ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : MM003] เชียงตุง-เมืองลา 3 วัน 2 คืน

ชมวิถีชีวิตคนไท ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า เที่ยวชมเมืองลาเมืองชายแดนประเทศจีน

.
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง

19-23 ต.ค. 55 // 7-11 ธ.ค. 55 // 28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 56 :
กรุ๊ปขนาด 8-9 คน ท่านละั 9,900 บาท เริ่มต้น กรุงเทพฯ - ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
กรุ๊ปขนาด 15 คนขึ้นไป ท่านละั 8,900 บาท เริ่มต้น กรุงเทพฯ - มีหัวหน้าทัวร์ไทย

รับหน้าด่านราคาท่านละ
จำนวน 8 ท่าน ท่านะ 6,900 บาท
จำนวน 6 ท่าน ท่านละ 7,500 บาท


วันที่เดินทา

กรุงเทพฯ เชียงราย

18.30 น.

รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่ระหว่าง ถนน พหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย โดยรถตู้หลังคาสูง รับประทานข้าวต้มรอบดึกที่นครสวรรค์ (มื้อที่1) หลังอาหารเดินทางต่อ

วันที่หนึ่ง

เชียงราย แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองลา

เช้า

ถึงสูงสุดแดนสยาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พาท่านไปล้างหน้าล้างตา และรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2)

08.30 น.

เดินทางออกจากแม่สาย ทำเรื่องผ่านแดนที่ ตม. ไทย และพม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ผ่านเมืองยาง ท่าเดื่อ เมืองพะยาก ชมวิถีชีวิต ชาวไทลื้อ – ไทยเขิน และชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น อาข่า – ลาหู่ ตลอดทางที่รถผ่านในรูปแบบชีวิตดั้งเดิมโบราณ ตลอดเส้นทางราว 160 กิโลเมตรเป็นทางราดยางใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง และสองข้างทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามถ้ามาในช่วงฤดูฝนจะได้พบกับสีเขียวของทุ่งนา หรือ ต้นฤดูหนาวเป็นสีทองของท้องทุ่งนา ลัดเลาะไปตามไหล่เขาและ สายน้ำที่มีเกาะแก่งสวยงาม

เที่ยง

เดินทางถึงเชียงตุง รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารปากะปะ เป็นอาหารพื้นเมืองแบบพม่าผสมไทยใหญ่
12.00 น. ออกเดินทางจากเชียงตุง มุ่งหน้าสู่เมืองลา เมืองลา เขตการปกครองพิเศษที่ 4 ชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่ ถนนเส้นที่ใช้เดินทางไปเมืองลานั้นประเทศจีนเป็นผู้สร้างให้พม่า เป็นเส้นทางที่กำลังพัฒนาในอนาคตเพื่อเชื่อมเส้นทางไทย – จีน ให้สั้นที่สุด การเดินทาง จะผ่านขุนเขาตามเส้นทางลอยฟ้า ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง ระหว่างทางท่านสามารถแวะถ่ายภาพความสวยงามข้างทาง และจะได้พบกับหมู่บ้านไทลื้อ -ไทเขิน และท้องทุ่งนากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

เย็น

ถึงเมืองลา เมืองที่ค่อนข้างทันสมัยชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่ ในหุบเขาสวยงาม ในอดีตกล่าวได้ว่าเมืองลาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 4) และให้อิสระแก่ท่านในการพักผ่อนเที่ยวชมเมืองลายามราตรี

วันที่สอง

เมืองลา เชียงตุง

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพาท่านไปเดินตลาดยามเช้าที่เมืองลา ที่ตลาดจะมีชาวเขานำสินค้ามาขาย สัตว์ป่ามากมายหลายชนิดมาขายเพื่อเป็นอาหารและสมุนไพร โดยไม่ผิดกฎหมาย จากนั้นรับประทานอาหารเช้าแบบจีนยูนนาน(มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านสู่ชายแดนประเทศจีนถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมพระชี้นิ้วที่วัดจินตะ และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ปราบฝิ่นแวะไปนมัสการพระนอน

10.00 น.

