ำจินซา (ต้นน้ำฉางเจียง) โถมแทรกกลางระกว่างเขาอวี้หลงกับเขาฮาปา เกิดเป็นโตรกยาว 4,000 เมตร หู่เที่ยวได้มาจากตำนานที่ว่า มีเสือตัวหนึ่งกระโดดข้ามโตรกธารแคบๆหนีนายพรานไปได้ จุดนี้ง่ายที่สุดอยู่ที่เฉียวโถว ห่างจากลี่เจียง 100 กิโลเมตร เป็นจุดรวมแม่น้ำเสี่ยวจงเตี้ยนบรรจบกับแม่น้ำจินซา อีกตำนานจะเป็นเรื่องราวของการหนีการแต่งงานของหญิงสาว

สือกู่ ออกจากลี่เจียงไปทางตะวันตก 40 กิโลเมตร สือกู่หรือ กลองหิน ที่เป็นแท่งหินอ่อนทรงกระบอกจารึกเรื่องราวทัพน่าซีกับฮั่นช่วยกันขับไล่กองทัพทิเบตในปี 1548  ที่น่าสนใจในสือกู่ คือ สะพานแขวนที่สร้างในสมัยชิง ยาว 50 เมตร สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำชงเจียงเหอที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำจินซา เมื่อครั้งกองคาราวานค้าช้าได้เดินทางมาชมโค้งแรกของแม่น้ำจินซา วกไปทางซ้ายแล้วโค้งแบบหักศอกตีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 120 กิโลเมตร ก่อนวกลงใต้กลายเป็นบ่วงยักษ์ล้อมลี่เจียงไว้ จากนั้นค่อยวกไปทางเหนือไหลออกทางทะเลจีนตะวันออก สองฝั่งสะพานมีซุ้มประตูหลังคาทรงจีน เขียนชื่อสะพานว่า “เถี่ยหงเฉียว” แปลว่า “สะพานเหล็กข้ามสายรุ้ง”

โชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับจางอวี้โมว

โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
Clip Video โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
โชว์ Impression Lijiang
Clip Video โชว์ Impression Lijiang
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองเก่าลี่เจียง

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เมืองลี่เจียง

วัดเทพมังกร (หลงเสินซื่อ) อยู่กลางทางหออู่เฟิ่งไปเขาช้าง (เซี่ยงซาน) เป็นอาคารชั้นเดียว โอ่โถง เดินสบาย และมีลานวัดเล็กๆที่ใช้เป็นระเบียงทางเดิน ยังมีสะพานโค้งทอดข้ามสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของ หอโอบจันทร์ เป็นหอหินอ่อนสีขาว ออกจากสวนมาทางประตูหลัง สถาบันวิจัยวัฒนธรรมตงปา (ตงปาเหวินหัว เหยนจิวซื่อ) เป็นชื่อเรียกลัทธินับถือผีสางนางไม้และหมอผีของชาวน่าซี ก่อนหลอมรวมกับพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า ภายในจัดแสดงเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่หมอผีใช้ในการประกอบพิธี ภาพม้วนและบันทึกที่เขียนด้วยอักษรภาพของชาวน่าซี มีการบันทึกเรื่องราวความเชื่อทางศาสนา การสร้างโลก ปฏิทิน สภาพทางภูมิศาสตร์ วรรณคดี และประวัติศาสตร์มากกว่า 20,000 เล่ม

วังต้าเป่าจี ในเขตเมืองไป๋ซา อดีตศูนย์กลางเผ่าน่าซีห่างไปทางเหนือของเมืองต้าหยันประมาณ 5 กิโลเมตร วังต้าเป่าจี หมายถึง วังมหาสมบัติ สร้างในราวปีค.ศ. 1510สมัยราชวงศ์หมิง มหาสมบัติที่น่าสนใจมีสองสิ่งคือ

