ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : TLS001] แพคแกจ น้ำตกทีลอซู น้ำทีลอจ่อ 3 วัน 2 คืน (เริ่มต้น กรุงเทพฯ)

น้ำตกทีลอซู ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ วัดโพธิคุณ ตลาดมูเซอ อุ้มผาง แม่สอด จังหวัดตาก

“น้ำตกทีลอซู” ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก

น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน ห่างจากอำเภออุ้มผาง 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายอุ้มผาง-บ้านปะละทะ ถึงแยกขวามือมีทางเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะพบน้ำตก ชั้นแรก มีความสูงประมาณ 80 เมตร อยู่บนหน้าผาสูงชัน ชั้นที่ 2 ไหลจากหน้าผาสูงชันตกลงสู่แม่น้ำแม่กลอง สายน้ำแตกกระจายเป็นฝอยดูเหมือนสายฝน ทำให้บริเวณโดยรอบได้รับความชุ่มชื้นมีพืชประเภทมอส และตะไคร่น้ำขึ้นปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี น้ำตกทีลอจ่อนี้สามารถล่องเรือยางจากตัวอำเภอ อุ้มผางไปตามลำน้ำแม่กลองถึงน้ำตกได้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

ตารางเดินทาง
อัตราค่าบริการ


เดินทาง พ.ย. 63 เร็วๆ นี้
ราคาจอยทัวร์

ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 11 ปี 5,500 บาท/ท่าน

ราคากรุ๊ปเหมา


จำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6ท่าน
บาท/ท่าน 6,500 6,900 7,500
เด็กอายุ 3-11 ปี ลด 1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่

- กรณีต้องการเหมารถตู้ VIP พร้อม คนขับ และน้ำมัน เราจัดให้ท่านได้โดย คิดค่าใช้จ่ายเหมารถ 13,500 บาท


มาเป็นกรุ๊ปครบ 16 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ฟรี 1 ท่านวันแรก

กรุงเทพฯ - อุ้มผาง จังหวัดตาก

19.00 น.

รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่ระหว่างถนนพหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตากโดยรถตู้หลังคาสูง

วันที่สอง

อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก – ล่องแพ – น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกทีลอซู

06.00 น.

ถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกเดินทางมุ่งตรงสู่ถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง สู่อำเภออุ้มผาง (ใครแพ้หรือเมารถควรเตรียมยาแก้เมาไว้รับประทานด้วยค่ะ)

07.00 น.

เข้าที่พักรับประทานอาหารเข้า (มื้อที่ 1)ที่อุ้มผางบุรี รีสอร์ท ให้ท่านได้เตรียมสัมภาระเสื้อผ้า สิ่งของจำเป็น สำหรับนอนเตนท์หนึ่งคืนและเตรียมตัวล่องแพยาง สู่น้ำตกทีลอซู สิ่งของที่ไม่ได้ใช้ให้ฝากไว้ที่ รีสอร์ทได้ (ของใช้ฝากลูกหาบถือ)

09.00 น.

เริ่มต้นล่องเรือยาง ชมความงดงามทางธรรมชาติของลำน้ำแม่กลอง ท่านจะได้พบ มอส เฟิร์น ไลเคน ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง และระหว่างเส้นทางผ่านน้ำตกทีลอจ่อ ได้ชื่อว่าน้ำตกสายฝน หรือ บ้างก็ว่าน้ำตกสายรุ้ง จากนั้นถึงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ปล่อยให้ท่านได้สัมผัสกับความอบอุ่นของน้ำร้อนที่ไหลผ่านมาทางชั้นใต้ดิน และพักเข้าห้องน้ำบนฝั่ง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากบ่อน้ำร้อนแล้ว ล่องเรือยางผ่านผาต่าง ๆเช่น ผาโว่,ผาผึ้ง, ผาป่อง,ผาเลือด รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น.

