ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศตุรกี
ข้อมูลทั่วไปประเทศตุรกี ประวัติศาสตร์ ประชากร วัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ
รูปตุรกี

TK-8D6N : ทัวร์ตุรกี Hight Light 8 วัน 6 คืน บินตรงโดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ + บินภายใน 1 ไฟล์ท + พัก 4 ดาว....Promotion 38,900 บาท
วันเดินทาง : 16-23 ก.ค. / 07-14 ส.ค. / 12-19 ส.ค. (เต็ม)/ 03-10 ก.ย. / 10-17 ก.ย. / 17-24 ก.ย. / 24ก.ย.-31ต.ค. : 38,800 บาท

รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกี
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั
รูปตุรกีั

ข้อมูลเบื้องต้นของตุรกี

 • พื้นที่ : 780,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือเอเซีย และยุโรป ส่วนที่อยู่ในเอเซีย 97% เรียกว่า อนาโตเลีย (Anatolia) ภาษาตุรกี เรียกว่า อนาโดหลุ (Anadolu)  และ 3% อยู่ในยุโรป เรียกว่า เทรซ (Thrace) พรมแดนด้านยุโรปติดกับกร๊ซ และบัลแกเรีย ด้านเอเซียติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน อิหร่าน อิรัก และซีเรีย มีทะเล้อม 3 ด้าน คือ ทะเลดำทางทิศเหนือ เมดิเตอร์เรเนียนทางทิศใต้ และทะเลอีเจียนทางทิศตะวันตก
 • เมืองหลวง : อังการา (Ankara)
 • จุดสูงสุด : บุยุค อากูรีดากุย (ภูเขาอารารัต) 5,000 เมตร
 • ภาษา : ตุรกี หรือ ภาษาเตอร์กิชเปแ็นภาษาราชการ แต่อาจมีการใช้ภาษาอาหรับ และภาษาเคิร์ดผสมผสานกันไป
 • ศาสนา : 99% นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ อีก 1% นับถือนิกายออร์โธดอกซ์ นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ นิกายโรมันคาธอลิก และนิกายโปรแตสแตนท์
 • โซนเวลา : เวลามาตรฐานตุรกีเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 2 ชั่วโมง และช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในเดือนตุลาคม-มีนาคม และ ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ในเดือนเมษายน-กันยายน
 • สกุลเงิน : ลีรา โดย 1 ลีราเท่ากับ 100 คูรุส ธนบัตรที่ใช้คือ 200 ,100,50,20,10 และ 5 ลีรา และมีเหรียญ 1 ลีรา เราสามารถใช้ทั้งเงินดอลล่าร์สหรัฐและเงินยูโร ไปแลกในตุรกีได้แต่เงินดอลล่าร์สหรัฐจะได้รับความนิยมมากว่าค่ะ 1 ดอลล่าร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 1.48 ลีรา และ 1 ยูโรแลกได้ประมาณ 1.96 ลีรา หรือ 1 ลีรา ประมาณ 20 บาทไทยคะ การแลกเงินเราสามารถแลกในสนามบินซึ่งมีให้แลกตลอด 24 ชั่วโมงหรือไปแลกในตัวเมืองในย่านจัตุรัสสุลต่านอาห์เมตมีบูธให้แลกเงินซึ่งมีอัตราดีกว่าสนามบินคะ
 • กระแสไฟ : 220 โวลต์ 50-ไซเคิล ปลั๊กกลมสองขา
 • โทรศัพท์ : เนื่องจากตุรกีมีทั้งส่วนที่อยู่ฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรป รหัสโทรศัพท์ของทั้งสองฝั่งจึงแตกต่างกัน ถ้าเป็นฝั่งยุโรป รหัส 212 และฝั่งเอเชียรหัส 216
  • โทรศัำพท์สาธารณะ มีแบบการ์ด pre paid ซื้อได้ตามไปรษณีย์และตามร้านค้าทั่วไป การ์ดราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ลีรา ไป ถึง 8 ลีรา โดรกลับไทยนาทีละ 2 ลีรา
  • โทรศัพท์มือถือแบบ Roaming ค่าโทรศัพท์จะมีอัตราที่สูงมาก โทรออกนาทีละ ประมาณ 150 บาท/นาที และรับสายประมาณ 80 บาท / นาที
  • Sim card หรือ hazir kart ต้องแสดง passport ในการซื้อมีค่าธรรมเนียมประมาณ 30-40 ลีรา
  • รหัสโทรศัพท์ของประเทศตุรกี คือ 90 รหัสโทรศัพทระหว่างประเทศคือ 00 ถ้าต้องการโทรกลับเมืองไทย ให้กดหมายเลข 00 + รหัสประเทศไทย 66 + รหัสจังหวัด หรือ มือถือ โดยตัด 0 ออก + หมายเลขปลายทางที่ต้องการโทรออกคะ

