ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BK-IKT-8D] ทัวร์ไบคาล ช่วงทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง 8 วัน 7 คืน

ทริปสำรวจเส้นทาง Winter Baikal Lake Russia
Irkutsk - Baikal Lake – Olkhon Island - Listvyanka village - Dogs Sledding
8 วัน 7 คืน : โดยสายการบิน S7 บินตรง Irkutskลักษณะทริป
• เป็นช่วงฤดูหนาว อากาศติดลบ - 25 ถึง -19 ควรเตรียมตัวให้พร้อม
• อาหารไม่คุ้นลิ้นเช่นเคย สำหรับคนไทย แต่เราจะเตรียมอาหารไทยไปเสริม และ มีขนมว่างตลอดการเดินทางคะ
• เป็น Road Trip เดินไม่เยอะ เดินเที่ยวตามจุดต่างๆ ส่วนใหญ่รถถึงคะ
• โรงแรม ที่เลือกให้ เป็นระดับ 3-4 ดาว มีห้องน้ำในตัวทุกที่ และ มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น ในห้องนอน
• ห้องน้ำบางแห่งระหว่างการเดินทางอาจจะเป็นส้วมหลุม หรือส้วมแห้ง แบบในรัสเซีย มองโกเลีย

อัตราค่าบริการ


วันเดินทาง เปิดรับกรุ๊ปละ 16 ท่าน
1. วันที่ 08-15 กุมภาพันธ์ 2563 (เต็ม) .. ราคา 37,000 บาท
2. วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2563 (เต็ม) .. ราคา 37,000 บาท
3. วันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2563 (รับได้อีก 3 ที่สุดท้าย) .. ราคา 37,000 บาท
4. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2563 (เต็ม) .. ราคา 37,000 บาท

*** ถ้ายืนยันเดินทางวันไหนแนะนำให้ซื้อตั่วเครื่องบินไว้เลยเลือกแบบที่สามารถรีฟันด์ มีน้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ และ ซื้อประกันจากสายการบินด้วย จะเป็น Option ที่ดีที่สุด ถ้าซื้อล่วงหน้านานๆ ตั๋วเครื่องบินจะยังมีราคาไม่สูงคะ เชื่อเถอะคะราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินนี้ไม่มีราคาลงมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ***

** ราคาพักเดี่ยว ท่านละ 8,000 บาท
** ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน S7 ลูกค้าสามารถฝากทางทริปดีดี ซื้อให้ได้คะ ซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านานๆ ตั๋วจะมีราคาไม่สูงนะคะ
** รับกรุ๊ปละไม่เกิน 16 ท่าน กรุ๊ปเล็ก ดูแลสะดวกคะ


ตารางการบิน

ตารางเวลาบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

BANGKOK - IRKUTSK

S7 6332

16.35

23.55

วันที่แปดของการเดินทาง

IRKUTSK - BANGKOK

S7 6331

10.10

15.30

 

รายการเดินทางทริป Frozen Baikal Lake

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อีร์คุตสก์  (Irkutsk) 

14.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7-8 Row R/S เคาท์เตอร์สายการบิน S7  airline
16.35 น. เดินทางด้วยเที่ยวบิน S7  6632 ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชั่วโมง 
23.55 น.

เดินทางถึง อีร์คุตสก์  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Irkutsk นั้นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแถบไซบีเรีย ชาวรัสเซียผู้มีชื่อเสียงหลายคนถูกส่งตัวเข้าลี้ภัยในอีร์คุตสค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจลาจลเดือนธันวาคมในปี 1825 และเมืองกลายเป็นเมืองผู้ลี้ภัยในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา และยังคงมีบ้านไม้ชั้นดีบางหลังเหลือรอดซึ่งแตกต่างจากสถาปัตยกรรมโซเวียต อีร์คุตสก์ได้รับฉายาว่า "ปารีสแห่งไซบีเรีย" มีรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียเชื่อมต่ออีร์คุตสก์ไปยังภูมิภาคอื่นๆในรัสเซียและมองโกเลีย  เวลาที่ Irkutsk จะเร็วกว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง นำท่านเข้าพักยังโรงแรม Marriott Irkutsk Hotel หรือ เทียบเท่า จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

โรงแรม.

