ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KRY-11D9N] ทัวร์คีย์กีซสถาน เอเชียกลาง Classic Kyrgyzstan 11 วัน 9 คืน : Road Trips

Bishkek – Kochkor Valley - Songkul Lake – Naryn - Tash Rabat Caravanserai - Skazka Canyon – Tamga Village - Jety Oguz gorge – Issyk kul Lake – Burana Tower
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคีร์กีซ ทุ่งหญ้าที่งดงาม ภูเขาเทียนซาน
ทะเลสาบ Issyk Kul ทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 2 ของโลก
Tash Rabat Caravanserai อดีตเส้นทางสายไหมโบราณ
พักกระโจม Yurt ของชนเผ่าผู้เร่ร่อนชาวคีร์กีซ
โดยสายการบิน AIR ASTANA สายการบินระดับ 4 ดาว SkyTraxอัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563 : เป็นช่วงทุ่งดอกไม้
** ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อ **
กรุ๊ปรับจำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900 บาท (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)
พักเดี่ยว ท่านละ 8,000 บาท


ลักษณะทริป โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเดินทาง :
• เหมาะสำหรับท่านที่ชอบธรรมชาติ / ชอบการผจญภัย ชอบถ่ายภาพ อยู่ง่าย ทานง่าย
• การเที่ยวเป็นแบบ Road Trips / Jeep Tours ตรงไหนสวยถูกใจก็จอดรถถ่ายรูป มีเดินเที่ยวระดับอนุบาลไม่ยาก
• ต้องเตรียมสิ่งของสำหรับเดินเทรค เช่น รองเท้า หมวก แว่นกันแดด ไม้เทรค เสื้อกันฝน เป้ใบเล็กสำหรับใส่น้ำดื่ม ขนม ระหว่างเดินเทรค ซึ่งเป็นการเดินที่ไม่ยากเท่าไรนัก
• ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน ไทรอยด์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง เพราะสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งจะอยู่บนที่สูง3,000 – 4,000 เมตร ควรมีสุขภาพแข็งแรงระดับหนึ่งเพราะบางสถานที่ต้องใช้การ Hiking เดินเที่ยวชม
• ที่พัก : ในเมืองใหญ่ ที่พักดี 3-4 ดาว มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น ไดร์เป่าผม ออกนอกเมืองบางแห่งเป็นเกสเฮาส์ หรือ ถ้าพักเป็นกระโจม หรือ Yurt ไม่มีห้องอาบน้ำแต่มีห้องน้ำแบบแห้ง เป็นส้วมหลุม
• อาหารมีให้เลือกไม่มาก เป็นประเทศมุสลิม มีเนื้อวัว เนื้อแพะ ไก่ (ไม่มากนัก) ผักผลไม้ตามฤดูการ ไม่แพง ทางบริษัทมีจัดเตรียมอาหารไทยไปเสริม และขนมตลอดเส้นทาง **งดเว้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากหมูทุกชนิด**
• อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส สูงสุดที่ 30 องศาเซลเซียส ฝนน้อย
• รถที่ใช้สำหรับทริปนี้คือ 4WD คือ Toyota Land Cruiser หรือ Nissan Patrol นั่งคันละ 3-4 ท่าน

ตารางเวลาบินสายการบิน Air Astana

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

28 พฤษภาคม 2563

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15- 16.20 น.

28 พฤษภาคม 2563

Almaty – Bishkek

KC 109

18.00 – 18.55 น.

06 มิถุนายน 2563

Bishkek – Almaty

KC 110

19.55 - 20.45 น.

07 มิถุนายน 2563

Almaty - Bangkok

KC 931

01.15 – 08.55 น.

**ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองให้มีระยะห่างอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้า**

 

รายการเดินทางทริปคีร์กีซสถาน

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อัลมาตี้ – บิสเคก  Bishkek (Kyrgyzstan)

07.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว U เคาท์เตอร์สายการบิน AIR ASTANA (KC) พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินโหลดกระเป๋า
10.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอัลมาตี้(Almaty) ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932 ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 5 นาที  บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน
16.20 น. ถึง สนามบินเมืองอัลมาตี้ (Almaly) ประเทศคาซัคสถาน  นำท่านรอต่อเครื่องเตรียมบินต่อไปยัง เมืองบิสเคก ประเทศคีร์กีซสถาน เวลาท้องถิ่นที่คาซัคสถานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
18.05 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 109 สู่เมืองบิสเคก ประเทศคีร์กีซสถาน บริการอาหารว่างบนเครื่อง
18.55 น. ถึงสนามบิน Manas ประเทศคีร์กีซสถาน บิสเคก  เวลาประเทศคีร์กีซสถานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองบิสเคก ห่างจากสนามบินประมาณ 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม
ที่พัก โรงแรม Plaza Hotel Bishkek 4*  หรือ เทียบ เท่า ระดับ 4 ดาว 
หมายเหตุ

