ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลดาร์จีลลิ่ง (Dargeeling) / ไร่ชา / วัด Gloom / ศูนย์หัตถรรมที่ดาร์จีลลิ่ง เส้นทางทัวร์สิกขิม อินเดีย
แม่น้ำสองสีก่อนเข้าดาร์จีลลิ่ง
วัดญี่ปุ่น เจดีย์สันติภาพที่ดาร์จีลลิ่ง
หุบเขายุมถัง เมืองลาชุง
เมืองดาร์จีลลิ่ง
แม่น้ำสองสี
วัดญี่ปุ่น
เจดีย์สันติภาพ
หุบเขายุมถัง
ไร่ชาดาร์จีลลิ่ง
วัดกูม
หุบเขายุมถัง เมืองลาชุง
ยอดเขาคันเชงฌ็องกา
ไร่ชาดาร์จีลลิ่ง
วัดกูม
ศูนย์ช่่วยเหลือชาวทิเบต
ยอดเขาคันเชงฌ็องกา
หุบเขายุมถัง เมืองลาชุง
หุบเขายุมถัง เมืองลาชุง
หุบเขายุมถัง เมืองลาชุง
หุบเขายุมถัง เมืองลาชุง
Memorial War
รถไฟทอยเทรน
วัดกูม
จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์

เมืองดาร์จีลลิง (Darjeeling) “ราชินีแห่งขุนเขา” ขึ้นชื่อเรื่องชา เป็นแหล่งผลิตชาที่ดีแห่งหนึ่งในโลกเลย นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟสาย ดาร์จีลลิงหิมาลายันเรลเวย์ (Darjeeling Himalayan Railway) ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลกอีกด้วย ตั้งอยู่บนความสูง 2,134 เมตร  ดาร์จิลลิ่ง มาจากภาษาทิเบตคำว่า ดอร์เจลิ่ง   คำว่า ดอร์เจ คือ สายฟ้า ส่วน ลิง คือสถานที่ รวมแล้วหมายถึง ดินแดนแห่งสายฟ้า

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ดาร์จีลลิ่งที่เมื่อเดินทา่งมาดาร์จีลลิ่งแล้วไม่ควรพลาดคะ

 • วัดกูม (Ghoom monastery) : ตั้งอยู่ห่างจากดาร์จีลลิ่งประมาณ 8 กิโลเมตร ชื่อเต็มของวัดว่า Yiga Choeling Ghoom Old Monastery) สร้า้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1875 ถือเป็นวัดดังวัดหนึ่งในดาร์จีลลิ่ง วัดนี้เป็นโรงเรียนสอนพระลามะด้วยนะคะ ภายในมีพระอริยะเมตรตรัยสูง ประมาณ 15 ฟุต
 • ไร่ชาดาร์จีลลิ่ง : ดาร์จีิลลิ่งมีภาพภูมิประเทศและภูมิิอากาศเหมาะกับการปลูกชา จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชารสชาติดีเมืองหนึ่งในโลกคะ ไร่ชาที่มีชื่อเสียงคือไร่ชาแฮปปี้วัลเล่ย์ (Happy Valley) อยู่ห่างจากย่านชอร์กบาซาร์ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยชาของที่นี้เป็นชาที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ระดับโลก ภายในไร่ชาเราจะได้เห็นกระบวนการผลิตชาและเลือกซื้อชาได้คะ
 • ศูนย์หัตถกรรมชาวทิเบตที่ดาร์จีลลิ่ง : เป็นศูนย์หัตถกรรมสำหรับสร้างอาชีพให้กับชาวทิเบตที่อพยพมาอยู่ที่ดาร์จีลลิ่ง โดยงานส่วนใหญ่จะเป็นงานทอผ้าต่างๆ ทอพรม งานปัก เป็นต้น
 • นั่งรถไฟ Toy Train ชมเมืองดาร์จีลลิ่ง : รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชม อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง องค์การยูเนสโกยังได้ประกาศให้ทางรถไฟสายดาร์จีลลิ่งหิมาลายันเรลเวย์เส้นนี้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
 • จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ : เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยยามเช้า ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองดาร์จีลลิ่งที่ระดับ 2590 เมตรจากระดับทะเล จึงเหมาะแก่การชมวิวหากฟ้าเปิดเราจะได้เห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกคะ การเดินทางมายังจุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ต้องมาแต่เช้าตรู่มากๆ หากมาสายอาจจะไม่มีที่จอดเราทำให้เราต้องเดินทางขึ้นต่อคะ
 • บาตาเซียลูป(Batasia Loop) และ War Memorial : บาตาเซียลูปเป็นรางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็นวง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม สรา้งขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดเลี้ยวกลับสำหรับรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จีลลิ่ง ส่วน Memorail War สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบาตาเซียลูป อนุเสาวรีย์นี้มีลักษณะเป็นสามเหลี่้ยม มีความสูง 30 ฟุต บริเวณรอบๆ อนุเสาวรีย์ปลูกประดับประดาด้วยไม้ดอกไม้ประดับคะ
 • เจดีย์สันติภาพญี่ปุ่น (Japanese Peace Pagoda) : ตั้งอยู่บนถนน AJC Bose ในบริเวณนี้จะมีวัดพุทธนิปปอนซังเมียวโฮจิ อยู่ด้านหน้า ภายในตึกจะมีประวัติืศา่สตร์การสร้างวัดและห้องสำหรับทำพิธีสวดมนต์ มีพระพุทธรูปทองคำอยู่ภายใน และถัดไปจะเป็นเจดีย์สันติภาพญี่ปุ่น ซึ่งองค์กรพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นนิปปอนซังเมียวโฮจิ เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงสงครามปรมาณูที่สหรัฐทำลายเมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1945 ในเจดีย์มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ทั้ง 4 ด้านและมีภาพแกะสลักหินเรื่องราวต่างๆ ของพระพุทธเจ้าด้วยคะ
 • สวนสัตว์ Himalayan Zoological Park : สวนสัตว์เปิดให้ชม 08.30 - 16.00 น. เป็นสวนสัตว์ที่แสดงสัตว์ที่หายาก และเป็นสัตว์ในแถบตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ตัวอย่างสัตว์ที่น่าสนใจในสวนสัตว์ได้แก่
  • เสือไซบีเรียน (Siberian Tigers)ซึ่งเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
  • แพนด้าแดง (Red panda) พบได้ตามเทือกเขาหิมาลัย หรือ ตามภูเขาสูงที่อินเดีย เนปาล ภูฏาน จีน อาจพบที่ลาวและพม่าด้วย เป็นสัตว์คุ้มครองในประเทศจีนและเนปาล มีจมูกสั้นและแหลม ตาเล็ก หูตั้ง มีลายที่ใบหน้าเหมือนสวมหน้ากาก ขนยาวหนา สีน้ำตาลแดง
  • หมาป่าทิเบต (Tibetan Wolf) พบตอนกลางของจีน ตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ทิเบต และเทือกเขาหิมาลัย
  • เสือดาวหิมะ (Snow Leopard)
 • พิพิธภัณฑ์การปีนเขา (Mountaineering Museum) : สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 หลังจาก Sir Edmund Hillary จากนิวซีแลนด์ และ Tenzing Norgay ชาวซาปาจากดาร์จีลลิ่ง ได้ปีนขึ้นยอดเอเวอร์เรสได้สำเร็จ ข้างในจะมีประวัติการปีนเขา การตั้งแคมป์บนที่สูง เวลาเปิดปิดก็ 08.30-16.30 น. ปิดวันพฤหัสบดี คะ

