ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : RUS-MMK-01] ทัวร์ล่าแสงเหนือ มูร์มันสก์ ประเทศรัสเซีย 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ล่าแสงเหนือ มูร์มันสก์ คาบสมุทรโคล่า หนึ่งในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล
ประเทศรัสเซีย 8 วัน 6 คืน Highlight ล่าแสงเหนือเต็มอิ่ม 4 คืน พร้อมกิจกรรม ขับ Snow Mobiles ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ สนุกกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ชมกวางเรนเดียร์ และ พิเศษ !! กินปูคัมชัตกา พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
เดินทาง 4-11 ธ.ค. 62 / 24-31 ธ.ค. 62 / 22-29 ก.พ. 63


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง (ทริปล่าแสงเหนือ รัสเซียเราทำเองไม่ได้ส่งต่อ สามารถเดินทางเป็น Private ได้)
4-11 ธันวาคม 2562
ท่านละ 69,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 8,000 บาท

.................................
24-31 ธันวาคม 2562
ท่านละ 74,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 8,000 บาท

.................................
22-29 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านละ 69,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 8,000 บาท

.................................
ลักษณะทริป
• เป็นช่วงฤดูหนาว อากาศติดลบ - 20 ถึง -15 ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะต้องเฝ้ารอแสงเหนือนอนดึก
• อาหารไม่คุ้นลิ้นเช่นเคย สำหรับคนไทย แต่เราจะเตรียมอาหารไทยไปเสริม และ มีขนมว่างตลอดการเดินทางคะ
• เป็น Road Trip มีเดินบ้างในบางที่เพื่อชมธรรมชาติ
• โรงแรม ที่เลือกให้ เป็นระดับ 4 ดาว
• เป็นกรุ๊ปเล็กรับ 12 ท่าน คล่องตัว ดูแลสะดวก ไปไหนไปกัน
• สถานที่แปลกใหม่ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย
• มีกิจกรรม Snow Mobiles / Dog Sledding / ล่าแสงเหนือยามดึก / Adventure ระดับประถม


ตารางการบิน 

ตารางการบิน สายการบิน  AEROFLOT

Date

Route

Flight No.

Departure

Arrival

วันที่หนึ่ง

BANGKOK – MOSCOW

SU 273

12.35

18.50

 

MOSCOW - MURMANSK

SU 1322

22.35

01.05 (+1 วัน)

วันที่เจ็ด

MURMANSK – MOSCOW

SU 1321

13.10

15.30 น.

 

MOSCOW – BANGKOK

SU 270

19.25

08.20 (+1วัน)

 

รายการเดินทางทริป ล่าแสงเหนือ มูร์มันส์ก ประเทสรัสเซีย

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – มอสโคว์ - มูร์มันสก์

09.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์  สายการบิน AEROFLOT
12.35 น. เดินทางด้วยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบิน SU 273  ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง  (บนเครื่องมีอาหารร้อนบริการ พร้อมเครื่องดื่ม)
18.50 น.

เดินทางถึงสนามบิน Sheremetyevo  มอสโคว์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Moscow เวลาที่ Moscow จะช้ากว่าประเทศ 4 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าต่อเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังมูร์มันสก์  

22.35 น. เดินทางสู่ Murmansk ด้วยเที่ยวบิน SU 1322 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที บนเครื่องมีอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการ

วันที่สอง

มูร์มันสก์  - City Tour – Aurora Hunting (B/L/D)