พาหะนะที่ใช้ ในเส้นทาง คีร์กีซสถาน จะเป็นรถ 4WD แบบ Prodo หรือ Land Cruiser นั่งคันละ 4 ท่านคะ

วันที่สอง

Bishkek – Ala Archa - Bishkek (B/L/D)

เช้า. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ Ala Archa National Park ซึ่งอุทยานแห่งชาติ Ala Archa ตั้งอยู่รอบหุบเขาแม่น้ำ Ala-Archa ในเทือกเขาเทียนซานของคีร์กีซสถาน ระดับความสูงของอุทยานมีตั้งแต่ 1,500 เมตรถึง 4,895 เมตรจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทั่วไปและนักปีนเขาที่จริงจัง Ala Archa ตั้งอยู่ห่างจาก Bishkek ไปทางทิศใต้เพียง 40 กม. อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1976 และมีพื้นที่ประมาณ 2 280 เฮกเตอร์ จากนั้นนำท่านเริ่มเดินจาก Alplager ที่ความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลไปยังน้ำตก Ak-Sai ที่ระดับความสูง 2,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 4 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เส้นทางจะผ่านป่าสน และทุ่งหญ้าอัลไพน์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)  แบบปิคนิก อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายังค่ายอัลไพน์และเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักที่บิสเคก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4)
ที่พัก

โรงแรม PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  *มี Wi-Fi*

 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่สาม

Bishkek – Burana Tower – Issyk Kul (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)
08.00 เดินทางไปยัง Cholpon-Ata เป็นเมืองรีสอร์ทหลักๆของเขต Issyk-Kul เป็นเมืองเล็กๆ มีประชากรเพียง 11,000 คน เป็นเมืองตากอากาศบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบ Issyk-Kul ในช่วงฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดแข่งขันเกม World Nomad ในปี 2014, 2016, และ 2018 ห่างจากบิสเคก 265 กม. นำท่านเที่ยวชม Burana Tower เป็นหอคอยสุเหร่าขนาดใหญ่สูง 25 เมตร สร้างในปลายศตวรรษที่ 9 ในหุบเขา Chuy Valley ทางตอนเหนือของประเทศคีร์กีซสถานห่างไป 80 กม. ทางทิศตะวันออกของบิสเคกและห่างจากเมือง Tokmok 12 กม. เป็นสิ่งที่หลงเหลือในอยู่ในเมือง Balasagyn โบราณ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Karakhanid kaganate ซึ่งมีอยู่ระหว่างศตวรรษที่ 9 -11 . Balasagyn ถูกปล้นโดยชาวมองโกลในปี 1218 และในศตวรรษที่ 14 เมืองถูกทำลายและถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่เดิมหอคอยนี้มีความสูง 44 เมตร แต่ผลจากสงครามและแผ่นดินไหวทำให้หอคอยหักเหลือเพียง 25 เมตร ภายในหอคอยจะมีบันไดที่คดเคี้ยวสูงชันภายในหอคอยเราสามารถเข้าชมข้างบนได้  ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยภูเขาเทียนซานและทุ่งหญ้า นอกเหนือจากหอคอยสุเหร่านี้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ยังมี Balbal เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายฝังศพกำแพงดินที่ชาวเติร์กใช้เมื่อตอนเดินทางผ่านเอเชียกลางเมื่อหลายศตวรรษก่อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารเดินทางสู่ Issyk Kul เป็นทะเลสาบอัลไพน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก Lake Titicaca ในอเมริกาใต้ อยู่บนความสูง 1,609 เมตร จากระดับน้ำทะเล ช่วงก่อนคริสตศักราชศตวรรษที่ 1 Issyk-Kul ก็เป็นจุดแวะพักที่ได้รับความนิยมบนเส้นทางสายไหม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขา Ala - too ทางใต้เป็นเทือกเขาTerskey .ภูเขา Ala-Too มีโตรกธารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรอบ ๆ ทะเลสาบรวมถึง Boom Gorge ที่ทางหลวงจากบิสเคกตัดผ่านไปทางทิศเหนือของทะเลสาบ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

