ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KMR02] แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ อัครา ศรีนาคา โซนามาร์ค พาฮาลแกม กุลมาร์ค 10 วัน 7 คืน


ขอขอบคุณรูปทัชมาฮาลจากพี่ฮั้ว http://prapasri5.multiply.com/

อัตราค่าบริการ
ทัวร์แคชเมียร์ + ชัยปุระ + ทัชมาฮาล สามเหลี่ยมอารยะธรรม
วันเดินทาง 4-12 เมษายน 2563 (เช็คอินคืนวันที่ 3 เม.ย. 63 .. ว่าง 8 ที่)
ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อเอเย่นไหนในไทยคะ ..
รับเพียง 16 ท่าน กรุ๊ปเล็กเดินทางสะดวก คล่องตัว ดูแลทั่วถึง ไม่ชะโงกทัวร์ ..
ผู้ใหญ่ ท่านละ 43,900 บาท / ท่าน
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท / ท่าน
พิเศษ!! ราคานี้ เรารวมค่าทิบไกด์ คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทยให้แล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม !!


**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม 
** อาหารเช้า บริการเสริม : กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อ
** อาหารกลางวัน / เย็น : น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด เป็นต้น
  
**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                              **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    
**พิเศษ**ล่องเรือสิขารา                                          **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

  •  

ตารางเวลาบิน

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

04 เม.ย. 63

กรุงเทพฯ-เดลี

SG 88

03:50

06:25

07 เม.ย. 63

เดลี-ศรีนาคา

SG 104

10:25

11:55

11 เม.ย. 63

ศรีนาคา-เดลี

SG 253

16:05

17:35

เดลี-กรุงเทพฯ

SG 87

21:20

03:00 ถึงไทย 12 เม.ย. 63

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

 
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์

วันที่หนึ่ง

03 เม.ย. 63 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2-3 Row E เค้าเตอร์สายการบินสไปซ์เจ็ท พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ   

วันที่สอง

04 เม.ย. 63 : เดลี-เมืองชัยปุระ – หอดูดาว – ซิตี้พาเลซ (B/L/D) 

03.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย  เที่ยวบินที่  SG 88 ใช้เวลาบิน 4h05m มีอาหารบริการบนเครื่อง
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมืองจัยปูร์ (Jaipur) หรือ เมืองชัยปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง พร้อม บริการอาหารเช้าแบบกล่อง(มื้อที่ 1) เพื่อความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังชัยปุระ นครสีชมพู เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน หรือเรียกว่า นครแห่งชัยชนะ  เป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้อย่างสวยงาม  เหตุที่เรียกว่า นครสีชมพู (Pink City) เพราะในสมัยอดีต มหาราชา รามสิงห์ (Maharaja Ram Sigh)  ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจัยปูร์ในขณะนั้น ได้เสด็จประพาสและมีคำสั่งให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพู อมส้ม เพื่อเป็นการถวายการต้อนรับเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII  นับแต่นั้นมาจึงได้ชื่อว่า นครแห่งสีชมพู
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2)
บ่ายแก่ หลังอาหารนำท่านชม หอดูดาว จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งเป็นหอดูดาวที่ใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด มีนาฬิกาแดด สูงถึง 28 เมตร จากนั้นชม ซิตี้พาเลซ (City Palace) ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุม 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของพระราชาแห่งเมืองจัยปูร์ สมควรแก่เวลาให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากของ
เย็น บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 3)
ที่พัก รงแรม HOTEL REGENTA JAL MAHAL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

05 เม.ย.63: เมืองชัยปุระ –ฮาวามาฮาล – แอมเบอร์ ฟอร์ท - เมืองอักรา (B/L/D) 

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ นั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่า “สายลม” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์เมืองสีชมพู จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถจิ๊ปขึ้นไปชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์  ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุด (Rajput) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา มีทะเลสาบ Maota อยู่ข้างล่างแวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอักรา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า “ฮินดูสถาน”  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และเป็นอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยระหว่างทางจะแวะเที่ยวชม บ่อน้ำขั้นบันได Chand Baori Stepwell ตั้งอยู่ที่เมือง Abha neri ห่างจากชัยปุระ ประมาณ 95 กม. เป็นบ่อน้ำที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยกษัตริย์ Chanda แห่งราชวงศ์ Chauhan เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เก่าแก่ของรัฐราชาสถาน สร้างเพื่อกักเก็บน้ำ บันไดมี 13 ชั้น และมีขั้นบันไดมากกว่า 3,500 ขั้น สามารถเดินเชื่อมถึงกันหมด ลึกลงไปใต้ดินกว่า 30 เมตร ถือว่าเป็นบ่อน้ำขั้นบันไดที่ลึกที่สุดในอินเดีย
เย็น บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 6) หลังอาหารเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม HOTEL RAMADA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์
วันที่สี่

06 เม.ย. 63: อักรา-ทัชมาฮาล-อักราฟอร์ท-เดลี  (B/L/D) 

