ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลเวียดนามและรูปสวยๆจากเวียดนาม

รูปตัวอย่าง พร้อมคลิปวีดีโอ โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน

รูปเวียดนามใต้

VN006 : ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน ดาลัด ฟานเทียด อุโมงค์กูจี (มีบินภายใน 1 เที่ยวบิน จาก ดาลัด-โฮจิมินห์) ตามรอยภาพยนตร์ เรา สอง สามคน 5 วัน 4 คืน (ดาลัด 2 คืน มุยเน่ 1 คืน โฮจิมินห์ 1 คืน).....โดยสายการบิน Turkish Airlines
วันเดินทาง : 12-16 เมษายน 2557 : ราคาท่าน 21,900 บาท

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ  โฮจิมินห์  อุโมงค์กูจี  ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน

โฮจิมินห์ : "นครโฮจิมินห์ " หรือ "ไซ่ง่อน" เป็นเมืองที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งตะวันออกไกล" ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 6 เมตร ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับจังหวัดเตนินห์ (Tay Ninh) ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจังหวัดด่องไน (Dong Nai) ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับเขตหวุงเต่า ในจังหวัดบาเรีย - หวุงเต่า (Baria-Vung Tau) ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับจังหวัดลองอัน (Long An) และเตี่ยนยาง (Tien Giang) ทั้งนี้ นครโฮจิมินห์และจังหวัดรอบนอกเหล่านี้ ถือเป็นแหล่งการค้า การลงทุน ที่สำคัญที่สุดของเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ นับได้ว่า เป็นเมืองท่าพาณิชย์ และเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

อุโมงค์กูจี :  ที่มั่นหลักและที่มั่นสุดท้ายของทหารเวียดกง ซึ่งเป็นกองกำลังของเวียตนามใต้ที่ไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาล โดยได้รับการจัดตั้งก่อสร้างขึ้นโดยคอมมิวนิสต์เวียตนามเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสู้รบในสมรภูมิเวียตนามใต้ การขยายกำลังของเวียดกงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  อุโมงค์กูจีเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ที่พวก เวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดิน ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกสิ่งที่หนึ่งที่ทำห้กองกำลัง  เวียดกงชนะในการรบ สำหรับโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร โดยมีถึง 3 ชั้นลึกลงไปตั้งแต่ 3 -10 เมตร  ปัจจุบันทางการได้ขยายให้กว้างและใหญ่ขึ้นสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หากมาเวียดนามใต้แล้วไม่ได้มาที่อุโมงค์กูจีแล้วก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงเวียดนามใต้ค่ะ

รูปอุโมงค์กูจี
อุโมงค์กูจี
อุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
สำนักงานก่อนติดต่อก่อนเข้าชม
แผนผังอุโมงค์กูจี
แสดงชุดนักต่้อสู้่ชาวเวียดนาม
ตัวอย่างระเบิดสงคราม
คลิปวีดีโอ อุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
ตัวอย่างระเบิดสงคราม
ตัวอย่างระเบิดสงคราม
นั่งฟังบรรยายก่อนค่ะมีภาษาไทยด้วย
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
ภายในอุโมงค์ แหล่งน้ำดื่ม/กิน
อุโมงค์กูจี
อุโมงค์กูจ
อุโมงค์กูจ
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
ปล่องอากาศหายใจ
อุโมงค์กูจี
ลงอุโมงค์อำพลางตัว
ลงอุโมงค์อำพลางตัว
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
ลงอุโมงค์อำพลางตัว
ลงอุโมงค์อำพลางตัว
ลงอุโมงค์อำพลางตัว
ลงอุโมงค์อำพลางตัว
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
กับดัก
ภายในอุโมงค์กูจี
ภายในอุโมงค์กูจี
ภายในอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
อุโมงค์กูจี
ภายในอุโมงค์กูจี
ห้องนั่งเล่นในอุโมงค์
ห้องอาหาร
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
มัน/น้ำตาล ใช้บริโภค
ห้องครัว
ดัดแปลงอาวุธ
อุโมงค์กูจี
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
บรรยากาศเรือที่ใช้ล่อง
บรรยากาศเรือที่ใช้ล่อง
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
บรรยากาศกา่ีีรล่องเรือ
บรรยากาศกา่ีีรล่องเรือ
บรรยากาศกา่ีีรล่องเรือ
บรรยากาศกา่ีีรล่องเรือ
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ก่อนลงเรือ
ก่อนล่องเรือ
บรรยากาศภายในเรือ
ล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารเย็น
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
รับประัทานอาหารเย็นในเรือ
รับประัทานอาหารเย็นในเรือ
รับประัทานอาหารเย็นในเรือ
รับประัทานอาหารเย็นในเรือ

