ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : GG-12D10N] ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน เลาะเลียบเทือกเขาคอเคซัส 12 วัน 10 คืน แกรนด์จริงๆ

Georgia - Tbilisi - Juta village – Chiuxebi – Stephantsminda - Kazbegi National park – Gergeti Trinity Church - Truso – Uplitsikhe – - Kutaisi - Mestia – Koruldi Lake - Ushguli - Sunrise at Narikala Fortress

Kazakhstan : Almaty - Republic Square -Monument of Independenc- Panfilovtzev Park - Green market


อัตราค่าบริการ


กำหนดเดินทาง ปี 2563 : 12 วัน 10 คืน (ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อเอเย่นในไทยที่ไหนคะ )
แกรนด์จอร์เจียเลาะเลียบ เทือกเขาคอเคซัส เน้นเที่ยวธรรมชาติ สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย-คาซัคสถาน
วันเดินทาง
กรุ๊ปที่ 1 : 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2563 (ช่วงทุ่งดอกไม้เต็มภูเขา)
กรุ๊ปที่ 2 : 11-22 ตุลาคม 2563 (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)
ราคาท่านละ ..68,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 9,000 บาท

ลักษณะทริป :
** เดือน มิ.ย.-ก.ค. เป็นช่วงทุ่งดอกไม้เต็มภูเขา // เดือนตุลาคม เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
** รับเพียงกรุ๊ปละ 16 ท่านเท่านั้นคะ กรุ๊ปเล็กเดินทางสะดวก เคลื่อนตัวง่าย ดูแลทั่วถึง
** เป็นทริปเส้นทางธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติ
** เน้นถ่ายภาพตรงไหนสวยก็หยุดถ่ายรูปนาน ตื่นเช้า กลับค่ำ
** ที่พักระดับ 4 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
** อาหารออกแนวยุโรป ผสมผสาน เอเชีย อาหารอร่อย มีให้เลือกหลากหลาย
** มีการเดิน ระยะสั้น ระดับประถม เพื่อเข้าชมสถานที่ หรือ ธรรมชาติ
** อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบายไม่ร้อนมากและไม่หนาวจัดจนเกินไป

ตารางเวลาบิน  Air Astana

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15-16.20 น.

Almaty – Tbilisi

KC 139

19.30-21.40 น.

วันที่สิบของการเดินทาง

Tbilisi – Almaty

KC 140

22.40-04.15 น. ( 8 ก.ค.63)

วันที่สิบสองของการเดินทาง

Almaty – Bangkok

KC 931

01.15-08.55 น.

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – Tbilisi

07.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9  เคาท์เตอร์ สายการบิน Air Astana เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ **สายการบิน Air Astana ให้น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. และ Hand Carry อีก 8 กก.**
10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932  ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

16.20 น. ถึง เมือง Almaty นำท่านผ่าน Transfer และ ต่อเครื่องไปยังเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย
19.40 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 139 สู่ เมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย บริการอาหารบนเครื่อง
21.40 น. ถึงสนามบิน Tbilisi ประเทศจอร์เจีย  เวลาประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  
ที่พัก

โรงแรม THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่สอง

Tbilisi– Vardzia– Akhaltsikhe – Rabatic  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) นำท่านเดินทางสู่ตอนใต้ของจอร์เจีย เมือง Vardzia ระยะทาง 241 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ซึ่ง Vardzia นั้นเป็นอารามถ้ำที่เจาะลึกเข้าไปในหินบนเนินเขา Erusheti ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura ห่างจาก Aspindza 30 กม. สร้างในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบสอง ถ้ำทอดยาวไปตามหน้าผาประมาณห้าร้อยเมตรและสูงถึงสิบเก้าชั้น มีโบสถ์แห่ง Dormition ย้อนไปในยุค 1180 อันเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ บนกำแพงด้านเหนือเดียวกันมีภาพสีเฟรสโก้ของกษัตริย์ King Tamar และ King George III ผู้ก่อตั้งที่นี่ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างหลังจากการยึดครองของออตโตมันในศตวรรษที่สิบหก
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารออกเดินทางสู่ Akhaltsikhe ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็ก ๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้ มีประชาการประมาณ 17,903 คน (2014) เมืองถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพงศาวดารในศตวรรษที่ 12 และเคยถูกพวกออตโตมานยึดครองในปี ค.ศ. 1576 นำท่านเที่ยวชม Rabati Castle เป็นป้อมปราการใน Akhaltsikhe รัฐจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในขณะที่ปราสาท Lomisa ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยพวกออตโตมาน อาคารที่เห็นส่วนใหญ่อยู่ในศตวรรษที่ 17และ 18 ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆบนฝั่งแม่น้ำ Potskhovi river อยู่ชานเมืองทางตะวันตก ถูกทำลายหลายครั้ง ไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่แท้จริงอีกด้วย มีโบสถ์ มัสยิด สุเหร่าเล็ก สวนประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ร้านค้าต่าง ๆ โรงแรมอยู่ภายใน
ค่ำๆ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)
ที่พัก

