ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BROMO-01] ทัวร์ภูเขาไฟโบรโม่ คาวาอีเจี้ยน 5 วัน 4 คืน


ลักษณะทริป
- เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบธรรมชาติ
- รักการถ่ายภาพ
- เป็นทริประดับประถม มีการเดินเทรคระยะทาง ไปกลับ ราวๆ 6 กม. เพื่อขึ้นไปชมอีเจี้ยนทางเดินไม่ยาก
- ท่านที่ชอบความแปลกใหม่ทางธรรมชาติ
- อาหารทานง่าย / ที่พักระดับ 3 ดาว
- มีอาหารไทยเสริม และ ขนมว่าง น้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ที่เปิดให้จองแล้ว
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 (เหลืออีก 5 ที่)
ผู้ใหญ่ท่านละ 30,900 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

** ราคานี้เป็นแพคแกจรวมทุกอย่างแล้ว เว้นค่าทิบไกด์ **
** กรุ๊ปนี้รับเพียง 12 ท่านเท่านั้นคะ **

วันที่หนึ่ง

28 เม.ย. 61 : กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์-สุราบาย่า

07.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ AK 881  บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง**

13.15 น. (เวลาท้องถิ่น)

ถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับกระเป๋าสัมภาระ เช็กอินโหลดกระเป๋าเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสุราบาย่า (เวลาที่กัวลาลัมเปอร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

16.15 น. ออกเดินทางสู่ สุราบาย่า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XT 323
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุราบาย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก (เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย) 
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) หลังอาหารอิสระ พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรม WIN SURABAYA หรือ เทียบเท่า  

วันที่สอง

29 เม.ย. 61 : สุราบาย่า – Madakaripura Waterfall – โบรโม่

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ Cemoro Lawang ประตูสู่ Bromo ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 3) หลังอาหารทางนำท่านแวะชม น้ำตก MADAKARIPURA ในการเข้าถึงน้ำตกจะต้องเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร แนะนำให้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะ และเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วย รับรองว่าเปียกแน่นอน เพราะเราต้องเดินลอดใต้ม่านน้ำเข้าไปด้านใน กล้องและมือถือโดนละอองน้ำชุ่มฉ่ำมาก โปรดเตรียมซองกันน้ำสำหรับใส่มือถือและกล้อง มาดาการิปุระ เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 200 เมตร ซ่อนอยู่ในตอนท้ายของหุบเขาลึก มีแหล่งต้นน้ำมาจากผืนป่าเหนือน้ำตกขึ้นไป มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่านรีบพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวตื่นเช้าไปชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมวิวภูเขาไฟโบรโม่
ที่พัก โรงแรม CEMERA INDAH BROMO หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

30 เม.ย. 61 : โบรโม่ – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – จุดชมวิวพีนาจากัน -คาวาอิเจี้ยน

03.00 น.

ปลุกตื่น และนำท่านเดินทางด้วยรถ 4WD   สู่จุดวิวชม Penanjakan ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโบรโม่ให้อิสระถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิว จากจุดชมวิวท่านจะได้เห็นภูเขาไฟโบรโม่ (ยังไม่ดับ) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,329 เมตร โบรโม่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Bromo  Tengger Semeru บนเกาะชวาตะวันออก ถูกเรียกว่า ลมหายใจของเทพเจ้า “Breathe of God” ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังเห็นภูเขาไฟบาต๊อก(Gunung Batok) ที่อยู่ด้านหน้าโบรโม่ เป็นภูเขาไฟที่สงบนิ่งแล้ว และภูเขาไฟที่สำคัญอีกลูก คือ เขาพระสุเมรุ (Gunung Semeru) ภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามคติของศาสนาฮินดู ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล และเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวา ทุกๆ 15 – 20 นาที เขาพระสุเมรุจะระเบิดกลุ่มควันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายังกับมีระเบิดเวลาธรรมชาติซ่อนอยู่ และไกลๆ เป็น ภูเขาไฟเมราปี (ยังไม่ดับ)
08.00 น. จากนั้นนำท่านมายังภูเขาไฟโบรโม่ โดยการขี่ม้าและเดินบันไดขึ้นไปอีกราวๆ 200 ขั้น เพื่อขึ้นไปชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ  สมควรแก่เวลานำท่านกลับรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ Banyuwangi คาวาอีเจี้ยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารออกเดินทางต่อ