ประชากร             
ในปี พ.ศ. 2550 ตุรกีมีประชากร 70.5 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.04 ต่อปี ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 92 คนตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันตั้งแต่ 11 คนต่อตารางกิโลเมตร (ในตุนเจลี) จนถึง 2,420 คนต่อตารางกิโลเมตร (ในอิสตันบูล) ค่ามัธยฐานของอายุประชากรคือ 28.3 จากข้อมูลของทางการในปี พ.ศ. 2548 อายุคาดหมายเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดคือ 71.3 ปี
ประชากรส่วนใหญ่ของตุรกีมีชื่อสายเตอร์กิช ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 ถึง 55 ล้านคน ชนชาติอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ชาวเคิร์ด, เซอร์ซาสเซียน, ซาซา บอสเนีย, จอร์เจีย, อัลเบเนีย, โรมา (ยิปซี), อาหรับ และอีก 3 ชนชาติที่ได้รับการยอมรับจากทางการได้แก่พวกกรีก, อาร์เมเนีย และยิว ในบรรดาชนชาติเหล่านี้ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือชาวเคิร์ด(ประมาณ 12.5 ล้านคน) ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวตุรกีจำนวนมากอพยพไปยังยุโรปตะวันตก (โดยเฉพาะเยอรมนีตะวันตก) เนื่องจากความต้องการแรงงานในยุโรปเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดชุมชนชาวตุรกีนอกประเทศขึ้น แต่ในระยะหลังตุรกีกลับกลายเป็นจุดหมายของผู้อพยพจากประเทศข้างเคียง ซึ่งมีทั้งผู้อพยพที่ปักหลักอยู่ในประเทศตุรกี และผู้ที่ใช้ตุรกีเป็นทางผ่านต่อไปยังประเทศกลุ่มยุโรป

ภูมิประเทศ

ตุรกีมีพื้นที่ 780,000 ตารางกิโลเมตร (300,000 ตารางไมล์) คิดเป็นพื้นที่ 3% ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและอีก 97% อยู่ในทวีปเอเชีย ทั้งสองทวีปนี้ถูกแบ่งแยกออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส, ทะเลมาร์มารา และช่องแคบดาร์ดาแนลส์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ทิศเหนือของตุรกีจรดกับทะเลดำ ทิศใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกจรดทะเลอีเจียน ทำให้มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งหมดคิดเป็นความยาว 8,000 กิโลเมตร ประเทศที่มีพรมแดนติดกับตุรกีได้แก่ กรีซและบัลแกเรียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จอร์เจียและอาร์เมเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ อิรักและซีเรียทางตะวันออกเฉียงใต้
ตุรกีมีเขตเทือกเขามากมาย เช่น เทือกเขาทะเลดำจะทอดตัวขนานไปกับทะเลดำ ส่วนเทือกเขาทอรุสนั้นเลียบไปตามแนวชายฝั่งทางภาคใต้เป็นเทือกเขาที่กินอาณาเขตกว้างขวางที่สุด โดยรวมตัวเข้ากับเทือกเขาอันติทอรุสใกล้ๆกับเมืองมาลัตยา นอกจากนี้ยังมีอนาโตเลียซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงที่เพิ่มระดับความสูงชันขึ้นไปเรื่อยทางตะวันออก ภูเขาอารารัตซึ่งมียอดสูงที่สุดที่ระดับ 5,000 เมตร ส่วนยอดเขาอื่นๆอันได้แก่ เอร์ซีเยสใกล้เมืองไคเซรี สุพันดักที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือทะเลสาบวาน ยอดเขาคัชคาร์ใกล้เมืองรีเซบนฝั่งทะเลดำ และยอดเขาจีโลในเมืองฮัคคาริ โดยมีสโมสรและบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่ง เปิดให้บริการด้านกีฬาที่เกี่ยวกับภูเขาโดยเฉพาะ
เมืองเอกมีอยู่สี่เมืองคือ อัสตันบลู, อังการา, อิซมีร์ และอะตานา โดยมีอังการาเป็นเมืองหลวง ทั่วประเทสแบ่งออกเป็น 74 จังหวัด

