ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : MHS003] แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

ออบหลวง–สวนสนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล–ปางอุ๋ง–ถ้ำน้ำลอด-ปาย–ห้วยน้ำดัง

.
อัตราค่าบริการ


ราคาจอยทัวร์

ผู้ใหญ่ 7,500 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 11 ปี 6,500 บาท/ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมา
จำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6ท่าน
บาท/ท่าน 7,500 7,700 8,000
เด็กอายุ 5-11 ปี ลด1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่
ลูกค้าเก่าลด 200 บาท/ท่าน


ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

วันเดินทาง กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน

 • 19.00 น.
 • รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่ระหว่างถนน พหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง

  วันที่หนึ่ง ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล –พระธาตุดอยกองมู - แม่ฮ่องสอน

 • เช้าตรู่ แวะพักรถให้คนขับรถตู้ได้พักผ่อนที่อำเภอฮอด อุทยานแห่งชาต ิออบหลวง ท่านสามารถชมความงามของ
  ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ออบหลวง คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัว
  แทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขา ที่มีสายธารไหลผ่าน (Canyon) ภายในออบ น้ำตกไปกระทบแก่งหินไอน้ำ กระจาย
  ฟุ้งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลา ลานหินและโตรกผาที่ถูกน้ำอันเชี่ยวกรากกัดกร่อนปีแล้วปีเล่า ทำให้หินเป็นลวดลาย
  รูปร่างแปลกตาสวยงามมาก พร้อมล้างหน้าล้างตา รับประทานอาหารเช้ากันที่ออบหลวง จากนั้นเดินทางไปชมสวน สน
  บ่อแก้ว สวนสนปลูกเรียงรายเป็นทิวแถว แวะถ่ายภาพประทับใจลงแผน film หรือ เม็มโมรี่การ์ด จากนั้นจะพาท่านไป
  ชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำแก้วโกมล จากนั้นไปแวะรับประทานอาหารเที่ยงมื้อง่ายที่อำเภอขุนยวม จากนั้น
  เข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ชมความงามของเงาสะท้อนน้ำที่วัดจองคำและวัดจองกลาง แต่ไปนมัสการ พระธาตุดอยกอง
  มูเพื่อเป็นสิริมงคล เย็น เข้าทีพักและเตรียมมารับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากการเดินทาง เหนื่อย
  มาทั้งวัน


  วันที่สอง ชมกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสื้อเฒ่า – ภูโคลน – พระตำหนักปางตอง - ปางอุ๋ง

 • เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าและเตรียมพร้อมไปชมกระเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า ละรับประทานอาหารเที่ยง
  ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนพาท่านไปสัมผัสภูโคลน แหล่งท่องเที่ยวที่มีโคลนเต็มไปด้วยแร่ธาตุ ท่านที่สนใจพอหน้า
  ด้วยโคลนก็เชิญพอกได้ตามอัธยาศัย และไปชมน้ำตกผาเสื่อและพระตำหนักปางตองก่อนขึ้นไปปางอุ๋ง ด้วยเส้นทางลาด-
  ชัน ไปค้างแรมที่ปางอุ๋งหนึ่งคืน ชมทะเลสาบสงบนิ่งพร้อมบรรยากาศต้นสน โดยเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นที่ชำนาญทาง
  ก่อนขึ้นปางอุ๋ง ถึงปางอุ๋ง รับประทานอาหารเย็นและพักริมทะเลสาบ พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่สาม อำเภอปางมะผ้า – ถ้ำน้ำลอด - ปาย

 • 06.00 น.ตื่นมาชมความงามของไอหมอกเหนือกับทะเลสาบ กับแสงสีทองที่สาดส่องมายังแนวต้นสน ที่ปางอุ๋ง ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทาง ไปอำเภอปางมะผ้า
  เพื่อเที่ยวชมถ้ำน้ำลอด ใช้เวลาที่ถ้ำน้ำลอดกันพักใหญ่ จึงเคลื่อนขบวนเดินทางต่อไปยัง อำเภอปาย ถึงปายแวะนมัส การ
  วัดน้ำฮู วัดแม่เย็น และชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่เมืองปาย จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเย็นแวะเที่ยวชม เมือง ปาย ยามค่ำคืน ซื้อของฝาก รวมถึงโพสการ์ดน่ารักๆ อยู่หลายร้าน ดึกๆกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่สี่ปาย – ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือด ป่าแป๋ – กรุงเทพฯ