01.05 น. ถึงมูร์มันส์ รับสัมภาระ กระเป๋า และ เดินทางต่อมายังโรงแรม เช็คอินเข้าห้องพักที่โรงแรม Azimut Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำท่านไป ชมเรือตัดน้ำแข็ง Lenin Ice Breaker  ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
บ่าย หลังอาหารนำท่านชมอนุสาวรีย์ Alyosha อนุสาวรีย์นี้จัดทำขึ้นในวันครบรอบ 30 ปีของการพ่ายแพ้ของกองทัพเยอรมันในแถบอาร์กติก รูปปั้นเป็นทหารใน เสื้อคลุมที่ มีปืนไรเฟิลสะพายไหล่ของเขา ความสูงของฐานคือ 7 เมตร (23 ฟุต)รูปปั้นสูง 35.5 เมตร (116 ฟุต) เป็นรูปปั้นที่สูงเป็นอันดับสองในรัสเซียหลังจาก The Motherland Calls ใน Volgograd น้ำหนักของรูปปั้นซึ่งกลวงมีมากกว่า 5,000 ตัน ทหารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมุ่งสู่ หุบเขาแห่งความรุ่งโรจน์ ซึ่งการต่อสู้อย่างดุเดือดของ Arctic Campaign เกิดขึ้นเมื่อผู้รุกรานชาวเยอรมันถูกหันหลังให้กับ Murmansk ที่ แม่น้ำ Zapadnaya Litsa ในเดือนกรกฎาคม 1941 จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ St. Nicholas Russian Orthodox church  ตั้งอยู่บนเนินของอ่าว Kola ใกล้ๆ โบสถ์สามารถเดินไปดูประภาคาร หัวเรือดำน้ำ และ สมอเรือขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางมาพักผ่อน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  หลังอาหารอิสระพักผ่อน เตรียมตัวไปล่าแสงเหนือในค่ำคืนนี้
ค่ำ ออกล่าแสงเหนือ หมายเหตุแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เช่นอากาศปลอดโปร่ง ไม่มีเมฆ มากวน ก็สามารถเห็นแสงเหนือได้ กรณีที่เมฆเยอะ อากาศปิด ก็อาจทำให้เราไม่เห็นแสงเหนือก็เป็นไปได้
โรงแรม โรงแรม Azimut Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

Teriberka – Barent sea – Murmansk (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารเช้านำท่านยัง หมู่บ้าน เทริเบียร์ก้า (Teriberka)  ระยะทางประมาณ 150 กม.  ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมงหมู่บ้านเทริเบียร์ก้า เป็นหมู่บ้านประมงเก่าแก่ ตั้ง อยู่ริมทะเล Barent Sea  โดยระหว่างทางเราสามารถแวะจอดถ่ายรูปจุดที่สวยงามได้  เป็นจุดรวมของปากน้ำ Teriberka River  และพบกับรอยต่อระหว่างภูมิประเทศสองแบบคือแบบหนาวกับภูมิประเทศแบบขั้วโลก ทุนดรา ที่เราจะเห็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดขอบฟ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ริมทะเล บาเรนท์  Barents sea   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมูร์มันสก์
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรม Azimut Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

Lovosero – ท่อง Snow Mobiles – ชมทะเลสาบ Seydozero Lake (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
07.30 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน Lovosero ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
10.30 น. เดินทางถึง Lovosero  พบกับไกด์ท้องถิ่น นำท่านนั่ง Snow Mobiles ไปเที่ยวหมู่บ้านทางเหนือ 25 กม. เพื่อชมทะเลสาบ Lovozero Lake  ที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของ Kola Peninsula  ในแถบนี้จะมี wooden guesthouse และ traditional house ได้บรรยากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ หมู่บ้าน (มื้อที่ 8)
บ่าย Snow Mobiles Safary Tour ไปเที่ยวทะเลสาบ  Seydozero Lake ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 4 ชั่วโมง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับหมู่บ้าน Lovosero
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9 ) ที่ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารมาล่าแสงเหนือ Aurora Hunting กันคะ ถ้าฟ้าเปิดเราสามารถดูแสงเหนือได้จากใกล้ๆ ที่พัก ที่ Lovosero ได้เลยคะ
ที่พัก Lovosero Village  พักห้องละ 2-3 ท่าน มี ที่พักที่นี่จะเป็น ห้องน้ำแบบ Sharing มี ซาวน่าแบบรัสเซียให้ลองใช้กันคะ

วันที่ห้า

Lovosero – ชมฟาร์มเลี้ยง Husky และ กวางเรนเดียร์ – Husky Safary – Reindeer Sledde – Farm – Saami Folklore concert – Kirovsk  (B/L/D)

เช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) จากนั้นนำท่านเดินทางออกจาก Lovosero
10.00 นำท่านไปชม Saami Folklore concert  และชม ฟาร์มเลี้ยง Husky และ กวางเรนเดียร์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก Lovosero ไปอีก 35 กม.  สนุกกับการขี่ Husky Safari และ ทดลองนั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
กลางวัน รับประทารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11)  
บ่าย-เย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Kirovsk  180 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถึง Kirovsk นำท่านเช็คอินที่โรงแรม Tirvas Hotel
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  เตรียม ล่าแสงเหนือ Aurora Hunting  หมายเหตุ  แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เช่นอากาศปลอดโปร่ง ไม่มีเมฆ มากวน ก็สามารถเห็นแสงเหนือได้ กรณีที่เมฆเยอะ อากาศปิด ก็อาจทำให้เราไม่เห็นแสงเหนือก็เป็นไปได้
ที่พัก โรงแรม Tirvas Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