โรงแรม Marriott Irkutsk Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

วันที่สอง

Irkutsk - Listvyanka – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltcy–นั่ง Chair Lift ไปจุดชมวิว Shaman-Stone – ตลาดปลา- Irkutsk - (B/L/D)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง Listvyanka ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy เป็นพิพิธภัณฑ์แบบ Open Air ที่ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย เกี่ยวกับ การเกษตร และ มานุษยวิทยา ศตวรรษที่ 17-20 เข้าชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของไซบีเรียน และ การก่อสร้างงานไม้แบบไซบีเรียนใน ศตวรรษที่ 17-19 ของ Buryat , Evenk  และ Tofalar จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิว Shaman- Stone โดยเราจะนั่ง Chair Lift ขึ้นไปจุดชมวิวที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล คือ Shaman-Stone  และ ไปยัง Cherskii Stone เป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งของทะเลสาบไบคาล สามารถมองเห็น แม่น้ำ Angara ที่ไหลออกจากทะเลสาบไบคาล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารใน Listvyanka
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยและการสาธิตหลักฐานทางวัตถุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบไบคาล รวมไปถึงสัตว์และพืชที่อยู่ในทะเลสาบไบคาล จากนั้นนำท่านไปยังตลาดปลาชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูลมีทั้งแบบสด แบบรมควัน และแบบแห้ง นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกเช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ถุงเท้าวูล หมวกวูล ถุงมือวูล ต่างๆ ขาย  **หากมีเวลาพอเราจะนำท่านไปสัมผัสประสบการณ์ การขับขี่ Snow Moblie** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง Irkutsk
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) มื้อนี้เป็นอาหารจีน  หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่โรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรม Marriott  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

อีร์คุตสก์(Irkutsk) – City Tour – Dog Sledding – อีร์คุตสก์– Shopping (B/L/D)

07.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เริ่มต้นนำท่านท่องเที่ยวเมืองอีร์คูตสก์ โดยเริ่มต้นจาก การเดินในย่าน จัตุรัส Kirov Square อันเป็นลานกิจกรรมของเมืองนี้ ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ระหว่างถนน Lenin และถนน Sukhe-Bator ชมโบสถ์ออโธดอกซ์ เช่น Church of the Saviour สร้างในปี 1706 สไตล์บาร๊อค โบสถ์หินสีขาว โดมสีทอง มีการสร้างหอระฆังขึ้นเพิ่มเติมในปี 1758 ด้านข้างโบสถ์จะเป็นรูปปั้น ที่มีการมาขอพรเรื่องความรักและสุขภาพ ติดกันจะมี ทหารรักษาการณ์ยืนเฝ้าเวรยาม Ethenal Flam เป็นเปลวไฟนิรันดร์ เดินลัดเลาะข้ามสะพานไปชมแม่น้ำ Angara จากนั้นข้ามถนนไปยัง โบสถ์ The Epiphany Cathedral สร้างในปี 1963 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถูกไฟไหม้ในปี 1716 และได้ทำการสร้างใหม่ในปี 1718 แล้วเสร็จในปี 1729 ตกต่างแบบสไตล์รัสเซียโบราณ ภายในประดับด้วยกระเบื้องมากกว่า 300 ชิ้น ,โบสถ์ Kazan Church เริ่มสร้างในวันที่ 27 ก.ค. 1885 ใช้เวลาสร้าง 7ปี ลักษณะคล้ายกับหอคอยนางฟ้า ภายในตกแต่งด้วยภาพสีเฟรสโก้ แกะสลักหินแกรนิตจากอินเดีย ด้วยช่างชาวจีน มีการบูรณะใหม่ตั้งแต่ปี 1990-2012 จากนั้นนำท่านไปชม บ้านไม้เก่าแก่แบบไซบีเรียน โดยทั้งหมดนี้เราใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 3 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) มื้อนี้เป็นอาหารยุโรป
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง Smolensh’ina เพื่อไปเล่น สุนัขลากเลื่อน Dog Sledding ซึ่งที่นี่จะใช้ สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้แท้ ในการลากเลื่อน ใช้เวลานั่งเฉลี่ยรอบละ 10-15 นาทีค่ะ
17.00 น. เดินทางกลับ Irkutsk เพื่อไปช้อปปิ้งอุปกรณ์กันหนาว เพิ่มเติม
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) อาหารเอเชีย หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรม MARRIOTT  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

