ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : LEH-MANALI-01] ทัวร์มะนาลี เลห์ ลาดัก ทัวร์เลห์ ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเล่ย์ เจาะลึก 12 วัน

มะนาลี เลห์ - ลาดักห์ – ซาร์ซู - ทะเลสาบ TSokar - ทะเลสาบ TSo Moriri - ทะเลสาบปันกอง – นูบร้าวัลเล่ย์ – Chang La pass – ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khadung La Pass


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ราคาท่านละ 59,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 8,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก

** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ** ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม
** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1 ของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เดลี

9W 65

08.40

11.40

วันที่ 12 ของการเดินทาง

เลห์ – เดลี

9W 2369

07.40

09.10

วันที่ 12 ของการเดินทาง

เดลี – กรุงเทพฯ

9W 66

14.00

19.45

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ,ความดัน,หอบหืด,ภูมิแพ้ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการเดินทาง

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ  เดลี  คูรู มะนาลี (Long Drive)

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7-8  แถว / M  เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 65  (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
11.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองมะนาลี (Manali) เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขา Beas River Valley อยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,50 เมตร เป็นเมืองธรรมชาติท่ามกลางโอบกอดของหิมาลัย มีสวนขนาดใหญ่อยู่กลางใจเมือง พื้นที่ของมะนาลีส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่มีทีราบบ้านเรือนปลูกเกาะอยู่กับภูเขาลดหลั่นกันไป มีความสวยงามในทุกฤดู และเป็นเมืองฮันนีมูนยอดฮิตของอินเดียระหว่างเส้นทางชมทุ่งเลี้ยงแกะ มีแกะพันธุ์พิเศษ ที่ชาวคูรูใช้ขนคอของแกะมาทำผ้าพาสมีน่าอันอ่อนนุ่ม น่าใช้และเป็นสินค้ายอดนิยมของคูรู(Kullu) **วันนี้เดินทางกันยาวๆค่ะ**
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
ดึก เดินทางถึงมะนาลี นำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม HOTEL HIGH LAND หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

มะนาลี - ซิตี้ทัวร์

08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

สาย

หลังอาหารนำท่านเที่ยวซิตี้ทัวร์เมืองมะนาลี เที่ยวชม วัดฮาดิมบา (Hadimba Temple) วัดนี้สร้างปี ค.ศ.1553 มีขนาดเล็ก เพื่ออุทิศแด่ฮาดิมบาเทวี สร้างจากไม้ ดิน และหิน เป็นทรงสี่เหลียม สักการะรอยพระบาทของฮาดิมบาเทวี ภายในมีประดับตกแต่งด้วยเขาสัตว์ จากนั้นเที่ยวชม Old Manali ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านขายของ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

บ่าย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ Vashiht Temple เป็นวัดฮินดูที่มีน้ำพุร้อน วัดหิมาลายัน ณิงมาปะ (Himalayan Nyingmapa Gompa) และวัดกาดัน เทกเชอลิง (Gadhan Thekchokling Gompa) เป็นวัดพุทธทิเบตที่มีชื่อเสียงในมะนาลี

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5 ) หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พัก

โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH ระดับ A ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

มะนาลี – Rothang Pass - Jispa

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนื้ตื่นเช้ากันหน่อยนะคะ พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) วันนี้เราจะเดินทางไกล  นั่งรถกันยาวๆ บนเส้นทางไฮเวย์มะนาลี-เลห์ ถนนสายนี้มีการเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1989 โดยถนนเส้นนี้จะเปิดแค่เดือนมิถุนายน-กันยายนเท่านั้น เราจะขับผ่านช่องเขาโรห์ตัง (Rothang Pass)  อยู่ที่ระดับความสูง 13,050 ฟุต หรือ 3,978 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านหมู่บ้าน Khoksar ที่ระดับความสูง 3,140 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นเดินทางสู่เมือง Keylong ที่ระดับความสูง 3,080 เมตรจากระดับน้ำทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
บ่าย ออกเดินทางกันต่อ สู่เมือง Jispa ที่ระดับความสูง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ในอำเภอ Lahaul and Spiti รัฐหิมาจัลประเทศ
เย็น เดินทางถึง Jispa เช็กอินเข้าที่พัก พร้อม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) 
ที่พัก GOLD DROP CAMP หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