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ รูปโดย http://www.tripdeedee.com

วันที่สอง : ฟานเทียต ซุ่ยเทียน หรือ แคนยอนเมืองมุยเน ทะเลทรายมุยเน(สีแดง) ท่าเรือมุยเน

จากโฮจิมินห์ ใช้เวลาเดินทางสู่ฟานเทียต ประมาณ 5 ชั่วโมง เนื่องจากมีการบังคับ หรือ จำกัดความเร็วในการวิ่งรถ ของเวียดนาม ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางมากสักหน่อยค่ะ ระหว่างเดินทางก็มีให้แวะพักบ้างเป็นจุดๆ ไม่เหนื่อยจนเกินไป ถึงฟานเทียตนำท่านไปเดินชมซุ่ยเทียน หรือ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Fairy Stream มีลักษณะคล้ายแพะเหมืองผี หรือ เสาดินนาน้อยบ้านเรา แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง การเข้าไปต้องถอดรองเท้าเดินลุยเข้าไปค่ะสนุกมากๆ แถมได้ชมวิวสวยๆ สองข้างทางถ่ายรูปกันเพลินค่ะ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปที่ท่าเรือมุยเน่ ก่อนจะพาไปชมไฮไลท์ของทริปวันนี้คือ ทะเลทรายมุยเน่ ค่ะ วันนี้เป็นการชมทะเลทราย สีแดงค่ะ Sanddune ขนาดใหญ่ มีริ้วทราย สวยงามมากค่ะ ที่มุยเน่ เราจะได้เพลิดเิพลินกับการถ่ายภาพ

การเดินทางไปโฮจิมินห์
การเดินทางไปโฮจิมินห์
ทะเลทรายมุยเน่
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
ซุ่ยเทียน
รูปท่าเรือมุยเน่
รูปท่าเรือมุยเน่
รูปท่าเรือมุยเน่
รูปท่าเรือมุยเน่
ท่าเรือมุยเน่
ท่าเรือมุยเน่
ท่าเรือมุยเน่
ท่าเรือมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่,มุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่
ทะเลทรายมุยเน่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รูปโดย http://www.tripdeedee.com

วันที่สาม : ทะเลทรายสีขาว(White Sand dune) เดินทางสู่เมืองดาลัท นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท วัดตั๊กลัม โบสถ์โนมัยเน เดอ มารี หุบเขาแห่งความรัก(Love Valley)

ทะเลทรายที่ขาว (White Sandune) เห็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ ทะเลทรายสีขาว เป็นแซนดูนขนาดใหญ่ ห่างจากมุยเน่ประมาณ เกือบ 30 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเข้าชมคือ ช่วงเวลาเช้า หรือ เย็นค่ะ จากมุยเน่ เราจะเดินทางสู่เมืองดาลัท เมืองพักตากอากาศของฝรั่งเศสในสมัยที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ดาลัทเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้ปลูกพวกดอกไม้และผลไม้ได้เป็นอย่างดี

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ได้ชมวิวเมืองดาลัทในมุมสูง เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกไปอีักแบบค่ะ จุดที่ส่งเราลงไปต่อที่วัดตั๊กลัม ไม่ไกลนั่ง

รูปเมืองดาลัท
รูปเมืองดาลัท
ดอกไม้จากดาลัท
เมืองดาลัท
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายสีขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
กระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
วัดตั๊กลัม
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
โบสถ์ที่ดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
สถานีรถไฟดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท
บรรยากาศเมืองดาลัท

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รูปโดย http://www.tripdeedee.com

วันที่สี่ :ดาลัท   ตลาดเช้า  สวนดอกไม้  พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได๋ ชมน้ำตก Datanla