Irkutsk– เกาะOl’khon – Baikal Lake (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)  หลังอาหารเช้านำท่านเช็คเอาท์และออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เกาะ Ol’khon ไปยังหมู่บ้าน Khuzir Village  ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) แบบ traditional buryat cuisine จะเป็นอาหารพื้นเมืองชาว buryat ประกอบไปด้วยซุปใส , สลัดผัก , เกี๊ยวไส้ผักทอด และซาลาเปาไส้หมู/เนื้อ
16.00 น. ถึงทะเลสาบไบคาล นำท่านเปลี่ยนเป็นรถเล็กที่ใช้วิ่งบนทะเลสาบได้ นั่งคันละ 5-6 ท่าน  เดินทางไปยังเกาะ Ol’khon ที่หมู่บ้าน Khuzir ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม VILLA MALINA HOTEL หรือเทียบเท่า บนเกาะโอคอน
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม VILLA MALINA HOTEL หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน มี ห้องน้ำในตัว 

วันที่ห้า

เกาะ Ol’khon ทางตอนเหนือ - Khoboy cape (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมา รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางไป Khoboy cape ทางตอนเหนือ Northern cape ของเกาะ Ol’khon  ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนที่กว้างที่สุดของเกาะ วัดจากฝั่งนึงไปยังอีกฝั่งนึงยาวมีระยะทางประมาณ 80 กม. , Khoboy cape ในภาษา Buryat หมายถึง เขี้ยว หรือ ฟันกราม ที่ Khoboy cape เป็นอีกจุดที่สวยงามสำหรับการถ่ายรูป Landscape เราสามารถเห็นทั้งทะเลสาบไบคาลเป็นน้ำแข็งและถ้ำน้ำแข็งที่งดงาม จาก Khoboy cape จุดนี้ไม่ควรพลาด
กลางวัน รับประทาน (มื้อที่ 11)  ซุปปลาโอมูล ซึ่งจัดทำโดยคนขับรถนำเที่ยวของคณะเราเอง ปลาโอมูลเป็นปลาที่มีในทะเลสาบไบคาล
16.00 น. เดินทางกลับมายังโรงแรม ก่อนเข้าโรงแรมนำท่านมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกเดินที่ Shaman rock หรือ  Burkhan Cape (Shamanka rock) เขาว่ากันว่าจุดนี้คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาลเลยทีเดียว Burkhan หมายถึง God หรือ Budha  และ  Shamanka rock เป็นหนึ่งในเก้าของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
เย็น โรงแรม VILLA MALINA HOTEL หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน มี ห้องน้ำในตัว 

