ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : CR002] เชียงราย ดอยวาวี ดอยช้าง

เชียงราย ดอยวาวี ดอยช้าง ชิมกาแฟดอยช้าง ชิมชาดอยวาวี
ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง
เขื่อนแม่สรวย วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม กว๊านพระเยา
3 วัน 2 คืน (ไม่รวมคืนเดินทาง)
(สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธันวา – กลางเดือนมกราคม มีโอกาสได้ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยบาน ที่ดอยช้าง ดอยแม่สลอง)

ทริปดีดี ดอทคอม มีความยินดีนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเชียงรายในแนวธรรมชาติ บวกกับการท่องเที่ยวใช้เชิงเกษตร สัมผัสขุนเขาที่ดอยช้าง ดอยที่ปลูกกาแฟ
อาราบิกาส่งขายมากแห่งหนึ่งในประเทศ ดอยวาวีแหล่งปลูกชาที่น่าสนใจของเชียงราย พักผ่อนสบายๆที่ ดอยแม่สลองและดอยวาวี เที่ยวสบายๆที่ดอยตุง นมัสการ พระธาตุดอยตุงและพระธาตุช่อแฮ
กำหนดการเดินทาง

- เที่ยวได้ตลอดทั้งปี เดือนที่แนะนำ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

- ชมพญาเสือโคร่งที่ดอยช้าง : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธันวา – กลางเดือนมกรา

อัตราค่าบริการ


ราคาจอยทัวร์

ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 11 ปี 5,500 บาท/ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมาจำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6 ท่าน
บาท/ท่าน 6,500 6,900 7,500
เด็กอายุ 5-11 ปี ลด1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่ลูกค้าเก่าลด 200 บาท/ท่าน


ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ


วันเดินทาง

กรุงเทพ จังหวัดเชียงราย

18.00 น.

รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่
ระหว่างถนน
พหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดเชียงรายโดยรถตู้
ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รับประทานอาหารกล่อง และขนมว่าง น้ำดื่ม ระหว่างการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง ดอยแม่สลอง

04.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงราย เช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อทำภารกิจส่วนตัว

06.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล พระธาต
ุประจำปีเกิดปีกุล จากนั้นนำท่านไปชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนแม่ฟ้าหลวง และไปชม
พระตำหนักดอยตุง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

หลังอาหารกลางวัน พาท่าน ไปยัง ดอยแม่สลอง ชมไร่ชาที่ดอยแม่สลอง เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา
หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน ชมวิวมุมสูงที่พระบรมธาตุสมเด็จย่า ได้เห็นวิวเมืองแม่สลอน
ท่ามกลางขุนเขา พร้อมทั้งชิมชา เลือกซื้อชา และของฝากจากชาวเขา จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
(แม่สลองรีสอร์ท)

18.30 น.

รับประทานอาหารที่รีสอร์ท หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

วัดร่องขุ่น เขื่อนแม่สรวย สถานีเกษตรที่สูงดอยช้าง ชิมกาแฟดอยช้าง ดอยวาวี ชมชาดอยวาวี

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารเช้าเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ท และนำท่าน
ไปเที่ยวชมวัดร่องขุ่น ชมความงามอันวิจิตรบรรจงของวัดร่องขุ่น ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

10.00 น.

จากนั้นเข้าอำเภอแม่สรวย นำท่านไปชมเขื่อนแม่สรวย ถ่ายรูปเก็ความประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านสู่
ดอยช้าง สถานีเกษตรที่สูงดอยช้าง เทือกดอยวาวี ี่สถานีเกษตรที่สูงดอยวาวีท่านสามารถชมวิวทั้ง
พระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ พร้อมชิมกาแฟสดจากไร่ฟรี ชมแปลงทดลองเกษตรที่สูงกาแฟอาราบิก้าและ
ดูพืชพันธ์ไม้เมืองหนาวที่ดอยช้าง (ช่วงเดือนกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกรา มีดอกพญาเสือโคร่งบาน)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ดอยช้าง

บ่าย

เดินทางเข้าที่พักที่ ดอยวาวี รีสอร์ทท่ามกลางไร่ชา เที่ยวชมไร่ชา ท่ามกลางหุบเขาที่บ้านวาวี ชิมชาและเลือกซื้อชากลับเป็นของฝาก

เย็น

รับประทานอาหารเย็นสไตล์จีนยูนนาน อาทิเช่นขาหมู หมั่นโถว ผัดยอดผัก เป็นต้น จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนท่ามกลางขุนเขสตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ทะเลหมอกที่ดอยวาวี วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม กว๊านพระเยา พระธาตุช่อแฮ

05.30 น.

นำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่ดอยวาวี

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

09.00 น.

เช็คเอาท์ออกจากรีสรอ์ทและเดินทางต่อไปยังจังหวัดพระเยา นำท่านไปไหว้พระที่ วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่าง สวยงาม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่กว๊านพะเยา

13.00 น.

เดินทางไปจังหวัดแพร่ นำท่านไหว้พระนมัสการพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
-
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
-
มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้
ที่พักในโปรแกรมนี้อาจไม่หรูหราแต่ก็อยู่สบายๆ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP
- ค่ารถท้องถิ่นเพื่อขึ้นดอยช้าง
- ค่าที่พักที่ดอยแม่สลอง 1 คืน และ ดอยวาวี 1 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน
- ค่าอาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม 10 มื้อ ขนมว่าง และ น้ำดื่มบนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติต่างๆ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าสต๊าฟบริการ
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ที่รีสอร์ท

  1. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องจ่ายเองตามจริง

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2553

เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง เชียงใหม่ ดอยสุเทพ 14-17 มกราคม 2553 โดย พี่แพะ

เชียงราย ดอยช้าง ดอยวาวี 7-10 มกราคม 2553 โดย ขวัญรูปทริปปี 2552

เชียงราย ดอยช้าง ดอยวาวี 30 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 โดย ชิว

เชียงราย ดอยช้าง ดอยวาวี อ่างขาง เชียงใหม่ 24-28 ธันวาคม 2552 โดย ขวัญ

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 30 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 โดย กฤต

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 โดย ส้ม

เชียงราย เชียงใหม่ อ่างขาง 31 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 โดย นุช

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 27-31 ธันวาคม 2552 โดย หมี

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 10-14 ธันวาคม 2552 โดย หมี

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 9-13 ธันวาคม 2552 โดย แอ๋ม พี่กฤต

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 4-7 ธันวาคม 2552 โดย นุช

เชียงราย เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 4-7 ธันวาคม 2552 โดย หมี

ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย อ่างขาง ลำพูน ลำปาง 13-18 พฤศจิกายน 2552 โดย แอ๋ม

พิษณุโลก แพร่ เชียงราย ดอยแม่สลอง 31 ธ.ค. 51 - 4 ม.ค. 52


รูปทริปปี 2551

เชียงราย ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 26-30 ธค 51

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง อ่างขาง 24-29 ธค 51

เชียงราย ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 11-14 ธ.ค. 51

เชียงราย ภูชี้ฟ้า อ่างขาง 12-15 พ.ย. 51


รูปทริปปี 2550

เชียงราย ดอยช้าง ผาตั้ง 21 ธ.ค. 50 - 24 ธ.ค. 50
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593