  1. ศิลปะการเข้าไม้ของหลังคาแบบใช้ไม้ขัดกันโดยไม่ใช้ตะปูตอก เรียกว่า “ศิลปะแบบโต๊วก่ง”  คล้ายขั้นบันได ทั้งสี่ด้าน คุณสมบัติโดดเด่นคือสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ บนยอดหลังคาด้านในยังมีเครื่องหมายของแต่ละนิกาย เช่น ตรงกลางหลังคาเป็นรูปแผนภูมิ 8 ทิศ “ปา-กว้อ ลัทธิเต๋า” โดยรอบจารึกอักขระทิเบตเป็นบทสวดมนต์ของพระลามะ ผสานอยู่ในกลีบดอกบัวสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
  2. ภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนัง ที่มีขนาดถึง 18.29 ตารางเมตร เป็นภาพพระศากยมุนีกำลังเทศน์สั่งสอนเหล่าสานุศิษย์ ด้านบนเป็นพระลามะทิเบต ตอนกลางเป็นนักพรตลัทธิเต๋า ตอนล่างเป็นอัครสาวก องค์พระศากยมุนีเป็นศิลปะพุทธมหายาน ครึ่งหนึ่งสวมจีวรแขนยาวแบบพระลามะ อีกครึ่งสวมจีวรเปิดแขนแบบมหายาน

เมืองไป๋ซา เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมทางดนตรีของเผ่าน่าซีด้วยคือ “ไป๋ซาซี่เย่ว” เป็นดนตรีท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และยังได้รับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีแบบ “ต้าจิง” ของราชสำนักถังที่มาเผยแพร่สมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง ที่สำคัญดนตรีของที่นี่ยังได้รวบรวมความเก่าแก่ในด้าน เครื่องดนตรีเก่า บางชิ้นอายุกว่า 100 ปี วัฒนธรรมเก่า รวมเอา 4 วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน คือ ฮั่น มองโกล เต๋า และหรู่(ขงจื้อ) ผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมของไป๋ซาและต้งจิง เพลงเก่า บางเพลงมีอายุกว่า 1,200 ปี และสุดท้าย นักร้องเก่า อายุเฉลี่ย 60-70 ปี เล่นดนตรีด้วยจิตวิญญาณ

วัดเหวินฟง อยู่กลางสวนผลไม้และป่าเขา มีต้นไม้ใหญ่และน้ำจากบ่อน้ำพุ ภาพจิตรกรรมเป็นภาพที่บูรณะใหม่

วัดเขาหยก (อวี้เฟิงซื่อ) อยู่กลางป่าสนเหนือหมู่บ้านไป๋ซา ห่างจากตัวเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ 11 กิโลเมตร ตัววัดสร้างบนไหล่เขา ลดหลั่นลงมาตามลำดับ โดดเด่นด้วยบานประตูไม้แกะสลัก ภาพจิตรกรรมบูรณะใหม่ ลานวัดทางเดินปูแผ่นหินเชื่อมถึงกัน หอพระด้านบนสร้างล้อมต้นคาเมลเลีย 20,000 ดอกเอาไว้ สร้างโดยพระลามะ ทิเบต ปลายรัชสมัยจักรพรรดิราชวงศ์ชิง จุดเด่นคือการมาชมต้นชาภูเขาหมื่นดอกอายุกว่า 500 ปี ดอกสีชมพูแดงสดมีสองพันธุ์เกี่ยวกันอยู่ ต้นหนึ่งออกดอกมี 9 เกสร 18 กลีบดอก อีกต้นออกดอก 1 เกสร 9 กลีบ มีอีกชื่อว่า “ต้นคู่สมรัก” ถ้าคู่ใดมาถ่ายภาพคู่จะได้ครองรักตลอดไป จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

วัดผูจี่ อยู่นอกเมืองมาทางตะวันตกเฉียงเหนือ 5 กิโลเมตร ทางขึ้นคดเคี้ยวมาก ภายในมีต้นแอปเปิ้ลใหญ่สองต้นกับรูปปั้นเทพเจ้าในพุทธศาสนาแบบทิเบต