RADUGA RESORT  หรือเทียบเท่า มี Wi-Fi

 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่สี่

Issyk Kul-Przhevalsky Memorial Complex – Dungan Mosque – Russian Orthlodox Holy Trinity Cathedral – Museum of Petroglyphs – Karakol Town (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 8) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป Karakol  เยี่ยมชม  Open air Museum of Petroglyphs ซึ่งตั้งอยู่นอกเมือง มีขนาด 42 เฮคตาร์ หรือประมาณ มีการแกะสลักหินตั้งแต่สหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช จนถึงศตวรรษที่ 4 อายุกว่า 4000 ปี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าสัตว์ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน การล่าสัตว์ สงคราม นักรบหินแกะสลัก สุสาน เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 9) หลังอาหารกลางวันนำท่านไปเยี่ยมชม Russian Orthodox Holy Trinity Cathedral in Karakol เป็นโบสถ์ไม้เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของโบสถ์อิฐเก่าในปี 1894-1895 สร้างจากไม้ที่ตกแต่งในการแกะสลักต่าง ๆ มีโดมทองและสวมมงกุฎด้วยหอระฆังโอฬาร ภายในมีภาพของ Mary อายุกว่า 116 ปี เป็นมารดาของพระเยซูที่สร้างขึ้นกรุงเอเธนส์ ได้มีการปรับปรุงในปี 1980 จากนั้นชม Dungan Mosque เป็นมัสยิดที่ตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก โดยฝีมือช่างชาวจีนในท้องถิ่น Dungan เมื่อปี1907 แล้วเสร็จในปี 1910 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการชุมชนของ Karakol Dungans (มุสลิมจีนที่หนีการประหัตประหารในยุค 1880) ไม่มีการใช้ตะปู ถูกรัฐบาลสั่งปิดในปี 1933-43 และยังคงถูกใช้ในพิธีกรรมเรื่อยมา สีทั้งหมดแสดงถึงแนวคิดทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของ Dungan สีแดง – ปกป้องจากวิญญาณชั่วร้าย / สีเหลือง – มีส่วนช่วยในการสะสมความมั่งคั่งและนำความเจริญรุ่งเรืองและสีเขียวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ซึ่งความเป็นมาของมัสยิด Dungan ใน Karakol เริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เนื่องจากการจลาจลในปี 1877 ชาวDungan ประมาณ 300,000 คน เดินทางผ่าน Torugart Pass ที่อันตรายได้หนีออกมา หลายคนเสียชีวิตจากความหนาวเย็น ความอดอยาก แต่หลายคนไปถึงเมือง Karakol ที่ซึ่งพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทนของประชาชนชาวรัสเซียและคีร์กีซ ต่อด้วยการชม  Przhevalsky Memorial Complex โดย Nikolay Mikhailovich Przhevalski เป็นหนึ่งในนักภูมิศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก เป็นผู้ทำแผนที่และผู้จัดทำผลงานการเรียนรู้และรายงานเกี่ยวกับพืชสัตว์ป่าในเทือกเขาและผู้คนในมองโกเลีย Turkurgan จีนและทิเบต หลังจากที่เค้าเสียชีวิตใน Karakol เมื่อปี 1888 เมืองก็ถูกเปลี่ยนจากชื่อ Karakol เป็น Przhevalsk และเปลี่ยนกลับเป็น Karakol อีกครั้งในปี 1991 นอกจากนี้ยังได้เปิดพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตของเขาในปี 1957 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ ไปยัง Karakol  Town เมือง Krakol นั้นใหญ่เป็นอันดับสี่ในคีร์กีซสถาน อยู่ทางตะวันออกสุดของทะเลสาบ Issyk Kul ห่างจากชายแดนคีร์กีซ-จีน ประมาณ 150 กม. และห่างจากเมืองบิสเคก 380 กม. ตั้งอยู่บนความสูง 1,745 เมตรจากระดับน้ำทะเล ก่อตั้งโดยทหารรัสเซียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1869
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก GREEN YARD HOTEL 3* หรือ เทียบเท่า *มี Wi-Fi*
 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่ห้า

Karakol Town – Jety Oguz gorge – Tamga Village (140 กม) (B/L/D)

