ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : LAO001] หลวงพระบาง – วังเวียง 4 วัน 3 คืน เดินทางรถรถ

ไป-กลับ โดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง

วังเวียง เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบอยู่ทางตอนเหนือของนครเวียงจันทน์ ห่างจากนครเวียงจันทน์เพียง 160

กิโลเมตร ตามถนนหมายเลข 13 วังเวียง เมืองที่ได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองลาว ด้วยความเงียบสงบ และ บรรยากาศ แบบ

สบายๆ ที่นักท่องเที่ยวทุกมุมโลก ต่างนิยมมาท่องเที่ยว คล้ายกับเมืองปายบ้านเรา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้อง-

การ พักผ่อน แบบ ไม่เร่งรีบ และที่สำคัญ เมืองวังเวียงแห่งนี้ สถานที่พัก และ อาหาร ราคาถูกย่อมเยาว์ไม่แพงอย่าง

ที่คิด วังเวียงเป็นแหล่งที่ เทือกเขาหินปูน และ เต็มไปด้วยถ้ำที่สวยงามอยู่มากมายที่จะรอนักท่องเที่ยวมาเยือนหลวงพระบาง เมืองที่มากมายทั้งสถาปัตยกรรมอันงดงาม วัดวาอาราม วัดเซียงทองวัดที่สวยที่สุด
ในหลวง-

พระบาง พระราชวังเก่า หรือ พิพิธภัณฑ์โบราณ วัดพระธาตุพูสีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแห่งวิวเมือง
หลวงพระบาง

และทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานอันสวยงามน้ำตกกวางสี น้ำตกสีเทอควอยซ์สีเขียวอมฟ้าบรรยากาศร่มรื่นและตลาด

มืดแหล่งช็อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งผ้าทอ เสื้อยืด งานฝีมือต่างๆมากมาย
อัตราค่าบริการ


ราคาจอยทัวร์

ผู้ใหญ่ 10,900 บาท/ท่าน

เด็ก 4 - 11 ปี 9,900 บาท/ท่าน


ราคาเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่

ผู้ใหญ่ 11,900 บาท/ท่าน

เด็ก 4 - 11 ปี 10,900 บาท/ท่าน


ราคากรุ๊ปเหมา
จำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6 ท่าน
บาท/ท่าน 10,900 11,900 13,900
เด็กอายุ 4-11 ปี ลด1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่

เทศกาลสงกรานต์เพิ่มท่านละ 1,400 บาท

ลูกค้าเก่าลด 200 บาท/ท่าน

ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นคะ หากเป็นชาวต่างชาติต้องเสียค่าวีซ่าประมาณ 30 USD

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

วันเดินทาง

กรุงเทพฯ - หนองคาย

18.30 น.

รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่
ระหว่างถนน
พหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหนองคายโดยรถตู้ปรับ
อากาศหลังคาสูง

วันที่แรก

หนองคาย - เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

05.00 น.

ถึงหนองคาย เช็คอินที่โรงแรมแกรนด์หนองคายเพื่ออาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และไปรับประทานอาหาร
ที่ร้านทานตะวันหรือ ไข่กระทะเจ้าอร่อยแห่งเมืองหนองคาย

08.00 น.

ออกเดินทางถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทำเอกสารผ่านแดน จากนั้นเข้าสู่เวียงจันทน์เมืองหลวง
ของประเทศลาว และเราจะมุ่งตรงสู่เมืองหลวงพระบาง ระหว่างเส้นทางไปหลวงพระบางผ่านหุบ
เขา ทัศนียภาพงดงามและผ่านทางโค้งหลายพันโค้งให้สมาชิกเตรียมยาแก้เมารถ ติดไปด้วยสำหรับ
มื้อกลาง วันเราจะแวะรับประทานอาหารกลางวันที่วังเวียง

เย็น

ถึงหลวงพระบางเข้าที่พักและออกมารับประทานอาหารเย็น จากนั้นพาท่านแวะช็อปปิ้งจับจ่ายซื้อของ
กันที่ตลาดมืด แหล่งขายสินค้าพื้นเมืองและของฝากนานาชนิด

วันที่สอง บ้านผานม บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง วังเก่า พระธาตุหมากโม น้ำตกกวางส พระธาตุพูสี

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ถ่ายภาพวิถีชีวิตคนเมืองหลวงพระบางยามเช้าที่ตลาด

06.30 น.

รับประทานเฝอร้านอร่อยใกล้ๆกับร้านกาแฟประชานิยมเจ้าดัง ที่ล่ำลือว่าใครๆมาถึงหลวงพระบาง
แล้วก็ต้องมาแวะรับประทานกันที่นี่

07.30 น.

ออกเดินทางไปยังบ้านผานมเพื่อเลือกซื้อผ้าทอมือจากชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา จากนั้น
เดินทางต่อไปยัง บ้านช่างไห เพื่อร่องเรือแม่น้ำโขงเพื่อไปชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริม
แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธ
รูปไม้จำนวนนับพันองค์ จากนั้นกลับมาชมวัดเซียงทอง เป็นวัดที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดที่หลวง-
พระบาง ตั้งอยู่ที่หัวแหลมที่ลำน้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่หลวงพระบาง

13.30

หลังอาหาร พาท่านไปเที่ยวชมพระราชวังเก่า และ หอพระบาง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง และชม อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จากนั้นออกเดิน
ทางไปชมน้ำตกกวางสี น้ำตกสีเทอควอยซ์ ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ บรรยากาศร่มรื่น

16.00 น.

เที่ยวชมและถ่ายภาพพระธาตุหมากโม เป็นที่ระลึก

17.00 น.

ปิดท้ายทริปของวันที่การขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางในมุมสูงและเห็นทั้งวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานอันงดงาม

18.30

พร้อมรับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำโขง อิ่มท้องจากมื้อเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกไปช็อปปิ้งที่
ตลาดมืด
อีกสักรอบแล้วแต่เงินในกระเป๋าหรือความพึงพอใจ หรือ จะเดินเล่นชมเมืองหลวงพระบางยาม
ค่ำคืนก็ไม่ว่ากัน จากนั้นกลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว - หลวงพระบาง- วังเวียง

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้เราจะตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรข้าวเหนียวกัน จากนั้นไปรับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวออกจากหลวงพระบางแต่เช้ามืดไปยังเมืองวังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่วังเวียง เข้าที่พักที่วังเวียงบรรยากาศดีสบายๆติดริมแม่น้ำซอง

13.30 น.

เดินทางไปชมความงามของถ้ำจัง ซึ่งมีความงดงามตามจินตนาการ และท่านจะได้ชมวิวมุมสูงจากจุดชมวิว
ที่ถ้ำจังแห่งนี้

16.00 น.

บ่ายเราจะเช่าเรือไปนั่งชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำซอง หรือ ใครอยากเล่นน้ำโดยเช่าห่วงยาง ตามอัธยาศัย หรือจะเช่ารถจักรยานปั่นชมเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเจ้าอร่อยในเมืองวังเวียง
หมายเหตุ ค่าเช่าเรือประมาณท่านละ 100 บาท / ค่าห่วงยาง / ค่าจักรยาน ไม่รวมในค่าทริป

วันที่สี่ วังเวียง – เวียงจันทน์ - หนองคาย - กรุงเทพฯ

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

07.00 น.

ล้อหมุนออกเดินทางจากวังเวียงสู่เวียงจันทน์

10.00 น.

ถึงเวียงจันทน์ ชมหอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน
พระแก้วมรกต ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว ไหว้พระที่วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวลาว ให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ นานาชาติ ในตัวเมืองเวียงจันทน์

13.00 น.

เที่ยวชม ประตูชัย และเข้าไปนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากเวียงจันทน์ทำพิธีผ่านแดนเข้าประเทศไทยระหว่างนั้นสามารถแวะซื้อของฝากได้ที่ duty free จากนั้น
ช่วงเย็น เราจะพาท่านไปรับประทานแหนมเนืองชื่อดังของเมืองหนองคายแดงแหนมเนือง แวะซื้อของฝาก
ที่ร้านแดงแหนมเนือง และเมื่ออิ่มทองจากอาหารมื้อนี้เราจะพาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ถึงกรุงเทพก่อนเที่ยงคืน

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภั
- มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงตลอดทริป
- ค่าที่พัก 3 คืน (หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน พักห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหารหลักทุกมื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น
- สต๊าฟบริการตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย
1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยนำ passport ตัวจริงติดตัวในวันเดินทาง

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อผ่านแดนให้ Fax หน้าพาสปอร์ตที่มีเลขที่พาสปอร์ตรวมถึงหน้าวันที่หมดอายุของพาสปอร์ต หรือ ส่งสำเนาพาสปอร์ตให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง ส่งที่

กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23
ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพ 10510

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2555

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน 14 - 18 ธ.ค. 55 โดย พี่แพะ


รูปทริป ปี 2554

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ฉลองตรุษจีน 4 วัน 3 คืน 1 - 6 ก.พ. 54 โดย อ้อม

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน 31 ธ.ค. 53 - 5 ม.ค. 54 โดย พี่เจษ


รูปทริป ปี 2553

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 5 วัน 3 คืน 11-16 มิ.ย. 53 โดย พี่แพะ

ทริปเที่ยว หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก 1-4 ม.ค. 53 โดย พี่ฮั้ว


รูปทริป ปี 2552

ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 29 ธ.ค. 52 - 3 ม.ค. 53 โดย ปุ๊ก

ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 10-14 ธ.ค. 52 โดย ปุ๊ก

ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3-7 ธ.ค. 52 โดย ขวัญ

ทริปถ่ายภาพ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 21-25 ต.ค. 52 โดย แอ๋ม


รูปทริป ปี 2551

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4-8 ธ.ค. 51

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4-8 เม.ย. 51
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว ข้อมูลประเทศลาว ฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593