ภูมิอากาศ

ชายฝั่งด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน กล่าวคือหน้าร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนหน้าหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก เทือกเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งเป็นตัวกั้นทำให้ภูมิอากาศตอนกลางของประเทศเป็นแบบภาคพื้นทวีป ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างเห็นได้ชัด ฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางหนาวมาก อุณหภูมิลดลงถึง -30 ถึง -40 องศาเซลเซียส  อาจมีหิมะปกคลุมนานถึง 4 เดือนต่อปี
ฝั่งตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวต่ำกว่า 1 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนร้อนและแห้งแล้ง ในตอนกลางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 400 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณจริงแตกต่างกันไปตามระดับความสูง บริเวณที่แห้งแล้งที่สุดคือที่ราบกอนยาและที่ราบมาลาตยาซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนต่อปีต่ำกว่า 300 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม และเดือนที่แล้งที่สุดคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

รูปตุรกี
ตุรกี
รูปตุรกี
ตุรกี
รูปตุรกี
ตุรกี
รูปตุรกี
ตุรกี
รูปตุรกี
ตุรกี
รูปตุรกี
ตุรกี
รูปตุรกี
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี
รูปตุรกี
ตุรกี
คลิปวีดีโอรวม เที่ยวตุรกี

รูปโดย tripdeedee.com

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี

 

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี ปี 2555 จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์ตุรกี

TK06-8D6N : ทัวร์ตุรกี Highlight Turkey บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย 8 วัน 6 คืน โดยเตอร์กิซแอรไลน์ (Day Flight)
วันเดินทาง : 06-13 ก.ย. / 13-20 ก.ย. : ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันเดินทาง : 20-27 ก.ย. : ราคาท่านละ 49,900 บาท
วันเดินทาง : 4-11 ต.ค. / 5-12 ต.ค. / 12-19 ต.ค. / 16-23 ต.ค. / 19-26 ต.ค. / 23-30 ต.ค./ 26 ต.ค.-02 พ.ย. :: ราคา 49,900 บาท

ทัวร์ตุรกี

TK8D6N : ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู CLASSIC TURKEY 8 วัน 6 คืน โดยเตอร์กิซแอร์ไลน์ บินไฟล์ทกลางคืน + บินภายใน 2 ไฟล์ท
วันเดินทาง : 5-12 ต.ค./ 14-21 ต.ค./ 25 ต.ค.-1พ.ย. / 3-10 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค. / 6-13 ธ.ค./ 7-14 ธ.ค./ 10-17 ธ.ค. : 55,900 บาท
วันเดินทาง : 10-17** ธ.ค. 57 : 57,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TK8D6N : ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู HIGHLIGHT TURKEY 8 วัน 6 คืน โดยเตอร์กิซแอร์ไลน์ บินไฟล์ทกลางวัน + บินภายใน 1 ไฟล์ท
วันเดินทาง :01-08/15-22  พ.ย 57 : 49,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TK-03-9D7N : ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย พิเศษ ชม ยอดเขา เนมรุต 9 วัน 7 คืน โดยเตอร์กิซแอรไลน์ (บินภายใน 2 ไฟล์ท)
วันเดินทาง :
ทัวร์ตุรกี TK10D-01 : ทัวร์ตุรกี Special Turkey 10 วัน เดินทางโดย มาฮาร์น แอร์
วันเดินทาง :
ทัวร์กรีซ ตุรกี

GRTK-01 : ทัวร์กรีซ ตุรกี ซานโตรีนี่ เอเธนส์ อิสตันบูล โดยเตอร์กีซแอร์ไลน์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :