ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KKH-03] ทัวร์ปากีสถาน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี Hunza - Skardu 13 วัน 11 คืน

ทัวร์ปากีสถาน เน้นเที่ยวถ่ายภาพ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม
ในฤดูกาล ใบไม้เปลี่ยนสี เดือนพฤศจิกายน Hunza-Skardu
Gilgit - Hunza Valley Ghizer Valley - ชมธารน้ำแข็งที่ passu – ที่ราบสูง Khunjerab –
Skardu – Srigar Valley – Khaplu Valley
13 วัน 11 คืน เดินทาง 20 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2561 เดินทางโดยการบินไทย

** ทริปนี้ อาจจะไม่สะดวกสบายในเรื่องการเดินทาง หรือ ที่พัก ระดับหรูหรา ไม่มี หรือ อาหารอาจจะไม่หลากหลาย แต่เราจะเลือกให้ท่านให้ดีที่สุด ณ จุดที่เราอยู่ ตัวอย่าง อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่ Landslide ปิดถนน เป็นต้น ผู้เดินทางควรเผื่อใจกับการเดินทางในครั้งนี้ว่าอาจจะไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เรารับประกันว่าปากีสถานเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม ผู้คนที่มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร มีไมตรีมีน้ำใจ ที่ดีมากประเทศหนึ่งในโลก ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ แน่นอนคะ **


อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ 13 วัน 11 คืน
** รับเพียง 12 ท่าน กรุ๊ปเล็ก ดูแลทั่วถึง เน้นคุณภาพ **
** มั่นใจได้เราทำทริปเองไม่ได้ส่งต่อ จัดเส้นทางนี้มากว่า 6 ปีแล้วคะ **
20 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2561 (เต็ม)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900 .-บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาประมาณ 17,xxx - 26,xxx ถ้าตัดสินใจซื้อเร็วตั๋วยังมีราคาไม่สูงคะ)
กรณีที่ต้องการ พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,000.-บาท
• ส่งเอกสารทำวีซ่าภายในวันที่ 30 วันก่อนเดินทาง


พิเศษ !! อาหารไทย เสริม แบบจัดเต็ม เช่น น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาสลิด แกงเขียวหวาน แกงส้ม ต้มยำ ต้มโคล้ง ยำปลากระป๋อง ลาบไก่ ไก่หยอง หอยลาย ผักกาดดอง ไข่เค็ม ไก่เชียง ไก่หยอง มาม่าต้มยำ ต้มโคล้ง และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากประเทศปากีสถานอาหารไม่หลากหลายแบบบ้านเรา เราจึงได้เตรียมอาหารไทยไปเสริมพร้อมขนมว่างตลอดเส้นทาง
พิเศษ !! ทริปนี้เน้นถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ที่เป็นไฮไลท์ ที่ไหนสวยเราก็อยู่นาน
พิเศษ !!  พิเศษ Photo books  แจกทุกท่านหลังจบทริป ท่านละ 1 เล่ม พร้อม รูป จากทริปลงแผน DVD ท่านละ 1 ชุด สำหรับเป็นของที่ระลึก จากปากีสถานพิเศษ !! ทริปนี้ท่านจะได้สัมผัสวิวที่งดงาม ผู้คนที่น่ารัก ในระดับ 5 ดาว เรื่องที่พัก และ อาหาร จะไม่ได้ ดีเลิศ แต่ เราก็เลือกให้ท่านดีที่สุด
รายการเดินทาง พิเศษ Hunza - Skardu 20 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อิสลามาบัด

16.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาท์เตอร์การบินไทย Row D
19.00 น. เหินฟ้าสู่อิสลามาบัด ด้วยเที่ยวบิน TG 349
22.10 น.

ถึง อิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  Hill View  Hotel  ระดับ 3++ ดาว(มี Wifi)  โรงแรมอยู่ใกล้กับสนามบิน  

รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่สอง

Islamabad - Skardu - Upper Kachura lake  - Lower Kachura Lake (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เช้า เหินฟ้าสู่ Skardu ด้วยเที่ยวบิน  ภายในประเทศ ....
หมายเหตุ ถ้าหากมีการยกเลิกบินจาก อิสลามาบัดไปสการ์ดู เนื่องจาก หลายสาเหตุ เช่น สภาพของอากาศ ปิด แปรปรวน เป็นต้น เราจะปรับเป็นการนั่งรถแทนการบินคะ
สาย ถึง Skardu ลงทะเบียนนักท่องเที่ยว ที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Hargisa hut Resort (มี wifi)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Upper Kachura Lake ห่างจาก Skardu ไปราวๆ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ถึง หมู่บ้านนำท่านเดินชมหมู่บ้านเพื่อไปสู่จุดลงเรือเที่ยวชมทะเลสาบ Upper Kachura มีความลึกประมาณ 70 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีน้ำไหลมาจากแม่น้ำ Indus ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิ 15 องศา และหน้าหนาวพื้นผิวของทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็งไปหมด ที่ทะเลสาบใช้เวลาล่องเรือประมาณ 25-30 นาที จากนั้นนำท่านพักดื่มน้ำชาก่อนกลับลงมาชม จุดชมวิว Lower  Kachura lake View point  หรือ Shangrila Resort เป็นทะเลสาบแบบ Private หรือ ส่วนตัวทะเลสาบที่เกิดจากการขุดขึ้นมาคะภายในมีรีสอร์ทเป็นที่นิยมของชาวปากีสถานที่ใช้มาพักผ่อนในฤดูร้อน   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
ค่ำ

พักผ่อนที่โรแรม Hargisa hut Resort (มี wifi) อิสระตามอัธยาศัย

 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่สาม

Skardu – Katpana Lake – Katpana Desert  - Shigar Valley – Shigar Fort – Shigar Desert (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าหากท่านตื่นแต่เช้าสามารถขึ้นไปถ่ายแสงเช้าบนดาดฟ้าของโรงแรมได้คะจะเห็นวิวทะเลทรายในมุมสูง จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปชม Katpana Lake ในฤดูร้อนทะเลสาบแห่งนี้จะล้อมรอบไปด้วยต้นหญ้าสีเขียว และต้นไม้สีเขียวคะ หากเป็นฤดูหนาวที่นี่จะมีหญ้ามีน้ำตาลและต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลตามฤดูกาลและน้ำเป็นน้ำแข็งทั้งหมด ถ่ายรูปทะเลสาบกันเสร็จ นำท่านเดินทางมาชม ทะเลทราย กัตปานา (Katpana Desert) กันต่อ ทะเลทราย Katpana หรือ เรียกว่า Cold Desert เป็นทะเลทรายที่ต่อยาวกับทะเลทรายที่ Khaplu Valley ไปยัง นูบร้าวัลเล่ย์  และ Shigar Valley ไปยัง ซันซการ์ วัลเล่ย์ ที่อินเดีย ทะเลทราบ Katpana ตั้งอยู่ใกล้ๆ และรอบๆ แม่น้ำ Indus  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง Shigar Valley
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่  Shigar Fort หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Shigar Fort  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมา ยัง Shigar Desert ถ่ายภาพ  แสงเย็นกันที่นี่คะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายัง Skardu
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
ค่ำ

พักผ่อนที่โรแรม Hargisa hut Resort (มี wifi) อิสระตามอัธยาศัย

 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่สี่

Skardu – Khaplu Valley – Khaplu Fort – Chaqchan Mosque - Skardu   (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าหากท่านตื่นแต่เช้าสามารถขึ้นไปถ่ายแสงเช้าบนดาดฟ้าของโรงแรมได้คะจะเห็นวิวทะเลทรายในมุมสูง จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางออกจาก Skardu เพื่อไปยัง Khaplu Valley ระยะทางประมาณ 103 กม. เป้าหมายวันนี้คือ Khaplu Fort  ระหว่างทาง เราจะจอดแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆ คะ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ระหว่างเส้นทางจะขนานไปด้วยแม่น้ำ Indus River และ Shyok River ก่อนถึง Khaplu จะผ่าน Thalay Valley  ถ้าหากเป็นเดือน ก.ค.-ส.ค. ระหว่าง Khaplu Fort สามารถแวะเก็บผลแอปริคอท สดๆ ในสวนกันได้เลยคะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)   หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเที่ยวชม Khaplu Fort  ปัจจุบัน ป้อมปราการ Khaplu fort และ พระราชวัง Khaplu ได้ ถูกนำมาทำเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเครือ Serena Hotel แต่เราสามารถเข้าชม ทั้งในส่วนของ Fort และ พิพิธภัณฑ์ Khaplu คะ จากนั้นนำท่านชมมัสยิด Chaqchan โดยชมจากภายนอกเนื่องจากห้ามผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเข้าภายในคะ Chaqchan Mosque เป็นมัสยิดไม้เก่าแก่อายุร่วม 700 ปี สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ Skardu คะ
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
ค่ำ พักผ่อนที่โรแรม Hargisa hut Resort (มี wifi) อิสระตามอัธยาศัย
 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่ห้า

Skardu – Gilgit - Gaukuch     (B/L/D)

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ Gilgit วันนี้เราจะนั่งรถระยะทางไกลคะ ประมาณ 9-10 ชั่วโมงจาก Skardu – Gilgit
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11)  ระหว่างการเดินทางหลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยัง Gilgit
บ่ายๆ ออกสู่ถนน Karakorum นำท่านชมวิว ยอดเขา Nanga Parbat และแวะถ่ายรูป ก่อนออกเดินทางต่อไปยัง Gilgit
บ่ายแก่ๆ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12)  ที่ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Gahkuch อีก 2 ชั่วโมงครึ่ง   
เย็น เช็คอินที่โรงแรม Panorama Hotel Gahkuch (มี Wifi) อิสระตามอัธยาศัย
 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่หก

Ghizer Valley – Gupis - Khalti Lake – Phander Lake - Gakuch (B/L/D)

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ Ghizer Valley
  นำท่านเดินทางเที่ยวและถ่ายภาพ ใบไม้เปลี่ยนสี  ที่  Ghizer Valley ผ่านเมือง Gupis โดยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับต้นผลไม้ต่างๆ เช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล  เปลี่ยนสี ทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำ พร้อมแนวเทือกเขาฮินดูกูช   อันยิ่งใหญ่  ถึงทะเลสาบ Khalti อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14) ที่ PTDC HOTEL หลังอาหาร นำท่านเดินทาง ไปเที่ยวและถ่ายภาพที่  Phandur Valley  ชม ทะเลสาบ  Phandur  Lake  อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  Phandur Valley เที่ยวชมหมู่บ้าน และ ถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมาย จากนั้นเดินทางกลับ Gakuch
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ โรงแรม Panorama Hotel (มี  Wifi) 
 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่เจ็ด

Gakuch – Kargah Buddha – Rakaposhi View Point - Hunza  - Karimabad (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเดินทางออกจาก Gakuch มายัง Gilgit เพื่อชม Kargah Budha  เป็นสถานที่โบราณคดีที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาในสมัยเส้นทางสายไหม  อยู่ใกล้กับ Kargah Nallah ห่างจาก Gilgit ประมาณ 10 กม. เป็นพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้ที่หน้าผาหิน ในสมัยที่ศตวรรษ ที่ 7 มีความสูงวัดจากแม่น้ำ ราวๆ 400 เมตา ถูกค้นพบในปี 1938-39  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Hunza โดยระหว่างทางเราจะแวะพักที่ Rakaposhi View Point
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17) ที่  Rakaposhi View Point พร้อมชมธารน้ำแข็ง Rakaphoshi  หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ มายัง Hunza Karimabad
เย็น เข้าที่พักโรงแรม Hunza Serena Inn Hotel (มี wifi)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่แปด