อุทยานน้ำหยก
อุทยานน้ำหยก
อุทยานน้ำหยก
อุทยานน้ำหยก

โตรกเสือกระโจน เป็นหุบโตรกเขาที่ลึกที่สุดในโลก วัดจากระดับผิวน้ำจินซาเจียงได้ 1,810 เมตร ไปถึงยอดเขาซานจือโต่วที่ทอดตัวอยู่ด้านเทือกเขายวี่หลงที่ระดับ 5,596 เมตร โตรกเสือกระโจนแบ่งเป็นสามช่วง ยาวรวม 29 กิโลเมตร เป็นแก่งน้ำเชี่ยว 18 แก่ง และ 3 น้ำตก ช่วงที่แคบที่สุดกว้างเพียง 30 เมตร จุดสัญลักษณ์ของโตรกนี้คือ ก้อนหินขนาดใหญ่ที่กว้าง 5 เมตร ขวางกลางลำน้ำในช่วงโตรกตอนล่าง เชื่อว่าเคยมีเสือกระโจนข้ามมาจากฝั่งเทือกเขายวี่หลง และมาหย่อนพักเท้าลงบนหินก้อนนี้ก่อนที่จะกระโจนไปอีกครั้งเพื่อข้ามฝั่งไปเทือกเขาอาป้า จึงเรียกหินเสือกระโจน มีการทำบันไดหินเป็นขั้นๆให้คนเดินลงไปมากกว่า 200 ขั้น

หุบเขาโตรกเสือกระโจน
หุบเขาโตรกเสือกระโจน
หุบเขาโตรกเสือกระโจน
หุบเขาโตรกเสือกระโจน

สระมังกรดำ (เฮยหลงถานกงหยวน) มีต้นหลิวกับเชสนัตอยู่ริมทาง รอบบึงน้ำเล็กๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแห่ง เด่นที่สุด ก็คือ หออู่เฟิ่ง (อู่เฟิ่งโหลว) สร้างในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอกเมืองลี่เจียงไว้เมื่อ 30 ปีก่อน ชื่ออู่เฟิ่ง (ห้าหงส์) ได้มาจากชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทั้งแปดจุด ในแต่ละชั้นซึ่งมีอยู่สามชั้น ไม่ว่ามองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้าตัวเท่านั้น ในหอมีรูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามเผ่าน่าซี

สระมังกรดำ
สระมังกรดำ

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่า แม่นน้ำทรายทอง ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร อีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของทั้งขงเบ้ง กุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึก และเหมาเจ๋อตงเดินทัพทางไกล โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋งห่างจากเมืองเก่าลี่เจียง 53 กิโลเมตร เกิดจากแม่น้ำแยงซี (หรือที่คนจีนเรียกว่าแม่น้ำฉางเจียง) ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งแม่น้ำที่สวยงาม จุดที่ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงคือที่หมู่บ้านสือกู่ จากจุดที่จอดรถต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกราว 15 นาที เราจะได้เห็นโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงในมุมสูงดังเช่นในรูปค่ะ

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านสือกู่ ที่ตั้งของจุดชมวิวโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน ข้อมูลและรูปประเทศจีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซินเจียง คานาสือ จางเจี้ยเจี้ย จิ่วจ้ายโกว กุ้ยหลิน ตงชวน หยวนหยาง

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม

XIAN-01-ZH : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน ZH )
วันเดินทาง : 11-16 เมษายน 2559 (เหลิอ 7 ที่) : ราคา 36,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

XIAN-02-FD : ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี วัดเส้าหลิน โชว์กังฟู โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 5 คืน (พิเศษบินตรง ซีอาน FD )
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 (เหลิอ 6 ที่) : ราคา 37,900 บาท..... เปิดจองแล้ว (ขนาดกรุ๊ป 15-20 ท่าน/ กรุ๊ป)

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ZGJ01-TG : ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา ถ้ำพญามังกร เขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง ล่องทะเลสาปเป่าฟ่งหู เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องแม่น้ำถั่วเจียง โชว์จิ้งจอกขาวกับคนหาฟื้น 6 วัน 5 คืน- ครบสูตร บินตรงฉางซาโดยสายการบินไทยสไมล์ New
วันเดินทาง : 13-18 เมษายน 2559 : 30,900 บาท.... เปิดจองแล้ว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-8D7N-2 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า วังแพะเขียว โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล 5 ร้าน)
วันเดินทาง :