โรงแรม AKHALTSIKHE GINO WELLNESS RABATH HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สาม

Akhaltsikhe – Borjomi - Kutaisi – Bagrati Cathedral (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Borjomi ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเมืองบอร์โจมี เป็นเมืองตากอากาศของจอร์เจียอยู่ทางตอนใต้ มีประชากรประมาณ 10,546 คน (2014) เป็นหนึ่งในเขตของภูมิภาค Samtskhe-Javakheti และตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขา Borjomi เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมน้ำแร่ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง นำท่านเที่ยวชมสวน Borjomi Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและแช่น้ำแร่ในช่วงวันหยุด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Kutaisi เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรจอร์เจียตะวันตก มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Rioni ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม Bagrati Cathedral ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งขวาของแม่น้ำ Rioni ด้านบนสุดของเนินเขาเป็นชั้นที่สังเกตการณ์ที่ดีที่สุดของเมือง Kutaisi วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1003 และสามารถมองเห็นได้จากหลายแห่งในเมือง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรมจอร์เจียยุคกลาง
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

HOTEL BEST WESTERN KUTAISI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สี่

Kutaisi – Gelati Monastery – Martvili Canyon – Metsia (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Gelati Monastery ซึ่งก่อตั้งในปี 1106 โดย King David IV เป็นผลงานชิ้นเอกของยุคทองของจอร์เจียยุคกลางช่วงเวลาของความแข็งแกร่งทางการเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างศตวรรษที่ 11 และ 13 เป็นหนึ่งในอารามยุคออร์โธด็อกซ์ยุคกลางที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และการศึกษาอีกทั้งยังศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจียโบราณ ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังในช่วงศตวรรษที่ 12 ถึง 17 รวมถึงโมเสกในศตวรรษที่ 12 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ Martvili Canyon ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที Martvili ตั้งอยู่ในภูมิภาค Samegrelo ของจอร์เจียตะวันตก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนแม่น้ำ Abashi ที่ไหลมานานหลายล้านปีสร้างช่องเขาลึก 40 เมตรและยาว 2,400 เมตร นำท่านเดินชมความงามตามธรรมชาติที่น่าทึ่งกับน้ำสีเขียวของลำธารที่ไหลผ่านหุบเขาลึก เดินระยะทางประมาณ 500 เมตร เคยเป็นที่อาบน้ำของ Dadiani กลางหุบเขาจะมีน้ำตกขนาดใหญ่ 12 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Mestia ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นเมืองบนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจอร์เจียที่ระดับความสูง 1,500 เมตร ในเทือกเขาคอเคซัส ตั้งอยู่ในภูมิภาค Svaneti ของ Samegrelo-Zemo Svaneti มีพื้นที่ 30,444 ตร. กม. เป็นศูนย์กลางสำคัญทางวัฒนธรรมของจอร์เจียมานานหลายศตวรรษและมีอนุสาวรีย์ยุคกลางหลายแห่งเช่นโบสถ์และป้อมรวมอยู่ในรายการมรดกโลกของยูเนสโก
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก BANGURIANI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันทีห้า

Mestia – Ushkuli Village-Mestia (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Ushguli Village  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Mestia ระยะทางราว 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง Ushguli Village  เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป ในเทือกเขาคอเคซา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล Ushguli Village เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ World Heritage Site : UNESCO มีอาคารสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในยุโรป มีบ้านเก่า อาคารเก่าหลายศตวรรษ มีโบสถ์ Lamaria Church เก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 12 ยังมีหอคอย Queen Tamar ที่ต้องใช้เวลาในการเดินราว 2-3 ชั่วโมง และยังจะได้เห็นวิวภูเขาที่สูงที่สุดในจอร์เจียมีหิมะปกคลุม Mt Shkhara (5,068 เมตร)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 11) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พักที่ Mestia
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก BANGURIANI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่หก

Mestia – Koruldi Lake - Mesia (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13)หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนเป็นรถเล็ก Delica คันละ 4-5 ท่าน เพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบ Koruldi Lake ตั้งอยู่เชิงเขา Ushba มีภูเขาล้อมรอบ เห็นเงาสะท้อนน้ำจากทะเลสาบ เป็นทะเลสาบขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตั้งอยู่ตอนบนของ Svaneti ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,850 เมตร ห่างจาก Mestia ไปทางเหนือ 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ทะเลสาบ Koruldi ล้อมรอบด้วยธารน้ำแข็งและยอดเขาคอเคซัส เช่น Shkhara, Tetnuldi, Ushba และยอดเขาอื่น ๆ ของเทือกเขาคอเคซัส อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมือง Mestia

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 14)   แบบปิกนิค หลังอาหารอิสระพักผ่อนเดินเล่นในตัวเมือง Mestia ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลไม้
เย็น

เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม BANGURIANI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่เจ็ด

Mestia – Prometheus Cave - Kutaisi (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 16)อำลาเมือง Mestia ออกเดินทางกลับไปยังเมือง Kutaisi ระหว่างทางแวะเที่ยวชม ถ้ำ Prometheus Cave ระยะทางประมาณ 215 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 17) 

บ่าย

หลังอาหารเที่ยวชม ถ้ำ Prometheus Cave หรือเดิมชื่อ Kumistavi ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Tskhaltubo ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Kutaisi 20 กม. เป็นถ้ำธรรมชาติ มีความยาวทั้งหมด 11 กม. แต่เปิดให้ชมเพียง 1,060 เมตร ถ้ำแห่งนี้มีห้องโถงทั้งหมด 22 ห้องโดยมีเพียงหกห้องที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักโบราณคดีชาวจอร์เจีย ในช่วงต้นปี 1980 เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีแม่น้ำยาวประมาณ 30 กม. ในปี 1985 เริ่มมีการแปลงถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในปี 1989 ทำทางเดินไว้ในถ้ำ สร้างบันไดและเจาะอุโมงค์ยาว 150 เมตร ติดไฟ LED ส่องสว่างภายในถ้ำ ในปี 1990 เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการขาดเงินทุนโครงการถูกปิดเป็นเวลา 17 ปี และกลับมาเปิดใหม่ในปี 2007 จากนั้นก็มีการบูรณะอีกครั้งในปี 2010 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 26 พ.ค. 2011 ภายในจะมีหินงอกหินย้อย น้ำตกที่กลายเป็นหินแม่น้ำใต้ดินและทะเลสาบยาว 400 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตัวเมือง Kutaisi เช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่แปด

Kutaisi – Uplistsikhe – Mtskheta – Jvari Monastery – Stephansminda (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 19)
08.00 น. อำลาเมือง Kutaisi เดินทางสู่ เมือง Uplistsikhe ระยะทางประมาณ 163 กม. ใช้เวลา 3 ชั่วโมง นำท่านชม Uplitsikhe Caves เป็นอดีตเมืองที่มีบ้านพักอยู่อาศัยที่ตัดเข้าไปในหินทำเป็นที่อยู่อาศัย ใกล้ๆ จะมีแม่น้ำ Mtkvari River วัฒนธรรมบ้านถ้ำแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Anatolia และ อิหร่าน นักโบราณคดีเชื่อว่า ที่ Uplitsikhe เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ย้อนหลังไปถึงสมัย Hellenistic Period การผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามและคริสเตียน ออกเดินทางไปยัง Mtskheta ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง Mtskheta นั้นเป็นเมืองในจังหวัด Mtskheta-Mtianeti ของจอร์เจีย หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย โดยอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 20 กม. เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Kura และ Aragvi “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของ Mtskheta” ได้กลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 1994 เป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย Mtskheta ได้รับการประกาศให้เป็น “Holy City” โดยคริสตจักร Orthodox จอร์เจียในปี 2014
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Svetitskhoveli Cathedral คือโบสถ์ Orthodox ตะวันออก ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ของ Mtskheta รัฐจอร์เจียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ทบิลิซิ เป็นผลงานชิ้นเอกของต้นยุคกลาง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก เป็นโบสถ์ในรัฐจอร์เจียที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหาร Holy Trinity Cathedral จากนั้นเที่ยวชม Jvari Monastery  อยู่ในหมู่บ้าน Mtskhela ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งจะเห็นวิวแม่น้ำ สองสายคือ  Mtkvari และ Aragvi ไหลมาบรรจบกันและเห็นเมือง Mtskhela อยู่เบื้องล่าง เป็นวิหาร Georgian Orthodox   สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมือง Stephansminda ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50-3 ชั่วโมง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,740 เมตร อยู่ห่างจาก Tbilisi เดิมรู้จักกันในชื่อ Kazbeg เป็นเมืองเล็ก ๆ ในเขต Mtskheta-Mtianeti ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดKhevi และเป็นศูนย์กลางของเขตเทศบาล Kazbegi
เย็น บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 21)
ที่พัก โรงแรม PORTA CAUCASIA KAZBEGI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่เก้า

Stephansminda-Gergeti Trinity Church – Truso Valley – Ananuri Monastery   (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 22) นำท่านเดินทางไปหมู่บ้าน Gergeti ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำ Tergi River เพื่อไปชมและ ถ่ายภาพ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri เป็นโบสถ์เดียวที่หอระฆังแยกออกจากตัวโบสถ์ โดยเปลี่ยนเป็นรถเล็กคันละ 4-5 ท่าน ไปประมาณ 20 นาทีและเดินเท้าต่ออีกประมาณ 15 นาที หากฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นยอดเขา Mount Kazbeg ซึ่งมีความสูงถึง 5,033 เมตร จากนั้นนั่งรถ 4WD ไปยังหมู่บ้าน Truso Valley ต้นกำเนิดของแม่น้ำ Tergi ตั้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียห่างจาก Kazbegi ทางตอนใต้ของหมู่บ้าน Kobi ประมาณ 20 กม. Truso เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาคอเคซัส ผ่านหุบเขา Kasari หมู่บ้าน Ketrisi ที่ถูกทิ้งร้างวัดสองแห่ง ไปยังป้อม Zakagori และชายแดนรัสเซีย Ossetia ซึ่งทหารจอร์เจีย ตั้งฐานอยู่ Truso Valley เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของน้ำพุน้ำแร่ travertines สีขาว / สีเหลือง ทะเลสาบน้ำแร่ที่มีฟองสบู่ หอคอยแห่งยุคกลาง - ปราสาท Zakagori ที่สะดุดตาที่สุดหมู่บ้านในที่สูงมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 23)
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ Tbilisi ระหว่างทางเราจะแวะชม Ananuri Monastery อยู่ห่างจาก Tbilisi ประมาณ 70 กม. เป็นปราสาทในศตวรรษที่ 17 ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi และยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์ Aragvi ผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ประกอบด้วยโบสถ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีโดมและเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากอ่างเก็บน้ำ Jinvali (สร้างในปี 1971) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในปี 1739 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกโจมตีจาก Shanshe of Ksani และถูกไฟไหม้ ส่วนตระกูล Aragvi ก็ถูกสังหาร ส่วนป้อมยังคงใช้อยู่จนถึงต้นศตวรรษที่ 19 และในปี 2007 ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
เย็น บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 24)
ที่พัก โรงแรม THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สิบ

Tbilisi – City Tour – Holy Trinity Cathedral – Almaty (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 25)
08.00 น. เที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old City ของ Tbilsi  เดินชมเมืองเก่าในย่านนี้จะมีบ้านแบบโบราณ สร้างจากหินและอิฐ ชั้นสองจะเป็นไม้ หรือ ไม่ก็กระจก บางหลังก็จะมีระเบียงแบบเปิดโล่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงาม ชมหอนาฬิกาในย่านเมืองเก่า ชม Anchiskhati โบสถ์เก่าแก่ที่สุดในทบิลิซี่สร้างในศตวรรษที่ 6 จากนั้นชม Sioni Church ตั้งอยู่ในบนถนน Sioni อันเก่าแก่ใจกลางเมือง Tbilisi ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 6 และ 7 ตั้งแต่นั้นมาก็ถูกทำลายโดยผู้รุกรานและสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง คริสตจักรปัจจุบันสร้างในศตวรรษที่ 13 ชมสะพานสันติภาพ Bridge of Peace มีความยาว 150 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 จากนั้นนำท่านนั่ง Cable Car ไปชมเมืองจอร์เจีย และป้อมปราการ Narikala Fortress เป็นป้อมโบราณเก่าแก่ เป็น “หัวใจและจิตวิญญาณของเมือง” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมโบราณ ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวในปี 1827 และไม่ได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์เช่นเคย ในป้อมมีวิหาร St. Nicolas ถูกสร้างขึ้นในปี 1996 ภายในตกแต่งด้วยภาพสีเฟรสโก , พระคัมภีร์และประวัติความเป็นมาของจอร์เจีย และยังเป็น จุดชมวิวเมืองจอร์เจีย ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของ Mother of Georgia เป็นรูปปั้นของหญิงสาวอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลิซี่ มือซ้ายถือแก้วไวน์และมือขวาถือดาบ สมควรแก่เวลาเดินเท้าต่อไปยัง โรงอาบน้ำแร่กำมะถันโบราณ Sulfuric Baths House หรือชื่อในภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า Abanotubani มีความเชื่อว่าน้ำแร่กำมะถันจะช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ เช่น สิวและกลากเกลื้อน เช่นเดียวกับอาหารไม่ย่อย นอนไม่หลับและโรคข้ออักเสบ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26)
บ่าย ชม Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในมหาวิหาร Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1995 แล้วเสร็จในปี 2004 เป็นสัญลักษณ์ของจอร์เจียใหม่ ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครบรอบ 2000 ปีของศาสนาคริสต์และครบรอบ 1500 ปีแห่งความเป็นอิสระของโบสถ์จอร์เจีย โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา St. Ilya บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura Sameba เป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในจอร์เจีย มีความสูงถึง 101 เมตร โดมสีทองของวิหารสามารถมองได้จากเกือบทุกจุดของเมืองทบิลิซี่
เย็น บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 27) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
22.40 น. เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 140 ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 45 นาที มีอาหารบริการบนเครื่อง
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สิบเอ็ด

Almaty – City Tour - Bangkok(B/L/D)

04.15 ถึงสนามบิน Almaty นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อน อาบน้ำ
07.00-10.00 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28) และอิสระพักผ่อน
12.00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรม พร้อม บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 29)
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านแลกเงินและช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต  Green market ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค  เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก ไข่ปลาคาเวียร์ ว้อดก้า ถั่วชนิดต่างๆ ในราคาถูกมาก จากนั้นชม สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ (Panfilovtzev Park)  สวนนี้ตั้งชื่อตาม Panfilov Heros เพื่อระลึกถึง 28 นายทหาร ของหน่วยทหารราบอัลมาตีที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับพวกนาซีนอกกรุงมอสโกในสงครามโลกครั้งที่สอง โดย Ivan Panfilov เป็นชื่อของนายพลผู้บังคับบัญชากอง 316 ด้านในสวนจะมีพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง (Museum of Musical Instruments) โดยตัวอาคารเคยเป็นสโมสรนายทหารมาก่อน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองทุกชนิดตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จากนั้นเดินชม โบสถ์คริสต์เซนคอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งสร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูเลย นับเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่วิเศษสุด และยังเป็นโบสถ์ที่รอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1911 อย่างน่าอัศจรรย์  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ Kok Tobe  เป็นภูเขาในอัลมาตี ความสูงของภูเขาอยู่ที่ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในเมืองและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นำท่านนั่ง Cable Car ยาว 1,727 เมตร ใช้เวลาประมาณ 6 นาทีในการขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งด้านบนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารหลากหลายประเภท มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของ The Beatles โดยประติมากร Eduard Kazaryan อยู่บนภูเขา Kok Tobe เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี 2007. มีลานน้ำพุรูปทรงแอปเปิ้ล สนามเด็กเล่น แกลอรี่งานศิลปะ ร้านขายของที่ระลึก และมีหอส่งสัญญาณโทรทัศน์สูง 372 เมตรที่เชิงเขา
19.30 บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 30) พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
22.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Almaty เช็กอินโหลดกระเป๋าเค้าเตอร์สายการบิน Air Astana
วันที่สิบสอง

Tbilisi – Almaty (B/L/D)

01.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931
08.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • 1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana สายการบินระดับ 4 ดาว   
  2.ค่าโรงแรม / ที่พัก 10 คืน  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
  3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  4.น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด
  5.ค่ารถนำเที่ยว
  6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  8.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  9.หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • 1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 55 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต
  4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษ นอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  5. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
-  15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า
-  08-14 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 100 %
-   ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593