Jispa- Sarchu -ทะเลสาบเกลือTsokar

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารอำลาหมู่บ้าน Jispa ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้าน Dracha ที่ระดับความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านถาวรแห่งสุดท้ายที่อยู่บนเส้นทางมะนาลีไฮเวย์  หมู่บ้านนี้เป็นจุดพักรถบัสโดยสารสาย มะนาลี-เลห์ และเป็นจุดตรวจพาสปอร์ตนักท่องเที่ยว ผ่าน Zingzing Bar ระหว่างท่านจะได้สัมผัสกับภูเขาที่สวยงามถูกปกคลุมด้วยหิมะและธารน้ำแข็งนานนับศตวรรษ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) 
บ่าย ผ่านช่องเขา Baralacha La ที่ระดับความสูง 4,650 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นอีกหนึ่งช่องเขาที่อยู่บนทางหลวงมะนาลี-เลห์ เป็นชุมทางถนนสามสายคือ ถนนจากเมืองมะนาลี,เมืองเลห์และเขต Spiti-Lahaul ทิวทัศน์ในบริเวณนี้เมื่อมองจาก Baralacha-La จะได้สัมผัสถึงความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ไต่ไปตามแนวขอบฟ้าสุดสายตา ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรจากช่องเขาคือเส้นทางของแม่น้ำ Bhaga หรือ แม่น้ำ Chenab ซึ่งมีต้นกำเนิดจากทะเลสาบ Taal Surya ก่อเกิดธารน้ำแข็ง Chandra ขึ้นในภูมิภาคนี้ จากนั้นผ่านหมู่บ้าน Sarchu ที่ระดับความสูง 4,253 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดพักแรมที่สำคัญของเส้นทางนี้ โดยแคมป์แต่ละที่จะเป็นกระโจมขนาดใหญ่ภายในจะมีเตียง โต๊ะ และห้องน้ำ จากนั้นขับผ่านช่องเขา Nakeela Pass ที่ระดับความสูง 4,740 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถึงช่องเขา Lachulung La pass ซึ่งมีความสูงถึง 5,060 เมตร  เป็นช่องเขาหินสูงชันที่มีทิวทัศน์ของภูเขาเหมือนกับลูกคลื่น โดยมีเขตลาดักห์ตั้งอยู่ด้านล่าง ช่องเขานี้ตั้งอยู่บนทางหลวง มะนาลี-เลห์ ห่างจากเมืองSarchu 54 กิโลเมตรและห่างจากเมืองPang 24 กิโลเมตร แต่เนื่องจากระดับความสูงของช่องเขานี้ทำให้นักเดินทางต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ออกซิเจนเบาบาง หากสภาพร่างกายยังไม่ผ่านการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ อาจเกิดอาการของโรคแพ้ความสูงได้ ระหว่างเส้นทางจะได้พบกับหินรูปร่างแปลกตา เมื่อถึง ทะเลสาบเกลือ Tsokar Lake ซึ่งตั้งอยู่บนความสูง 4,530 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบเกลือที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นสินค้าสำคัญของชาว Changpa ชนเผ่าเร่ร่อนนำข้ามไปขายที่ทิเบต ซึ่งชาวChangpa จะอาศัยอยู่เขา Thugje ห่างออกไป 3 กม.ทางทิศเหนือ ที่นี่มีความแปรปรวนทางอากาศมาก ในฤดูหนาวอาจหนาวจนติดลบ 40 องศาเซลเซียส และอาจถึง 30 องศาเซลเซียสได้ในฤดูร้อน และฝนแทบไม่มีตกเลยในแถบนี้ และยังเป็นทะเลสาบฝาแฝดกับทะเลสาบโซโมริริ
เย็น นำท่านเข้าที่พัก พร้อม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

TSOKAR ECO RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ทะเลสาบเกลือ (Tsokar Lake) - ทะเลสาบโซโมริริ(Tsomoriri Lake)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 12 ) หลังอาหารนำท่านชมและอิสระถ่ายภาพ ทะเลสาบเกลือ ตามชายหาดเป็นสีขาวอันเกิดจากเกลือ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ทะเลสาบโซโมริริ (Tsomoriri Lake) ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในวันนี้เราจะผ่าน Polokongka La ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,920 เมตร และ Namchang La ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,800 เมตร ในระหว่างเส้นทางหากโชคดีเราจะได้พบกับสัตว์ประจำถิ่นคือตัว หิมาลายัน มาร์ม็อต ออกมาแวะทักทายระหว่างการเดินทางไปยังทะเลสาบโซโมริริ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13)
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Karzok ซึ่งเป็นที่หมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงทะเลสาบโซโมริริ เป็นที่พักอาศัยของผู้แสวงบุญชาวพุทธ ทะเลสาบโซโมริริมีความกว้าง 3 กิโลเมตร ยาว 19 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ตั้งบนเทือกเขาทรานส์หิมาลายัน น้ำทะเลสาบมีความเป็นด่าง เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์ จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าที่พัก อิสระกับการพักผ่อนถ่ายภาพ
เย็น รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 14)
ที่พัก TSOMORIRI RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่หก