 • 04.30 น.ออกเดินทางจากปายแต่เช้าตรู่ เพื่อไปชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ห้วยน้ำดัง ถ่ายภาพทะเล หมอกยามเช้าที่ห้วยน้ำดัง พร้อมรับประทานอาหารง่ายๆที่เตรียมมาจากปาย จากนั้นพาท่านไปเที่ยวชม โป่งเดือด ป่าแป๋ ชมน้ำพุเดือดอันเกิดจากธรรมชาติ แวะทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองเชียงใหม่ ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อ
  ของฝาก และรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง และตีรถยาวกลับถึงกรุงเทพฯก่อนเที่ยงคืนโดยสวัสดิภาพ และกลับ
  มาพักผ่อนเตรียมตัวทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น


  หมายเหตุ :
  - โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
  - มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้  - พักเดี่ยวคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท
  - ชาวต่างชาติคิดค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มตามจริง


  ค่าใช้จ่ายนี้รวม
  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
  - ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
  - ค่าที่พัก
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงตลอดการเดินทาง
  - ค่าประกันชีวิต <ส่งรายชื่อสำหรับทำประกันชีวิต อายุ ก่อนอย่างน้อง 10 วันล่วงหน้า>
  - ค่ามัคคุเทศก์ / ไกด์


  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  - ค่าเครื่องดื่มอัลกอฮอล์


 •  

  การสำรองที่นั่ง

  1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
  ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
  ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

  2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
  2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
  2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
  2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
  2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
  2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
  2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
  2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

  3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
  โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

  4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

   

  หมายเลขบัญชี

   

  ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

   

  kbank1.jpg

  ธนาคารกสิกรไทย

  สาขาโลตัส รามอินทรา 109

  เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

  scb1.jpg

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  สาขา ถนนวิทยุ

  เลขที่บัญชี 049-424294-7  

  bangkok1.jpg

  ธนาคารกรุงเทพ

  สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

  เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

  ktb1.jpg

  ธนาคารกรุงไทย

  สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

  เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

   

   

  เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
  3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
  4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
   (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
  5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

  ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
  - บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

  เงื่อนไขอื่นๆ
  • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

   

  ติดต่อสอบถาม

  โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
  โทรศัพท์มือถือ
  แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
  e-mail : tripdeedee@gmail.com
  Skpe : ammarch09@hotmail.com
  Line : ammarch09
  WhatsApp : +66818180806

  แผนที่สำนักงาน

  แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

   

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
  1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
  1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
  1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  *** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

  รูปทริป ปี 2552

  บินไปชมกระเหรี่ยงคอยาว แม่ฮ่องสอน ปางช้าง เชียงใหม่ 26-27 มกราคม 2552 โดย แอ๋ม

  ปาย อ่างขาง 15-18 มกราคม 2552 โดย แอ๋ม

  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 15-18 มกราคม 2552 ภาค 2 โดย แพะ และ เอื้อม

  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 15-18 มกราคม 2552 โดยแจ็ค


  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 8-11 มกราคม 2552 โดยแจ็ค


  รูปทริป ปี 2551

  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 28-31 ธ.ค. 51 โดย แพะ

  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 4-8 ธ.ค. 51 โดย แจ็ค นุช ปุ๊ก

  ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 27-30 พ.ย. 51 โดย แอ๋ม แจ็ค


  รูปทริป ปี 2550

  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 21-24 ธ.ค. 50 โดย หมี เก๋

  แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย 8-10 ธ.ค. 50 โดย แอ๋ม หมี เอก เก๋
   
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  ข้อมูลแม่ฮ่องสอนฉบับสมบูรณ์

  ข้อมูลแม่ฮ่องสอน

  ข้อมูลปางอุ๋ง

  ข้อมูลวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล

  ข้อมูลถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า

  ข้อมูลเมืองปาย

   

   

  ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

  ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

  ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

  ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
  ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

  ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

  ทัวร์ทิเบต

  ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

  ทัวร์ภูฏาน

  ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

  ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เลห์ ซันสการ์

  ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

  ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

  แพคแกจมัลดีฟส์

  แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

  แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

  แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
  ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

  ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

  ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
  วันเดินทาง :

  ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

  ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

  ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

  ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

  ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

  ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


  Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  Contact us : tripdeedee@gmail.com
  Line id : ammarch09
  Skype : ammarch09@hotmail.com
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
  บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
  89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

  เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

  เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
  ทะเบียนเลขที่  0105551077593