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม Jety Oguz Gorge ตั้งอยู่ห่างจากทะเลสาบ Issyk kul ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ราวๆ 30 กม.  Jety Oguz Gorge ที่คีร์กีซสถานจะรู้จักกันคือ Seven Bulls Rock เป็นหินหน้าผาที่มีสีน้ำตาลแดงเรียงติดกัน 7 หน้าผา ยาว 35 เมตร ที่ Jety- Oguz Valley ยังมีแหล่งน้ำพุร้อนตั้งอยู่ในรีสอร์ทที่ระดับความสูง 2,200 เมตร ที่ใช้รักษาระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกและรวมไปถึงผิวพรรณ หุบเขาแห่งนี้ทอดยาวกว่า 40 กม. นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงามชื่อ น้ำตก Devichy Kosa  วันนี้เราใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ว่าเราจะหยุดจอดถ่ายรูปหลายจุดและนานแค่ไหนค่ะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Tamga Village ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบ Issyk-Kul ในพื้นที่ Jeti-Oguz เป็นศูนย์กลางที่สำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตั้งอยู่ระหว่างทางจาก Naryn ผ่านทาง Arabel และ Tosor ผ่านและไปตามทางหลวงสายใต้จากหมู่บ้าน Kochkor และเมือง Karakol
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 13)
ที่ัพัก HOTEL IN TAMGA VILLAGE
 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่หก

Tamga Village – Tamga- Tash Stones – Skazka Canyon – Naryn via Kochkor (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)
  หลังอาหารเดินทางสู่ Tamga Village  นำท่านไปชมหินสลัก Tamga-Tash Stones ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ จารึกตัวอักษรแบบทิเบต บทสวดมนต์ Om Mani Padme Hum สืบมาจากศตวรรษที่ 8-9 ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบ Issyk-Kul ห่างจากหมู่บ้าน Tamga 2 กม. มีบันทึกไว้ในปี 1890 ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำ Tamga ทอดยาวไปตามถนน ชื่อ “Tamga-Tash” เป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนคีร์กีซสถาน ซึ่งแปลว่า การประทับตราชัดเจนบนหิน จากนั้นเดินทางต่อสู่ Skazka Canyonหรือ  Fairy Tale Canyonอยู่ทางตะวันออกของ Bokonbaevo 30 กม. ตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบ Issyk-Kul เป็น Canyon ที่มีอายุนับล้านปีที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม มีสีส้มและสีแดง  อิสระเดินเล่นแวะชมและถ่ายรูปแคนยอนใช้เวลาราว 1 – 2 ชั่วโมงสำหรับชมแคนยอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 15) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Naryn ซึ่ง Naryn นั้นเป็นเมืองหนึ่งในคีร์กีซสถาน ห่างจากชายแดนจีน 186 กม. มีพื้นที่ประมาณ 84 ตร.กม. ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำ Naryn อยู่บนความสูง 2,044 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยผ่านเส้นทาง Kochkor
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 16) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL KHAN TENGRI NARYN ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า *มี Wi-Fi*
 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่เจ็ด

Naryn – Tash Rabat Caravanserai - Naryn (B/L/D)

เช้า บประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ Tash Rabat  ระยะทางประมาณ 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง Highlight ของที่นี่คือนำท่านไปชม Stone Caravanserai อายุกว่า 500 ปี ในสมัย ค.ศ. ที่ 14 ตั้งอยู่ในใจกลางของเทือกเขาเทียนซาน โดย Tash Rabat สร้างขึ้นจากก้อนหินภายในภูเขาที่ระดับความสูง 3,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีทั้งหมด 31 ห้อง ผนังหนา 1 เมตร นอกจากนี้ยังมีห้องขังใต้ดินซึ่ง แต่เดิมเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในสมัยโบราณ ซึ่งจัดว่าเป็นประตูสู่ เส้นทางสายไหม จากจีนเข้ามายัง คีร์กีซสถาน ในสมัยก่อนเปรียบเสมือนเส้นทางที่เชื่อมต่อจากเอเชียสู่ยุโรประหว่างทางจะผ่านภูเขาและทิวทัศน์ที่งดงาม มีเวลาเราสามารถแวะจอดถ่ายภาพกันได้ตลอดค่ะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 18)  หลังอาหารนำท่านชม Tash Rabat Stone Caravanserai   อิสระถ่ายภาพ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ Naryn
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 19) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL KHAN TENGRI NARYN ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า *มี Wi-Fi*
 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่แปด