ออกจากเมืองลามุ่งหน้าสู่เมืองเชียงตุง โดยเส้นทางเดิมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน(มื้อที่ 6) ที่เชียงตุง เชียงตุง เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน ประเทศพม่า มีประวัติศาสตร์เก่าแก่อันยาวนานกว่า 700 ปี มีศิลปะ วัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การศึกษา หรือ ที่มีชื่อว่า เชียงตุง เมืองแห่ง “สามจอม – เจ็ดเชียง – เก้าหนอง – สิบสองประตู
บ่าย แวะชมไหว้สาวัดพม่าอันสวยงามบนยอดเขา วัดจอมสัก ชมพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ชมต้นยางยักษ์ 10 คนโอบ อายุราว 250 ปี ชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือ วัดเจ้าหลวง วัดหัวข่วง อยู่ติดกับวัดเจ้าหลวง วัดพระแก้ว เปิดให้ชมภายในโบสถ์ ยามมีพิธีทางศาสนา ชมอาคารร้านค้า ซึ่งมีรูปทรงดั้งเดิมโบราณตั้งแต่สมัยอังกฤษยึดครอง แวะชม วัดจอมคำ ซึ่งมีวิหารอันสวยงามตามศิลปะของชาวไทยใหญ่ เย็นๆ แวะมาชมหนองตุง จุดชมวิวที่เห็นวัดจอมคำอยู่บนเขาโดยเฉพาะยามเย็นจะได้เห็นพระธาตุจอมคำต้องแสงสีทองสุกอร่ามตา

เย็น

พาท่านรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 7) และเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เชียงตุง ท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงราย กรุงเทพฯ

06.00 น.

สวัสดียามเช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าเที่ยวชมกาดเช้าเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในยามเช้าที่เชียงตุง จะมีชนเผ่าต่างๆแต่งกายสวยงามแปลกตา มาจับจ่ายแลกซื้อสินค้าซึ่งราคาถูกมาก สนทนาปราศรัยกับพี่น้องชาวไต ซึ่งใช้ภาษาพูดคล้ายกับบ้านเรา พร้อมกันนั้นเชิญท่านไปชมการทำโรตีโอ่ง และแวะชิมโรตีโอ่งรสชาติอร่อยได้ที่กาดเช้าเชียงตุง

09.30 น.

ออกเดินทางกลับจากเชียงตุง สู่ท่าขี้เหล็กและแม่สาย โดยใช้เส้นทางสายเดิม

เที่ยง

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน(มื้อที่ 9) หลังอาหารให้เวลาท่านช็อปปิ้งในตลาดท่าขี้เหล็กราว 1 ชั่วโมงก่อนเดินทางสู่แผ่นดินไทย

เย็น

จากนั้นทำเรื่องผ่านแดนกลับสู่แผ่นดินไทย และเดินทางกลับแม่สาย เที่ยวชมวัดร่องขุ่น พักรับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่ 10) ริมกว๊านพะเยา และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 8 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
  3. ใช้เงินจี๊ตต์หรือเงินไทย ในเชียงตุง และ เงินหยวนในเมืองลา

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็ก อายุต่ำกว่า 11 ปี
พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน

เด็ก อายุต่ำกว่า 11
พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน

8,900 บาท

8,900 บาท

ไม่เสริมเตียง 7,900 บาท

หากเสริมเตียง 8,500 บาท

ลูกค้าเก่ารับส่วนลดท่านละ 200 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
** เทศกาลปีใหม่ / วันหยุดนักขตฤกษ์ เพิ่ม 600

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง ตลอดทริป กรณีเดินทางโดยรถตู้

- ค่าที่พัก 2 คืน ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) ระดับ 3 ดาว

- ค่าอาหาร 10 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มบนรถ

- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศพม่า และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าไกด์ท้องถิ่น

- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ที่โรงแรมที่พัก ค่าซักรีด เป็นต้น

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อผ่านแดนให้ส่งเอกสารดังรายการด้านล่างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง หลักฐานที่ต้องส่งล่วงหน้าดังนี้

1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป (รูปถ่ายไม่สวมใส่ชุดข้าราชการ)

2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ (สำหรับคนไทย) กรณีเด็กให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

3. สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 3 ฉบับ (สำหรับต่างชาติ) โดยส่งมาที่

กนกวรรณ โพธิ์นอก

บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด

89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2551

เชียงตุงเมืองลา กรุ๊ปเหมา 4-8 ธันวาคม 2551

เชียงตุงเมืองลา กรุ๊ปจอย 4-8 ธันวาคม 2551
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
เชียงตุง เมืองลา

ข้อมูลท่องประเทศพม่าว ข้อมูลประเทศพม่า ฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลและรูปภาพย่างกุ้ง

ข้อมูลและรูปภาพ พระธาตุอินทร์แขวน

ข้อมูลและรูปภาพ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ข้อมูลและรูปภาพ พุกาม

ข้อมูลและรูปภาพ ทะเลสาบอินเล

ข้อมูลและรูปภาพ มัณฑะเลย์

ข้อมูลและรูปภาพ เชียงตุงเมืองลา

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593