ทัวร์แชงกรีล่า ตุลาคม  2555

SGL02TG : ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG + บิน MU จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 1 ไฟล์ท
วันเดินทาง :

ทัวร์สิบสองปันนา

JH002 : ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง กาหลั่นป้า เมืองหล้า สัมวัฒนธรรมไทลื้อ เดินทางโดยเครื่องบิน Air Asia (FD)
วันเดินทาง :

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองสุดคุ้ม

BEI-SHANG-01 : ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองมหานครสุดคุ้ม หังโจว นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน พระราชวังต้องห้ามกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน นั่งรถไฟแม่เหล็ก หอไข่มุก ล่องทะเลสาบซีหู พิเศษ บุฟเฟ่ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR ฯลฯ 7 วัน 5 คืน ปักกิ่ง 2 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน (บิน TG เข้าทางปักกิ่ง / ออกทางเซี่ยงไฮ้)
วันเดินทาง :

ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว สงกรานต์ เมษายน 2555

CC01 : ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ น้ำตกหุบผาสวรรค์ สุ้ยหนิง วัดกว่างเต๋อ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลักอายุกว่า 1,100 ปี เมืองต้าจู๋ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง โดย FD
วันเดินทาง : ราคา 33,900 บาท
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-6D5N : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 6 วัน 5 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

CTU-002 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 7 วัน 6 คืน (รวมรถเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเราที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว + ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล)
วันเดินทาง :

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย กวางเจา-จางเจียเจี้ย-อู่หลง-ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน โดย CZ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงโป เกาะผู่โถวซาน

SHANG-02 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หาดว่ายทัน ขึ้นหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดเถาเป่า 
ผู่โถวซาน เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หังโจวไนท์โชว์
อู๋ซี พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ตำหนักฝานกง นานกิง ช้อปปิ้งย่านฟูจื่อเมี่ยว อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว 

วันเดินทาง :


ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย

DCYY01 : ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG New
วันเดินทาง : รับเฉพาะกรุ๊ปถ่ายรูป ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

BEI01 : ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง อุทยานอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สุสาน 13 กษัตริย์ สนามกีฬาโอลิมปิก โรงละครแห่งชาติ CCTV เซี่ยนเหมิน ตลาดรัสเซีย ถนนซีตัน นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ 5วัน 4 คืน New
วันเดินทาง : รับกรุ๊ปเหมา 10-15 ท่านขึ้นไป / มาเป็นหมู่คณะกรุณาสอบถาม

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-01-PG : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG บินตรงกุ้ยหลิน โดย บางกอกแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :

 

ทัวร์กุ้ยหลิน 2556

GL-02-KQ : ทัวรกุ้ยหลิน หยางซั่ว กวางเจา นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ถ้ำเทียนกง ล่องแม่น้ำหลีเจียงวาล ถ้ำเงิน เมืองลับแล เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องเรือชมเขางวงช้าง หมู่บ้านชาวจ้วง นาขั้นบันไดจิงเชอ โชว์ DREAMLIKE LIJIANG โดย เคนย่าแอร์เวย์ New
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :ท่านละ 18,900 บาท

ทัวร์อู่ฮั่น

WHXI-01 : ทัวร์อู่ฮั่น ซีอาน หอนกกระเรียนเหลือง วัดกุยหยวน บ้านขงเบ้ง ภูเขาบู๊ตึ้ง วัดลามะ สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์ราชวงศ์ถัง 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

YANGSI01 : ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง อี๋ชาง - ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CZ New
วันเดินทาง : เร็วๆ นี้

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง โดยการบินไทย

SG8D7N : เต๋อชิง - แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าหลี่ ลี่เจียง วัดตงจู๋หลิน ภูเขาหิมะไป๋หม่าง เจดีย์สิบสามองค์ ขี่ม้าไปชมธารน้ำแข็งหมิงหย่ง วัดเฟยไหล โดยการบินไทย TG + บิน MU คุนหมิง-ต้าลี่ // จงเตี้ยน-คุนหมิง ภายใน 2 ไฟล์ท 7 วัน 6 คืน
วันเดินทาง :

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>