Naryn- Song kol Lake (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง Song Kol Lake ซึ่ง Song Kol Lake เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศคีร์กีซสถาน รองจาก Issyk Kul Lake ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 3,013 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ประมาณ 270 ตารางกิโลเมตร มีความลึกประมาณ 13 เมตร มีปลาในทะเลสาบประมาณ 10 สายพันธุ์  ถ้ามาในช่วงฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฎาคม – สิงหาคม ที่ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เล็กๆ  หลากสีสัน ล้อมรอบไปด้วยภูงามสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 21)   หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อมายัง Song kol Lake เมื่อถึงทะเลสาบอิสระพักผ่อน ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย ในช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์จะตกช้าค่ะ สักสองทุ่มครึ่งพระอาทิตย์ถึงจะตก มีเวลาเที่ยวกันยาวๆโดยคืนนี้เราจะค้างแรมกันที่ ทะเลสาบ Song kol Lake เป็นที่พักแบบ Yurt ไม่สะดวกสบายนักแต่ได้บรรยากาศแบบมองโกเลียวิวริมทะเลสาบ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 22) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก พัก Yurt Stay คล้ายกระโจมแบบมองโกเลีย หลังละ 3 เตียง มีห้องน้ำเป็นส้วมหลุมแห้ง คืนนี้ไม่มีน้ำอาบ แต่มีน้ำให้เช็คตัว ท่านอาจต้องเตรียมทิชชูแห้งและทิชชูเปียกมาเยอะหน่อยนะคะสำหรับทริปนี้
 
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน
รูปคีร์กีซสถาน

วันที่เก้า

Song kol Lake- Kochkor Valley- Bishkek

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยรอบๆ ทะเลสาบ Song Kol Lake ท่านอาจเลือกบริการขี่ม้าเที่ยวชมรอบทะเลสาบ ราคาไม่แพงค่ะ 150-250 บาท / 1 ชั่วโมง จากนั้นกลับมา รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 23)
สาย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยัง เมืองบิสเคก ซึ่งระหว่างทางเราจะผ่าน “Boom Gorge” ตั้งอยู่ตะวันออกสุดของเทือกเขาคีร์กีซ และเป็นเส้นแบ่งสองเขตระหว่าง Chui และ Issyk Kul มาบรรจบกันผ่านหุบเขาแคบๆกลายเป็นทางหลวง, ทางรถไฟ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเชลยศึกชาวเยอรมัน โดยรถไฟขบวนแรกเดินทางไปตามเส้นทาง 189 กม. ไปยัง Balykchi ในปี 1948 และแม่น้ำ Chu ที่เสียงดังมาก และ Boom มีหมายความว่า “วิญญาณชั่วร้าย” ที่ได้รับชื่อนี้เพราะอยากให้รับรู้ถึงการทดลองและความยากลำบากที่จะมอบให้กับทุกคนที่พยายามผ่านเข้ามา จากนั้นผ่านเส้นทาง Kochkor Valley  เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในเขต Naryn ทางตอนเหนือของ Kyrgyzstan ระดับความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 24)  หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่ เมืองบิสเคก (Bishkek) เป็นเมืองหลวงของคีร์กีซสถานที่ทันสมัย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1825 และได้รับการพัฒนาจากสหภาพโซเวียต และในเวลานั้นชื่อเมืองว่า Frunze.
เย็น รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 25) 
ที่พัก โรงแรม PLAZA HOTEL BISHKEK  4*  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  *มี Wi-Fi*