เย็น

ถึงที่พักเช็คอิน พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) หลังอาหารเตรียมพักผ่อนให้เต็มที่ ก่อนตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเดินเทรคคาวาอีเจี้ยน 

ที่พัก

โรงแรม KETAPANG  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

01 พ.ค. 61 : คาวาอีเจี้ยน ชมเปลวไฟสีน้ำเงิน และ พระอาทิตย์ขึ้นคาวาอีเจี้ยน  - สุราบาย่า

เที่ยงคืน

ปลุกตื่นเพื่อเดินทางไปยังคาวาอีเจี้ยน ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. จึงจะถึงทางขึ้น Paltuding ซึ่งเป็นจุดเริ่มเดินเท้าขึ้นสู่ภูเขาไฟคาวาอิเจี้ยน และต้องเดินขึ้นเขาอีก 3 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชม. โดยระหว่างทางมีร้านขายเครื่องดื่มและให้เช่าหน้ากากกันแก๊สกำมะถัน เราจะขึ้นไปชม เปลวไฟสีน้ำเงิน (Blue Flame) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของกำมะถัน และจะมีให้เห็นในช่วงที่มืดสนิทเท่านั้น ถ้าฟ้าสว่างแล้วเราจะมองไม่เห็น พร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นที่คาวาอีเจี้ยน พอเริ่มสว่างเราก็จะมองเห็น Sulphur Lake ที่น้ำมีสีเทอควอยซ์ ถือเป็นทะเลสาบน้ำกรดบนปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีค่า pH เท่ากับ 0.5 ค่าความเป็นกรดนี้ก็เปรียบเหมือนกับกรดจากถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร์รี่ ถ้าเราไปสัมผัสนี่ก็คืออันตรายทำให้เจ็บป่วยแบบเฉียบพลันได้ การปะทุของภูเขาไฟในอดีตอย่างรุนแรงทำให้ปากปล่องภูเขาไฟยุบตัวลงจนกลายเป็นทะเลสาบ นอกจากนี้เรายังจะได้เห็นการทำงานของคนงานเหมืองแร่ โดยจะเริ่มงานกันตั้งแต่ตี 3 หาบกระบุงเปล่าขึ้นมาแล้วลงไปที่ปากปล่องแซะก้อนกำมะถันไต่ขึ้นมาบนทางที่ชัน แล้วหาบลงเขาไปอีก 3 กม. ซึ่งน้ำหนักของแร่กำมะถันที่ชาวบ้านแบกกันอยู่ที่ประมาณหาบละ 60 – 80 กก. ค่าจ้างจะอยู่ที่ กก.ละ 2 บาท วันนึงอาจจะหาบได้ 2-3 รอบ คิดเป็นเงินรอบละประมาณ 100  กว่าบาท นับเป็นงานที่เหนื่อยแสนสาหัสและอันตรายบั่นทอนสุขภาพเอามากๆ เพราะต้องดมแก๊สพิษเข้าปอดอยู่ทุกวัน กำมะถันที่ได้นำไปผลิตเป็นของที่ระลึก กับเครื่องสำอางค์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมา รับประทานอาหารที่รีสอร์ท (มื้อที่ 14)

สาย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สุราบาย่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 15)
เย็น ถึงโรงแรม นำท่านเช็คอิน รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 16) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม WIN SURABAYA หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

2 พ.ค. 61 : สุราบาย่า- กัวลาลัมเปอร์  -  กรุงเทพ

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินสุราบาย่า
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ XT 324 **บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง**
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเช็กอินต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ
16.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ AK 892
18.00 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ

 

ค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด เส้นทาง ดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์ / กัวลาลัมเปอร์-สุราบาย่า /  สุราบาย่า-กัวลาลัมเปอร์ และ กัวลาลัมเปอร์-ดอนเมือง
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ... (พัก ระดับ 3 ดาว )
2. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
4.  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6 .มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ
8. ค่ารถจีปที่โบรโม่  / ค่าขี่ม้าที่โบรโม่
ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 25 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต
4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
5. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)


การเตรียมเอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำค่าแพคแกจทัวร์   ท่านละ 10,000 บาท  

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593