ข้อมูลจาก

 • หนังสือ เที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยสิกขิม ปี พ.ศ. 2550 โดยหญิงเหล็กและนายเอเวอร์เรสต์
 • เว็บ wikipidia
วัดกูม
วัดกูม
วัดกูม
วัดกูม
วัดกูม
วัดกูม
วัดกูม
วัดกูม
เจดีย์สันติภาพ ที่ดาร์จีลลิ่ง
เจดีย์สันติภาพ ที่ดาร์จีลลิ่ง
เจดีย์สันติภาพ ที่ดาร์จีลลิ่ง
เจดีย์สันติภาพ ที่ดาร์จีลลิ่ง
เจดีย์สันติภาพ
ข้อมูลที่รอบเจดีย์
พระพุทธรูปที่เจดีย์
ภาพแกะสลักที่เจดีย์
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ศูนย์หัตถกรรมทิเบต
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชาที่ดาร์จีลลิ่ง
คลิปวีดีโอ วัดกูม เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
คลิปวีดีโอ แม่น้ำสองสี เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
คลิปวีดีโอ ศูนย์หัตถกรรมช่วยเหลือชาวทิเบต ที่ เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
คลิปวีดีโอ วัดญี่ปุ่นและเจดีย์สันติภาพ ที่ เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
คลิปวีดีโอ ไร่ชาดาร์จีลลิ่ง ที่ เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
แม่น้ำสองสี ดาร์จีลลิ่ง
แม่น้ำสองสี ดาร์จีลลิ่ง
วัดกูม เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
วัดกูม เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
ไร่ชาดาร์จีลลิ่ง
ไร่ชา์ดาร์จีลลิ่ง
จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์
จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ เมืองดาร์จีลลิ่ง
วิวจากจุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ เห็นยอดเขาคันเชงฌ็องก้า
วิวจากจุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์ เห็นยอดเขาคันเชงฌ็องก้า
รถไฟ Toy Train
รถไฟ Toy Train เมืองดาร์จีลลิ่ง
พิพิธภัณฑ์รถไฟหิมาลายันเรลเวย์
พิพิธภัณฑ์รถไฟหิมาลายันเรลเวย์ เมืองดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
บาตาเซียลูป และ Memorial War
บาตาเซียลูป และ Memorial War เมือง ดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
เจดีย์สันติภาพที่ดาร์จีลลิ่ง
เจดีย์สันติภาพ เมือง ดาร์จีลลิ่ง อินเดีย
โรงแรมที่เมืองดาร์จีลลิ่ง
โรงแรม เมือง ดาร์จีลลิ่ง อินเดีย

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลและรูปสิกขิม,ทัวร์สิกขิม,ดาร์จีลลิ่ง,ข้อมูลและรูปดาร์จีลลิ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยวสิกขิม และ ดาร์จีลลิ่ง - มี Clip Video
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>