วันที่สิบ

Biskkek - City Tour – Shopping - Almaty

เช้า รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 26) 
08.00 นำท่านชมใจกลางเมือง Bishkek เที่ยวชมAla Too Square จัตุรัสนี้สร้างเสร็จในปี 1984 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน ด้านหน้าจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Lenin ตั้งอยู่ จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อของ Lenin Square (เลนินสแควร์) จนกระทั่งคีร์กีซสถานได้รับอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตในปี 1991 รูปปั้นของเลนินถูกย้ายในปี 2003 ไปยังจัตุรัสเล็ก ๆ ในเมืองเก่าและมีการติดตั้งรูปปั้นใหม่ที่ชื่อว่า Erkindik (Freedom) ต่อมาในปี 2011 มันถูกแทนที่ด้วยรูปปั้น Manas เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 20 ปีของการเป็นอิสระของคีร์กีซสถาน นำท่านเดินชมภายจัตุรัส ซึ่งด้านเหนือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) (ปิดวันจันทร์) จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัตถุโบราณล้ำค่าที่ค้นพบในคีร์กีซสถาน (ช่วงนี้พิพิธภัณฑ์ปิดปรับปรุงหากเปิดให้เข้าชมแล้ว เราจะนำท่านเข้าไปชมด้านในค่ะ) ตั้งอยู่ด้านหลังสวนโอ๊ค (Oak park) มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Manas Monument ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นรูปปั้นของ Lenin มาก่อน ส่วนรูปปั้นของ Lenin Statue นั้นจะอยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ในเขตจตุรัสเก่า ถัดมาเป็นเสาธงของคีร์กีซสถานและอนุสาวรีย์ของผู้ที่เสียชีวิตในปี 2002 และ 2010 ส่วนทางทิศใต้เป็นอนุสาวรีย์ของ Chingiz Aitmatov จากนั้นชมและถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบประธานาธิบดี Parliament House เป็นอาคารเจ็ดชั้นที่วางแผนและออกแบบในยุคโซเวียตปี 1970 และ 1980 ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภารวมถึงห้องชุดประธานาธิบดีและสำนักงานคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ เสาหินอ่อนนี้ทำให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นทำเนียบขาวใช้เวลาสร้างเกือบ 8 ปีอาคารได้รับการออกแบบโดย Alexander Zusik และในฤดูใบไม้ผลิปี 2010 มีการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดี Bakiev เกิดการปะทะกัน เผาและทำลายทำเนียบ กองกำลังของรัฐบาลสังหารผู้ประท้วงกว่า 80 คนในระหว่างการเผชิญหน้า ทุกวันนี้ชื่อของพวกเขาถูกจารึกไว้บนโล่ที่ติดตั้งอยู่บนรั้ว ชม The Open Air Art Gallery เป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมกลางแจ้งตั้งอยู่ในสวน Oak Park มีตัวเลขแปลก ๆ อยู่ที่นี่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 ประติมากรรมที่จัดแสดงถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินจากอดีตสหภาพโซเวียตและได้รับการออกแบบในรูปแบบของ "สันติภาพและแรงงาน", ชมและถ่ายรูปด้านนอก The Opera House ซึ่งเป็นโรงละครจัดงานแสดงละคร , แสดงบัลเล่ต์ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการแสดงดนตรีคลาสสิค กิจกรรมทางดนตรีและศิลปะอื่นๆ ชมและถ่ายภาพ Victory Square เป็นจัตุรัสสาธารณะสร้างอุทิศให้กับชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนี สร้างขึ้นในปี 1984 มีรูปปั้นของผู้หญิงรอสามีของเธอ กลับบ้านจากการทำสงคราม พื้นที่ส่วนกลางเต็มไปด้วยเปลวไฟที่ลุกโชน (The Eternal Flame) โดยจัตุรัสเป็นหินแกรนิตสีแดงสามซี่คล้ายกับหลังคา Yurt ที่เป็นกระโจมของมองโกเลีย เพื่อความปลอดภัยจะมีพิธีเปลี่ยนเวรยามทุก ๆ ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 27)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง ไปละลายทรัพย์กันที่ Zum เป็นตลาดขายสินค้าของที่ระลึก และ ไปตลาดพื้นเมือง Local Market (ปิดวันจันทร์) เป็นตลาดขายผัก ผลไม้ ถั่วต่างๆ ขนมหวาน ธัญพืช เนื้อสัตว์ และ ชีส
16.00 น. เดินทางไปสนามบิน Manas ห่างจากเมือง Bishkek ประมาณ 30-40 นาที พร้อม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 25) Set Box เพื่อความสะดวกในการเช็คอินที่สนามบิน
19.55 น. เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 110  ใช้เวลาบิน 50 นาที
20.45 น. ถึง Almaty เปลี่ยนเครื่อง เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สิบเอ็ด

Almaty – Bangkok

01.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
08.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศ ที่แปรปรวน


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana  
  ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป เข้าประเทศคีร์กีซสถาน
  ค่าโรงแรม / ที่พัก 9 คืน (โรงแรม 8 คืน,กระโจม 1 คืน)
  น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
  ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่ารถนำเที่ยวเป็นแบบ 4WD นั่งคันละ 3-4 ท่าน *(Toyota Land Cruiser or Nissan Patrol)*
  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัดกว่าสายการบินกำหนด โหลดใต้ท้องเครื่องได้ 23 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ 8 กก.
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % กรณีที่ ต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ

เงื่อนไขสำหรับการจองทริป

 1. ส่งสำเนา passport ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน   
 2. มัดจำ ครั้งแรกท่านละ 20,000 หลังจากจองภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง  

เงื่อนไขสำหรับการยกเลิกทริป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
 • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593