Snow Village – Snow Mobiles – Aurora Hunting  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)
10.00-12.00 หลังอาหารเช้าวันนี้เราจะนำท่านไปขับ Snow Mobile กันคะ สอนใช้อุปกรณ์ และ การขับ Snow
Mobile ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
12.00-13.30 นำท่านเข้าไปชม Snow Village (เปิดให้เข้าชม หลัง 24 ธ.ค.)
14.00-15.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Murmansk
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 15) หลังอาหารเย็น
ค่ำ-ดึก นำท่านไป ล่าแสงเหนือ Aurora Hunting  หมายเหตุ ล่าแสงเหนือ Aurora Hunting  แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เช่นอากาศปลอดโปร่ง ไม่มีเมฆ มากวน ก็สามารถเห็นแสงเหนือได้ กรณีที่เมฆเยอะ อากาศปิด ก็อาจทำให้เราไม่เห็นแสงเหนือก็เป็นไปได้
ที่พัก โรงแรม Azimut  Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่เจ็ด

Murmansk – Moscow – Bangkok   (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหาร
10.00 น. เดินทางสู่สนามบิน Murmansk
13.10 น. นำท่านบินด้วยสายการบิน Aeroflot เที่ยวบิน SU 1321 กลับสู่ มอสโคว รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง (มื้อที่ 18)  
15.30 น. เดินทางถึงมอสโคว์ รับกระเป๋าสัมภาระ เตรียมต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. นำท่านเช็คอินที่สนามบิน เคาท์เตอร์สายการบิน AEROFLOT จากนั้นอิสระอาหารเย็นในสนามบิน
19.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน SU270  ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง

วันที่แปด

กรุงเทพ

08.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศ ที่แปรปรวน


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน  
2.   ค่า ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว ใน Murmansk และ Kirov และ ห้องพักแบบ Sharing ที่ Lovosero     
3.   ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
3.   หัวหน้าทัวร์ไทย
4.   รถ ยานพาหนะ 
5.   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6.   เสบียงอาหารไทยและขนม เสริมเตรียมไปจากไทย
7.   ประกันเดินทางอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท
8.   ค่าเช้าชมสถานที่ต่างๆ 
9.   ค่าสุนัขลากเลื่อน  / Reindeer / Snow Mobiles  
10.  น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิบไกด์ และ คนขับรถ  ลูกทัวร์จ่ายคนละ 2400 รูเบิ้ล
2. ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทยคนละ 800 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น minibar / softdrink / เครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 % และ ค่า ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
5. หากต้องการประกันแบบสุขภาพสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยตัวท่านเองหรือฝากทางทริปดีดี ซื้อให้ได้คะ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 1. ทริปนี้หนาวสุดๆ -20 ขึ้นไป ดังนั้นอุปกรณ์กันหนาว ต่างๆ ต้องพร้อม ดาวน์ กันลม ฟรีช เบสเลเยอร์ ถุงเท้า ถุงมือ หมวก แว่นกันแดด  กางเกงแบบกันเปียกกันลมจะดีมาก
 2. รองเท้าที่ให้ความอบอุ่น กันอุ่นได้ดี
 3. หนามสำหรับรัดรองเท้ากันลื่นเวลาเดินบนน้ำแข็ง
 4. ยาแก้แพ้ แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอ ต่างๆ แก้ปวดเมื่อย ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่หนาว
 5. ทิชชูแห้ง / ทิชชูเปียก

เงื่อนไขสำหรับการจองทริป

 1. ส่งสำเนา passport ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน   
 2. มัดจำ ครั้งแรกท่านละ 15,000 หลังจากจองภายใน 3 วัน   ส่วนที่เหลือ  ชำระภายใน 21 วันก่อนเดินทาง
 3. หากต้องการฝากซื้อตั๋วเครื่องบิน หลังจากเช็คราคา เครื่องบิน ณ วันนั้นๆ แล้ว ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 100 % สำหรับออกตั๋ว

เงื่อนไขสำหรับการยกเลิกทริป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
 • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593