ตลาดเช้าที่เมืองดาลัท บรรยากาศเหมือนตลาดสดบ้านเรา ส่วนใหญ่มีดอกไม้ ผักสด และ ผลไม้มาวางขาย จริงๆ ตลาดแห่งนี้เปิดตลอดทั้งวัน สวนดอกไม้ เมืองดาลัท ที่ดาลัทมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน ทำให้เหมาะแก่การปลูกดอกไม้ต่างๆ ในสวนดอกไม้ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ช่วงเช้าเพราะอากาศเย็นสบายดีคีะ

พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได๋ เป็นพระราชวังสำหรับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได๋เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ปัจจุบันได้เปิดให้เข้าชม ภายในมีห้องต่างๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ชมน้ำตก Datanla ไฮไลท์ของการไปชมน้ำตกคือได้สนุกกับได้นั่งรถเลื่อน ไปชมค่ะ

ตลาดดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
ตลาดเช้าที่ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
สวนดอกไม้ดาลัท
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
พระราชวังฤดูร้อนิบาวได๋
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
นั่งรถเลื่อนชมน้ำตก Datanla
นั่งรถเลื่อนชมน้ำตก Datanla
นั่งรถเลื่อนชมน้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla
น้ำตก Datanla

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

รูปโดย http://www.tripdeedee.com

วันที่ห้า :ซิตี้ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์สงคราม อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ โรงละครโอเปร่าเฮาส์ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์ ตลาดเบนทาน สนามบินโฮจิมินห์ กรุงเทพฯ

มาเที่ยวโฮจิมินห์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมาชม พิพิธภัณฑ์สงคราม เพื่อจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาวเวียดนาม ชมอนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ โรงละครโอเปร่าเฮาส์ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลัษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และอาคารไปรษณีย์ สถาปัตยกรรมที่ฝรั่งเศสทิ้งไว้ ตลาดเบนทาน เป็นตลาดขายสิ้นค้ามากมาย เช่น เสื้อ กระเป๋า ตุ๊กตาเวียดนาม ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

โฮจิมินห์
โฮจิมินห์
โฮจิมินห์
รูปอุโมงค์กูจี
อนุเสาวรีย์โฮจิมินห์
ไปรษณีย์โฮจิมินห์
โรงละครโอเปร่า เฮาส์
โรงละคร
โฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
รูปอุโมงค์กูจี
รูปอุโมงค์กูจี
โฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
ไปรษณีย์

ไปรษณีย์

รูปอุโมงค์กูจี
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
รูปอุโมงค์กูจี
ไปรษณีย์
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
โฮจิมินห์

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ทัวร์เวียดนามใต้,เวียดนามใต้,ข้อมูลเวียดนามใต้,โฮจิมินห์,ดาลัท,ดาลัด,มุยเน่
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม จากทริปดีดี ดอทคอม

VNS-01 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน

VN006 : ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน ตามรอยภาพยนตร์ เรา สอง สาม คน

VN006-1 : ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท ทะเลทรายมุยเน่ 4 วัน 3 คืน ตามรอยภาพยนตร์ เรา สอง สาม คน

ทัวร์เวียดใต้ ดาลัด มุยเน่

VN006-2 :ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ทะเลทรายมุยเน ดาลัด อุโมงก์กูจี 5 วัน 4 คืน (มีบินภายใน 1 เที่ยวบิน จากดาลัด - โฮจิมินห์) บิน Air Asia New
วันเดินทาง : 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 (เต็ม) : ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง ฮานอย

VN004-5D4N : แพคแกจ ทัวร์เวียดนามเหนือ ครบสูตร 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฮาลองเบย์ (บิน TG)
วันเดินทาง :

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง ฮานอย

VN004-4D3N-QR : แพคแกจ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ซาปา ฮาลอง ฮานอย 4 วัน 3 คืน (สายการบิน QR) New
วันเดินทาง : แพคแกจทัวร์เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน (เปิดจองแล้ว)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์

VN004-5D4N : แพคแกจ ทัวร์เวียดนามเหนือ ครบสูตร 5 วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ (สายการบิน QR) New
วันเดินทาง : แพคแกจทัวร์เริ่มต้นตั้งแต่ 2 ท่าน (เปิดจองแล้ว)

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

VN001 : ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง : กรุ๊ปเดินทาง 16 ท่าน ท่านละ 9,500 บาท (เปิดจองแล้ว)

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป