ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code :PATAGONIA-01] ทัวร์ปาตาโกเนีย อาร์เจนติน่า ชิลี บราซิล ทัวร์อเมริกาใต้ W trekking 23 วัน 19 คืน

ทัวร์ปาตาโกเนีย W Circuit Highlight 5 วัน 4 คืน รวม 23 วัน 19 คืน
** อาร์เจนติน่า ชิลี บราซิล
** พิเศษเดิน Hike เส้นทางติด Top Rated ระดับโลก
** ทั้งที่ El Chalten ชมยอด Fitz Roy
** ท่องไปในอุทยาน Torres Del Paine ด้วย W Trrek Highlight 5 วัน 4 คืน
** เดินเทรลชมธารน้ำแข็ง Perito Mereno Glacier มรดกโลกจาก UNESCO
** พิเศษไปเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลก อูชัวย่า
** อลังการน้ำตกอิกวาซู่ ทั้งสองฝั่งประเทศ อาร์เจนติน่าและบราซิลอัตราค่าบริการ
เดินทาง 10 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563
ราคา 188,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 55,000 บาท

หมายเหตุ
ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
1.สายการบิน British Airway กรุงเทพ-บัวโนสไอเรส // ริโอ เดอ จาเนอโร – กรุงเทพ
ประมาณ 60K ++ บาท
2.ราคาบินภายใน 5 เที่ยวบิน ประมาณ 18,000-20,000 บาท


หมายเหตุก่อนการจองทัวร์
-ทริปนี้เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ มีการเดิน Hike ชมธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศใน Patagonia ค่อนข้างแปรปรวน หนาว ฝน ร้อน อากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมตัว เสื้อผ้า ให้เหมาะสม และควรฟิตร่างกาย ออกกำลังกาย ก่อนมาทริปนี้คะ
-เป็นทริปที่เดินทางค่อนข้างยาวไกลและหลายประเทศดังนั้นควรต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี
-อาหารอาจไม่ถูกปาก เราจะเตรียมอาหารไปเสริมในระดับหนึ่งที่สามารถนำไปได้
-ผู้เดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10-15 วัน สถานที่แนะนำให้ไปฉีดคือสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ราคาเข็มละ 1,250 บาท / โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ปัจจุบันฉีด 1 ครั้งสามารถอยู่ได้ตลอดชีพ ต้องนำสำเนา Passport ไปฉีดวัคซีนด้วยคะ
** สถานที่รับฉีดวัคซีนไข้หวัดเหลืองได้แก่ **
1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 สามารถดูรายละเอียดและทำนัดหมาย online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th
2. คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
3. สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430

ตารางบิน  British Airways  

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

10 เมษายน 2563

BKK-LHR (London Heathrow)

BA10

11.40-18.30 น.

LHR (Heathrow) – EZE(Buenos Aires)

BA245

22.25-08.50 (+1 day)

30 เมษายน 2563

GIG (Rio De Janeiro) – LHR(Heathrow)

BA248

21.50-13.10 ( 1 พ.ค. )

 

LHR(Heathrow) – BKK

BA9

16.10-09.45 (2 พ.ค.)

 

 

ตารางเที่ยวบินภายในประเทศ

วันที่

เส้นทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน

เวลา

12 เม.ย. 63

AEP (Buenos Aires) –
FTE (EL Calafate) 

Aerolineas Argentinas

AR 1824

15.00-18.15 น.

24 เม.ย. 63

FTE (El Calafate) –
USH (Ushuaia) 

Aerolineas Argentinas

AR 1870

08.35-09.55 น

27 เม.ย. 63

USH – AEP (Buenos Aires)

Aerolineas Argentinas

AR 1879

09.00-12.20  

AEP - IGR Iguazu Argentina

Aerolineas Argentinas

AR 1872

13.20-15.10

29 เม.ย. 63

IGU Iguazu Brazil – GIG Rio De Janeiro Internacional

GOL Linhas Aereas

G3 2076

18.35 -20.30

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ-ลอนดอน (Heathrow)

08.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8  เคาท์เตอร์ สายการบิน British Airways เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ **สายการบิน British Airways  ให้น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. สำหรับชั้นประหยัด **
10.40 น.

เหินฟ้าสู่ Heathrow ด้วยเที่ยวสายการบิน British Airways เที่ยวบิน BA10   (ใช้เวลาบิน 12.50 ชม.)

18.30 น. ถึง Heathrow รอต่อเครื่อง เดินทางสู่ บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า  อิสระอาหารเย็นในสนามบิน
22.25 น. เดินทางด้วยสายการบิน British Airways เที่ยวบิน BA245(ใช้เวลาบิน 13.55 ชม.)

วันที่สอง

Buenos Aires (Argentina) – Rest Day  (คืนที่ 1)

08.50 น. ถึง Buenos Aires ประเทศอาร์เจนติน่า (ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อย รถมารับนำท่านเดินทางสู่โรงแรม พักผ่อน ที่โรงแรมหลังจากเดินทางยาวไกล และ เป็นการปรับสภาพเวลา
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน  (รวมอาหารกลางวัน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (รวมอาหารค่ำ) และ ชม Tango Show “La Ventana”  พื้นเมืองของ อาร์เจนติน่า หลังโชว์นำท่านกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

El Conquistador Hotel 4 * มาตรฐาน

วันที่สาม

Buenos Aires (Argentina) – City Tour – Fly to El Calafate (คืนที่ 2)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า) หลังอาหารนำท่าน เดินทางเที่ยว City Tour ใน Buenos Aires ก่อนบินสู่ El Calafate
 

City Tour ใช้เวลา 4 ชั่วโมง เที่ยวชม Historical and political center – May Square – Pink House – ย่าน San Telmo เป็นย่านเก่าแก่  เป็นย่านเก่าแก่ที่มีทั้งแกลเลอรีศิลปะ บาร์ที่เปิดยันดึก และสตรีทอาร์ต ซึ่งทำให้พื้นที่แห่งนี้มีกลิ่นอายแบบโบฮีเมียน ถนน Defensa ของย่านนี้นั้นมีทั้งร้านขายของเก่าและร้านสเต็กที่คึกคักตั้งอยู่เรียงราย ถนนเส้นนี้ตัดผ่านจัตุรัส Plaza Dorrego ซึ่งมีตลาดนัดและการแสดงเปิดหมวกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว รับประทานอาหารกลางวัน(รวมอาหารกลางวัน) หลังอาหารเดินทางไปสนามบิน

15.00 น. เหินฟ้าสู่ El Calafate ด้วยสายการบิน Aerolineas Argentinas  เที่ยวบิน AR1824 ใช้เวลาเดินทาง 03.15 ชั่วโมง
18.15 น.

ถึง El calafate นำท่านเดินทางเข้าที่พักที่โรงแรม (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 1)

ที่พัก

Hotel Mirador Del Lago  Calafate  หรือ เทียบเท่า 3*

วันที่สี่

El Calafate – El Chalten (คืนที่ 3)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารมุ่งหน้าสู่เมือง El Chalten ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตลอดเส้นทาง Route40 เราจะเห็นวิวทะเลทรายของ Southern Patagonia  ผ่านแม่น้ำ La Leona ที่เชื่อมต่อทะเลสาบ Argentino และ Lake Viedma

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระอาหารกลางวัน มื้อที่ 2)

บ่ายแก่

เดินทางถึงเมือง El Chalten ซึ่งเป็นเมือง Top Rated สำหรับ Trekking Destination ที่รายล้อมไปด้วยวิวภูเขา Fitz Roy ธารน้ำแข็ง แม่น้ำ และ ป่า ที่งดงาม มีเวลาเราจะเดินชมรอบๆ ที่พัก ถ่ายรูป กันคะ การเที่ยวที่นี่คือ จะเป็นการเดินเทรคไปชมสถานที่ต่างๆ มีสั้นระยะสั้นและยาว สลับกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 3)
ที่พัก Hosteria  Alma de Patagonia  หรือ เทียบเท่า 3 *
วันที่ห้า

El Chalten – Trek to Laguna De Los Tres (8-9 hr) (คืนที่ 4)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เดินทางไปเทรคชม Laguna De Los Tres วันนี้เป็นเทรคใช้เวลาไปกลับประมาณ 8-9 ชม. ไฮไลท์ของที่นี่คือการเดินชมวิวยอดเขา Fitz Roy
กลางวัน อาหารกลางวันแบบปิกนิค (รวมอาหารกลางวันแบบปิกนิค)
เย็น กลับเข้าโรงแรม  รับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 4)
ที่พัก Hosteria  Alma de Patagonia  หรือ เทียบเท่า 3 *
หมายเหตุ โปรแกรมเดินเทรคที่ El Chalten 14-16 เม.ย.63 อาจสลับวันกันเพื่อความเหมาะสมในสภาพอากาศ ท่านใดเดินหนักไม่ไหวสามารถเลือกเดินในรูทระยะสั้นได้ 3-5 ชั่วโมงแล้วแต่เส้นทาง
วันที่หก

El Chalten – Hike to Laguna Torre (7-8 hr) (คืนที่ 5)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เดินทางไป Hike Laguna Torre วันนี้เป็นเทรคใช้เวลาไปกลับประมาณ 7-8 ชม.
กลางวัน อาหารกลางวันแบบปิกนิค (รวมอาหารกลางวัน แบบปิกนิค)
เย็น กลับเข้าโรงแรม  รับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 5)
ที่พัก Hosteria  Alma de Patagonia  หรือ เทียบเท่า 3 *
หมายเหตุ โปรแกรมเดินเทรคที่ El Chalten อาจสลับวันกันเพื่อความเหมาะสมในสภาพอากาศ
วันที่เจ็ด

El Chalten–Hike Loma del Pliegue Tumbaso(6-7)– El Calafate(คืนที่ 6)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร เดินทางไป Hike เส้นทาง Loma del Pliegue Tumbaso  วันนี้เป็นเทรค ใช้เวลาไปกลับประมาณ 6-7 ชม.
กลางวัน
อาหารกลางวันแบบปิกนิค (รวมอาหารกลางวันแบบปิกนิค)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ El Calafate

ค่ำ
เข้าโรงแรม รับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

Hotel Mirador Del Lago  Calafate  หรือ เทียบเท่า 3*

วันที่แปด

El Calafate – Full day Perito Moreno Glacier (6 hrs) (คืนที่ 7)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางไป เที่ยวชมธารน้ำแข็ง Perito Moreno Glacier และ เทรคที่ Perito  Mereno Glacier ในอุทยาน Los Glacier National Park ซึ่งได้รับมรดกโลก จาก UNESCO  ชมธารน้ำแข็งใกล้ๆ ด้วยคะ ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงสำหรับโปรแกรมวันนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (รวมอาหารกลางวัน) **
เย็น เข้าที่พัก ที่ El Calafate  รับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Mirador Del Lago  Calafate  หรือ เทียบเท่า 3*
วันที่้เก้า

El Calafate – Puerto Natales (ประเทศ Chile) (คืนที่ 8)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางไป จาก El Calafate มายัง Puerto Natales  ระยะทางประมาณ 272 กม. ใช้เวลา 6 ชั่วโมง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง (อิสระอาหารกลางวัน มื้อที่ 8)
เย็น ถึง Puerto Natales เข้าที่พัก Hotel Natalino มีเวลาไปแลกเงินชิลี และเดินเล่น ใกล้ๆ ที่พัก Puerto Natales ช็อปปิ้งเตรียมเสบียงสำหรับไปอุทยาน Torres Del Paine 4 วัน 3 คืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 9)
ที่พัก Hotel Natalino หรือ เทียบเท่า ระดับ 3*
หมายเหตุ คืนนี้เตรียมกระเป๋าเล็กไป Torres Del Paine 5 วัน 4 คืน และฝากกระเป๋าใหญ่ไว้ที่โรงแรม
วันที่้สิบ