Karimabad – ล่องเรือ Attabad Lake – Passu Glacier – Borith Lake – Hussaini Suspension Bridge – Passu   (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายแสงเช้าตามอัธยาศัย  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 19) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป ถ่ายภาพ ธารน้ำแข็ง passu glacier  โดยผ่าน ทะเลสาบ Attabad แวะถ่ายภาพ ทะเลสาบ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบ Attabad ประมาณ 30-45 นาทีเพื่อชมทะเลสาบ  หลังล่องเรือเสร็จนำท่านเดินทางเราจะผ่านหมู่บ้าน Gulmit  และ แวะไปถ่ายภาพสะพานแขวน Hussaini suspension bridge สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็กไปถ่ายภาพธารน้ำแข็ง Passu Glacier
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20)  ที่ทะเลสาบ Borith Lake   หลังอาหารนั่งรถต่อไปยัง จุดเริ่มเทรคไปชม Passu Glacier ระยะสั้นประมาณ 1.5 กิโลเมตร แต่คุ้มค่ากับการเดินทางมาชมธารน้ำแข็ง passu สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยัง Passu village เข้าโรงแรม 
เย็น รับประทานอาหารเย็น   (มื้อที่ 21)  ที่ห้องอาหารของโรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม Sarai Hotel  (ไม่มี Wifi)
 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่เก้า

Passu Village – Batula Lake - Khunjerab – Pakistan-China Border – Altit fort - Hunza  Eagle ‘s nest (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22)  หลังอาหารนำท่านเดินไปถ่ายภาพ Passu Village หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักดีคะ เห็นวิวของ Passu peak  จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปทะเลสาบ Batula Lake ใกล้ๆ กับหมู่บ้าน Passu  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพธารน้ำแข็ง Passu และ Passu village จากถนน Karakorum Highway
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) ที่เมือง Sost  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง Khunjerab Pass ต่อ คะ (เดือนเมษายนหิมะยังเยอะอยู่สำหรับชายแดนปากีสถาน-จีน เราอาจจะเดินทางไม่ถึงหลักชายแดน แต่เราจะพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดคะ) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Hunza  ถ้ามีเวลาเหลือนำท่านไปชม Altit Fort ก่อนขึ้นไปยัง Eagle ‘s Nest
ค่ำ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก Eagle Nest  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 24) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม Eagle Nest Resort  (มี Wifi)  ถ่ายสามารถถ่ายดาวยามค่ำคืน ได้ที่จุดชมวิว ที่อยู่ใกล้ Eagle Nest 
 
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน
รูปปากีสถาน

วันที่สิบ

Hunza – Hopper Valley – Nagar Valley – Baltit fort – Shopping - Eagle ‘s nest (B/L/D)

เช้ามืด อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายภาพแสงเช้าตามอัธยาศัย โดยจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆ มากมายรายล้อมเกือบ 360 องศา เช่น ยอด  Rakaposhi , ยอด Lady Finger , ยอด Diran , ยอด Golden Peak , ยอด Ultra I , ยอด  Ultra II  และ ยอดอื่นๆ ความสูง 6,000 – 8,000 เมตร รายล้อมหุบเขา Hunza valley สวยงามน่าประทับใจจริงๆคะ   จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25) หลังอาหาร  นำท่านเดินทางไปยัง Nagar Valley โดยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรถคันเล็ก ในส่วนของฝั่ง Nagar เราจะได้เห็น Hunza valley ในอีกฝั่งหนึ่ง  ถ่ายรูปกันใน Nagar Valley  นำท่านเดินทางถ่ายภาพ ที่  Hopper Valley  นำท่านชม ธารน้ำแข็ง Hopper  วิวระหว่างทางสวยไม่แพ้ที่อื่นๆ เลยคะ 
เที่ยง กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่ฮุนซ่า รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26)  นำท่านเดินทางไปถ่ายภาพที่ Nagar Valley ข้ามไปอีกฝั่งที่เห็น Hunza Valley
บ่าย

นำท่านกลับมาชมป้อมปราการ Baltit fort  อิสระถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่ถนน main barzar สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Eagle ‘s nest

16.00 น. กลับมาถ่ายแสงเย็นที่จุดชมวิว Eagle nest  รับประทานอาหาร ค่ำที่ โรงแรม  (มื้อที่ 27)  
ค่ำ หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ โรงแรม Eagle Nest Resort   (มี Wifi)

