ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : VN001] เวียดนามกลาง เว้ ดานัง โห่ยอาน 4 วัน 3 คืน

เว้ 2 คืน โห่ยอาน 1 คืน โดยรถเข้าทางสะหวันนะเขต จ. มุกดาหาร


อัตราค่าบริการ
กรุ๊ปขนาด 20 คนขึ้นไป ท่านละ 9,500 บาท
กรุ๊ปขนาด 15-19 คน ท่านละ 9,900 บาท
กรุ๊ปขนาด 8-9 คน ท่านละ 11,900 บาท

วันที่เดินทาง

กรุงเทพฯ มุกดาหาร

18.30 น.

รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่ระหว่างถนนพหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมุกดาหารโดยรถตู้หลังคาสูง

วันที่หนึ่ง

มุกดาหาร-ลาว เวียดนาม

06.00 น.

เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน ทำธุระส่วนตัว ทานอาหารเช้า จากนั้นเดินเล่นชมวิวแม่น้ำโขงกัน

08.00 น.

ทำเรื่องผ่านแดนที่ ตม.มุกดาหาร เมือง ไทย – ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง ผ่านเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อถึงฝั่งลาวแล้วก็ทำเรื่องเข้าประเทศลาว จากนั้นเดินทางต่อไปแวะนมัสการวัดพระธาตุอิงฮัง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเผยแพร่พระศาสนา ณ ที่นี้ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลังมาประดิษฐานเพื่อบูชา ณ ที่นี้ โดยรถตู้มุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนาม พักทานอาหารเที่ยงที่แดนสะหวัน ซึ่งเป็นชายแดนลาว-เวียดนาม สามารถแลกเงินสกุลด่องของเวียดนามได้ที่นี่เลย อัตราประมาณ 1 บาทแลกได้ 500 ด่อง
หลังอาหารเที่ยงทำเรื่องออกจากประเทศลาวแล้วทำเรื่องเข้าประเทศเวียดนามที่ด่าน ลาวบาวต่อทันที ก่อนเข้าเมืองเว้ พาท่านไปเที่ยวชมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ สงครามเวียดนาม – ฝรั่งเศส – อเมริกา คือเส้นขนานที่17 เป็นจุดแบ่งแยกระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ในอดีต ชมอุโมงค์ลับ วินหม็อก ซึ่งเป็นหลุมหลบภัย คลังอาวุธ ที่เก็บอาหาร เป็นอุโมงค์ใต้ดินยาว 26เมตร มี3ชั้นเชื่อมต่อกัน ลึก28 เมตร หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองมรดกโลก นครแห่งจักรพรรดิ เมืองเว้ HUE ถึงโรงแรมเวลาประมาณเกือบ 5โมงเย็น เข้าที่พักทำธุระส่วนตัวแล้ว ทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็นออกเดินเล่นต่อชมเมืองเว้ยามกลางคืน พาไปกินของหวานยอดนิยมของวัยรุ่นที่นี่กันมีหลายอย่างให้เลือกชิมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เว้ ดานัง ฮอยอัน

07.30 น.

เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรมประมาณ 7.30 น.เที่ยวเมืองเว้นครแห่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน NGUYEN DINASTY เที่ยวชม สุสานจักรพรรดิไคดิ่งห์ KHAI DINH และ สุสานจักรพรรดิตือดึก TUC DUC จากนั้นกลับเข้าไปรับประทานอาหารเวียดนาม ในร้านดังที่ลงหนังสือ Lonely Planet ที่ใครๆ มาเว้ต้องแวะรับประทานโดยเฉพาะฝรั่งที่ตามรอย Lonely planet