Puerto  Natales - Torres Del Paine – Refugio Central  (W Trek Highlights Day-1) (คืนที่ 9)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางช็อปปิ้งเตรียมเสบียงสำหรับไปอุทยาน Torres Del Paine 5 วัน 4 คืน ใช้เวลานั่งรถเข้ามาในอุทยานประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ถึง อุทยาน Torres Del Paine วันนี้ Easy Days ชิลๆในอุทยานก่อนเดินเทรคจริงจังในวันพรุ่งนี้คะ
กลางวัน รับประทานอาหาร กลางวัน (รวมอาหารกลางวัน)
เย็น รับประทานอาหารเย็น (รวมอาหารเย็น)
ที่พัก Hotel Las Torres หรือ เทียบเท่า ระดับ 3* (พัก 2 คืน)
วันที่้สิบเอ็ด

Torres Del Paine – Hike to Base Torres –Hotel Las Torres (W Trek Highlights Day-2) (คืนที่ 10)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเตรียมตัวเดินเทรคไป Base Torres  ไปชมไฮไลท์ของทริปคือ สามโดม ใช้เวลาเดินประมาณ 8-9 ชั่วโมงไป-กลับ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค (รวมอาหารกลางวัน)
เย็น กลับมาที่พัก รับประทานอาหารเย็น (รวมอาหารเย็น) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Las Torres หรือ เทียบเท่า ระดับ 3*
วันที่้สิบสอง

Hike รอบๆ Lake pehoe (W Trek Highlights Day-3) (คืนที่ 11)

เช้า-เย็น วันนี้เราจะเดินเล่นพักผ่อนใกล้ๆ Lake Pehoe(รวมอาหารเช้า+กลางวัน+เย็น)
ที่พัก Hosteria  Pehoe (พัก 2 คืน)
วันที่้สิบสาม

Torres Del Paine – Hike to French Valley (W Trek Highlights Day-4) (คืนที่ 12)

เช้า-เย็น รับประทานอาหารเช้า (รวมอาหารเช้า) ที่ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร นั่งเรือเพื่อข้ามฝั่งไปเริ่มเดิน Hiking เส้นทางไฮไลท์อีกที่คือ French Valleyเส้นทางสวยงาม จะได้เห็นทั้งทะเลสาบ วิวของ Paine Grande และ French Glacier  วันนี้ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง  อาหารกลางวันเป็นปิกนิค (รวมอาหารกลางวัน) และกลับมาที่พัก รับประทานอาหารเย็น(รวมอาหารเย็น) ที่พัก Lake Pehoe
ที่พัก Hosteria  Pehoe
วันที่้สิบสี่

Torres Del Paine–Glacier Grey-Puerto Natales(W Trek Highlights Day5) (คืนที่ 13)

เช้า-เย็น วันนี้ต้องออกแต่เช้า(รวมอาหารเช้า+กลางวัน)  เพื่อไป Hike Glacier Grey - Laguna Negra – ที่เราสามารถเห็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเขตอาร์คติก ในปาตาโกเนียใต้ วันนี้ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางกลับ  Puerto Natales
ที่พัก Hotel Natalino หรือ เทียบเท่าระดับ 3 *  (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 10)
วันที่้สิบห้า

Puerto Natales (Chile)  - El Calafate (Argentina) (คืนที่ 14)

เช้า-เย็น อรุณสวัสดิยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า) วันนี้นั่งรถกลับมายัง El Calafate ในเส้นทางเดิมเพื่อเตรียมตัวบินไป Ushuaia ในวันรุ่งขึ้น(อิสระอาหารกลางวัน มื้อที่ 11)
ที่พัก Hotel Mirador Del Lago หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 *(อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 12)
วันที่้สิบหก

El Calafate (Argentina ) - Ushuaia – Beagle Channel Cruise (คืนที่ 15)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า) จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางไป อูชัวย่า Ushuaia ซึ่งเป็นเมืองใต้สุดของโลก
08.35 เหินฟ้าสู่ อูชัวย่า (Ushuaia) ด้วยสายการบิน Aerolineas Argentinas  เที่ยวบิน AR 1870 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
09.55 เดินทางถึงอูชัวย่า รถรับนำท่านเข้าโรงแรม เช็คอินและอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน มื้อที่ 13)
บ่าย รถมารับนำท่านลงเรือ ในทริป Beagle Channel Cruise ล่องเรือไปชม วิวมาโนราม่าอ่าวอูชัวย่า ชมชีวิตสัตว์ทะเล ต่างๆ (ช่วง เมษา เป็นช่วงที่หมดฤดูนกเพนกวินแล้วคะ)  ใช้เวลา Beagle Channel Cruise ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เย็น นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Hotel Las Lengas  หรือ เทียบเท่า ระดับ 3* รับประทานอาหารเย็น (รวมอาหารเย็น) หลังอาหารเย็นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่้สิบเจ็ด

Ushuaia –  Train to Explore Tierra del Fuego National Park - Ushuaia (คืนที่ 16)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า) จากนั้นรถมารับเตรียมตัวไปนั่งรถไฟท่องเที่ยว ในอุทยาน Tierra del Fuego National Park เป็นรถไฟสายที่ได้ชื่อว่า Train of the End of the World ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ  3-4 ชั่วโมง  (รวมอาหารกลางวัน)
เย็น นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Hotel Las Lengas  หรือ เทียบเท่า ระดับ 3*   รับประทานอาหารเย็น (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 14) หลังอาหารเย็นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่้สิบแปด

Ushuaia – Iguazu fall (Argentina) (คืนที่ 17)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า)  หลังจากนั้นเดินทางมาสนามบิน
9.00-12.00 เดินทางมาบัวโนสไอเรส (AEP) ด้วยสายการบิน Aerolineas Argentinas  เที่ยวบิน AR 1879 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที จากนั้นต่อเครื่อง ไปน้ำตก อีกวาซู่ฝั่งอาร์เจนติน่า รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน หรือ อิสระอาหารกลางวันในสนามบิน
13.20-15.10 ต่อเที่ยวบินมาน้ำตกอิกวาซู่ ด้วยสายการบิน Aerolineas Argentinas  เที่ยวบิน AR 1872 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที จากนั้นต่อเครื่อง ไปน้ำตกอิกวาซู่ฝั่งอาร์เจนติน่า รถมารับนำท่านเข้าพักที่โรงแรม  รับประทานอาหารเย็น  (รวมอาหารเย็น)
โรงแรม Saint George Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 *
วันที่้สิบเก้า

Iguazu fall (Argentina) (คืนที่ 18)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า)หลังอาหารรถมารับเดินทางไปเที่ยวน้ำตกอีกวาซู  ฝั่งอาร์เจนติน่า ท่านสามารถเลือกนั่ง Boat Trips เพื่อเข้าไปใกล้ตัวน้ำตกให้ได้มากที่สุด แต่น่าจะต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะคะ น่าจะเปียกทั้งตัว (ค่าเรือไม่รวมในค่าทัวร์)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(รวมอาหารกลางวัน) บ่ายเดินทางกลับมาที่โรงแรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  (รวมอาหารเย็น) พร้อมชมโชว์ ที่ Rafain Cataratas หลังอาหารอิสระ ตามอัธยาศัย กลับมาพักผ่อนที่โรงแรม
โรงแรม Saint George Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 *
หมายเหตุ คืนนี้เตรียมแพคกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ชายแดนบราซิลในวันพรุ่งนี้
วันที่้ยี่สิบ

Agentina - Iguazu fall (Brazil) – Rio De Janeiro (คืนที่ 19)

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (รวมอาหารเช้า) วันนี้แนะนำให้รีบออกจากโรงแรมข้ามด่านมาที่ประเทศบราซิล เพราะเวลาประเทศบราซิลเร็วกว่าอาร์เจนติน่า 1 ชั่วโมงและเผื่อเวลาสำหรับการจัดการเรื่องเข้าคิวไปชมน้ำตกฝั่งบราซิลซึ่งอาจจะทำให้เราเสียเวลา แล้ววันนี้ในช่วงเย็นเราจะต้องมีบินเข้า Rio De Janeiro ด้วยคะ ใช้เวลาเข้าชมน้ำตก สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบิน วันนี้จะเที่ยวน้ำตกฝั่งบราซิลอีกครึ่งวัน  (รวมอาหารกลางวัน)
17.00 น. เดินทางไปสนามบินเพื่อ ไปเมือง Rio De Janeiro
18.30-20.30 ไปเมือง Rio De Janeiro ด้วยสายการบิน GOL Linhas Aereas  เที่ยวบิน G3 2076 ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง  ถึง Rio de Janeiro รถมารับ จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม  (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 15)
โรงแรม Arena Copacabana Hotel  หรือ เทียบเท่า 4*
วันที่้ยี่สิบเอ็ด