เช้าตรู่ นำท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่มีต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล จากนั้นกลับมา รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 7)
สาย นำท่านเที่ยวชม อัคราฟอร์ท (Agra Fort) เปรียบเป็นเมืองขนาดเล็กๆที่ห้อมล้อมด้วยป้อมปราการอันใหญ่โต เดิมทีเป็นเพียงป้อมปราการที่สร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่งวงศ์ศิกวะ (Sikarwar) ในปีค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กัสนาวิท (Ghaznavide) 
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8)

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงนิวเดลี ในเส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง หากมีเวลาพอจะนำท่านไปช้อปปิ้ง
เย็น บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 9)
ที่พัก โรงแรม HOTEL ITC WELCOME DWARKA หรือเทียบเท่า ระดับ 4++ ดาว
 
สวนโมกุล
สวนโมกุล
สวนโมกุล
สวนนิซาร์ท

วันที่ห้า

07 เม.ย. 63: เดลี – ศรีนาคา-พาฮาลแกม  (B/L/D)

04.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า และนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ พร้อม รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 10) แบบกล่องเพื่อความสะดวก

10.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่SG 104 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นแจมมูและแคชมียร์ ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่ความสูงราว 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นเมืองแห่งทะเลสาบทางน้ำ (Dal Lake)

11.55 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนาคา รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถ Innova คันละ 4 ท่าน สู่ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) 

บ่าย ออกเดินทางสู่ พาฮาลแกม ซึ่งอยู่ห่างจากศรีนาคาราว 90 กิโลเมตร  “เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นเมืองที่สวยงามและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อินเดียมากมาย พาฮาลแกมเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก เดิมที่เป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆทุ่งนาทุ่งหญ้าและต้นสน ยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม  หากเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วงคล้ายๆ ดอกอัญชัญ มีสรรพคุณลดคลอเรสเตอร์รอล
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 12)

ที่พัก

พักโรงแรมที่พาฮาลแกม HILL TOP หรือเทียบเท่า

 
กุลมาร์ค
กุลมาร์ค
กุลมาร์ค
กุลมาร์ค

วันที่หก

08 เม.ย. 63: พาฮาลแกม – กุลมาร์ค (B/L/D)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 13)

08.00 น.

หลังอาหารเช้าให้ท่านอิสระกับการพักผ่อนเดินเล่นชมหุบเขาแกะ ชมลำธาร แม่น้ำริดเดอร์ โดยที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1 -2 ชั่วโมง (ค่าขี่ม้ารวมในค่าทัวร์)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)
บ่าย ออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค  ตลอดเส้นทางจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงามมากค่ะ  เทือกเขากุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สำหรับเล่นสกี  และในฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก  2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล  รอบๆ ทิวทัศน์และต้นสนที่สวยงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 15) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรมที่กุลมาร์ค HOTEL ALPINE RIDGE / HOTEL HILLTOP หรือเทียบเท่า

 
โซนามาร์ค
โซนามาร์ค
โซนามาร์ค
โซนามาร์ค

วันที่เจ็ด

09 เม.ย. 63: กุลมาร์ค - ศรีนาคา– สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาร์ท  (B/L/D)

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่บ้านเรือ (มื้อที่ 16)

08.00 น.

นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา รวมอยู่ในค่าทัวร์) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในข้างล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองแจมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน อิสระถ่ายภาพคู่กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง ตามอัธยาศัย หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส (สำหรับท่านที่ต้องการพิชิตยอดเขากุลมาร์คที่สูงขึ้นไปอีก สามารถซื้อบัตรกอนโดลาสำหรับเฟส 2 ได้ใน ราคาประมาณ 900 รูปี/ท่าน ( ไม่รวมในค่าทัวร์ค่ะ) ) อนึ่ง ผู้ที่จะขึ้นเฟส 2 นั้น จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ ความดัน เพราะเฟส 2 มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,747 เมตร จะมีสภาพอากาศที่เบาบางมาก ให้อิสระท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย  หรือจะเล่นลากเลื่อนหิมะ, สกี ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์

กลางวัน บประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ศรีนาคา  ซึ่งห่างจากศรีนาคาราว 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เที่ยวชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา  แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต หากเป็นช่วงฤดูร้อนที่สวนชาลิมาร์แห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้ผลิดอกออกมาให้ชมมากมายหลากสีสีน   มีต้นเมเปิ้ล ซึ่งใบจะมีขนาดใหญ่ต้นไม้ในสวนแห่งนี้ มีขนาดใหญ่มากบางต้นมีอายุกว่า 300-400 ปี ต่อด้วยการชม สวนนิชาร์ท ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล  มีภูเขาซาร์บาวาล ตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน และชาวแคชเมียร์ที่มักใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ พบปะ พูดคุย  ปิคนิคทานอาหารเย็นกันที่สวนแห่งนี้  สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 18) อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย บนเรือมักจะมีพ่อค้านำสินค้ามาขายแวะเวียนมายามท่านว่าง หากสนใจก็ดูและต่อรองราคาได้อย่างสนุกสนานค่ะ

ที่พัก บ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT
 
รูปแคชเมียร์
รูปแคชเมียร์
ทะเลสาบดาล
ทะเลสาบดาล

วันที่แปด

0 เม.ย. 63: ศรีนาคา -ล่องเรือในทะเลสาบ – สวนทิวลิป**- โซนามาร์ค (B/L/D)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 19) ที่ห้องอาหารของบ้านเรือ

08.00 น.