วันที่สิบเอ็ด

Hunza - Eagle‘s nest – Besham   (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าหน่อยนะคะ  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 28) หลังอาหารเช้าเดินท่านอำลา ฮุนซ่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 29) ที่โรงแรม Shangrila Chilas   
บ่ายๆ

ถ้าเราเช็คว่าสามารถเดินทางต่อไปทาง Naran เดินทางไปได้ไม่มีหิมะตกที่ Babusar Top เราจะใช้เส้นทาง Naran คะ เดินทางต่อไปยังเมือง Naran ระหว่างทางเราจะผ่าน Babusar Top ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง ประมาณ 4200 เมตรจากระดับน้ำทะเล แวะถ่ายรูปกันสักครู่ก่อนเดินทางลงสู่ Naran Valley คะ แต่ถ้าหากเราไม่สามารถใช้เส้นทาง Naran ได้ เราจะ ต้องใช้เส้นทาง Karakorum ต่อไปยัง Besham คะใช้เวลาจาก Chilas ไป เบชาม ราวๆ 6 ชั่วโมงใช้เวลามากกว่าไปทาง Naran คะ   

บ่าย

กรณีไปทาง Naran ได้ ถึงเมือง Naran  เข้าพักที่โรงแรม Royal Naran หรือ เทียบเท่า
กรณีไปทาง Karakorum ไปถึง Besham เข้าพักที่โรงแรม Besham PTDC หรือ เทียบเท่า

ค่ำๆ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 30)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านไปเดินไนท์มาร์เก็ตที่ Naran ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดในช่วงฤดูร้อนคือ มิ.ย.-ส.ค. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบสอง

Besham – Islamabad –Taxila - Faisal mosque – Bangkok (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 31) หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางต่อมายังจุดหมายของวันนี้คือ Islamabad  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 32)  ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  Taxila ป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีสำนักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ แก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีปบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ อาทิ พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ องคุลีมาล ปัจจุบันนี้ตักศิลาอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามาบาด คงเหลือแต่ซากเมืองให้ได้เห็น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา ซึ่งได้เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักศิลายุคต่าง ๆ เอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ รวมถึง ซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม แลปฏิมากรรม แบบศิลปะคันธาระ  จำนวนมาก อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนจนรัฐบาลปากีสถานได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโก
17.30 น. จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่มัสยิด Faisal Mosque   เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย  อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านมารับประทานอาหารค่ำ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 33)   
19.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสลามาบัด 
23.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG 350
วันที่สิบสาม

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

06.25 น. เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าวีซ่าปากีสถาน มูลค่า 1,300  บาท  
 2. ค่าที่พัก จำนวน 11  คืน
 3.  ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 4. ค่ารถ / ยานพาหะนะที่ใช้ในการเดินทางในปากีสถาน
 5. ค่าไกด์ท้องถิ่น  / หัวหน้าทัวร์ไทย  
 6. ค่าประกันเดินทาง  ทุนประกัน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน TG กรุงเทพ-อิสลามาบัด  // อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ (ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วเอง แลกไมล์ หรือ ฝากทางเราซื้อได้คะค่าตั๋วจ่ายตามจริง) 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ที่โรงแรม หรือ อื่นๆ  ค่าซักรีด เป็นต้น
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ / ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า  วันละ 5 USD รวม 12 วัน  60 USD / ท่าน
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย  รวม 12 วัน 1,000 บาท / ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  กรณีที่ต้องการใยเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าปากีสถาน (ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 7-10 วันทำการ ) รบกวน ส่งเอกสารทำวีซ่าภายในวันที่  30 วันก่อนเดินทาง สำหรับวีซ่าปากีสถานต้องแสดงตัวนะคะ และจะนัดหมายวันที่ทำวีซ่าให้ทราบอีกครั้ง  
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

การจองทัวร์สำหรับทริปปากีสถานคาราโครัม ไฮเวย์

มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งใบจองทัวร์ จึงจะถือเป็นการยืนยันการจอง

ส่วนที่เหลือ ชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5  

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ / ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก / เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 467-1-24276-3

 

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593