Rio De Janeiro City Day Tour – London(Heathrow Airport)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(รวมอาหารเช้า)  หลังอาหารนำท่านไปเที่ยว City tour ใน Rio ซึ่งการเที่ยวชมเราต้องไปเป็นหมู่คณะและระวังตัวในระหว่างการเดินเที่ยวค่อยข้างมากนะคะ โดยเฉพาะกล้อง โทรศัพท์มือถือ ของมีค่าต่างๆ เรามีไกด์ท้องถิ่นช่วยดูแลคะ สถานที่ท่องเที่ยว City Tour ในเมือง Rio De Janeiro ดังนี้
- Statue of Christ Redeemer และ Sugarloaf Corcovado  ไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาด  

- ใช้เวลาเที่ยว City Tour ประมาณ 4ชั่วโมง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (รวมอาหารกลางวัน)
16.30 น. ออกจากริโอเร็วหน่อยเพราะว่ารถติดมากในเมืองคะ นำท่านเดินทางสู่สนามบิน GIG (Rio De Janeiro International Airport) เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน British Airways (อิสระอาหารเย็น มื้อที่ 16 ในสนามบิน)
21.50 เหินฟ้าสู่ London สนามบิน Heathrow ด้วยเที่ยวบิน BA248 ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง  บนเครื่องมีอาหารบริการ
วันที่้ยี่สิบสอง

London (Heathrow) -  Bangkok

13.10 น. ถึงสนามบิน Heathrowรอต่อเครื่องด้วยสายการบิน British Airways กระเป๋าเช็คทรู   (อิสระอาหารกลางวัน ในสนามบิน มื้อที่ 17)
16.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยเที่ยวบิน BA 9 ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชั่วโมง   บนเครื่องมีอาหารบริการ
วันที่้ยี่สิบสาม

Bangkok

09.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


ค่าบริการนี้รวม
1. ค่าโรงแรม / ที่พัก 19 คืน  โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน
2. ค่ารถนำเที่ยว ต่างๆ
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4. น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าเทรค Glacier
7. ค่า กิจกรรมที่ อูชัวย่า ล่องเรือ และ นั่งรถไฟชมอุทยาน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000.- บาท ไทยวิวัฒน์ World wide Plus แผน Gold เงื่อนไขตามกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
9. ไกด์เทรค
10.หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ กรุงเทพ-บัวโนสไอเรส // ริโอเดอจาเนโร – กรุงเทพ ประมาณ 60K ++
 2. ค่าเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศอาร์เจนติน่า – ชิลี – บราซิล รวม 5 เที่ยวบิน 
 3. ตั๋วเครื่องบินสามารถฝากซื้อได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋ว
 4. อาหารมื้อที่ไม่ระบุในรายการทัวร์  //อาหารมื้ออิสระ ประมาณ 17 มื้อ
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ  และ พนักงานโรงแรม 200 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน / ทริป
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
 8. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
 9.  ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

การจองทริปและการชำระเงิน

  • ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำงวดที่หนึ่ง ท่านละ 50,000 บาท  ภายในสามวันนับจากจองทัวร์ พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
  • มัดจำงวดที่สองท่านละ 50,000 บาท ภายใน 60 วันก่อนเดินทาง
  • ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 30 วันก่อนเดินทาง

  กรณียกเลิก
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำกรณี ลูกค้ายกเลิกทัวร์ด้วยตัวเอง   
  2.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้นช่วงเทศกาลมีการมัดจำที่พัก ตั๋วเครื่องบินอันมิอาจเรียกคืนได้
  2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 60-90  วัน ก่อนวันเดินทาง  หักค่าใช้จ่าย 30,000
  3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  30-59 วันก่อนการเดินทาง  หักค่าใช้จ่าย 70,000
  4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง  น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
  5. ก่อนเดินทาง 30 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593