บ่าย

อิ่มท้องกับอาหารมื้อกลางวันจากนั้นเดินทางสู่เมืองดานัง จอดชมทะเลเมืองดานังเพื่อถ่ายรูปและแวะดูเรือกระจาดหรือเรือกระด้งแล้วเดินทางต่อไปเข้าชมพิพิธภัณท์จามที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมชนเผ่าจามปา จากนั้นไปชมโรงงานแกละสลักหินอ่อน ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย และเดินทางเข้าสู่เมืองมรดกโลก ฮอยอัน HOI AN อดีตเมืองท่าที่สำคัญของเวียดนามก่อนที่จะย้ายไปที่ตัวเมืองฮอยอัน หลังจากนั้นก็เที่ยวชมเมืองนี้ในยามค่ำคืนกันตามอัธยาศัย มีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย มีผับ บาร์ ร้านเบเกอรี่อร่อยๆ ฮิปๆๆมากมาย แล้วกลับไปพักผ่อน

วันที่สาม

ฮอยอัน ดานัง เว้

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระใส่รถ

07.00 น.

หลังอาหารเช้า พาท่านไปเดินชมตลาดยามเช้าที่เมืองฮอยอัน เดินชมวัดในถนนเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก พาท่านไปชมสะพานญี่ปุ่น สะพานที่ยังคงหลงเหลืออยู่สมัยที่มีชุมชนชาวญี่ปุ่น

09.00 น.

เดินทางไปเมืองดานัง จากนั้นเดินทางสู่เมืองเว้ ขากลับนี้เราจะใช้เส้นทางขึ้นเขากันแวะจุดชมวิว ไห่วัน HAI VAN PASS สามารถมองเห็นวิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้ได้ จุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งสมัยสงคราม เป็นที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ยังคงเหลือป้อมปราการทางทหารไว้ให้ดูกัน

เที่ยง

ทานอาหารกลางวันที่ลังโค Lang Co เป็นเมืองติดชายทะเล หลังจากนั้นเที่ยวชมพระราชวังแห่งเมืองเว้ IMPERIAL CITADEL อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จากนั้นไปชม วัดเทียนหมุ TIEN MU ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม แล้วเข้าที่พัก ทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

หลังอาหารค่ำ พาท่านไปชมหุ่นกระบอกน้ำ Water puppet ยามค่ำ ที่เมืองเว้ เอกลักษณ์ของเมืองเว้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ สามารถชมแสงไฟหลากสีแต้มแต่งสะพานข้ามแม่น้ำหอม หรือ ที่เราเรียกกันว่าสะพานเจ็ดสี จากนั้นแยกเดินชมเมืองตามอัธยาศัยก่อนเข้าที่พัก

วันที่สี่

เว้ ลาว มุกดาหาร กรุงเทพ

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

07.00 น.

ออกเดินทางไปจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดดองบา จากนั้นอำลาและเดินทางออกจากเมืองเว้

11.30 น.

หลังทำเรื่องข้ามแดนจากเวียดนามเข้าลาวแล้ว ระหว่างทางทานอาหารกลางวันที่ชายแดนลาว ที่แดนสะหวัน เดินทางต่อยังเมืองสะหวันนะเขต จากนั้นทำเรื่องผ่านแดนข้ามมาฝั่งไทยแล้ว นั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพจากลาวเข้าฝั่งมุกดาหาร ทานอาหารเย็นอร่อยๆริมแม่น้ำโขงกัน เดินทางกลับ กทม.

หมายเหตุ :
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
มาเป็นกรุ๊ปจำนวน
8 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ

- ใช้เงินด่อง หรือ US เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแลกไปสัก 1,500-4,000 บาทก็เพียงพอต่อการใช้ช็อปปิ้ง

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่และค่าผ่านด่านต่างๆ ด่านไทย – ลาว , ด่าน ลาว – เวียดนาม
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง , บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
- ค่ารถตู้ปรับอากาศของลาวสำหรับการเดินทางลาว-เวียดนาม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงจากกรุงเทพฯ-มุกดาหาร
- ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

โดยส่งหลักฐานหนังสือเดินทางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด

89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

รูปทริปปี 2553

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน : 10-15 เม.ย. 2553 โดยหมี
ทริป MSU road show to เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน : 4-7 เม.ย. 2553 โดย กิตติ

รูปทริปปี 2551

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน : 11-16 เม.ย. 2551
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593