ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : PAI002] เจาะลึกเมืองปาย เที่ยวสบาย พักที่ปาย 2 คืน


ช่วงเวลาแนะนำ
- ช่วงออกพรรษา พิเศษมีงานกาดหลู่ ที่เมืองปาย งานเทศกาลออกพรรษา ส่งท้ายฤดูฝน ต้อนรับฤดูหนาว
- ต้นเดือนธันวาคม มีงานเทศกาลหนังเมืองปาย
- หากตรงช่วงเทศกาลดอกซากุระบาน แถมพิเศษ !! พาท่านชมดอกซากุระเมืองไทย ดอยขุนแม่ยะ
- ฤดูฝน ก.ค. – ก.ย. สัมผัสท้องทุ่งนาเขียวๆ และทะเลหมอกหน้าฝน นักท่องเที่ยวน้อยน่าเที่ยวมากๆ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 6,300 บาท/ท่าน
เด็ก 4-11 ปี 5,300 บาท/ท่าน พักกับผู้ปกครอง
เทศกาลปีใหม่ เพิ่มท่านละ 200


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ปาย     

19.30

นัดขึ้นรถที่จุดนัดพบ ปั้มคาลเท็ก ถนนพหลโยธินใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง  D4D รุ่นใหม่ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ   หลังอาหารเดินทางต่อและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ปาย กองแลน สะพานประวัติศาสตร์ วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชน   
ร้านกาแฟ Coffee In love  พระธาตุแม่เย็น  ถนนคนเดินปาย

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) ที่บ้านสวนชมจันทร์รีสอร์ท      

10.00 น.

เดินทางเข้าที่ตัวเมืองปาย   

11.00 น.

เที่ยวชมแวะถ่ายภาพคู่กับสะพานประวัติศาสตร์   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกองแลนหรือแคนยอนเมืองปาย   แวะร้านกาแฟ Coffee in Love   สมควรแก่เวลานำท่านเที่ยวต่อโดยเดินทางไปไหว้หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองปายที่ วัดน้ำฮู  เที่ยว หมู่บ้านสันติชน เป็นหมู่บ้านของชาวจีนจากมณฑลยูนาน ซึ่งอพยพมาอยู่ที่ปาย   

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชน

13.00 น.

จากนั้นไปนมัสการพระธาตุแม่เย็น  สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก ปาย คาบาน่า หรือ  เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
(ที่พักที่ปาย จะเป็นที่พักขนาดเล็ก แต่บรรยากาศดีและค่อยข้างเรียบง่ายคะ)

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) ที่ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย    หลักอาหารเย็นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดินปาย  สมควรแก่เวลานำทางเดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

จุดชมวิวหยุนใหล   วัดกลาง  โป่งน้ำร้อนท่าปาย  ล่องแพ/ล่องเรือ  แม่น้ำปาย   ถนนคนเดินปาย

05.30 น.

ตื่นเช้าไปชมวิวเมืองปาย ณ จุดชมวิวหยุนใหล  โดยเปลี่ยนเป็นรถกระบะเพื่อไปจุดชมวิวหยุนใหล  ได้เห็นเมืองปาย ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาในมุมสูง

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

09.00 น.

เช้านี้ออกเดินทางสายหน่อยเที่ยวสบายๆ นำท่านเดินทางไปวัดกลาง ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปะไทยใหญ่แท้ประดิษฐานอยู่กลางลานวัด มีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่ทำเป็นมณฑปยอดมงกุฎ     จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมโป่งน้ำร้อนท่าปาย

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารฮัทอิงปาย

13.30 น.

นำท่านล่องแพแม่น้ำปาย สัมผัสบรรยากาศแม่น้ำปายแบบเต็มอิ่ม   สมควรแก่เวลากลับเข้าที่พักเปลี่ยนเสื้อผ้า

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านไปเดินถนนคนเดินเมืองปาย

วันที่สี่

ชมทะเลหมอกห้วยน้ำดัง  น้ำพุร้อนโป่งเดือนป่าแป๋  ซื้อของฝากตลาดทุ่งเกวียน Unseen เงาพระธาตุกลับหัวที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

04.30 น.

วันนี้ตื่นเช้ากันสักหน่อยเตรียมตัวออกเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ห้วยน้ำดัง จุดชมวิวกิ่วลมนับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างสวยงาม  พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิก ชา กาแฟ  (มื้อที่ 7) ที่ห้วยน้ำดัง

07.30

ออกเดินทางจากห้วยน้ำดัง มุ่งตรงไปยัง น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋  เป็นอีกหนึ่ง Nature Unseen    

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านใบออคิท   พร้อมชมสวนกล้วยไม้สวยงามที่ร้านอาหาร

13.00 น.

ออกเดินทางไปซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน  จากนั้นนำท่านไปชม Unseen เงาพระธาตุกลับหัวที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง  เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 9) ที่โรงแรมนครเถิน จังหวัดลำปาง  จากนั้นพาท่านกลับกรุงเทพฯ  ถึงกรุงเทพฯประมาณเที่ยงคืนมีเวลาพักผ่อนสำหรับทำงานในวันรุ่งขึ้น

 

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย  
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่  8-9 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้    

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่    6,300  บาท/ท่าน
เด็ก  4-11 ปี   5,300  บาท/ท่าน  พักกับผู้ปกครอง
เทศกาลปีใหม่ เพิ่มท่านละ 200

 


ชาวต่างชาติคิดค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มตามจริง

 


ค่าใช้จ่ายนี้รวม

-  ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่  VIP
-  ค่ารถท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิวหยุนใหล   
-  ค่าที่พักรีสอร์ทที่ปาย 2 คืน
-  ค่าอาหารมื้อหลักทุกมื้อ  9 มื้อ  รวมน้ำดื่มบนรถและขนมว่างบนรถ
-  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  เช่น ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติต่างๆ  ค่าล่องแพแม่น้ำปาย  เป็นต้น
-  ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน  1,000,000 บาท
-  ค่าสต๊าฟบริการ / ไกด์

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
  2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่ามินิบาร์  ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
  3. ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติคิดค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มตามจริง

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก  

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว


ข้อมูลแม่ฮ่องสอนฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลเมืองปาย

ข้อมูลแม่ฮ่องสอนอย่างย่อ

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593