Tsomoriri Lake –Tanglang La - Leh

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระกับการชมความสวยงามของทะเลสาบโซโมริริ ที่มีความสวยงามไม่แพ้ทะเลสาบปันกองเลยก็ว่าได้ พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 15) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองเลห์ ในวันนี้เดินทางไกลระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร  ผ่านช่องเขา Tanglang La ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,328 เมตร เป็นทางหลวงที่สูงเป็นอันดับสองของโลก พื้นที่แถบนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของพวก NORMAN มีชีวิตชอบเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ อาศัยอยู่ระหว่างรอยต่อของลาดัคกับทิเบต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 16)
บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อสู่ตัวเมืองเลห์ โดยจะเดินทางถึงตัวเมืองเลห์ช่วงค่ำ ทำการเช็กอินเข้าที่พัก พร้อม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 17) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY LADAKH HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่เจ็ด

วัดเฮมิส - วัดทิกเซ่ - พระราชวังเชย์ – เลห์

00.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 18)
09.00 น. ออกเดินทางไปยังวัดเฮมิส (Hemis Gompa)  เป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากวัดติ๊กเชย์ เป็นวัดหลักของนิกายนิงมาปะ หรือนิกายหมวกแดงที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในแคว้นลาดัก และยังมีรูปปั้นองค์ปัทมาสมภพที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19) หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม วัดทิกเซ่ (Thiksey Gompa)  เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์ปัจจุบัน) ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์  ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน   จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พระราชวังเชย์  (Shey Palace)  เมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัก   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายังตัวเมืองเลห์
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 20) หลังอาหาร พักที่ โรงแรม  HOLIDAY LADAKH HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่แปด

เลห์ -ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass –นูบร้าวัลเล่ย์ -  วัดดิสกิต - ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 21)
08.00 น. สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่นูบร้าวัลเล่ย์  ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยวันนี้เราจะเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก  Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นเส้นทางที่สวยมากค่ะ ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้เลยค่ะ ที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนักเพราะอากาศที่เบาบางอาจทำให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้คะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22)  สมควรแก่เวลา นำท่านเที่ยวชมวัดดิสกิต เป็นวัดที่อยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเช่นกันค่ะ  จากนั้นนำท่านไปขี่อูฐ ที่ทะเลทราย (ค่าขี่อูฐไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ 500-1,000 รูปี) ที่เมืองนูบร้าวัลเล่ย์เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลและแอปปลิคอทมากมาย  ที่นี่อากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ แต่ความสูงในระดับประมาณสองพันกว่าเมตร ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สบายๆ คล้ายบ้านเรา
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 23) พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ โรงแรม GRAND NUBRA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า

เลห์ -ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass –นูบร้าวัลเล่ย์ -  วัดดิสกิต - ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 24) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบปันกอง โดยใช้เส้นทาง Shyok Route ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 25)
บ่าย หลังอาหารเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางเปิดโอกาสให้จอดถ่ายรูปเป็นระยะๆ ค่ะ  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบปันกอง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงราว 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล   เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสงค่ะ  เช่น สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม   
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 26) หลังอาหารอิสระพักผ่อน สามารถออกมาถ่ายดาวยามค่ำคืนได้ คืนนี้พักกันที่ PANGONG RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ

ทะเลสาบปันกอง- เลห์ - เจดีย์สันติภาพ - ถนนเมนบาร์ซาร์

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย พร้อม รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 27) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองเลห์ โดยใช้เส้นทาง Chang la pass ที่ระดับความสูง 5,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล เราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทำให้เราไม่สบายได้ ระหว่างเส้นทางเราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นระยะๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 28)  หลังอาหารออกเดินทางต่อ
16.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa)  ชมพระอาทิตย์ตกดินเจดีย์สันติภาพตั้งอยู่บนเขาเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวเมืองเลห์ในมุมสูงได้อย่างโรแมนติกและงดงามมากค่ะ เจดีย์นี้สร้างโดยญี่ปุ่นเพื่อประกาศพระศาสนาและจรรโลงสันติภาพ จากนั้นให้อิสระท่านเดินเล่น ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ถนนเมนบาร์ซาร์
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 29) หลังอาหารนำท่านพักผ่อน โรงแรม  HOLIDAY LADAKH HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบเอ็ด