**ในกรณีที่สวนเปิดเราจะนำท่านแวะเที่ยวชมและถ่ายภาพทุ่งทิวลิป ซึ่งใน 1 ปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่ดอกทิวลิปจะเบ่งบานชูช่อ อวดสีสันสวยงามให้เราได้ชื่นชม** จากนั้นออกเดินทางไปยังจุดหมายของวันนี้คือ โซนามาร์ค  เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่ลาดักห์   อยู่ห่างจากศรีนาคา ราว 90 กิโลเมตร ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายไหม ระหว่างทางจะพบป่าวอลนัท ต้นขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายมากมายระหว่างสองข้างทาง และเราจะพบภูเขาหิมะขนาดใหญ่และมีรูปร่างสวยงามแปลกตา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20)

บ่าย อิสระถ่ายภาพและชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวและมีลำธารระหว่างทางที่ไหลมาจากภูเขา หากต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ มีม้าไว้บริการสำหรับขี่ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 12 USD) ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ ศรีนาคา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 21)

ที่พัก

พักบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

วันที่เก้า

11 เม.ย. 63: โซนามาร์ค - ศรีนาคา - เดลี - กทม. (B/L)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 22) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับศรีนาคา

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา (เนื่องจากที่สนามบินค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจสัมภาระแนะนำให้โหลดของต่างๆ ขึ้นเครื่องของมีค่าให้นำติดตัวไว้  แบตเตอร์รี่กล้องที่เป็นแบบ AA ให้ถือขึ้นเครื่องเลยค่ะ)

16.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG 253 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี รับกระเป๋าสัมภาระ และเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เช็กอินโหลดกระเป๋าสัมภาระที่เค้าเตอร์สายการบินสไปซ์เจ็ท อิสระ รับประทานอาหารค่ำในสนามบิน
21.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสไปซ์เจ็ท เที่ยวบินที่ SG 87 มีอาหารบริการบนเครื่อง
วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

03.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม

+ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Spice Jet  

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เดลี-ศรีนาคา-เดลี ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Spice Jet  

+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน

+ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย  ยื่น E-Visa ไม่ต้องโชว์ตัว  แบบเข้า-ออกสองครั้ง 30 วัน

+ ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

+ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

+ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง

+ ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
+ ค่าขี่ม้าที่พาฮาลแกม / เคเบิ้ลคาร์เฟส 1 ที่กุลมาร์ค

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานบริการยกกระเป๋า  45 USD ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 900 บาทต่อลูกค้าหนึ่งท่าน

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

- ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

- ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

- ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 30 กิโลกรัม ต่อท่าน

-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
- ค่าขี่ม้าที่โซนามาร์ค / สกี / ลากเลื่อนต่างๆ / ค่าทิปคนจูงม้า

เอกสารยื่นวีซ่าอินเดีย  แบบ E-Visa ไม่ต้องโชว์ตัว

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันเดินทาง
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ความกว้างและความยาวของรูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ว)
 
                                                                   ขนาด 2นิ้ว*2นิ้ว
3. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวประกอบการยื่นวีซ่าดังแนบท้าย (กรุณากรอกให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
4.สำเนาวีซ่าอินเดียเก่าอันล่าสุด กรณีเคยมีวีซ่าอินเดีย
ส่งเอกสารมา ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 -21 วัน ทำการ หรือ 3 สัปดาห์  ก่อนเดินทาง ที่
บริษัททริปดีดี ดอทคอม จำกัด  (ระบุเส้นทางและวันเดินทาง)
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์ 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

หรือสามารถแสกนสีส่งอีเมลมาที่ tripdeedee@gmail.com , tripdeedee3@gmail.com


สถานฑูตอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
การสำรองจองที่นั่งและการชำระเงิน

1.ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินมัดจำ 15,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน  พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 21  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
พร้อมส่งหลักฐานการโอนมาที่ email : tripdeedee@gmail.com พร้อมระบุชื่อทริป วันเดินทาง ผู้เดินทาง เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ต่อไปค่ะ

เงื่อนไข

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2555
ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน 5-10 ธันวาคม 2555 โดย อ้อม

ทัวร์เจาะัลึกแคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน วันที่ 19-25 ตุลาคม 2555 โดย ไกด์อ้อม

ทริปเจาะลึกแคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน วันที่ 11-17 เมษายน 2555 โดย ไกด์หนึ่ง


ภาพจากทริปปี 2552
ทริปสำรวจ อินเดีย เลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์ 8-18 สิงหาคม 2552
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click เพื่ออ่านข้อมูลแคชเมียร์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593