ถึงท่าทราย จุดเริ่มเดินเท้าสู้น้ำตกทีลอซู ช่วงฤดูฝนรถไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องอาศัยการเดินเท้าระยะทางปะมาณ 11 กิโลเมตร ลักษณะทางเป็นเนินดิน ขึ้นลงสลับกันไป สองข้างทางเป็นป่าไผ่ ท่านอาจได้พบกับดอกกระเจียวสองข้างทาง (ควรเตรียมรองเท้าที่รัดกุมและช่วยป้องกันการลื่นระหว่างเดิน) นอกเหนือจากฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เปลี่ยนเป็นการเดินทางด้วยรถ เพราะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเปิดให้นำรถเข้าได้คะ

16.30 น.

เดินไปถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พักผ่อนอาบน้ำชำระร่างกาย เตรียมตัวรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

น้ำตกทีลอซู – ล่องแพกลับที่พักที่ อุ้มผางบุรี รีสอร์ท

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) และเตรียมตัวออกเดินทางไปดูน้ำตก ด้วยระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และท่านจะได้พบกับ น้ำตกทีลอซู น้ำตกใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก เล่นน้ำตกถ่ายภาพตามอัธยาศัย

10.00 น.

ออกจากน้ำตกและเตรียมตัวกลับไปเก็บสัมภาระเดินทางกลับ

11.00 น.

ออกเดินทางกลับจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ด้วยเส้นทางเดิมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร หรือนั่งรถกรณีไม่ใช่ฤดูฝน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 5)

15.00 น.

ถึงท่าทราย เตรียมตัวล่องแพยางผ่าน ลำน้ำแม่กลองตอนล่าง ,แก่งมอเกโด้

17.00 น.

ถึงสบห้วยแม่ละมุ้ง จะมีรถสองแถวมารอรับ

18.00 น.

เข้าที่พักรีสอร์ทอุ้มผางบุรี รีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ – วัดโพธิคุณ - ตลาดมูเซอ - กรุงเทพฯ

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นแต่เช้าไปดูทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด ถ้าเป็นฤดูฝนอาจได้พบกับดอกเทียนสีชมพูที่ดอยหัวหมด

07.00 น.

เดินทางกลับจากดอยหัวหมดมารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท เตรียมตัวเก็บกระเป๋าสัมภาระกลับกรุงเทพฯ

08.00 น.

ออกเดินทางออกจากรีสอร์ท สู่ อำเภอแม่สอด

13.00 น.

ถึงน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกลักษณะขั้นบันได มีทั้งหมด 97 ชั้น แวะเที่ยวชม และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่น้ำตกพาเจริญ รับประทานอาหารกล่องจากรีสอร์ท และเที่ยวชมวัดโพธิคุณเด่นของวัดโพธิคุณคือโครงสร้างอุโบสถเป็นรูปเรือสำเภา

15.00 น.

ออกเดินทางจากวัดโพธิคุณ แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อพระวอ และมุ่งตรงสู่ตลาดมูเซอ ช็อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

15.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) แวะซื้อของฝากที่ นครสวรรค์ กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย

 

เมื่อมาครบ 8 ท่าน ฟรี หัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่านฟรี

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง จำนวน 8 มื้อ
- ค่าที่พัก อุ้มผางบุรี รีสอร์ท
- ค่ารถสองแถวท้องถิ่น
- ค่าเรือยาง และชูชีพ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิต <ส่งรายชื่อสำหรับทำประกันชีวิต อายุ ก่อนอย่างน้อง 10 วันล่วงหน้า> ค่าประกันภัยเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท (กรุณาแจ้งรายชื่อ-นามสกุล และอายุ)
- ค่ามัคคุเทศก์ / ไกด์ / ลูกหาบ / คนนำทาง

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2553

30 เม.ย. - 2 พ.ค. 53 ทีลอซู นอกฤดูกาล โดย พี่แพะ


รูปทริปปี 2552

4-7 ธ.ค. 52 ทีลอซู วันพ่อ โดย พี่มด , โหน่ง , จิ๊บ

17-20 ก.ค. 52 ทีลอซู ฤดูฝน โดย แอ๋ม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593