เลห์  -วัดอัลชิ -  Moon Land  - ลามะยูรู – เลห์ - พระราชวังเลห์ - Tsemo Gompa

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 30)
09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านอัลชิ  ระหว่างทางแวะถ่ายรูปจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ เที่ยวชมวัดอัลชิ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1020-1035 เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง จุดเด่นคือศิลปกรรมการแกะสลักไม้ทั้งภายในและภายนอกตึกอาคารซึ่งเป็นช่างศิลป์จากแคชเมียร์และธิเบต  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันทรงคุณค่า ในหมู่บ้านอัลชิ ถ้ามาในเดือนสิงหาคมจะมีต้นแอปปริคอท และ ต้นแอปเปิ้ลออกลูกออกผลมากมาย จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองคาลสี (Khaltsi) หยุดทำการตรวจพาสปอร์ต และเดินทางสู่วัดลามะยูรู แวะถ่ายรูป Moon Land อันเกิดจากกระแสคลื่นลมพัดพา การพังทลายที่ไม่สม่ำเสมอกันของหน้าดิน ที่เกิดจากการกัดกร่อนของหิมะละลาย ทำให้ภูเขาเป็นรูปร่างขรุขระ เป็นหลุมบ้าง คล้ายกับผิวของดวงจันทร์ (Moon Land)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 31)
บ่าย นำท่านเข้าชม วัดลามะยูรู(Lamayuru Gompa) ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,390 เมตร ห่างจากเลห์ประมาณกิโลเมตรที่ 125 เป็นวัดที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาหินทราย ดูแปลกตา มีอีกชื่อหนึ่งว่า ยุงตรุง ทาปาลิง กอมป้า (Yungdrung Tharpaling Gompa)  ให้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองเลห์ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ พระราชวังบาสโก (Basgo Palace) ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,292 เมตร ห่างจากเมืองเลห์ 40 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการเมืองมักถูกเรียกว่าเป็นบันทึกแห่งลาดัก สร้างในศตวรรษที่ 15 เป็น 1 ใน 100 แห่งของมรดกโลกที่เสี่ยงต่อการพังทลาย จากนั้นไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ ที่ พระราชวังเลห์  (Leh Palace)  โบราณสถานบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมืองเลห์สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดัก   จากนั้นนำท่านไปยังวัด Tsemo  Gompa และ ป้อมปราการ Tsemo
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 32) พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ โรงแรม  HOLIDAY LADAKH HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบสอง

เลห์  เดลี  กรุงเทพฯ

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 33) จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่สนามบินเลห์

07.40 น.

เหินฟ้ากลับเดลี โดยสายการบิน  JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่  9W 2369    

09.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเดลี หลังจากที่ได้กระเป๋าและสัมภาระครบแล้ว  นำท่านเดินทางเช็คอินต่อ ที่เคาท์เตอร์สายการบิน JET AIRWAYS ผ่านพิธี ตม. จากนั้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 34) ภายในสนามบินโดยมี Cash Back กลับให้ท่านคนละ 500 รูปี

14.00 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดย สายการบิน JET AIRWAYS   เที่ยวบินที่ 9W 66

19.45 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการ สำหรับชาวไทย 15 + 1 pax  

เดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-22 สิงหาคม 2560

58,900

8,000 บาท

 • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก, อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เดลี-เลห์-เดลี-กรุงเทพ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่มวันละ 2 ขวด 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ที่เดลี ,  และ ค่ารถ Toyota Innova ที่เลห์ แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 3  ท่าน เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพจับจองคนละหน้าต่างรถ
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 6. ไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ  / หัวหน้าทัวร์ไทย
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 3. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่ามินิบาร์  ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD  / วัน / ท่าน   
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละประมาณ 100  / วัน / ท่าน   
 6. ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

-    ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
-    ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-     ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
-    ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อน เคเบิ้ลคาร์เฟสที่สอง ฯลฯ

**แจ้งเพิ่มเติมจากทางสถานทูตอินเดีย**
       ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ายังประเทศอินเดียทุกท่านจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global Pvt.Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ซึ่งตึกดังกล่าวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะแจ้งวันนัดมาแสดงตนยื่นวีซ่าให้กับท่านอีกครั้งหนึ่ง
มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตอินเดีย แผนกวีซ่า เบอร์ 02-664-1200

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสีพื้นขาว  ขนาด 2 * 2 นิ้วเท่านั้น   โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ด้วยคะใช้จำนวน  2  รูป หากรูปไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า
ตัวอย่างรูปทำวีซ่าอินเดีย

รูปตัวอย่างทำวีซ่าอินเดีย

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

หมายเหตุ

 1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 2. สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 20,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2554
ทัวร์เลห์ ลาดักห์ เทศกาลระบำหน้ากาก 8-16 กรกฎาคม 2554


ภาพจากทริปปี 2552
ทริปสำรวจ อินเดีย เลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์ 8-18 สิงหาคม 2552
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! อ่านข้อมูลท่องเที่ยวและรูปสวยๆจากเลห์ -ลาดักห์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593