วันที่หก

เกาะ Ol’khon ทางตอนใต้ – Ogoy island - South of Island

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมา รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารเข้า นำท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งของทะเลสาบไบคาล และนำท่านเดินทางไปยังเกาะ Ogoy ซึ่งอยู่ระหว่าง Cape Shara-Shulun  ทางด้านตะวันตกของเกาะโอคอน  นำท่านเดินขึ้นไปชม Buddhist Stupa  ซึ่งอยู่ ณ จุดสุงสุดของเกาะ Ogoy เป็นเจดีย์สไตล์ทิเบต ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาจะมาเดินวนรอบทำสมาธิและชมวิวทะเลสาบไบคาลกันคะ
กลางวัน รับประทาน (มื้อที่ 14) ปลาทอดที่ถูกจัดเตรียมโดยคนขับรถนำเที่ยวของเรา จากนั้นเดินทางไปยังทางใต้ของเกาะ Ol’Khon  ชม bubbles ภายในน้ำแข็งสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายังโรงแรม ตรงไหนสวย หรือ แสงสวยแวะถ่ายรูปกัน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 15)  หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม VILLA MALINA HOTEL หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน มี ห้องน้ำในตัว 

วันที่เจ็ด

เกาะ Ol’khon  – เมือง Irkutsk (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมา รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางกลับเมือง Irkutsk  ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทาน (มื้อที่ 17) ที่ร้านอาหารระหว่างเส้นทาง เป็นอาหารพื้นเมือง Buryat
16.00 น. ถึง เมือง Irkutsk รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม MARRIOTT  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่แปด

อีร์คุตสก์ – กรุงเทพ (B/-/-)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน S7
10.10 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน S7 6631  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง
15.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศ ที่แปรปรวน **


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่า โรงแรม ระดับ 4 ดาว ++ ในเมือง  และ แบบที่มีห้องน้ำในตัวพักห้องละ 2 ท่าน กรณีพักนอกเมือง รวมทั้งหมด 7 คืน
2. ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
3. ค่ารถรับส่ง สนามบิน Irkutsk / รถที่ใช้วิ่งไปทะเลสาบ ไบคาล 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
5. เสบียงอาหารไทยและขนม เสริมเตรียมไปจากไทย
6. ประกันเดินทางอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท
7. ค่าเช้าชมสถานที่และอุทยาน
8. ค่าสุนัขลากเลื่อน  คนละ 20 นาที
9. น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าตั่วเครื่องบิน กรุงเทพ - Irkutsk  สามารถซื้อเอง หรือ ฝากซื้อก็ได้ ราคาเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาท +++ 
2. ค่าทิบไกด์ และ คนขับรถ วันละ 5 USD / คน / วัน รวม 8 วัน ลูกทัวร์จ่ายคนละ  40 USD
3. ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทยคนละ 800 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น minibar / softdrink / เครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

4. หากต้องการประกันแบบสุขภาพสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยตัวท่านเองหรือฝากทางทริปดีดี ซื้อให้ได้คะ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 1. ทริปนี้หนาวสุดๆ -20 ขึ้นไป ดังนั้นอุปกรณ์กันหนาว ต่างๆ ต้องพร้อม ดาวน์ + กันลม + ฟรีช + เบสเลเยอร์ ถุงเท้า ถุงมือ หมวก แว่นกันแดด  กางเกงแบบกันเปียกกันลมจะดีมาก
 2. รองเท้าที่ให้ความอบอุ่น กันอุ่นได้ดี
 3. หนามสำหรับรัดรองเท้ากันลื่นเวลาเดินบนน้ำแข็ง
 4. ยาแก้แพ้ แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอ ต่างๆ แก้ปวดเมื่อย ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่หนาว
 5. ทิชชูแห้ง / ทิชชูเปียก

เงื่อนไขสำหรับการจองทริป

 1. ส่งสำเนา passport ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน   
 2. มัดจำ ครั้งแรกท่านละ 10,000 หลังจากจองภายใน 3 วัน   ส่วนที่เหลือ  ชำระภายใน 21 วันก่อนเดินทาง
 3. หากต้องการฝากซื้อตั๋วเครื่องบิน หลังจากเช็คราคา เครื่องบิน ณ วันนั้นๆ แล้ว ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 100 % สำหรับออกตั๋ว

เงื่อนไขสำหรับการยกเลิกทริป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
 • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593